Friday, November 9, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 10

Episode 10
Si Edward ang naatasan ng ama na humarap at makiramay sa mga Saavedra sa kanilang pagluluksa. Nais din ng kanyang ama na si Arturo (Jaime Fabregas) na bilhin niya ang Ropa na pagmamay-ari ng mga Saavedra kahit lugi na ito upang siya ay makabayad sa mga tulong na ibinigay sa kanya ni Stephen noon upang magtagumpay din ang kanyang kabuhayan. Nangungulila rin si Edward kay Leon dahil isa ito sa mga pinakamagaling niyang tauhan, kaya iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigang si Sophia (Regine Tolentino) na tawagan na niya ito upang pabalikin, subalit nais naman ni Edward na bumalik ito ng kusa kung kalian niya nais. Sa pagtawag ni Leon sa ama ay ibabalita nito na tatlong buwan pa ang aabutin bago siya makauwi dahil nagpapagaling pa si Fred. Ang suliranin naman ngayon ni Gen ay kung paano tutuparin ang pangako sa ama na huwag ipagbili ang Ropa lalo pa at sabik na sabik ang kanyang Tiya Sabrina (Angelina Kanapi) na gawin iyon upang makuha ang kanyang bahagi ng yaman. Mukhang sunud-sunuran naman sa kapatid at tila walang magawa ang isa pa niyang tiyahin na si Natalia (Ana Roces).

Sa pagbaling ng pansin kay Edward ng kabanatang ito ay makikilala pa siya ng lubusan ng mga manonood bilang isang tao na may mga kapintasan din. Ipinakita sa kabanata kung paano siya pakisamahan ng ama at marami ring natuklasan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang maikling pag-uusap sa harap ng isang puntod, kung saan mukhang nakalagak ang mga labi ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlota. Gayunpaman, mukhang marami pang matutuklasan ukol sa ugnayan ng bawat isa. May nakapagbanggit na si Leon ay anak talaga ni Carlota, ngunit hindi pa naman ito tiyak at nananatiling isang kuro-kuro lamang. Kung ito nga ang mangyayari, lalong magiging kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan. Gayunpaman, hindi maiiwasang maihambing ito sa Maging Sino Ka Man, kung saan ang dalawang lalaking magkaagaw sa puso ng tauhang ginagampanan ni Bea Alonzo ay magkamag-anak din pala. Marahil ay mainam na maghintay na lamang at umasang patuloy pa rin tayong gulatin ng mga pangyayaring hindi inaasahan sa palabas na ito.

Who said anything about saving his legacy? Gusto ko lang makabayad sa utang. Tapos. --Arturo

Kabanata 10
Edward is tasked by his father to represent them in sending their condolences to the Saavedras. Arturo Pierro  (Jaime Fabregas) also wants his son to buy Ropa, a company owned by the Saavedras that is nearing bankruptcy, as a sign of gratitude to Stephen Saavedra who aided him in the establishment of his own business empire. Edward also misses Leon given that he is one of his most talented architects, and so his best friend Sophia (Regine Tolentino) suggests that he just call him and ask him to return, but Edward wants him to come back if and when he feels like it. It is revealed through a phone call to his father that Leon would not be coming back until Fred fully recovers, which would take around three months. On the other hand, Gen’s concerns grow as she tries to fulfill her promise to her dad not to sell Ropa, especially now that her aunt Sabrina (Angelina Kanapi) is very eager to do so in order to get her shares, while it seems that her other aunt, Natalia (Ana Roces), could not really do anything and just follows what her older sister wants.

As the focus shift on Edward in this episode, the viewers get to know him better as a human being who also has flaws, This episode shows how his father treats him, and a lot of discoveries are also revealed regarding their lives through the small talk that they share in front of a tomb, which seemingly belongs to his older sister Carlota. Even so, it is likely that more revelations are under way regarding the characters’ connections to one another. It has been mentioned that Leon is really the son of Carlota, although this remains to be uncertain and still classified as mere hearsay. If this is what would really happen, then it means more excitement. Nevertheless, the comparison to Maging Sino Ka Man, where the two men vying for the love of Bea Alonzo’s character also turned out to be from the family after all, could not be avoided. Perhaps it is better to just wait and hope that the events on this show would continue to surprise us all.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review