Wednesday, August 31, 2022

Darna: Episode 1313. Darna Saves the Day
Ikatutuwa ng sambayanan ang muling pagsulpot ng babaeng lumilipad at mapapamahal agad-agad si Darna sa kanila. Matapos makauwi ay paaaminin ni Roberta ang mga apo sa muling paglabas ni Darna gawang alam naman talaga niya ang lihim na ito ni Leonor noon pa man. Nagtataka lamang siya kung saan nanggaling ang bato dahil nawala na nga ito kasama ni Leonor. Maiinis naman si Regina kay Darna at maghahaka-haka na marahil isa ito sa mga tauhan nila dahil lahat ng pagsulpot nito ay namamataan sa paligid lamang ng kanilang tanggapan. Aatasan niya ang alalay na tuklasin kung sino ba talaga ang babaeng lumilipad. Si Bryan pa lamang ang tumatawag na Darna kay Darna sa ngayon sapagkat naaalala pa niya ang salaysay ng ama tungkol sa pagpapakilala sa kanya ni Darna noong buhay pa ito. Buhay pa pala si Master Claudio at makakatakas mula sa bituka ng tuko. Samantala, magpapakita si Heneral Borgo kasama ng kanyang babaeng alalay at magtataka kung bakit hindi si Zora/Leonor ang Darnang kanilang nasisilayan. #DarnaSavesTheDay

Tuesday, August 30, 2022

Darna: Episode 1212. Darna Good and Bad
Ipagdiriwang ng magkapatid na Ding at Narda ang kaarawan ng kanilang Lola Roberta sa pamamagitan ng pagsama rito upang mamasyal sa bagong mall sa Nueva Esperanza. Isa na rin itong mabisang paraan upang makapagisip-isip si Narda tungkol sa kanyang bagong tungkulin bilang Darna. Magpapakita naman ng matinding dismaya ang mga taongbayan na nanghihingi ng tulong kay Regina ukol sa pagkakamatay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa sunog na ibinibintang nila sa may-ari ng mall. Hindi madala ni Regina ang kaso sa husgado dahil walang matibay na katunayan. Susundan ng kanyang alalay ang isa sa mga ito at susulsulan na pasabugin ang mall upang makapaghiganti na siya namang gagawin nga ng lalaki. Sa pagbubunyag ng lalaki sa kanyang katawan na puno ng mga pampasabog ay nagkataon naman na nandun din si Narda na laging dala ang bato. Darating din si Regina upang hikayatin ang lalaki na tumigil ngunit siya ay mabibigo. Sa huling sandali ay darating si Darna upang iligtas ang lahat.  #DarnaGoodAndBad

Monday, August 29, 2022

Darna: Episode 1111. Darna and Ding
Ipapaliwanag ni Master Claudio kung paano siya nakapasok sa buhay ng magkapatid habang hinahanap ang dalawa. Mawawala ni Narda ang bato ngunit makikita ito ni Ding sa kalayuan matapos magtanggal ng salamin, marahil isang pagbabadya na may kapangyarihan din ang bata kahit paano. Kung tutuusin, hindi rin naman siya isang ganap na tao at may dugo siyang taga-Marte. Magagapi ni Narda ang kalaban at susubukan nitong tumakas matapos silang balaan na paparating na si Heneral Borga. Magpapalit-anyo ito bilang paruparo subalit kakainin ito ng isang tuko na wawakas sa kanyang buhay. Sa wakas ay alam na rin ni Ding ang lihim ng kanyang kapatid at pagbibigyan nito ang kanyang hiling na isama siya sa paglipad. Habang naglalakad pauwi ay aabutan ang dalawa ni Noah na magpipilit silang ihatid sa kanilang tahanan. Mariin man ang pag-ayaw ay papayag din naman ang dalawa. Magkakasalubong ang sasakyan ni Bryan at ni Noah na naaalala pa nung una bilang isa sa mga nambugbog sa kanya nung sila ay bata pa. #DarnaAndDing

Friday, August 26, 2022

Darna: Episode 1010. Darna's Return
Dadalo ang ama ni Regina sa kanyang paglilitis upang himukin ang anak na galingan pa ang kanyang pagiging manananggol. Magkikita si Narda at Regina kinalaunan at sasabihin ng huli sa una na ang mga kataga ni Leonor ukol sa paggawa ng mabuti ang nag-udyok sa kanya upang maging manananggol. Magmumukmok naman si Ding matapos mapagalitan ni Master Claudio ngunit hihikayatin pa rin ito ng kapatid na huwag sumuko at ipagpatuloy lamang ang kanyang pagsasanay. Babalik ang binata sa kagubatan upang hanapin ang guro subalit ang kanyang matatagpuan ay ang kanyang ina. Madamdamin man ang muling pagtatagpo ay mabilis mapapatunayan ni Ding na hindi talaga si Leonor ang kaharap kundi isa sa mga dayuhang kalaban na may kakayahang magpalit ng anyo. Darating si Narda at halos malilinlang ng kalaban na maibubunyag na si Master Claudio pala. Habang tinutugis ang magkapatid ay aamin ang kalaban na siya rin ang nakalaban ng ina noon na pumatay dito. #DarnaReturns

Thursday, August 25, 2022

Darna: Episode 9


9. Darna's Vision
Namalik-mata lamang pala si Narda matapos makita na hindi naman pala ang kanyang ina ang halos mabundol nil ani Bryan. Pagkahatid ng binata sa dalaga ay aanyayahan ito ni Roberta na sa kanila na lamang mag-hapunan at doon malalaman ng dalawa na magkakilala pala ang kanilang inang si Leonor at ang yumaong ama ni Bryan. Dadalaw ang ama ni Regina na si Rex (Richard Quan) sa kanyang tanggapan at tutuligsain ang anak dahil sa pagkatalo nito sa laro nilang dalawa ni Mayor Zaldy. Halatang malaki ang takot ng dalaga sa ama at masigasig sa pagpapasikat dito. Itutuloy naman ni Ding ang pagsasanay kasama si Master Claudio at magagapi niya ito sa unang pagkakataon na siyang dahilan upang maagang matapos ang kanilag pagsasanay sa araw na iyon. Sa pagbabalik ni Narda sa kanilang tanggapan ay may tatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay makikita niya ang inang si Leonor sa kabilang gilid ng daan ngunit bigla itong maglalaho bago pa man siya makalapit. #DarnaVision

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 2


2. Superhuman Law
Despite winning the hearts of a lot of people as America’s newest superhero, Jennifer loses the case after her showdown with Titania, what with the defending law firm partner Holden Holliway (Steve Coulter) declaring a mistrial. To make matters worse, Jen is fired from her job and no law firm wants to hire her because they believe she as She-Hulk is too much of a liability for her to be taken seriously in court. Hopeless, she resorts to moping and reconnecting with her family through dinner, but they are only interested in the new superhero aspect of her life. While alone and drinking, she gets a surprise from Holliway who offers her to head GLK&H’s newest Superhuman law division that aims to deal with the legal aspect of superhero shenanigans. The catch? She has to do it as She-Hulk. She agrees, but is blindsided by her first client, Emil Blonsky (Tim Roth) AKA Abomination, who is fighting to get a parole. The two meet and she is convinced by his story. She then takes the case after getting approval via phone from Bruce.

Wednesday, August 24, 2022

Darna: Episode 8


8. Darna's Aftermath
Sa wakas ay magkikita na rin si Javier at ang asawa sa tulong ni Narda at magpapaalam na nga ito bago magpakalayu-layo subalit sa kanilang paghihiwalay ay aabutan naman ang dalawang babae ng mga tauhan ni Mayor Zaldy. Babalik si Javier upang labanan ang tatlong lalaking may kanya-kanyang baril at patakasin si Narda at ang asawa. Aabutan naman ng panganganak ang buntis at siya ay tutulungang paanakin ni Narda. Sa gitna ng pakikipaglaban ay isisilang ang anak nila Javier habang ang ama naman ay hindi kakayanin ang tatlong kalaban kahit na siya pa ay may kakaibang kapangyarihan. Mababaril na ito ng tatlo bago pa dumating si Brian. Bago bawian ng buhay ay makikita at mahahawakan pa ni Javier ang anak habang papatayin naman ng mga tauhan ni Pineda ang nabuhay na saksi. Habang nasa sasakyan sina Narda at Brian pabalik sa bayan ay tatawag si Regina at magtataka kung bakit magkasama ang dalawa. May biglang muntikan nang mabubundol ng sasakyan ang dalawa, isang babae na kamukha ni Leonor. #DarnaAftermath

Tuesday, August 23, 2022

Darna: Episode 7


7. Darna Stalker
Mapapalapit si Master Claudio kay Ding, Narda at Roberta pati na rin sa mga taong-bayan subalit may agam-agam pa rin si Lolo Rolando sa kanyang tunay na hangarin. Sasanayin ni Master Claudio si Ding sa pakikipaglaban gamit ang arnis. Susundan-sundan ni Javier si Narda at dadakpin ito isang umaga. Itatali man ito sa upuan ay hindi naman niya sasaktan ang dalaga at bagkus ay manghihingi ng tulong dito matapos isalaysay ang nangyaring paglilibing sa kanya ng mga tauhan ni Mayor Zaldy nang balaan niya ang mga ito na ibubunyag ang katiwalian sa pagpapagawa ng gumuhong gusali. Sa bingit ng kamatayan ay papasukan siya ng isang luntiang bato at magigising na lang na may kakayahang pagalawin ang lupa. Magmamakaawa ito kay Narda na gumawa ng paraan upang magkita sila ng asawang buntis bago siya magtago ng tuluyan. Tutupad naman si Narda sa usapan subalit matutunton sila ni Pineda (Eric Fructoso), ang tiwaling kasamahan ni Brian na alagad ng alkalde#DarnaStalker

Monday, August 22, 2022

Darna: Episode 6


6. Darna Is Here
Maraming maililigtas sa unang paglipad ni Darna subalit mangangapa pa rin ang dalaga kung paano ba gamitin ang bagong kapangyarihan. Mauunahan naman ni Regina si Mayor Zaldy sa pagpunta at pagpapadala ng tulong kung saan lumindol. Magwawala ang alkalde dahil matatalbugan siya ng dalaga ngunit wala naman siyang magawa dahil kinurakot na niya ang laang-gugulin ukol dito. Gayunpaman ay sasakyan pa rin niya ang pagkakataon upang magpabango ng pangalan at ipakilala sa madla ang kanyang anak na si Noah (Paolo Gumabao) na napipisil niyang sumunod sa kanyang mga yapak. Halos mabubugbog naman si Ding ng tatlong siga at siya ay ililigtas ng isang hindi kilalang lalaki na magpapakilala bilang Master Claudio (Joko Diaz). Abala naman si Narda at ang taong-bayan sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. Magpapakita naman bigla ang nawawalang tao na pinapahanap ni Regina na nagngangalang Javier Toledo (Dominic Ochoa) na isang Extra na makikitang sanhi ng mga lindol. #DarnaIsHere

Friday, August 19, 2022

Darna: Episode 5


5. Lipad, Darna
Tutulungan ni Brian si Narda na mailabas sa kulungan si Ding. Magbabalik ang isa sa mga Extra at magnanakaw sa isang bangko. Hihingi ng tulong si Narda kay Brian ngunit hindi pa rin makatitiis na makialam na hahantong sa kanyang pagkakabaril. Matapos gumaling ay magsisimula na si Narda sa bago niyang hanapbuhay. Masusubukan ang kanyang kakayahan sa gitna ng isang lindol na yayanig sa Nueva Esperanza. Isang gusali ang magigiba at dito magtutungo ang kanyang pangkat upang magligtas ng mga tao na naipit sa lugar na iyon. Mahuhulog ang dalaga sa gitna ng pagtatangka na iligtas ang isang lalaking nakabitin at malapit nang malaglag. Sa kanyang pag-aagaw buhay ay magpapakita ang kaluluwa ng yumaong ina upang sabihan ang anak na handa na siya sa kanyang minanang tungkulin. Galing sa kawalan ay babagsak ang bato mula sa langit. Babangon si Narda upang kunin ang bato at lunukin ito. Sa kanyang pagsigaw ng mga katagang DARNA, magbabagong-anyo ang dalaga at lilipad sa unang pagkakataon. #LipadDarna

Thursday, August 18, 2022

Darna: Episode 4


4. Darna At Extras
Isang suliranin ang haharapin ni Narda matapos ang pagkakatanggal niya sa kanyang hanapbuhay sa kabila ng pagliligtas niya sa buhay ng kanyang tagapangasiwa. Sadyang kulang ang kanyang ipong salapi upang tustusan ang pag-aaral ng kapatid na si Ding. Gipit man ay susubok itong maghanap ng ikabubuhay ngunit hindi matatanggap dahil sa kakulangan sa pinag-aralan. Papalarin naman siyang matanggap bilang tagatugon sa panahon ng kagipitan sa kumpanya ni Regina. Dumarami na rin ang mga tinatawag na Extras o mga taong nabigyan ng mga kapangyarihan dahil sa pagkalat ng luntiang bato mula sa kalaban ni Leonor noon. Karamihan sa mga ito ay naghahasik na ng lagim sa Nueva Esperanza na siyang dahilan upang mabahala ang mga mamamayan doon. Matutuklasan naman ni Narda na hindi na pumapasok si Ding sa paaralan sapagkat hindi sila nakakabayad ng sapat. Mag-aaway ang dalawa. Kapalit ng salapi ay tatanggap si Ding ng paghatid sa isang balutan na naglalaman ng ipinagbabawal na gamot pala at siya ay mahuhuli at ikukulong ng mga pulis. #DarnaAtExtras

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 1


1. A Normal Amount of Rage
En route to a vacation with her cousin Bruce (Mark Ruffalo), Jennifer Walters (Tatiana Maslany) crashes their jeep down a cliff as they are ambushed by a Sakaarian spacecraft. Both injured, the cousins attempt to flee, his blood entering her system through an open wound in the process. It doesn’t take long before she finds herself transforming into She-Hulk every time she is triggered by anger and/or fear. Knowing well what she is going through, Bruce plays the willing mentor by holding her hostage at his beach bar cum laboratory in Mexico. They soon find out that her case is a bit different given how she does not have an alter ego controlling her while she is green and mean. In fact, she appears totally conscious and lucid while in her She-Hulk form and seems to have a better handle on reverting to her human form at will. The duo part ways as she goes back to her life as a lawyer, but is forced to transform in the courtroom when her hearing is ambushed by a superpowered influencer named Titania (Jameela Jamil).

Wednesday, August 17, 2022

Darna: Episode 3


3. Bayan Ni Darna
MAKALIPAS ANG APAT NA TAON. Sa pagtugis sa isang magnanakaw ay muling magtatagpo ang landas nila Narda at Brian Robles (Joshua Garcia), ang binatang tinulungan niya noon na isa na ngayong pulis. Ang alkalde naman na si Zaldy Vallesteros (Simon Ibarra) ang siyang tampulan ng kutya ni Regina na isa na ngayong manananggol at sikat na influencer. Isa sa mga bagong balak ni Zaldy ay ang pagpapasabog ng tibagan upang ibigay ang lupa sa mga kaibigang mangangalakal. Damay sa pagsabog na ito ang kalaban na tinalo at inilibing ni Leonor doon na ngayon ay magpapakalat ng mga luntiang bato na sasanib sa kung sinu-sino. Isa na rito ay ang manggagawa na tinulungan ni Narda noon na may kakaibang lakas na ngayon na kanyang gagamitin upang magnakaw sa pamamagitan ng dahas. Samantala, ang matandang si Rolando (Levi Ignacio) naman ay tutungo sa tibagan at ililigtas ni Narda. Hawak ng matanda ang sasakyang pangkalawakan ni Leonor. #BayanNiDarna

Tuesday, August 16, 2022

Darna: Episode 2


2. Unang Darna
Sa pagkabunyag ng totoong pagkatao ni Leonor sa anak ay lubos na mag-aalinlangan ang dalaga sa kanyang pagiging tagapagmana ng bato. Kukunin niya ito at itatago sa biglang pagpasok ni Ding sa silid gawang hindi pa alam ng kapatid ang katotohanan. Tatlo pang dayuhan na nilalang na may kakayahang manggaya ng anyo ang susugod sa Nueva Esperanza upang hanapin si Darna. Matapang na lalaban si Leonor kahit wala sa kanya ang bato. Aabutan ni Narda ang ina sa gitna ng pakikipaglaban at sisigawan siya nito upang lunukin ang bato. Sa kanyang pag-aalinlangan ay ihahagis na lamang niya ang bato kay Leonor subalit huli na ang lahat sapagkat mahahagip ang ina ng sandata ng kalaban at maglalaho kasama ang bato. Sisisihin ni Narda ang sarili sa pagkamatay ng ina at sa kanyang pagmumuni-muni sa tibagan ng bato ay makikilala niya si Regina Vanguardia (Janella Salvador), isang dalaga na kasing-tanda niya na may naitatagong lihim na may kinalaman sa epekto sa kanya ng huling pakikipaglaban ni Leonor doon. #FirstDarna

Monday, August 15, 2022

Darna: Episode 1


1. Andito Na Si Darna
Sa loob ng mahabang panahon ay naghari ang kapayapaan sa planetang Marte salamat sa kanilang pinakamahusay na mandirigma na siyang naatasan upang maging tagapangalaga ng isang makapangyarihang bato na nagbibigay ng kakaibang lakas sa humahawak nito. Gayunpaman, isang mapaghangad na heneral ang mag-aasam ng kapangyarihan ng bato, dahilan upang siya ay labanan ni Darna (Iza Calzado). Nagapi man pansamantala ang kalaban ay mapipilitan naman ang magiting na mandirigma na magtago sa daigdig kung saan siya ay magsisimula ng panibagong buhay. Matapos mawala ang asawa ay bubuhaying mag-isa ni Leonor (Iza Calzado) ang dalawang anak na sina Narda (Jane de Leon) at Ding (Zaijian Jaranilla) sa tulong ng biyenan na si Roberta (Rio Locsin). Patuloy din niyang sasanayin ang anak sa pakikidigma bilang paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng mga kalaban. Sa biglang pagsugod ng isang dayuhang nilalang, mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Leonor. #Darna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review