Monday, December 17, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 36

Kabanata 36
Napagalaman ni Sofia at kanyang iniulat kay Edward na si Carlotta ay naging asawa ni Rex, ang pinuno ng kanilang pangkat, at marami ang galit sa kanya dahil sa kanyang pagtiwalag sa kanila at ang paglayo niya kay Ivan, na siyang tinuturing nilang sugo. Gayunpaman, buo pa rin ang tiwala ni Edward sa kapatid. Sa paglipat ni Leon sa Batangas ay maghahanap ito ng ikabubuhay, ngunit walang tatanggap sa kanya dahil laging walang nangangailangan. Si Emy naman ay makapapasok sa isang paaralan bilang isang guro kahit pa siya ay bulag. Makikipagtulungan naman si Gen sa mga maliliit na mangangalakal at makikipagtulungan sa mga ito alang-alang sa pagpapaunlad ng Ropa. Masisiraan si Ava ng sasakyan at hindi sasagutin ng kanyang Kuya Edward ang kanyang mga tawag kaya si Harry ang tatawagan niya, na sa una ay tatangging tulungan siya ngunit darating pa rin kinalaunan at ito ang magiging simula ng isang pagkakaibigan. Sa utos ni Rex ay pasasabugin ng kanyang mga tauhan ang gusali ng mga Pierro na nagngangalang Pierro Cityland. Magaganap ang pagsabog habang papalabas ng gusali ang magkapatid na Edward at Carlotta.

Ang kabanata na ito ay tila isang mabilis na pagpapakita ng mga pangyayari sa mga buhay-buhay ng mga tauhan matapos ang kanilang mga pasya na maghiwa hiwalay ng landas. Bukod sa mga pag-uusap ni Leon at Emy, na hindi maiiwasan dahil nakatira naman ang dalawa sa iisang bubong, makikitang kapwa abala si Edward at Gen sa pagpapatakbo ng kanilang mga sariling kabuhayan. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang naiinip sa daloy ng mga pangyayari. Maganda sana kung mapapaghalo ng mga tao sa likod ng palabas na ito ang mga madamdaming usapan at ang pag-usad ng mga pangyayari. Ang nangyayari kasi ay tila pinupuno nila ang isang kabanata ng puro usapan at puro damdamin lamang, at isasangtabi ang pag-usad ng mga pangyayari sa isa pang kabanata.

“At least masasabi ko sa mga kaibigan ko na may kaibigan akong nerd” –Ava

Episode 36
Sofia finds out that and reports to Edward that Carlotta was the wife of Rex, the leader of the cult, and that many members are mad at her for leaving them and bringing her son Ivan with her, who serves as some sort of Messiah for the group. However, Edward’s trust for her sister remains strong. After moving to Batangas, Leon finds it hard to land a job, but is not accepted because there never seems to be a vacancy, and he is overqualified. Emy, on the contrary, gets a job as a teacher despite her handicap. Meanwhile, Gen collaborates with small cooperatives to serve as suppliers for Ropa. Ava’s car breaks down, and while Edward does not answer her calls for help, she tries her luck with Harry, who first refuses, but goes on to help her later on, from which a new friendship blossoms. Acting upon Rex’s directive, a group of men detonates explosives in Pierro Cityland, one of the Pierro’s many buildings. The explosion happens while Edward and Carlotta are exiting the said building.

This episode seems to be just a quick run through of what happens in the lives of the main characters after their respective decisions to part ways. Aside from Leon and Emy’s conversations, which could not really be helped because they live under one roof anyway, we are shown how Edward and Gen are both busy running their businesses. Perhaps, this is one of the reasons why a lot of people are bored with the development of the plot. It would be nice if the people behind this show would be able to achieve some balance between character and plot development. What usually happens is that they tend to fill one episode with all the long conversations, all the emotions, while plot development is left for another day.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review