Wednesday, November 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 23

Kabanata 23
Matapos ipakita kay Gen ang silid na pinaglalagyan ng kanyang mga gawang may kaugnayan sa sining na sumasalamin sa kanyang pagkatao, buo na ang buo ni Edward na maging kabiyak niya habang buhay, at nagpapatulong siya kay Leon sa paghahanda nito. Isang suliranin naman ukol sa lupain na pagtatayuan ng Meraviglia and hindi mahanapan ni Edward ng kasagutan. Iaalok ni Gen ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia na ikagagalak naman ni Edward. Samantala, sa Agusan ay naparusahan naman si Emy ng kinabibilangang samahan na may mga kakaibang paniniwala sa pananampalataya na kinabibilangan din pala ni Carlotta. Isang matayog na gusali ang nais itayo ng pangkat na siyang magliligtas sa kanila sa kapahamakan na nag-aabang sa mga makasalanan. Sa isang aklat na dala dala ni Carlotta, isusulat niya ang mga katagang Pierro Builders at Lucia sa tabi ng isang nakaguhit na gusali.

Hindi naman inaalis sa mga nasa likod ng plabas na ito na tumuklas pa ng mga ibang paraan upang maging mahiwaga ang paglalahad ng mga pangyayari. Bagama’t nakapupukaw ng pansin ang paglihis na ito sa talagang dapat na tampulan ng mga kaganapan, sana naman ay hindi ito ang malaking pangyayari na papagitna sa kanilang lahat. Makabuluhan ang ngiti ni Carlotta habang tinitignan ang nakaguhit na gusali sa aklat. Tila bang siya ay may binabalak kung kaya’t siya ay magbabalik sa kanilang tahanan. Nakalulungkot lang isipin kung biglang maging isang malaking katatakutan lamang ang lahat, lalo pa’t marami ang nanonood dahil akala nila ay tungkol sa pag-ibig na namamagitan sa tatlong pangunahing tauhan ang palabas, at hindi sa kung anumang samahan na nangyayari rin naman sa totoong buhay, ngunit sa kabila ng lahat, ano ang pakialam namin? Sana ay mali ako.

“Ang lupa ay lupa. It becomes what you make of it” –Leon

Episode 23
After showing Gen his room full of artworks that represent him as a person, Edward has made up his mind to make her his wife, and he would solicit Leon’s help in planning the proposal. On the other hand, his current dilemma regarding his grand project called Meraviglia and the issue on where to build it continues to hound Edward. Gen would offer him their family land named Lucia, a plan which Edward finds to be just perfect. Meanwhile in Agusan, Emy receives her punishment for falling love from the cult in which she belongs, where Carlotta is apparently also a member. The group plans to build a tower that will redeem them for the impending doom bound to befall the sinful. On a page of a book that she has at hand, Carlotta would write the terms Pierro Builders and Lucia next to a sketch of a tower.

This is not to rob the people behind this show of their creative license to find an interesting way to tell their story. Although this segue to the occult does catch one’s attention in veering away from the main storyline, hopefully it does not turn out to be the big event around which everything and everyone will revolve. Carlotta’s mysterious smile while glaring at the tower sketch means something, as though she is just returning to their home because she is planning something. It is depressing to think of this show becoming some sort of horror flick, especially when a lot of viewers are watching because they are expecting a complicated love triangle involving the three leads, and not some cult storyline thingy that does happen in real life, but then again, the hell should we care? I hope I am wrong

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Film Review