Wednesday, December 26, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 43

Kabanata 43
Ang kabanatang ito ay ang pagpapatuloy ng paglalahad ni Carlotta ng mga masamang naganap sa kanyang buhay matapos mawalay sa anak sa Agusan. Matapos makatakas muli sa ama ay kakapit siya sa patalim upang mabuhay at upang balikan ang naiwang anak. Ipagbibili niya ang laman, malululong sa bawal na gamot, at sasama sa kung sinu-sinong lalaki. Sa kulungan ang kanyang bagsak kung saan makikilala niya si Rex, ang pinuno ng WoL na magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ngunit hahalayin siya ni Rex ng paulit-ulit. Mawawalan siya ng tiwala sa WoL at mangangakong pababagsakin silang lahat. Ilalahad din ni Henry ang kanyang nakaraan. Ang kanyang lolo pala ay naging kaibigan ni Arturo Pierro at Stephen Saavedra at lolokohin ng dalawa ang kanyang lolo upang makamkam ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia. Sa huli, aaminin nito kay Carlotta na siya ang nagpapatay sa mga magulang ni Gen, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti.

May kulang sa kabanatang ito. Si Charo Santos Concio. Maalaala Mo Kaya lang? Naubos ang buong kabanata sa paglalahad ni Carlotta at Henry ng kanilang mga kasawian sa buhay. Kung bakit ba naman kasi tila tampulan ng masamang mga pangyayari ag dalawang ito, at talagang sila pa ang magkasama hanggang sa huli upang maghiganti. Sa daloy ng mga pangyayari ngayon, nakikita kong itong si Henry ang magiging huling kalaban ng mga pangunahing tauhan kapag natauhan na si Carlotta. Kung tutuusin, maganda naman ang pagkakahabi ng mga kaugnayan ng bawat isa. Marahil ay sa paglalahad nito nagkamali ang mga tao sa likod ng palabas na ito. Tila kasi pabugso bugso ang mga natutuklasan. Sa unang sampung araw ay sinanay nila ang mga manonood na buhay pag-ibig muna. Ngayon, naipon na lahat ng dapat matuklasan, at bigla bigla na lang ibinagsak ang lahat sa harap ng manonood. Nawa’y maging hudyat na ito ng simula ng pagdating mga magagandang kabanata, ngayong malinaw na ang lahat.

“Wala nang WoL. Patay na si Rex. Kaya susunod na ang papa. Si Edward” –Carlotta

Episode 43
In this episode, Carlotta continues in storytelling mode, narrating every bad event that has happened in her life after separating from her son in Agusan. After successfully escaping her father’s grasps again, she sis forced to deal with the harsh realities of life just so she could get back to her son. She gets addicted to drugs and goes around with men, selling her flesh. She ends up in prison where she meets Rex, the leader of WoL who gives a new meaning to her life. But Rex would violate her over and over again. She loses her confidence on the organization and vows revenge on everyone. It would then be Henry’s turn to narrate his past. It turns out that his grandfather was a friend of Arturo Pierro and Stephen Saavedra, and the two would cheat him of his land which he has named Lucia. In the end, he confesses to Carlotta that it was him who had Gen’s parents killed, and that he is not yet done with his revenge.

There is something or someone lacking in this episode. Charo Santos Concio. Maalaala Mo Kaya? The whole episode dealt with nothing else other than Carlotta and Henry’s misfortunes in life. And it really had to be the two of them who end up together, both promising revenge. The way things are going lately it could be foreseen that Henry would become the ultimate bad guy here once Carlotta comes to her senses. Thinking about it, the connections between the characters is actually well thought of. Perhaps it is the way of presenting it which the people behind this show got wrong. It is just that, the revelations come in bulk! During the first ten days we get used to the light love story being the focus of everything. Now, there has been a significant backlog of what needs to be revealed, and everything is dropped in front of the audience in one fell swoop. May this be the sign we are waiting for of good things to come for the next episodes, now that everything is much clearer.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review