Monday, December 31, 2012

[JIANGSU] Budget and Itinerary


SUNDAY: 30 December 2012
G7134 (Shanghai Hongqiao - Suzhou) - 40.00
Bus 119 (Hu Ning – Suzhou Railway Station) - 2.00
Bus Road 1 (Suzhou Railway Station – Yin Ma Qiao) - 2.00
Suzhou Watertown Hostel (1 Bunk in 4 Bed Dorm/1 Night) - 70.00
KFC (1 pc Egg Tart + Hot Milk + Fries) - 28.50
Taxi (Zhu Hui Road – Suzhou Watertown Youth Hostel) - 11.00
CNY153.50

Sunday, December 30, 2012

[SUZHOU] One Garden Too Many


Any article on either Suzhou or Hangzhou would probably start with an old Chinese saying that goes something like: If heaven has paradise, China has Hangzhou and Suzhou. The place is said to be that drop dead gorgeous. Although frequently mentioned in tandem, the two actually belong to different provinces, but both easily accessible from Shanghai. For some reason, Suzhou won in terms of personal preference. I began to question that choice when I finally arrived.

Friday, December 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 45

Kabanata 45
Si Sabrina ang gagamitin ni Carlotta upang makapasok sa Ropa. Tutustusan niya ang mga pangangailangan nito upang mabili niya ang mga puhunan ng iba pang mga namuhunan dito. Isang hiling ang hihingin ni Sabrina upang maipakita ang pagtupad ni Carlotta sa usapan, ang pagpapadukot sa isang lalaking dati niyang tinutustusan. Matapos gawin ito ni Carlotta, buo na ang usapan ng dalawa at ito na ang magiging simula ng kanilang kampihan laban kay Gen at Edward. Mapapaaway naman si Edward dahil sa mga pagpuna ukol sa kanyang buhay pag-ibig pati na rin ang pagkakatanggal niya sa mataas na tungkulin sa Pierro Group of Companies. Aabot sa sukdulan ang lahat nang siya ay punahin na naman ng ama. Itatanong niya rito kung bakit ito galit na galit sa kanya, na hindi naman sasagutin ng matanda. Sa huli, siya ay mangangako na babangon mula sa kanyang pagkakadapa at ipapakita sa lahat kung paano lumaban ang isang Edward Pierro.

Thursday, December 27, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 44

Kabanata 44
Hindi ka man maniwala, umabot hanggang kabanatang ito ang walang humpay na pagngalngal, yakapan, at pagbabahagi ng malulungkot na karanasan nila Carlotta at Henry. Kaya naman pag-uwi ni Carlotta sa bahay ay malaking pagkakamali ng kanyang ama na salubungin ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan. Bakas na bakas sa mga mata ni Carlotta ang galit, at pagsasalitaan nito ang ama, na siyang matutunghayan ni Edward. Malalaman din niya sa unang pagkakataon na may isa pa palang anak si Carlotta, at pagkatapos ay sisisihin ang sarili dahil hindi niya alam at siya ang naging dahilan ng pagkakalayo ng mag-ina. Ipagdiriwang naman nila Gen ang kaarawan ng yumao niyang ama, at hindi magiging lubos ang kasiyahan kung walang sabunutan. Susugurin ni Sabrina ang pamangkin at magpapalakasan ang dalawa, ngunit lugi si Sabrina dahil maraming kakampi si Gen. Hihingi naman ng tulong si Mang Epong kay Emy na panghimasukan ang buhay ni Leon, sa pamamagitan ng paghahanap sa mga tunay na magulang nito.

Wednesday, December 26, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 43

Kabanata 43
Ang kabanatang ito ay ang pagpapatuloy ng paglalahad ni Carlotta ng mga masamang naganap sa kanyang buhay matapos mawalay sa anak sa Agusan. Matapos makatakas muli sa ama ay kakapit siya sa patalim upang mabuhay at upang balikan ang naiwang anak. Ipagbibili niya ang laman, malululong sa bawal na gamot, at sasama sa kung sinu-sinong lalaki. Sa kulungan ang kanyang bagsak kung saan makikilala niya si Rex, ang pinuno ng WoL na magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ngunit hahalayin siya ni Rex ng paulit-ulit. Mawawalan siya ng tiwala sa WoL at mangangakong pababagsakin silang lahat. Ilalahad din ni Henry ang kanyang nakaraan. Ang kanyang lolo pala ay naging kaibigan ni Arturo Pierro at Stephen Saavedra at lolokohin ng dalawa ang kanyang lolo upang makamkam ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia. Sa huli, aaminin nito kay Carlotta na siya ang nagpapatay sa mga magulang ni Gen, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti.

Tuesday, December 25, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 42

Kabanata 42
Si Leon nga ang nawawalang anak ni Carlotta. Ito ang aaminin niya kay Henry (Allan Paule), ang kanyang nagbabalik na dating kasintahan.  Naudlot ang kanilang pag-iibigan dahil sa pakikialam ng kanyang ama. Sinabi ni Arturo kay Carlotta na ipinagpalit siya ng kasintahan sa isang malaking halaga, habang isang sulat naman ang natanggap ni Henry na pinalabas na galing kay Carlotta. Ito ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nang malaman ni Carlotta na siya ay nagdadalang-tao, minabuti nitong umalis na at magpakalayu-layo sa Agusan kung saan siya ay kilala bilang Amina. Ito rin ang pangalan ng ina ni Leon na nabanggit ni Emy sa kanya. Malalaman ni Arturo ang kinalalagyan ng anak at pupuntahan ito sa Agusan, kung saan pilit niyang ilalayo si Carlotta sa anak nito. Dahil si Edward lamang ang nakaaalam kung saan siya nagpunta, siya ang sisisihin ni Carlotta sa pagkakahiwalay niya sa kanyang anak.

Monday, December 24, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 41

Kabanata 41
Si Carlotta ang iluluklok sa dating tungkulin ni Edward. Sa halip na maging malungkot ay babatiin pa ni Edward ang kapatid at mangangako na aalalayan siya sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan. Iba naman ng balak ni Carlotta sapagkat nais niyang samsamin ang kabuuan ng puhunan ng Pierro Group of Companies na kasalukuyang pag-aari ni Edward. Tutulungan siya ng ama na makamkam ito bilang kabayaran sa kanyang mga naging kasalanan sa anak sa nakalipas. Mabuti man ang pagharap sa ama, may lihim naman na balak si Carlotta laban dito. Darating ang isang panibagong tauhan na may kaugnayan kay Carlotta, ang kanyang dating kasintahan na hindi niya nakatuluyan nang dahil sa kanyang ama.

Friday, December 21, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 40

Kabanata 40
Tanggal na sa kanyang tungkulin si Edward. Matapos makipag-usap kay Gen at maghinga ng sama ng loob ay magpapasya siya na sundin ang sariling nais, ang bigyan ng malaking halaga ang mga nasalanta ng pagsabog sa Pierro Cityland. Dahil dito ay mapipilitan ang kanyang ama na hikayatin ang mga kasamahan na tanggalin si Edward. Idudulog naman ito ni Edward sa kanyang manananggol kasabay ng paratang na sinadya ang pagpapasabog sa Pierro Cityland. Aaminin ni Emy kay Leon na mahal niya ito, isang bagay na ipagsasawalang kibo ng binata ngunit pasasalamatan din. Uutusan ni Carlotta ang isang kasamahan sa Warriors of Light na lumutang at isumbong sa mga Pierro si Rex. Sa kanyang pagkakaipit at pagkakadiin matapos magsulputan ang iba pang mga may nais magpabagsak sa kanilang pangkat, iinom si Rex, kasama ang ibang mga kasama ng lason na ikamamatay nila bago pa man sila mahuli.

Thursday, December 20, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 39

Kabanata 39
Nailabas na rin si Edward sa gumuhong gusali at si Gen ang unang aalalay at sasama sa kanya papunta sa pagamutan. Maiiwan si Leon sa labas ng gumuhong gusali. Sa pagkawala ni Edward ay sasamantalahin ni Carlotta ang pagkakataon at ipipilit ang kanyang mga nais sa pagpupulong sa Pierro Group of Companies, subalit mapuputol ang kanyang pang-aagaw ng kapangyarihan dahil darating si Edward upang muling gampanan ang tungkulin, sa halip na magpahinga. Tatanungin nito ang kapatid kung bakit ito biglang nawala matapos ang pagsabog. Magdadahilan naman ito, at makakalusot. Sa muling pag-uusap ni Leon at Gen, liliwanagin ng binata na wala siyang karapatan kahit kailan na umibig kay Gen dahil sa laki ng utang na loob niya kay Edward, na hindi niya kayang pagtaksilan. Ipipilit ni Edward na bigyan ng malaking halaga ang mga nasalanta ng pagsabog, ngunit sasalungat ang kanyang ama at ang mga kasama nito. Sa kanyang pagkatalo, isang tao ang tatawagan niya at paghihingahan ng sama ng loob, si Gen.

Wednesday, December 19, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 38

Kabanata 38
Wala pa ring malay si Edward ngunit magigising siya sa mga paulit-ulit na hiyaw ng saklolo ng mga taong kasama niya sa loob ng gumuhong gusali. Sa labas naman ay magkakasama na sina Leon, Gen, Harry, Ava, at Sofia. Dahil siya ang nakaaalam ng itsura ng loob ng gusali, si Leon ang mamumuno sa pagbabalak kung paano sila papasok. Sa huli ay mahihikayat din niya ang mga tagapagligtas na isama siya sa loob upang siya ang kanilang maging gabay. Uutusan ni Arturo si Sofia na magpatawag ng isang mabilisang pagpupulong upang palitan si Edward sa kanyang tungkulin. Titiyakin naman ni Sofia sa matanda na magiging maayos ang lahat. Bago pumasok sa loob ay makakausap pa ni Leon si Gen at malalaman dito na wala na pala si Edward. Makikita ang panghihinayang sa kanyang mga titig bago siya umalis upang hanapin si Edward. Kakausapin din ni Ava si Gen tungkol sa pagbabalikan nila ng kapatid niya, at ipaaalam sa kanya na hindi pa siya nawawalan ng pag-asa na sila ay maari pang magkabalikan. Mahahanap ni Leon si Edward bago pa man ito muling mawalan ng malay.

Tuesday, December 18, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 37

Kabanata 37
Isang malakas na pagsabog ang yayanig sa Pierro Cityland, isa sa mga gusaling pag-aari nila Edward. Dahil papalabas pa lamang ang magkapatid na Edward at Carlotta nang mangyari ang pagsabog, agad na makikipag-ugnayan si Edward upang mailigtas ang mga nadamay. Mawawala naman si Carlotta dahil pupunta ito sa Warriors of Light upang sitahin ang kanilang pinuno. Gayunpaman, agad din siyang mapatatahimik nito at mahihikayat na gamitin ang pangyayari upang sila ay makalamang, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga mamamahayag at pagsabi na kapabayaan ang dahilan ng pagsabog, ang pagtagas ng langis sa loob ng gusali. Agad agad pupunta si Gen at si Leon sa pinangyarihan ng pagsabog upang umalalay kay Edward. Magkikita ang dalawa sa nasabing pook. Sa pagnanais ni Edward na iligtas ang mga hindi pa nakakalabas ng gusali, papasok ito at sa huli ay mahuhulog dahil sa pagguho ng isang palapag. Mawawalan siya ng malay.

Monday, December 17, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 36

Kabanata 36
Napagalaman ni Sofia at kanyang iniulat kay Edward na si Carlotta ay naging asawa ni Rex, ang pinuno ng kanilang pangkat, at marami ang galit sa kanya dahil sa kanyang pagtiwalag sa kanila at ang paglayo niya kay Ivan, na siyang tinuturing nilang sugo. Gayunpaman, buo pa rin ang tiwala ni Edward sa kapatid. Sa paglipat ni Leon sa Batangas ay maghahanap ito ng ikabubuhay, ngunit walang tatanggap sa kanya dahil laging walang nangangailangan. Si Emy naman ay makapapasok sa isang paaralan bilang isang guro kahit pa siya ay bulag. Makikipagtulungan naman si Gen sa mga maliliit na mangangalakal at makikipagtulungan sa mga ito alang-alang sa pagpapaunlad ng Ropa. Masisiraan si Ava ng sasakyan at hindi sasagutin ng kanyang Kuya Edward ang kanyang mga tawag kaya si Harry ang tatawagan niya, na sa una ay tatangging tulungan siya ngunit darating pa rin kinalaunan at ito ang magiging simula ng isang pagkakaibigan. Sa utos ni Rex ay pasasabugin ng kanyang mga tauhan ang gusali ng mga Pierro na nagngangalang Pierro Cityland. Magaganap ang pagsabog habang papalabas ng gusali ang magkapatid na Edward at Carlotta.

Friday, December 14, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 35

Kabanata 35
Sa kanyang muling pagbabalik sa Ropa ay isang maliit na salu-salo ang sasalubong kay Gen, kung saan siya ay mangangako na patuloy pang pagbubutihin ang kanyang tungkulin upang lalong umunlad ang kanilang kabuhayan. Walang tigil naman ang pagsunud-sunod ni Ava kay Harry upang tulungan siya nito na hikayatin si Gen na balikan si Edward, isang bagay na ayaw namang gawin ng binata. Sa kanyang pangungulit ay mapapaaway si Harry sa pagtatanggol sa kanya at tutulungan naman niya itong palitan ang gulong ng kanyang sasakyan na siya rin naman ang nagtanggal ng hangin. Ibabalita ni Carlotta habang naghahapunan ang pagsasalita ni Ivan, at sasamantalahin ni Arturo ang pagbaling ng usapan kay Leon upang talakan na naman si Edward. Magsisinungaling si Edward sa lahat at sasabihing si Leon ang kusang nagbitiw sa kanyang tungkulin kahit na siya ang nag-utos na umalis ito. Tatanggihan din niya ang ibinabalik ni Gen na puhunan niya at hahamunin itong palaguin muna ito bago ibalik sa kanya. Mangangako naman si Carlotta sa sarili na matapos makaganti sa WoL ay ang sarili namang ama ang isusunod niya.

Thursday, December 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 34

Kabanata 34
Sa pag uwi ni Leon ay ibabahagi nito ang masamang balita sa ama at kay Emy. Imumungkahi naman ng kanyang ama-amahan na lumipat na lamang sila sa Batangas kung saan naroon ang mga pinsan nito. Sa kanilang paglisan ay hindi na siya aabutan ni Gen, na kinailangan pangtakutin si Trina upang payagan na siyang makalabas at kausapin si Leon. Sa pagkagulo ng kanyang isipan ay lalapit si Gen kay Edward at ibabalik ang ipinuhunan nito sa Ropa. Tuloy tuloy na rin ang pagbabalik ni Carlotta dahil isa sa mga may mataas na katungkulan ang nagbitiw sa Pierro Group of Companies at siya ang ipapalit dito. Hindi maiiwasan ni Sofia na ipaalam kay Edward ang kanyang pag-aalala sa mga nangyayari. Aaminin din niya na wala siyang tiwala sa ate ni Edward. Tama lang ang pagkawalang tiwala nito dahil may masama talagang binabalak si Carlotta at ang masamang balak na ito ay ang pasabumgin ang isang gusali na pag-aari ng mga Pierro.

Wednesday, December 12, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 33

Kabanata 33
Sa pagdating ni Emy sa Maynila ay mabibigyan si Leon ng dahilan upang ngumiti. Patitirahin niya ito sa kanyang bahay. Hindi naman maiiwasan ni Edward na gamitin ang kanyang katayuan upang pahirapan si Leon. Sa kanyang pananaw, ito lamang ang humahadlang sa kanilang dalawa ni Gen, kaya matapos niya itong ipahiya sa harap ng mga kasama sa isang pagpupulong, kakausapin niya ito at uutusang umalis na at magpakalayo layo, isang bagay na ipapangako naman ni Leon. Ikalulungkot naman ni Ava ang paghihiwalay ng kuya niya at ni Gen, ngunit wala naman siyang magagawa tungkol dito. Pupuntahan ni Carlotta si Leon sa bahay, nagbabakasakaling mapagsasalita muli nito si Ivan, ngunit ang kanilang aabutan ay si Emy. Hindi kilala ni Carlotta si Emy, ngunit kilala siya nito dahil kapwa silang kabilang sa iisang pangkat, ang Warriors of Light (WOL). Magiging tuliro si Carlotta sa pagbanggit ni Emy sa pangkat, ngunit magpapaalam siya ng maigi upang umiwas. Sa paglisan ni Leon ay tiyatiyagain ni Edward ang muling pagsuyo kay Gen sa pamamagitan ng pag-aalaga rito.


Tuesday, December 11, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 32

Kabanata 32
Pipilitin ni Gen magpaliwanag ngunit malinaw naman na ang lahat kay Edward na si Leon ang mahal ng babaeng iniibig niya. Itatanong niya kay Gen, at pati na rin kay Sofia kung makabuluhan bang talaga ang pinagsamahan ni Gen at Leon na kung tutuusin ay napakaikli lamang na panahon kung ihahambing sa pinagsamahan nilang dalawa? Sasagutin naman siya ni Sofia na hindi sukatan ang panahon pagdating sa pag-ibig. Nais naman kausapin ni Gen si Leon at nagpasya siya na hindi pa rin makikipagbalikan dito kahit nakipagkalas na siya kay Edward. Sa kanyang pananaw ay tila ba sinisira niya ang magandang samahan ng dalawa na bago pa man siya dumating ay naroon na. Naibunyag naman sa kabanatang ito na kabilang pa rin si Carlotta sa kanilang pangkat, at ang totoo niyang hangarin ay ang gamitin ang Pierro Group of Companies upang isakatuparan ang nais ng nasabing samahan. Panatag man sa pananalita, bakas naman sa kanyang mga mata ang magkahalong takot at galit sa pinuno ng nila (Lito Pimentel) na ama ng kanyang anak. Magsasalita naman si Ivan matapos ang matagal na panahon nang makasalamuha nito si Leon, isang bagay na ikatutuwa ni Carlotta. Sasalubungin naman ni Leon si Emy na bagong dating sa Maynila.

Monday, December 10, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 31

Kabanata 31
Mahuhuli ni Edward si Leon na hinahalikan ang noo ni Gen. Pipilitin niya itong ipaliwanag sa kanya kung ano ang nakita, ngunit ang napipintong gulo ay mauudlot dahil sa pagdating ng manggagamot na titignan ang kalagayan ni Gen, na siya namang magigising na sa mahimbing na pagtulog. Napanaginipan niya si Leon at isang buhay kasama niya at may anak sila. Sa kanyang paggising, pangalan ni Leon ang kanyang sasambitin kahit na si Edward ang nasa kanyang tabi. Ipapatawag pa rin ni Edward si Leon sa ibang lugar at dito ay aaminin na nito sa kanya ang lahat. Bilang ganti ay sasapakin niya si Leon ng ilang ulit upang ilabas ang galit. Mangangako naman si Leon na lalayo na siya, ngunit ang kanyang sulat na naglalaman ng kanyang pagbibitiw ay ibabalik ni Edward, bilang pagtanggi nito. Sa pagbalik ng kamalayan ni Gen ay ipapaliwanag niya kay Edward ang lahat, subalit hindi ang pag-amin na ito ang ikabibigla ni Edward, kundi ang pahayag ni Gen na si Leon pa rin ang nasa puso niya. Sa ibang mga pangyayari, matatandaan na ipinadala si Emy sa isang liblib na pook upang pagsisihan ang kanyang kasalanan na pag-ibig kay Leon. Aaminin ng nagbabantay sa kanya na maraming tiwaling gawain ang pangkat na kanyang kinabibilangan, at kamatayan ang naghihintay sa kanya kung hindi pa siya aalis. Tutulungan siya nitong tumakas.

Friday, December 7, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 30

Kabanata 30
Wala pa ring malay si Gen at sa kanyang kalagayan ay mananaginip siya ng isang buhay na kasama si Leon kung saan mayroon silang anak at namumuhay na masaya kasama ang isa’t isa. Ngunit ito ay isang panaginip lamang, at ang katotohanang naghihintay sa pagdilat ng kanyang mga mata ay ang kabaliktaran dahil si Edward ang nasa kanyang tabi at matiyagang nagbabantay at nag-aalaga sa kanya at hindi si Leon. Sa gitna naman ng magandang panaginip na ito ay magiging tila bangungot ang lahat dahil lalala pa lalo ang kalagayan ni Gen. Samantala, kakausapin naman ng kaibigan ni Gen si Leon at sasabihan itong layuan na ang kaibigan dahil maligaya na ito kay Edward. Kahit na ipagtatanggol ni Leon ang sarili ay magpapasya rin ito sa huli na ipaubaya na si Gen kay Edward. Sisisihin niyang muli ang sarili sa mga pangyayari gaya ng lagi na lang niyang ginagawa. Sa kanyang pamamaalam kay Gen ay makikita siya ni Edward na hinahalikan ito sa noo.


Thursday, December 6, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 29

Kabanata 29
Itatakbo si Gen sa pagamutan matapos mabunggo ng sasakyan at malalaman ni Edward kung saan pupunta dahil sa pakialamerong tambay na may masamang pag-uugali na pagdampot ng mga bagay bagay na hindi naman sa kanya. Nakatulong naman siya kahit paano kaya ayos lang. Matapos tawagan ni Edward ay susugod din si Leon upang alamin ang kalagayan ni Gen, na walang malay dahil sa malalang tama sa kanyang ulo. Samantala, ilalagay naman ni Carlotta ang singsing sa kagamitan ng isa sa mga kasambahay na magiging dahilan ng pagkakatanggal nito sa kanyang tungkulin. Marahil ay bahagi ito ng balak niya na palitan lahat ng kasambahay upang maisakatuparan ang nais gawin ng kanyang pangkat. Makikita ni Leon si Edward na umiiyak sa tabi ni Gen, bagay na nais din niyang gawin ngunit hindi maari dahil hindi naman siya ang kasintahan.

Wednesday, December 5, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 28

Kabanata 28
Sa pagpunta ni Leon sa bahay ni Gen ay pipigain niya itong sumagot sa kanyang tanong kung bakit niya tinanggihan si Edward. Siya ba ang dahilan? Mahal pa rin ba siya ng dalaga kaya nito tinanggihan sa Edward? Makukuha ni Leon ang sagot na ninanais dahil mahal pa rin naman siya ni Gen, ngunit susumbatan din siya nito sa kanyang pagkawala sa kanyang buhay noong mga panahong kailangang kailangan siya nito. Itatapon ni Gen ang matagal na niyang itinago na barya na dapat ay sa Vienna pa niya ginawa. Pupunitin naman ni Leon ang larawan nilang dalawa. Tapos na nga ba ang lahat? Muntik nang malaglag si Leon mula sa ginagawang gusali kung saan siya tumakbo upang maglabas ng sama ng loob, ngunit makakaligtas ito at si Gen ang mapapahamak dahil mabubundol ito ng sasakyan.

Tuesday, December 4, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 27

Kabanata 27
Nang maalimpungatan kinabukasan sa kanyang kalasingan, isang tawag naman mula kay Carlotta ang sasalubong kay Edward. Naglayas si Ava. Nakita ni Ivan ang mga gawang pang-sining nito at naisipang maglaro ng bata at di sinasadyang mababoy ang isang sa mga nasabing gawa. Matapos makipagsagutan sa ama ay mag-aalsabalutan ang dalaga at lilisanin ang kanilang bahay. Ayon naman kay Edward, ganoon talaga ang nakababatang kapatid at kinalaunan ay babalik din. Dahil sa pagmamadaling pag-alis ni Edward ay maiiwan si Gen at Leon sa bahay, kung saan paghahandaan ni Leon si Gen ng agahan at ang dalawa ay makakapag-usap pa. Pag-uwi ni Leon sa bahay ay ang ama-amahan naman ang mangangaral sa kanya ukol sa utang na loob nila kay Edward. Makikipag-inuman si Leon kay Fred at dala na rin ng kalasingan at pang-uudyok na kaibigan, pupuntahan  nito si Gen at tatanungin kung siya ba ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa alok ni Edward.

Monday, December 3, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 26

Kabanata 26
Aabutan ni Leon si Gen sa kanilang bahay at hihingin nitong pilit ang kanyang tulong upang hanapin si Edward. Alinsunod sa napag-usapan nila ng ama-amahan, magsisinungaling si Leon kay Gen at sasabihing hindi niya alam kung nasaan si Edward. Sa huli ay sasamahan din siya nito sa bahay ni Edward sa kabila ng mariin na pagtutol ng kanyang ama-amahan. Sa sasakyan ay makakapag-usap ng bahagya ang dalawa. Pagdating sa bahay ay daratnan nila si Edward na nakikipaglasingan sa mga kaibigan. Iaakyat nila ito sa silid at patutulugin. Sa kanilang muling pagtatagpo sa labas ng silid, sasabihin ni Leon kay Gen na siya ang gumawa ng pagkakaayos ng bahay na iyon na handog niya dapat sa kanyang magiging asawa, ngunit napunta ito kay Edward. Maiiyak si Gen at halos maghahalikan na ang dalawa ngunit mauudlot ito dahil tatawagin ni Edward si Gen mula sa kanyang silid. Samantala, tiyak nang nakikipag-usap pa rin si Carlotta sa pinuno ng kanilang samahan at lumalabas na pinapaikot lamang niya ang mga kamag-anak upang makakuha ng kung anumang kakailanganin ng kanilang pangkat upang maisakatuparan ang kanilang mga balak.

Friday, November 30, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 25

Kabanata 25
Tatanggihan ni Gen ang alok ni Edward. Lubha itong ikalulungkot ng binata ngunit hindi naman siya mamimilit na gawin ang isang bagay na siya lamang ang may nais. Sa gitna ng lahat ng mga pangyayari ay dadagdag pa ang pagbabalik ni Carlotta sa kanilang tahanan. Tatanggapin siya ni Edward at ng kanilang ama ng walang halong alinlangan, ngunit iba ang pananaw ni Ava. Sinisisi niya si Carlotta sa pagkamatay ng kanilang ina at sasabihing hindi niya ito matatanggap bilang kapatid. Magpapakalasing si Edward at sa isang pagkakataon na hindi madalas mangyari, maglalabas ito ng sama ng loob kay Leon. Ipagsisigawan niya na siya ay tao lamang, ngunit tila ba ayaw pumayag ng mga nakapaligid sa kanya na magpakita siya ng kahinaan. Muling maglalapit ang landas ni Gen at Leon sa pagpapatulong niya na hanapin si Edward, sa kabila ng hirap na hirap na pag-iwas ni Leon sa kanya.

Thursday, November 29, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 24

Kabanata 24
Makatatanggap si Gen ng isang lalagyang naglalaman ng kung anumang nabubulok na puno ng uod. Kasama nito ay ang mga katagang: Lucia, Pera, Kamatayan. Ang hinala ng lahat ay si Sabrina ang nagpadala nito, isang haka hakang lalong napagtibay ng pagpapakita ng pag-uusap niya at ni Arturo Pierro, na nagsabing hindi rin niya nais na mapangasawa ng anak si Gen. Itinuloy na rin sa wakas ni Edward ang kanyang alok kay Gen na maging katuwang habang buhay. Isang magarbong paghahanda sa tulong ni Leon ang magwawakas sa pagluhod niya sa harap ng dalaga upang hingin ang kamay nito bilang kanyang asawa. Bago pa man ang lahat ng ito ay alam na ni Gen ang gagawin ni Edward, at idudulog niya sa mga kaibigan ang suliranin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya tiyak ang nararamdaman kay Edward sa kabila ng lahat ng nagawa nito para sa kanya at bagama’t sila ay nagsasama na sa iisang bubong.

Wednesday, November 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 23

Kabanata 23
Matapos ipakita kay Gen ang silid na pinaglalagyan ng kanyang mga gawang may kaugnayan sa sining na sumasalamin sa kanyang pagkatao, buo na ang buo ni Edward na maging kabiyak niya habang buhay, at nagpapatulong siya kay Leon sa paghahanda nito. Isang suliranin naman ukol sa lupain na pagtatayuan ng Meraviglia and hindi mahanapan ni Edward ng kasagutan. Iaalok ni Gen ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia na ikagagalak naman ni Edward. Samantala, sa Agusan ay naparusahan naman si Emy ng kinabibilangang samahan na may mga kakaibang paniniwala sa pananampalataya na kinabibilangan din pala ni Carlotta. Isang matayog na gusali ang nais itayo ng pangkat na siyang magliligtas sa kanila sa kapahamakan na nag-aabang sa mga makasalanan. Sa isang aklat na dala dala ni Carlotta, isusulat niya ang mga katagang Pierro Builders at Lucia sa tabi ng isang nakaguhit na gusali.

Tuesday, November 27, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 22

Kabanata 22
Hindi aaminin ni Gen kay Edward ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leon sa Austria. Hindi rin naman siya magsisinungaling. Sasabihin lamang niya na hindi maganda ang naging pagtatapos ng pagkakaibigan nila ni Leon doon, na may bahid din naman ng katotohanan. Dahil dito ay lalong gaganahan si Edward sa kanilang pagsasama at iisiping ihandog kay Gen ang alok na maging asawa niya. Sa kanyang kalungkutan ay tatawagan ni Leon si Emy, na magpapayo sa kanya na maging matatag. Aaminin ni Emy sa kaibigan na mahal na niya si Leon ngunit hindi maari dahil nais niyang maging “gabay” na nagmamahal sa lahat at hindi lamang sa isa. Hindi maliwanag kung ano ang tinutukoy niya rito. Sa Maynila, muntikang mababangga ng sasakyan si Ivan at Carlotta ngunit maliligtas ang dalawa at makakahanap ng pansamantalang matutuluyan sa gabing iyon. Patuloy pa rin siyang hinahanap ng ama na si Arturo. Ayon sa matanda, dalawampu’t apat na taon nang nawawala ang panganay na anak.

Monday, November 26, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 21

Kabanata 21
Patuloy pa rin ang pagtakas ni Carlotta tangay tangay ang isang batang lalaking nagngangalan na Ivan (Bugoy Cariño) mula sa isang lalaking humahabol sa kanila. Hindi malinaw ang dahilan kung bakit sila naghahabulan, ngunit sa gitna nito ay susubukang tumawag ni Carlotta sa kanilang bahay, marahil upang humingi ng tulog, at si Ava dapat ang makakasagot ngunit hindi ito matutuloy. Nagpasya si Gen na makipagkita kay Leon upang tuldukan na ang kung anuman ang mayroon silang dalawa alang-alang kay Edward. Ililihim niya ito sa kasintahan ngunit malalaman din dahil sasabihin ni Leon. Malinaw ang pag-uusap ng dalawa na dapat na nilang kalimutan ang lahat. Bakas na bakas sa galaw at mukha ni Leon na hindi siya sang-ayon, ngunit gaya ng sabi ng kanyang ama, kailangang subukin ng kanyang puso na sundin ang utos ng kanyang utak. Sa kanyang paglisan sa kanilang tagpuan ay darating naman si Edward, na tatanungin si Gen kung bakit inilihim sa kanya ang pagkikita nila ni Leon.

Friday, November 23, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 20

Kabanata 20
Nagpahain ng tanghalian si Edward upang alamin kung paano nagkakilala sila Gen at Leon sa Vienna. Mailap naman ang dalawa sa kanilang mga sagot at bakas ang pag-aalinlangan sa kanilang pakikitungo sa isa’t isa. Ang kailangan nilang dalawa ay ang mapag-isa upang maliwanagan sa mga pangyayari, isang bagay na magaganap sa pagtatapos ng kabanata ngunit mukhang mauudlot din dahil ulit kay Edward. Gayunpaman ay malalaman ni Gen sa mga salaysay ni Edward ang pinagdaanang panganib ni Leon sa Austria, ngunit hindi pa malalaman ni Leon ang tungkol sa malagim na pangyayaring kumitil sa buhay ng mga magulang ni Gen at naglapit sa kanilang dalawa ni Edward. Hindi naman kinaya ng puso ng ama ni Edward na si Arturo ang pagbabalik-tanaw sa mga kaganapang nagtulak sa anak na si Carlotta (Eula Valdes) na layasan sila mahigit 20 taon na ang nakalilipas dahil sa pakikialam niya sa buhay pag-ibig nito. Ipapakita rin sa kabanata si Carlotta sa kasalukuyan na tila tumatakas galing sa isang malaking bahay kasama ang isang batang lalaki.

Thursday, November 22, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 19

Kabanata 19
Sa napipintong pag-alis ni Leon ay hindi maitago ang lumbay ni Emy, ngunit hindi rin naman niya ito pipigilan sapagkat sang-ayon naman siya na ito ang nararapat gawin. Sa kanyang pagdating sa Maynila ay pupuntahan agad ni Leon si Edward, na siya namang tatanggap sa kanya  ng buong galak at sasabihan siya na magsimula na agad upang maitayo na ang isang gusali na talagang inilaan upang pamunuan niya. Sa pagkakataong ito ay darating si Gen dahil may nakalimutan siya sa tanggapan ni Edward. Sa wakas ay magkakaharap na rin ang dalawa matapos ang mga kaganapan sa Vienna. Sabik si Leon at handang magpaliwanag. Sabik din si Gen ngunit bakas ang kaba na may halong panunumbat sa kanyang mga titig. Paglabas ni Edward ng silid ay magkakaharap harap silang tatlo, kung saan ipakikilala ni Edward si Gen kay Leon bilang isa sa mga mahahalagang tao sa kanyang buhay. May aasahan pa kaya si Leon ngayong handa na siya ngunit ang kanyang babalikan ay mayroon nang iba?

Wednesday, November 21, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 18

Kabanata 18
Dinamdam ni Gen ang nasaksihan at tumakbo sa kaibigan upang maghinga ng sama ng loob. Dito siya naliwanagan na wala naman pala siyang karapatan magalit dahil hindi naman sila ni Edward. Matapos ang maikling panunuyo ay agad din na magkaka-ayos ang dalawa at hindi lalaon ay lalabas na sila ulit, gaya na lamang ng pagsama ni Edward sa paglilingkod ni Gen ng walang bayad sa isang liblib na lugar bilang manggagamot. Sa kanilang muling pagbabati ay idudulog din ni Edward ang kanyang mga suliranin sa dalaga, tulad ng laging paghahambing sa kanya ng ama sa nakatatandang kapatid na si Carlotta na matagal nang wala. Samantala, sa Agusan naman ay muling tinupad ni Leon ang isa pang hiling ni Emy na magpalipas ng araw sa ilog, magsaya, at kumain. Dito ay pinatangay ni Leon sa agos ang lalagyan na naglalaman ng mga kagamitan ng ina, marahil isang sagisag na pinapalaya na niya ang nakaraan. Hindi man aminin, halata na nahuhulog na ang loob ni Emy sa binata, at siya rin naman sa dalaga.

Tuesday, November 20, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 17

Kabanata 17
Lubos lubos ang pasasalamat ng mga taong-bayan dahil ginawa rin ni Leon ang isang bahagi ng bayan kung saan gaganapin ang isang pagdiriwang, kung saan hihikayatin niya si Emy na sumayaw. Sa kanilang pagsasaya ay aalamin niya ang mga bagay-bagay uko sa dalaga tulad na lamang ng mga nais nitong gawin sa buhay at kung nais ba niyang magpatingin sa manggagamot upang malaman kung makakakita pa siyang muli. Sa pagtatapos ng gabi ay tutuparin ni Leon ang pangarap ni Emy na humiga sa ilalim ng kalangitan at panoorin ang mga bituin. Sasabihin ni Leon na nais niyang manatili doon, ngunit hihikayatin siya ni Emy na bumalik sa Maynila upang harapin ang kanyang mga suliranin. Pinangaralan si Edward ng isang pangkat ng mga alagad ng sining. Sa kanyang talumpati, malalaman na nais din pala niyang maging alagad ng sining gaya ng mananayaw na ina, na maagang binawian ng buhay. Sa tanghalan ng mga natatanging sining na nakaguhit, makikita ni Gen ang iginuhit ni Leon na larawan ng isang ilog at maaalala niya bigla ang binata. Sa galit naman ni Edward dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa may-ari ng lupa na nais niyang bilhin, dadamayan siya ni Sophia sa paraang alam nito na lagi nilang ginagawa. Mahuhuli sila ni Gen.

Monday, November 19, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 16

Kabanata 16
Hindi rin naman pala natuloy ang mangyayari dapat kay Gen at Edward dahil hindi pa raw handa ang dalaga. Sa halip ay mag-uusap ang dalawa buong gabi, magsasayaw, at magtatanong ng mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay kung saan makikilala nila ng higit ang isa’t-isa. Sa mga sagot ni Edward, mapapansin na si Sophia ang kanyang pinatatamaan nang siya ay tanungin ni Gen ukol sa kanyang unang pag-ibig. Kinalaunan, sasamahan ni Edward si Gen humanap ng bagong bahay at tutulungan itong maglipat. Sa Agusan, sisimulan na ni Leon ang pag-ayos sa bahay ni Emy at siya ay tutulungan ng mga taong-bayan. Hindi maiiwasan na tuksuhin silang dalawa ni Emy, na sa labas ay tila umiiwas, ngunit sa loob-loob niya ay natutuwa rin naman ayon sa kanyang mga kiming tawa. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng sama ng loob ni Leon tungkol sa ina, dadamayan siya ni Emy at sasabihan na paminsan-minsan, kailangang gawin ang mga bagay-bagay upang mapabuti ang kalagayan ng isang tao, gaya na lamang ng ginawa sa kanya ng tunay na ina na tatlong pagkakataon siyang binalikan ngunit isinauli rin dahil hindi siya nito kayang buhayin. Naging maayos naman ang kanyang buhay kaya wala rin siyang pagsisisi.

Friday, November 16, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 15

Kabanata 15
Tila wala gaanong nangyari sa kabanatang ito, bukod sa nangyari kay Edward at Gen, ngunit bago tayo dumako diyan ay puntahan muna natin si Sabrina, na kasalukuyang nagwawala dahil sa kanyang pagkakatanggal. Bunga nito ay mangangako siyang pababagsakin ang Ropa at sisirain ang buhay ng pamangkin. Sisisihin din niya ang anak, na tatanungin siya kung nais ba niyang dalawa silang matanggal. Mukhang may balak si pinsan. Tuloy pa rin ang panliligaw ni Edward kay Gen at dadalhin niya ito sa isa sa kanyang malalaking bahay na malayo sa lungsod. Sasabihin niya kay Gen na siya pa lamang ang unang babae na dinala niya sa nasabing bahay, at dahil may dumating na bagyo ay hindi makakauwi ang dalawa, bagkus ay mananatili roon at magpapainit. Sa Agusan naman ay isasalaysay ni Emy kung ano ang nangyari sa ina ni Leon nang magunta ito roon. Kilala pala si Leon sa bayan bilang “Buknoy”, ang palayaw na ibinigay sa kanya ng pinuno ng baranggay. Aalukin niya si Emy na gagawin ang kanyang bahay na walang bayad. Ikatutuwa ito ng dalaga dahil nangangahulugan lamang ito na magtatagal pa si Leon doon. 

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 14

Kabanata 14
Kapwa nakangiting tinapos ni Edward at Gen ang gabi matapos ang kanilang halik at mukhang marami pang maaring mabuo sa magiging pagsasama ng dalawa kapag naisaayos na ni Gen ang gulo sa mga kamag-anak. Sa paghaharap-harap ay ipinakita niya kay Sabrina ang lahat ng nagpapatunay sa kanyang mga kalokohan, na kanyang nakuha sa tulong ni Harry, na bumaliktad na sa ina. Sa kabilang dako naman ay tuloy pa rin ang paghahanap ni Leon kay Prudencio Biglang-awa, ang lalaking nagdala sa kanya sa Maynila nung siya ay sanggol pa lamang upang ibalik sa kanyang nawalay na ina. Sa halip, ang kanyang tatay Emong ang kumupkop sa kanya. Hindi si Prudencio, kundi ang bulag na ampon nitong si Emy (Dimples Romana) ang sasalubong kay Leon, dala-dala ang sandata na handa nitong gamitin mapatunayan lamang na may masamang balak ang binata sa kanya. Pagkatapos ng isang mahabang paliwanagan, maluwag na tatanggapin ni Emy si Leon sa kanyang tahanan, kung saan dating nakitira ang ina ni Leon noong ito ay nagdadalang-tao pa.

Wednesday, November 14, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 13

Kabanata 13
Habang abala si Leon sa paghahanap sa kanyang nakaraan sa Agusan, abala naman si Edward sa pagpapahalaga kay Gen habang ito ay abala sa pagpapatakbo ng mga bagay bagay na naiwan ng ama. Ngayong nakausap na niya ang isa sa mga dati nilang tauhan, napatunayan na niya sa wakas ang mga haka-haka na may itinatago nga ang tiyahin na siyang naging dahilan ng kanilang mga suliranin. Sa kanyang pagkalito ay laging nakaalalay si Edward at handing tumulong. Kapansin-pansin din ang paglipad ng utak nito habang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga tauhan, kung saan isang mapusok na Gen na suot ang isang magarang pulang damit ang laman ng kanyang isipan. Matapos puntahan ang dalaga at dalhan ng sariling taga-luto upang mag-tanghalian, bayaran ang buong tanghalan na kanyang pagmamay-ari upang makanood silang dalawa ng palabas na silang dalawa lang talaga, at ipakilala ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Ava (Megan Young), matatapos ang gabi sa isang halik sa labi na hindi naman tatanggihan ng dalaga.

Tuesday, November 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 12

Kabanata 12
Tuloy pa rin ang bangayan ng mag-tiyahin na Gen at Sabrina lalo pa ngayon at natuklasan na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa pinamamahalaang kagawaran ng huli. Ang maliliit na away na ito ay nagdudulot na ng lamat sa pagsasamahan ng dalawa, damay na rin ang pinsan na si Harry na ipinagtatanggol ang ina. Patuloy naman ang pag-gabay ni Edward sa dalaga at hindi lamang tulong ukol sa kaalaman ang kanyang ibinibigay kundi pag-alalay din bilang kaibigan. Pupuntahan naman ni Leon si Edward ngunit hindi sila magpapang-abot. Kung nagkataon ay sabay sanang makikita ng binata ang dalawang taong matagal na niyang nais muling makita sapagkat kasama ni Edward si Gen sa mga panahon na iyon. Magkikita rin ang mag-kuya sa bahay ni Leon kung saan isang madamdaming pagtatagpo ang magaganap na mauuwi sa isang mahigpit na yakapan at masayang usapan.

Monday, November 12, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 11

Kabanata 11
Makalipas ang tatlong buwan ay nakauwi na rin si Leon at Fred sa bansa. Saksi sa muling pagsama-sama ng kaibigan at mga mahal sa buhay, ramdam ni Leon na kailangan na rin niyang ayusin ang sariling buhay, kung kaya’t siya ay magpapasyang magtungo sa Agusan upang malaman ang mga lihim ng kanyang nakaraan. Hindi naman maitago ang tuwa at pagkasabik ng kanyang amang si Emong (John Arcilla) sa kanyang muling pagbabalik. Sa tatlong buwan bago makabalik sa bansa ay hindi nakapag-usap sina Leon at Gen, na matapos dumaan sa matinding kalungkutan at pag-iisa ay handa nang lumaban at ipaglaban ang huling pangako sa ama. Sa tulong at gabay ni Edward ay hindi na niya ipagbibili ang Ropa, isang bagay na lubhang ikagagalit ng kanyang Tiya Sabrina, na kasama ng anak na si Harry ay tila ba may tinatagong kabalastugan na sa sa kanilang pakiwari ay hindi na dapat matuklasan ng kung sino man.

Sunday, November 11, 2012

A Secret Affair

♣♣/♣♣♣♣♣

After just two months and a half into the relationship, Anton (Derek Ramsay) proposes marriage. Raffy (Anne Curtis) says yes, but gets cold feet and leaves for a while to reflect on her life, something that Sam (Andi Eigenmann) takes advantage of through a series of flings which apparently began even before Anton and Raffy even met. When Raffy returns, she is ready to take her man back, something that Sam would not allow even if it is clear to her that Anton does not love her. What follows is a silent war that gradually erupts into something scandalous, making them all question if the fight is actually worth it.

I honestly thought that this was going to be a rehash of No Other Woman, which is half true. As such, comparisons are inevitable also due to plenty of similarities that the two share. Let us begin with the characters and the actors who play them.

Madaling Araw, Mahabang Gabi

♣♣♣/♣♣♣♣♣

In all her drunken stupor, a bar owner's daughter (Angelica Panganiban) declares a dare in essence of a tradition called Pangangaluluwa and with a prize money of 10,000 pesos at stake, along with her companionship and negotiable pleasure. The participants are the bar's band members, along with some staff and random guests. All they have to do is steal something and bring it back to her. The guitarist (Rocco Nacino) and his fan (Buboy Garovillo) decide to steal coconuts and crabs, the former to impress her and have another shot at being her boyfriend, and the latter to hopefully get guitar lessons from him to impress his son. The drummer (Kean Cipriano) and his friend (Edgar Allan Guzman) try to steal a piglet, but end up smoking pot at a vacant lot in the company of a middle-aged mistress and fellow pothead (Cherie Gil). The band vocalist (Karel Marquez) and the gay waiter (Dominic Roco) discover his boyfriend having an affair and end up talking about sexuality and religion instead of stealing something, and ending the night with a confused kiss. There are more of them who end up dealing with personal issues and not particularly joining the dare, like a Frenchman (Callum David) who comes back to the country to find a girl (Glaiza de Castro), with whom he had a one day affair while touring the Underground River. She turns out to be the sister of the narrator, a refugee from Vietnam working as the bartender who has lost his zest for life.

This Guy's in Love with U Mare!

♣♣♣/♣♣♣♣♣

Mike (Luis Manzano) breaks up with Lester (Vice Ganda), his gay benefactor of three years and proposes marriage to his girlfriend Gemma (Toni Gonzaga). Taking his brother-in-law's suggestion seriously, Lester pretends to be straight and orchestrates several planned encounters with Gemma so she would fall in love with him and consequently break up with Mike, in the hopes that the two of them could still get back together. Realizing that she is a good person  after all, Lester's conscience gets the better of him, but how is he to tell the truth without causing more heartaches along the way?

In the last three years, Vice Ganda has become a household name when it comes to box office movies, something impressive considering how he is relatively a newbie and how his projects are not really related to one another as part of the same franchise. Even so, it would be difficult to say that box office receipts equate to quality, and with Derramas directing what is really there to be expected other than the usual slapstick fare? It is exactly because of this that this film succeeds somehow. It is not really groundbreaking and the expectations are kind of low, but among Vice Ganda's three movies, this one has the advantage of having the stronger storyline, less gimmicks, and a more convincing portrayal of the role where we see more of him becoming the character rather than the character adjusting to him.

Tiktik: The Aswang Chronicles

♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

A pregnant Sonia (Lovi Poe) leaves her boyfriend and flees to her parents to the province. Macoy (Dingdong Dantes) pursues her and tries his best to win her back despite the strong and persistent disapproval of her nagger of a mother (Janice de Belen) and the indifference of her father (Joey Marquez). To make matters worse, the piglet he gifts them as a peace offering is actually a shape shifting aswang planning to have their unborn child for dinner. Together with sidekick Bart (Ramon Bautista) who is harboring a secret of his own, Macoy defends the family from the army of aswang whose ire they have attracted, all in the hopes of making it out alive and starting anew.

I guess it is no longer a surprise to always expect something visually stunning from Erik Matti and actually leave the cinema satisfied. This movie is like a comic book that has come to life, with the utilization of green screen maximized to render backgrounds that are as comic book perfect as they could ever be. The CGI is also truly impressive, almost without fault.

Friday, November 9, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 10

Episode 10
Si Edward ang naatasan ng ama na humarap at makiramay sa mga Saavedra sa kanilang pagluluksa. Nais din ng kanyang ama na si Arturo (Jaime Fabregas) na bilhin niya ang Ropa na pagmamay-ari ng mga Saavedra kahit lugi na ito upang siya ay makabayad sa mga tulong na ibinigay sa kanya ni Stephen noon upang magtagumpay din ang kanyang kabuhayan. Nangungulila rin si Edward kay Leon dahil isa ito sa mga pinakamagaling niyang tauhan, kaya iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigang si Sophia (Regine Tolentino) na tawagan na niya ito upang pabalikin, subalit nais naman ni Edward na bumalik ito ng kusa kung kalian niya nais. Sa pagtawag ni Leon sa ama ay ibabalita nito na tatlong buwan pa ang aabutin bago siya makauwi dahil nagpapagaling pa si Fred. Ang suliranin naman ngayon ni Gen ay kung paano tutuparin ang pangako sa ama na huwag ipagbili ang Ropa lalo pa at sabik na sabik ang kanyang Tiya Sabrina (Angelina Kanapi) na gawin iyon upang makuha ang kanyang bahagi ng yaman. Mukhang sunud-sunuran naman sa kapatid at tila walang magawa ang isa pa niyang tiyahin na si Natalia (Ana Roces).

Thursday, November 8, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 9

Kabanata 9
Pumayag si Leon na makipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang mahuli ang pangkat nila Yuri. Marahil sa pag-aalala na maari niyang ikamatay ang nasabing pagkilos, si Leon naman ang tatawag kay Gen, ngunit hindi ito sasagot dahil may mga sarili rin itong suliranin na kinakaharap. Hirap pa rin ang dalaga na tanggapin ang pagkawala ng mga magulang at hindi nito alam kung paano magpapatuloy sa kanyang buhay. Sa kabilang banda ay nahuli na ang katulong at isa pa niyang kasabwat. Kasama ang pinsan na si Harry (Slater Young), pupuntahan ni Gen ang dalawa, pagbubuhatan ng kamay, at pagbubuhusan ng sama ng loob. Sa kabila nito ay kanyang mapapagtanto na kahit ano pa man ang kanyang gawin, mabulok man ang mga may sala sa bilangguan, hindi pa rin nito mabubura ang katotohanang hindi na babalik ang kanyang ma magulang. Samantala, hindi naman napunta sa wala ang pagbubuwis ng buhay ni Leon sapagkat muntik man sumablay ang kanilang mga balak, ay nahuli pa rin ang mga dapat mahuli at malaya na sila ni Fred na makakabalik sa Pilipinas.

Wednesday, November 7, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 8

Kabanata 8
Nang dahil sa isang walang saysay na pangyayaring puno ng karahasan, sa isang saglit ay naging ulilang lubos si Gen. Bagamat naitakbo sa pagamutan ang kanyang mga magulang, hindi na umabot ng buhay ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay nakapagbilin pa ng gagawin sa kanilang kabuhayan bago tuluyang bawian ng buhay. Sa panahon ng kanyang labis na pagdadalamhati ay sinubukan niyang tawagan si Leon at umasang dadamayan siya nito, ngunit wala siyang napala, sapagkat may sariling suliranin ang binata na kailangang harapin pagbalik niya sa Vienna. Binugbog at halos patayin si Fred ng kanyang mga pinagkakautangan. Dahil dito ay nagpasya si Leon na dumulog na sa mga kinauukulan, subalit mukhang mapapahamak pa siya sa bintang na pagtulong sa kaibigan na labag sa batas ang pamamalagi sa Austria.

Tuesday, November 6, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 7

Kabanata 7
Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay dala dala pa rin ni Gen ang mga ala-ala ni Leon, ngunit kailangan din niyang harapin ang mga bagay bagay tulad ng hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ama ukol sa kanyang pasya na kusang-loob na maging manggagamot sa kung saanmang liblib na lugar sa bansa. Mabibigyan ito ng katuparan sa pamamagitan ng isang biglaang piging na inihanda ng ama upang ipagdiwang ang kanyang pagdating at muling pag-alis, na ang ibig sabihin ay pumapayag na siya sa pasya ng anak. Gayunpaman, binago ni Gen ang pasya at mananatili na lamang ito kasama ng mga magulang at itutuloy ang pagkadalubhasa sa paggamot ng mga bata gaya ng kanyang ina. Si Leon ay nasa Salzburg pa rin. Matapos ang isang madamdaming pakikipag-usap sa ama ay nagpasya ito na tatapusin lamang ang naipangako kay Tala at sa asawa nito bago siya tuluyang bumalik sa Pilipinas, isang balita na lubhang ikinatuwa ng kanyang ama. Mukhang maayos na ang lahat, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang hindi kilalang lalaki ang papasok sa bahay nila Gen, kasabwat ang katulong. Tatlong putok ang maririnig, at aabutan ni Gen ang mga magulang (Maritoni Fernandez & Jim Paredes) na duguang nakahandusay sa sahig.

Monday, November 5, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 6

Kabanata  6
Sapat nga ba ang isang gabi upang maging batayan ng isang wagas na pag-ibig? Ito ang mahalagang paksa na tampulan ng usapan ni Gen at Leon habang nag-aagahan. Sa simula ay may paligoy-ligoy kung saan may pagsasahalintulad ng kung ano man ang mayroon sila sa mga sandaling iyon sa pag-aaral ng wikang banyaga at sa pagpili ng tinapay na kakainin. Bagamat kapwa magpapasya na sundin ang utos ng utak sa halip na magpa-alipin sa bugso ng damdamin, magpapakiramdaman ang bawat isa habang nililibot ang Salzburg, hanggang sila ay mapadpad sa harap ng isang balon na nagsasabing may kapangyarihang magpatotoo ng mga kahilingan. Kukuha sila ng tig-isang barya na hahatol sa kanilang kapalaran. Itapon sa balon kung nais kalimutan, itabi kung ibig pangalagaan. Kapwa maghahagis ngunit isa lamang ang lulubog sa tubig ng balon. Sa panahon ng pagpapaalam ay mangangako ang dalawa na walang lilingon ngunit kapwa babaling ang kanilang mga paningin upang masulyapan sa huling pagkakataon ang isa’t isa. Hindi magtatagpo ang kanilang mga titig, at sa gitna ng mga hikbi at luha, bubuksan ni Gen ang palad kung saan masisilayan ang baryang piniling pangalagaan.

[JAKARTA] Budget and Itinerary


FRIDAY: November 2, 2012
Bima (Yogyakarta - Jakarta) - 350,000.00
IDR350,000.00

Sunday, November 4, 2012

[JAKARTA] The Never Ending Macet


Macet. Traffic. This is probably the answer that you'd get if your question goes something like: "What is there to see in Jakarta"? I thought it was an exaggeration but after contending with what seemed to be half of the city's population just to get on a Transjakarta bus and reeking with the smell of public agony as a result, I realized that I simply cannot love Jakarta.

Saturday, November 3, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 5

Kabanata 5
Matapos ang away kinagabihan ay magkahiwalay na nagpasyang umalis sina Leon at Gen ngunit mukhang itinadhana pa rin ang kanilang pagkikita bago lisanin ang Vienna papuntang Salzburg. Bago ito ay tinapos muna nila ang kanilang mga kaugnayan sa nakaraan: si Gen sa dating kasintahang si Jakey (Carlo Romero) na pinalaya na nito sa piling ng babaeng minamahal; at si Leon sa kaibigang si Fred na piniling lumayo sa mga gulong dala nito sa kanya. Sa pagdating nila sa Salzburg ay nakilala nila si Tala (Tetchie Agbayani), isang Pilipinang may asawang taga-roon na nagmamay-ari ng isang tanghalan ng sining. Sa paglalahad ni Tala ng pag-iibigan nila ng asawa ay naisalaysay niya ang halaga ng isang larawang iginuhit nito alay sa kanya na siyang nagbigay-daan sa kanilang pag-iibigan. Isang sunog ang tutupok sa nasabing larawan na susubukang iligtas ni Tala ngunit mabibigo. Sa paglalayon na tulungan ang mag-asawa at ituwid ang nakaraan sa pamamaraang ito, malalagay sa alanganin ang buhay ng binata, subalit siya ay ililigtas ni Gen. Sa pagtatapos ng gabi ay lalalim pa lalo ang pag-uunawaan ng dalawa na mauuwi sa pag-iisa di lamang ng kanilang mga katawan, kundi ng kanilang mga puso at damdamin.

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 4

Kabanata 4
Natuloy din ang pagliliwaliw ni Leon at Gen sa Vienna kung saan unti-unti nilang nakikilala ang isa’t isa sa pamamagitan ng paglalahad ng mga bagay-bagay ukol sa kanilang mga buhay. Karamihan sa mga pagbabalik-tanaw ay kay Leon na naman at lalong pinatutunayan ng mga ito na hirap ang binata na magtiwala sa sarili. Sa kabilang banda, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Gen, subalit napatunayan sa kabanatang ito na marami pa silang dapat matutunan sa isa’t-isa upang makapagtaguyod ng isang magandang samahan. Dahil sa mga humahabol kay Leon at sa kaibigang si Fred, nag-away ang dalawa matapos nakawin ng mga ito ang mga ipon ni Leon na nakalaan sa kanyang ama. Hindi naiwasang madamay si Gen sapagkat sa kanyang hinuha ay salapi lamang ang dahilan ng lahat at di niya batid na ilang ulit na ring nagbuwis ng buhay si Leon ng dahil sa kaibigan. Napagsalitaan din niya ang dalaga na tila napakaliit lamang ng suliranin niya kung ihahambing  sa kanya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review