Tuesday, October 4, 2022

Darna: Episode 37


37. Darna True Colors
May bagong panukalang ipakikita si Noah sa amang si Zaldy at tatanggapin naman ito ng huli na sadyang ikatutuwa mg binate. Ang nasabing panukala ay may kinalaman sa isang rehabilitation center ng mga Extra upang sila ay pag-aralan na siya naman talagang nais gawin ni Zaldy. Tutungo si Darna sa tanggapan ni Regina at magkakaharap ang dalawa. Gigisahin ni Regina si Darna subalit mananaig pa rin ang tapat na pagsagot ni Darna na siya namang labis na ikaiinis ni Regina dahil tila ba pinapalabas na ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang magpasikat. Pati na rin ang kanyang kaso sa araw na iyun ay mapapahamak sa kanyang galit kay Darna at lalo pa niya itong sisisihin. Sinusuri namang maigi nila Brian ang CCTV ng mga pangyayari at napapansin na nila na wala naman talagang kinalaman si Darna sa mga kapahamakang ito. Magpupuyos na naman ang damdamin ng Extra na binansagang Silent Shocker (Boom Labrusca) dahil sa pagkamatay ng kanyang mag-ina sa kamay ng mga masasamang loob na sa tingin niya ay pinapangalagaan ni Darna. #DarnaTrueColors

Monday, October 3, 2022

Darna: Episode 36


36. Darna No Hero
Ipatatawag ni Zaldy si Brian at muling mag-uusap ang dalawa. Paaalalahanan ni Zaldy kung sino sa kanilang dalawa ang dapat masunod. Malinaw naman ito kay Brian kaya magbibitaw siya bilang pinuno ng pangkat. Hihingi ng saklolo ang isang baranggay kung saan may nanggugulong lalaki na may hawak na itak. Madali itong magagapi ni Darna ngunit ipapahamak na naman siya ng palihim ng bagong Extra sa pamamagitan ng pangunguryente nito sa mga tao. Natuwa man sila noong una dahil nailigtas sila ni Darna, ibibintang naman nila ang pagkaka-kuryente sa kanya. Sasakyan na naman itong muli ni Regina na tuloy na rin ang pagbatikos kay Darna kaya naman nakukuha na niya ulit ang kiliti ng mga tao. Aanyayahan niya si Darna na makipagkita sa kanya upang magpaliwanag. Mapapaaway din si Ding dahil sa mga pangbabatikos sa kapatid. Babangungutin naman si Narda kung saan siya ay babarilin ng tatlong kalalakihan. Makakaligtas man ay biglang darating sila Borgo at Valentina. Magigising siya bago patayin ng dalawa. #DarnaNoHero

Friday, September 30, 2022

Darna: Episode 35


35. Darna Avenge
Pilit mang itago kay Ding ang katotohanan ay maririnig pa rin niya ito habang nag-usap ang ate ang lola tungkol kay Master Klaudio. Hindi makakatiis ang bata at susugod sa likod-bahay ni Lolo Rolando. Mabubugbog na naman ng wala sa panahon ang kawawang Hergis. Pipigilan ni Narda ang kapatid bilang Darna at magkakasundo ang dalawa na ang pagtitiwala nila kay Hergis ay hindi nila nais kundi isang pangangailangan. Isang Extra na may kakayahang palobohin ang sarili ang makakasagupa ni Darna at madaling magagapi subalit gagawa ng gulo ang bagong Extra nang hindi niya namamalayan sa pamamagitan ng pamiminsala sa isang poste ng kuryente na ikagagalit ng mga tao at isisisi kay Darna sa kabila ng pagligtas nito sa kanila. Sasabayan pa ni Regina ang pangungutya, isang dahilan upang magpakita ng inis si Narda. Kakausapin naman siya ng kaibigan at maliliwanagan sa mga tungkulin at mga hindi magandang maaring idulot ng pagiging isang Darna. #DarnaAvenge

Thursday, September 29, 2022

Darna: Episode 34


34. Darna Face Off
Sa paghahanda sa kanilang pagpasok ay padadalhan sila Narda at Ding ng kanilang Lola Roberta ng baon at sasabihang daanan na rin si Lolo Rolando upang mabigyan ito ng pagkain bilang pasasalamat. Tutungo naman si Rolando sa bahay nila Narda at magkakasalisi ang dalawa. Si Hergis ang daratnan ni Narda sa bahay ng matanda. Agad agad itong magpapalit anyo at mabubugbog ng malala si Hergis. Magkikita-kita sila kasama si Roberta kinalaunan sa bahay ni Rolando at doon na nga ipaliliwanag nito kay Narda ang balak ni Borgo na sakupin ang daigdig at gawing alipin ang mga tao bago ito sirain ng tuluyan sa kanyang pagbabalik sa Marte. Mahirap man tanggapin ay magpapasya si Narda na makipagtulungan sa kaaway ngunit ililihim muna nila ito kay Ding. Sa pagnanais na matunton si Borgo ay ang bagong Extra ang makakasalubong ni Hergis. Susundan niya ito at makikitang sinusulsulan ni Xandra na nagbabalatkayo bilang isang pulubi. #DarnaFaceOff

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 7


7. The Retreat
Jen finds a good match with Josh (Trevor Salter) whom she met at the wedding party. They take things slow and go out on a couple of dates until they finally end up in bed on a Friday. Despite waking up alone the next morning, Jen feels glad and is in a good mood, until he stops answering her texts all weekend. Having been ghosted, she just has no reasons to say no when she receives a call asking for escort to Emil Blonsky’s retreat compound after reports of his inhibitor being damaged. They find him there without incident along with some other superpowered individuals trying to find themselves at the wellness center, among them: Man-Bull (Nathan Hurd); El Águila (Joseph Castillo-Midyett); Saracen (Terrence Clowe); Porcupine (Jordan Aaron Ford); as well as one of the thugs who attacked her weeks prior. What starts out as an inconvenience after they thrash her car becomes an impromptu therapy session. In a flashback, it is revealed how Josh extracted Jen’s blood while asleep and relayed a message to Hulkking.

Wednesday, September 28, 2022

Darna: Episode 33


33. Darna Shoot to Kill
Magpapahayag si Zaldy ng panukalang shoot-to-kill sa bawat Extra na makakasagupa ng kanyang pangkat. Ikatutuwa ito ng taongbayan dahil makakadagdag ito sa kanilang pakiramdam na sila ay ligtas subalit lalabanan ito ng mga pahayag nila Regina, Narda at pati na rin ni Brian. Ayaw naman talaga ni Zaldy sa panukala niyang ito dahil nais niyang hulihin ang mga Extra at pag-aralan upang maisalin sa kanya ang kapangyarihan subalit alam niyang ito ang nais marinig ng madla. Aabutan si Regina ng barilan habang naghahandang makapanayam ng mamamahayag na si Sigfried Cruz (Joshua Colet). Susubukang iligtas ni Regina ang isang batang maiipit sa gitna ng barilan ng sindikatong El Diablo subalit biglang darating si Darna upang iligtas ang bata at itigil ang gulo kaya naman labis labis na muli ang paghanga sa kanya ng mga tao. Nailigtas man sa kapahamakan ay maiinis na naman si Regina dahil pakiwari niya ay naagawan na naman siya ni Darna ng pagkakataon upang maging bayani. #DarnaShootToKill

Tuesday, September 27, 2022

Darna: Episode 32


32. Darna False Hero
Matapos patayin ng babaeng ahas ang ilan sa mga bilanggong nakatakas ay takot naman ang mararamdaman ng iba at kusang susuko dahil dito. Si Vince din ay magpapasya na sumuko subalit kay Darna lamang, na siya namang ikaiinis ni Regina na hindi mapipigilan ang pagpapalit anyo bilang Valentina sa huli. Isang clone ni Vince ang makikipagkita at makikipag-usap kay Darna subalit habang pasuko na ito ay biglang matutunton ni Valentina ang tunay na Vince, lilingkisin ito at tutuklawin hanggang sa mamatay. Galit ang mararamdaman ni Narda ukol dito gaya ni Regina at susumpa ang dalawa na aalamin kung sino talaga ang babaeng ahas upang mabigyan ng katarungan ang kanyang mga pinatay. Iisa man ang galit nila sa babaeng ahas, magkakariningan pa rin ang magkaibigan dahil sa inis din na nararamdaman ni Regina kay Darna na hindi niya alam ay si Narda naman talaga. Samantala, isang Extra na naman ang magpaparamdam, sa pagkakataong ito isang lalaki na may kakayahang gumamit ng dagitab bilang sandata. #DarnaFalseHero

Monday, September 26, 2022

Darna: Episode 31


31. Darna Boycott
Ang pagtatangka sa buhay ni Vince sa kulungan at ang kanyang pagtakas ay magiging sanhi ng kaguluhan sa Nueva Esperanza matapos na sundan ng labing dalawa pang bilanggo ang kanyang mga yapak, isa na rito ang kliyente ni Regina. Darating man si Darna upang magligtas ng mga magiging biktima ng mga bilanggo ay uulanin naman siya ng batikos mula sa mga taong bayan na naniniwalang kung pinatay na lamang niya si Clone Man ay malamang na napigilan sana ang mga nangyayaring gulo. Lalakas pa lalo ang paghanga ng mga tao sa babaeng ahas na tinuturing na ng ilan bilang bayani dahil pumapatay siya ng mga masasamang loob. Mananawagan si Regina gamit ang kanyang vLog upang pasukuin si Vince at ang kanyang kliyente sa pamamagitan ng pangako na tutulungan niya ang mga ito na makamit ang katarungan. Gayunpaman, sasama ng lubos ang loob ni Regina sa mga puna ng madla, dahilan upang lumabas si Valentina at pumatay muli. Mapapatay nito ang kliyente niya na nais hingin ang tulong niya. #DarnaBoycott

Sunday, September 25, 2022

[GUAM] Budget and Itinerary (3)


SATURDAY: 24 September 2022
United (Saipan - Guam - Manila) - 401.10
Stroll (Airport - Tamuning) - 16.88
Imperial Garden (Breaded Chicken w/ Rice + Pepsi) - 11.25
USD429.23

Estimate of USD1 = PhP58.15
TOTAL  PhP24,959.73

Saturday, September 24, 2022

[NORTHERN MARIANAS] Budget and Itinerary


WEDNESDAY: 21 September 2022
Jeju Air (Manila - Incheon - Saipan) - 284.00
USD284.00

[SAIPAN] The Design Is Very Guam


Unincorporated Territories of ‘MERICA! There are a handful of them islands and I’ve only been to four so far, all of them vestiges of colonialism: two in the Caribbean; another pair in the Pacific. Of the four, only the US Virgin Islands (former Danish West Indies) is not a by-product of the Spanish-American War, having been sold by Denmark to the US two decades later. Guam and the Northern Mariana Islands, our close neighbors in the Philippine Sea, changed hands from Spanish to American the same time we and Puerto Rico did. And then we became independent. The three of them never did.

Friday, September 23, 2022

Darna: Episode 30


30. Darna Encounter
Pupulaan ng matindi ni Zaldy ang bagong panukala ng anak ngunit sa halip na magalit ay tatanggapin ito ng maluwag ni Noah matapos kausapin ni Andre ng masinsinan sa pagkakaroon ng layunin sa buhay. Nagmamadali pa rin si Hergis na makausap ang tagapangalaga ng bato ngunit sasabihan ito ni Lolo Rolando na mahihirapan siya dahil sa kanyang pagpatay sa kanilang ina. Patuloy ang pagkainis ni Regina sa babaeng ahas dahil sa muling pagpatay nito. Gayunpaman, dumarami ang mga tagahanga niya dahil masasamang tao ang kanyang pinapatay. Sisipot si Vince upang magpatulong sumuko kila Narda, Brian at Gardo ngunit masusundan sila ng mga tauhan ng sindikato at magkakaputukan. Tutulong si Narda bilang Darna at mahihikayat ang Extra na sumuko subalit magiging tudlaan ito ng mga galamay ng sindikato sa loob na magtatangkang siya ay itumba. Dahil dito, hindi magtatagal at tatakas din si Vince upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. #DarnaEncounter

Thursday, September 22, 2022

Darna: Episode 29


29. Darna Wheel of Fate
Palihim na magtutungo si Gardo sa bahay nila Narda upang ipagtapat sa kanya na kilala niya si Clone Man. Ibabahagi nito kung paano silang lumaking dalawa sa pagnanakaw at kung paano sila nagbagong buhay sa tulong ng walang iba kundi si Leonor. Pinalad man si Gardo na mapadpad sa Nueva Esperanza upang magbagong buhay, minalas naman si Vince at napabilang sa sindikato. Ibabahagi rin ni Narda kay Brian ang lihim na ito at magkakasundo ang dalawa na kailangang mailigtas ang Extra upang mabigyan ng pagkakataon na mag-bagong buhay. Gayunpaman, ilalantad ni Pineda ang tunay na pagkatao ni Vince matapos itong bigyan ng kaalaman ng sindikato na kinabibilangan nito na kasabwat naman nila. Dahil sa paglantad ng pagkatao ng Extra sa madla ay manganganib lalo ang buhay nito at magpapatulong sa kaibigan na si Gardo upang sumuko ng matiwasay. Aaminin ni Lolo Rolando kay Darna na alam niyang siya talaga si Narda. Aaminin naman ni Borgo kay Xandra na mayroon siyang lihim na sandata na tatapos kay Darna. #DarnaWheelOfFate

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 6


6. Just Jen
Jen is invited to the wedding of a high school friend from whom she grew apart in the last few years. She is designated to be the bridesmaid in what appears to be a ploy to humiliate her in front of their high school circle, which is just common with almost every high school reunion event. She goes anyway, as She-Hulk, but is rebuked and requested to be “Just Jen” so as not to steal the bride’s thunder. She eventually ends up breaking that promise when Titania suddenly arrives in the guise of being invited but later on reveals to have just orchestrated everything to have a rematch with She-Hulk. A drunk and newly transformed Jen easily defeats her and knocks off all her veneers, further humiliating her in the public eye. Meanwhile, Nikki is given the opportunity to work with Mallory since Jen is away. They take on the case of a guy with the ability to resurrect himself after every death and is being sued by wives and partners who are legally widowed in the process. In a secret lab, a mastermind is almost done perfecting his injection to penetrate She-Hulk skin.

Wednesday, September 21, 2022

Darna: Episode 28


28. Darna Clone Man
Babalik na sugatan si Xandra kay Borgo at sasakalin siya nito upang bigyan ng babala laban sa pagsalungat sa kanyang mga utos. Tuloy ang paghanap nila Brian sa bagong Extra na kaibigan pala ng tambay ng bayan na si Gardo (Marvin Yap). Si Clone Man na ang totoong pangalan ay Vince (Neil Coleta) ay kasapi ng isang sindikato at ang isa sa mga maaring makapagturo sana sa kanya ay mahuhuli nila Brian ngunit mapapatay din ng Extra upang pangalagaan ang kanyang totoong pagkatao. Ang sabayang pagdalaw ni Regina at Noah kay Narda ay halos ikakabunyag ng kanyang lihim sapagkat kakailanganin niyang umalis agad upang saklolohan sila Brian bilang Darna. Magkakakilala sila Regina at Noah dahil dito subalit hindi naman magaaway ang dalawa dahil lumalabas na silang dalawa ay kaibigan ni Narda. Matatalo si Regina sa kanyang kaso at maiinis ang dalaga dahil siya ay naniniwala na walang kasalanan ang kanyang kliyente. Magpapakita siya sa hukom sa gabing iyon bilang Valentina. #DarnaCloneMan

Tuesday, September 20, 2022

Darna: Episode 27


27. Darna Hotspot
Atat na si Hergis na mapalapit muli sa tagapangalaga ng bato ngunit hihikayatin siya ni Lolo Rolando na maghintay pa ng tamang pagkakataon. Hindi pa rin nanunumbalik ng buo ang kanyang kakayahang mag-ibang anyo. Sa tuloy tuloy na pagkapanalo ni Zaldy laban kay Regina dahil nasa kanya na naman ang loob ng madla, ipagpapatuloy din niya ang paghahanap sa babaeng nagligtas sa mga dinukot na kababaihan noon na siya ang may pakana. Magpapanggap na pulis ang isa niyang tauhan at pupunta sa bahay ng bulag na iniligtas noon ni Narda. Sasambitin ng bata ang pangalan ni Narda bago ito saksakin ng lalaki at kunin ang mga gamit sa bahay upang palabasing pagnanakaw lamang ang lahat. Malalaman na ni Zaldy na si Narda ang hinahanap niya at susundan-sundan na niya ito. Bibilugin ni Xandra ang ulo ng bagong Extra upang pagmukhaing masama si Darna. Muling magkakaharap ang dalawa matapos magligtas si Darna ng ninanakawang babae. Sasali sa laban si Xandra. #DarnaHotspot

Monday, September 19, 2022

Darna: Episode 26


26. Darna Girl Power
Magpapanggap si Xandra na isang mamamahayag upang kumuha ng kaalaman tungkol kay Darna mula kay Brian subalit wala siyang mapipiga sa binata at aalis na lamang. Uutusan siya ni Borgo na magpadala ng bagong Extra upang maging pain kay Darna. Ang bagong Extra ay may kakayahan na paramihin ang sarili at makakalaban ito nila Darna, Brian at Antiporda. Madadaplisan ng bala ang bagong labas ng pagamutan na si Brian ngunit hindi naman ito malala. Ipagmamalaki naman ni Regina kay Ali ang pagkakaibigan nil ani Narda na lalo pang tumatatag matapos niyang dalawin ang dalaga sa bahay nito at makilala ang kapatid niyang si Ding at pati na rin si Lola Roberta. Muntikan man niyang mabuking doon na si Narda at Darna ay iisa, mapipigilan naman ito ng tatlo at ang tanging maaalala lamang ni Regina ay ang mainit na pagtanggap nila sa kanya. Gagamutin ni Lolo Rolando si Hergis at patutuluyin sa kanyang tahanan. Ipapakita naman nito kay Ding kinalaunan ang sasakyang pangkalawakan ng kanyang ina. #DarnaGirlPower

Friday, September 16, 2022

Darna: Episode 25


25. Darna and Demons
Si Noah naman ang itatakbo ni Narda sa pagamutan ngunit bilang si Narda sa pagkakataong ito. Magbabago ang tingin ng dalaga sa binata matapos ang mga pangyayari at bibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon upang makilalang mabuti. Dadalawin niya ito kinabukasan sa pagamutan at dadalhan ng pagkain na niluto ng kanyang Lola Roberta. Aabutan niya doon si Zaldy na kakatapos lamang ang pagdalaw kay Brian upang kumuha ng photo-op. Aabutan naman ito ni Narda na pinagagalitan ang sariling anak. Ikatutuwa man ni Noah ang pagdalaw ni Narda at ang pangalawang pagkakataon ng kanilang pagkakaibigan, agad namang mapapalitan ng galit ang nadarama nito pagkakita kay Narda at Brian na nagbibiruan palabas ng pagamutan. Magtataka si Regina kung bakit niya napapanaginipan ang babeng ahas. Hindi sasabihin sa kanya ni Ali ang katotohanan. Lalapit ang sugatang si Hergis kay Lolo Rolando upang humingi ng tulong na mapalapit muli sa magkapatid na Narda at Ding. #DarnaAndDemons

Thursday, September 15, 2022

Darna: Episode 24


24. Darna Relics
Magigising na si Brian sa wakas at sapat na ang lakas upang makipagbiruan kay Narda. Dadalawin din siya ni Regina na sa ngayon ay nag-aalala sa kung ano ang maaring sabihin ng ama lalo pa ngayon at bumabalik lahat sa kanya ang pangungutya kay Zaldy na ginagamit ang social media upang pagmukhaing siya ang kawawa sa away nilang dalawa. Bukod pa rito ay lumalala na ang panghihimasok ng mga tinig sa isipan ni Regina at aaminin na rin niya sa wakas kay Narda na matagal na niya itong nararanasan magmula pa noong mapahamak siya sa tibagan. Babangungutin naman si Narda kung saan makikita niya si Heneral Borgo na sinasakal siya hanggang siyang ay maglaho katulad ng pagkamatay ng kanyang ina. Lasing naman na uuwi si Noah sa ama at magwawala ukol sa pagpuri nito kay Brian. Kinabukasan matapos mahimasmasan ay ipahihiya pa siya lalo ng ama, dahilan upang siya ay magpatakbo ng mabilis sakay ng kanyang motor at mapahamak dahil dito. Sila Narda at Andre naman ang matataong sasaklolo sa kanya. #DarnaRelics

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 5


5. Mean, Green, and Straight Poured into These Jeans
The battle for She-Hulk’s name goes to court as Titania launches a full-blown skin treatment line after trademarking the pseudonym. Colleague Mallory Book (Renée Elise Goldsberry) is tasked to be She-Hulk’s lawyer while Jennifer is forced to defend her original animosity and eventual liking of the moniker given to her. Unfortunately, the only legal defense they see plausible is to enlist the help of Jen’s trainwreck dates when she changed her profile on Matcher from Jennifer Walters to She-Hulk. This means she gets to be humiliated by several men just for her to keep her name, which she eventually does after they win the case, much to Titania’s dismay and vow for revenge. While Jen is busy with her court hearings, Pug and Nikki go on a quest to find top-secret fashion designer Luke Jacobson (Griffin Matthews) who makes top-secret superhero costumes. They manage to convince him to create a set of stretchable ensembles for She-Hulk. As She-Hulk collects her suits, a box with a horned yellow mask/headgear is wrapped for pick-up.

Wednesday, September 14, 2022

Darna: Episode 23


23. Ako Si Darna
Mabilis na maitatakbo ni Darna ang naghihingalong si Brian sa pagamutan. Sa kanyang pagkataranta ay hindi na niya maitatago pa ang nararamdamang kaba para sa maaring kahinatnan ng binata. Hindi rin niya alintana na pinagkakaguluhan na siya ng mga usisero na nabighani sa kanyang ganda. Sa wakas ay ipapaalam na rin niya sa lahat na siya si Darna. Agad ding tutungo si Regina at makakasagutan si Zaldy na tutungo rin doon upang ipagpatuloy ang paggamit kay Brian upang pagandahin ang kanyang imahe sa madla. Lalabas muli si Master Claudio na ang totoong pangalan ay Hergis upang sundan si Xandra at makipagtuos dito upang palitan siya bilang kanang-kamay ni Borgo. Darating si Borgo at habang sila ay naglalaban at sasaksakin siya nito. Hindi naman nito mawawakasan ang kanyang buhay at aaminin na kilala niya ang bagong tagapangalaga ng bato. Hahabulin siya ng dalawa ngunit makakatakas siya bagamat sugatan. Ibabaling niya ang galit sa dalawa matapos malaman na pinatay pala nila ang kanyang anak. #AkoSiDarna

Tuesday, September 13, 2022

Darna: Episode 22


22. Darna Vs Ghost
Hindi man nahuli ni Brian si Killer Ghost ay ibubunyag na rin ni Zaldy ang tunay na pagkatao nito bilang si Alex dela Torre upang pabanguhin pa lalo ang kanyang pangalan lalo pa’t ikinakabit niya pilit ito kay Robles at sa babaeng lumilipad. Magiging tampulan ng cyberbullying ang Extra gaya ng kanyang ama at lalong magngingitngit ito sa galit at magsisimula nang maghiganti kay Brian. Susundan nito ang binata at mabubuking naman siya agad ngunit sasakyan lamang ito ni Brian upang dalhin siya sa isang malayong tambakan at doon hulihin. Bago pa man magkakasagupa ang dalawa ay magpapadala na ng senyales si Brian kay Darna sa pamamagitan ng server ni Ding. Mahuhuli naman si Darna sa pagsaklolo dahil sa panliligaw ni Noah kaya naman maiinis ang dalaga dito pati na rin kay Andre. Matindi ang sagupaan ng dalawang binata. Mababaril ni Brian si Alex subalit masasaksakan siya nito ng lason. Ang aabutan na lamang ni Darna ay ang bangkay ng Extra at isang naghihingalong pulis#DarnaVsGhost

Monday, September 12, 2022

Darna: Episode 21


21. Darna Ghost Hunt
Tuloy lang ang pagmamanman nila Heneral Borgo at Xandra sa bagong tagapangalaga ng bato at ipaliliwanag ng una sa huli kung paanong may sinasanay si Zora noon na maaring pumalit sa kanya noong ito ay nasa Marte pa. Sa palagay niya ay si Darna ang batang iyon ngunit wala namang kasama si Zora noong siya ay dumating sa daigdig na ito. Gagawa ng paraan si Noah upang mapalapit kay Narda sa pamamagitan ng pagpakyaw sa mga inilalako nitong damit at pagpapatulong na rin sa dati niyang kaibigan na si Andre (Young JV) na kasama ni Narda sa tanggapan. Sa paulit ulit na panonood ni Brian ng footage ni Killer Ghost ay mapapansin nito na magkagaya ang kinagawian nitong pagtagilid ng ulo na siya ring napansin niyang ginagawa ni Alex. Dadalawin niya ito sa bahay at aanyayahan na sumama sa kanya upang sumagot ng ilang katanungan. Sasama man ito ng matiwasay sa simula ay gagamitin din nito agad ang kakayahan sa harap ni Brian upang makalabas ng sasakyan at makatakas. #DarnaGhostHunt

Friday, September 9, 2022

Darna: Episode 20


20. Darna Cover Up
Tuloy na tuloy na ang pagiging pinuno ni Brian ng pangkat na lulupig sa mga Extra. Gamit na gamit naman siya ni Zaldy upang magpabango ng pangalan. Ikaiinis nila Regina at Noah ang balitang ito sapagkat galit ang una kay Zaldy samantalang inggit naman ang huli kay Brian. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pagbubuntungan ni Regina si Narda ng galit na ikasisindak naman ng dalaga lalo pa’t isa siya sa mga natutuwa sa bagong tungkulin ni Brian. Natutuwa naman siya dahil nakakakuha siya ng kaalaman kay Brian pagdating sa mga Extra. Isang gabi ay may papasok na ulat sa server ni Ding ukol sa muling pagsalakay ng Extra na may kakayahang tumagos sa mga dingding na binansagang Killer Ghost ng mga mamamayan. Agad-agad na susugod si Darna at aabutan ang Extra sa gitna nga tangka nitong pagpatay sa isang baklang make-up influencer. Magtataka si Brian at Darna sa kung ano ang maaring dahilan ng pagtatangka habang malalaman naman nilang dalawa na talagang gumagamit ng panurok na may lason ang Extra. #DarnaCoverUp

Thursday, September 8, 2022

Darna: Episode 19


19. Darna Extra Task
Lalalim pa lalo ang pagkakaibigan nila Regina at Narda matapos magtapat ng una sa huli ukol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Aaminin din nito na mayroon siyang tinatagong lihim sa nakalipas na apat na taon subalit hindi nito sasabihin kung ano. Patuloy siyang bubulabugin ng mga tinig sa kanyang isipan at mapapadalas din ang kanyang mga biglaang bulalas sa kanyang tanggapan na magiging dahilan upang pag-usapan siya ng mga tao. Bubuo ng natatanging pangkat ang kapulisan upang tugisin ang mga Extra at si Brian ang mapipisil na mamuno rito. Maligalig man ang binata ay magdadalawang-isip ito matapos ibunyag na kay Zaldy siya mag-uulat at hindi sa kanyang pinuno. Maaalala niya isa-isa ang pinagdaanan ng ama na napag-initan noon dahil sa pagiging magaling na pulis. Hindi rin niya batid ang mga pangamba na kanyang haharapin ngayong marami nang may nais na wakasan ang kanyang buhay. Isang gabi ay magigising ito sa tunog ng kaluskos na si Darna lamang pala na hinanap siya upang makipagtulungan laban sa mga Extra. #DarnaExtraTask

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 4


4. Is This Not Real Magic?
Jennifer tries to balance her personal and professional lives by deciding to go back to the dating game via online dating app Matcher. Unfortunately, she gets few matches and the one date she shows up at proves to be a mistake. Frustrated, she jumps the gun and revamps her profile as She Hulk’s, after which she gets a ton of matches with mixed results. Weeding out the fanboys and weirdos, she ends up with a pediatric oncologist with whom she feels compatible with. They skip the niceties and head directly back home, but their little night of romance is interrupted by the Sorcerer Supreme himself. Wong hired Jen as his representation for a cease-and-desist case against ex-Kamar Taj trainee now magician Donny Blaze (Rhys Coiro) who accidentally sends a drunk bimbo named Madisynn (Patty Guggenheim) his way who eventually becomes his The Sopranos and This Is Us marathon buddy. After helping Wong get rid of demon goblins Donny accidentally summons, Jen is served a warrant by Titania, who just trademarked the She-Hulk name.

Wednesday, September 7, 2022

Darna: Episode 18


18. Darna Voices
Dadalaw ang Extra na pumatay sa manggagamot at manunulat sa tanggapan nila Narda dahil kilala siya ng tagapangasiwa doon. Ipakikilala siya nito kay Narda at Brian bilang si Alex (Christian Bables), isang magaling na pharmacist na anak ng isang kaibigan nilang manggagamot na kinitil ang sariling buhay matapos maging tampulan ng cyberbullying. Ibabaling nito ang tingin kay Brian na palapit ng palapit ang pagsisiyasat patungo sa kanya. Magagalit naman si Zaldy dahil sunud-sunod na ang batikos na kanyang natatanggap sa mga taongbayan sa pangunguna ni Regina na inuusisa ang kanyang kawalan ng gawa sa mga nangyayaring pamamaslang sa Nueva Esperanza. Bagamat nananalo siya kay Zaldy, unti-unti namang nagagapi si Regina ng sarili. Hindi man niya batid pa na siya si Valentina, hindi naman tumitigil ang mga tinig na naririnig niya sa kanyang isipan. Sa kawalan ng maaring sandalan ay yayakapin nito si Narda na tila bang kaisa-isang tao na pakiramdam niya ay maari niyang lapitan. #DarnaVoices

Tuesday, September 6, 2022

Darna: Episode 17


17. Darna Extra Challenge
Matatagpuang patay ang manggagamot na kausap nila Narda at Regina at aakalain ng lahat na nagpatiwakal ito kahit na nakita sa huling kabanata na pinasok ito ng isang lalaki na may dalang panurok na tila ba naglalaman ng lason. Kasunod nito ay mababalitaan din ang pagpatay sa isang manunulat at makikita sa CCTV na isang Extra ang may gawa nito na may kakayahang tumagos sa mga dingding. Gagawa naman si Ding ng isang server na magiging paraan upang ipagbigay alam ng taong bayan kung mayroon silang mamamataang Extra. May papasok ditong balita isang gabi at magtutungo si Darna iniulat na pook ngunit walang iba kundi si Lolo Rolando ang sasalubong sa kanya. Ipaliliwanag nito ang pinanggalingan ng mga Extra at kung paanong si Leonor ang may dulot nito matapos niyang ilibing ang kalaban sa tibagan na pinasabog naman ni Mayor Zaldy na siyang nagpakalat sa mga luntiang bato na pinagmulan ng kapangyarihan ng mga Extra. Mabubunyag naman sa paguusap ni Heneral Borgo at alalay na sila ang may sugo sa bagong Extra. #DarnaExtraChallenge

Monday, September 5, 2022

Darna: Episode 16


16. Darna to the Rescue
Magagawang makatakas ni Narda mula sa pagkakakulong at isasama ang mga kasamang nadukot upang magtago. May mga makikita pa siyang ibang kababaihan na nadukot din at nakakulong sa kabilang dulo ng pagawaan. Gagawa ng ingay ang pagdating ni Bryan at magkakaputukan. Hindi magtatagal at darating na rin ang mga kasamahan niya na kinabibilangan ng kanyang ninong at pati na rin ng tiwaling si Pineda. Makikilala si Pineda ng isa sa mga masasamang loob ngunit papatayin niya ito upang hindi siya mabuko. Mahihirapan sila Bryan sa pakikipaglaban dahil kaunti lamang sila. Dito kukuha ng pagkakataon si Narda upang lunukin ang bato at iligtas ang lahat. Makikilala ng bulag na batang kanyang iniligtas ang kanyang tinig sa pagsigaw niya ng Darna subalit mangangako ito na ligtas ang kanyang lihim sa kanya. Malalaman kinalaunan na si Mayor Zaldy ang pinuno ng sindikato at uutusan nito ang mga alagad na itumba si Bryan. Samantala, patuloy naman ang pagmamanman ni Heneral Borgo at kanyang alagad sa mga kilos ni Darna. #DarnaToTheRescue

Friday, September 2, 2022

Darna: Episode 15


15. Darna City Beasts
Patuloy pa rin ang pangamba ng mga taga Nueva Esperanza matapos kumalat ang mga balita tungkol sa paglabas at pagpatay ng babaeng ahas. Kasabay nito ay dumarami na rin ang mga pangyayari kaugnay ng pagtakas o biglaang paglitaw ng mga ahas kung saan saan. Pati si Narda ay tuliro pa rin sa bawat pagkakataon na maaalala ang babaeng ahas na nakita niyang humulog sa magnanakaw ng sasakyan na nabawian naman ng buhay sa kanyang harapan. Tuliro rin si Regina subalit hindi niya batid kung ano ang dahilan. Dadalawin nito si Narda sa kanyang tanggapan at pasisiglahin ito kasabay na rin ang pagpapaalala rito na nandiyan lamang siya kung kailangan niya ng kaibigan at mapaghihingan ng sama ng loob ukol sa babaeng ahas. Hindi pa rin niya alam na siya rin naman talaga ang babaeng ahas na kinatatakutan ng lahat. Sa pagtatapos ng araw ay maglalakad si Narda pauwi at madudukot ng ilang mga kalalakihan na dadalhin siya sa isang bodega na pinagtataguan nila ng mga babaeng dinudukot. #DarnaCityBeasts

Thursday, September 1, 2022

Darna: Episode 14


14. Darna and Valentina
Tuloy lamang ang pagmamatyag nila Bryan at ng kanyang ninong na si Antiporda (Jeffrey Santos) sa isang magnanakaw ng sasakyan na matagal na nilang nais mahuli. Susubukan namang tumakas ng isa sa mga kalaban ni Regina at uutusan nito ang kanyang alalay na si Ali (Mark Manicad) upang gawan ito ng paraan. Ang babayaran ng alalay ay siya ring magnanakaw ng sasakyan na tinutugis nila Bryan. Pagbabantaan nito si Ali at magwawala naman si Regina dahil madadawit ang pangalan niya. Sa kanyang galit ay lalabas ang isang lihim ng kanyang pagkatao na maging sa kanyang kaalaman ay lingid din. Magpapalit-anyo si Regina at magiging si Valentina, ang babaeng puno ng mga ahas ang ulo sa halip na buhok. Walang malay si Regina habang siya ay si Valentina at ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang kanyang alalay na si Ali na ayaw namang ipagtapat ito kay Regina dahil ayaw niya itong masaktan sa katotohanan. Ilalaglag ni Valentina ang magnanakaw ng sasakyan mula sa isang gusali at makikita siya ni Narda habang ginagawa ito. #DarnaValentina

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 3


3. The People vs. Emil Blonsky
Emil Blonsky’s parole case is now in full swing and Jennifer must revise her defense to address his underground fighting stint in Macau, a video of which has since gone viral. Wong (Benedict Wong) drops in to testify, stating that he forced Blonsky to do it but that he chose to return anyway which proves he is reformed. In the end, his parole is granted in the condition that he never turns into the Abomination again, something he shows to have full control over. Meanwhile, her ex-DA workmate Dennis Bukowski (Drew Matthews) seeks help from the Superhuman Law Division after being scammed by a shapeshifting New Asgard elf who duped him into believing that she is Megan Thee Stalion. Her colleague Augustus Pugliese (Josh Segarra) takes on the case and wins it after Jennifer testifies regarding Bukowski’s easily-duped personality. On the way home, Jen is attacked by a quartet of thugs who attempt to extract her blood but could not do so in her She-Hulk form. They admit to reporting to a mastermind but don’t mention a name.

Wednesday, August 31, 2022

Darna: Episode 13



13. Darna Saves the Day
Ikatutuwa ng sambayanan ang muling pagsulpot ng babaeng lumilipad at mapapamahal agad-agad si Darna sa kanila. Matapos makauwi ay paaaminin ni Roberta ang mga apo sa muling paglabas ni Darna gawang alam naman talaga niya ang lihim na ito ni Leonor noon pa man. Nagtataka lamang siya kung saan nanggaling ang bato dahil nawala na nga ito kasama ni Leonor. Maiinis naman si Regina kay Darna at maghahaka-haka na marahil isa ito sa mga tauhan nila dahil lahat ng pagsulpot nito ay namamataan sa paligid lamang ng kanilang tanggapan. Aatasan niya ang alalay na tuklasin kung sino ba talaga ang babaeng lumilipad. Si Bryan pa lamang ang tumatawag na Darna kay Darna sa ngayon sapagkat naaalala pa niya ang salaysay ng ama tungkol sa pagpapakilala sa kanya ni Darna noong buhay pa ito. Buhay pa pala si Master Claudio at makakatakas mula sa bituka ng tuko. Samantala, magpapakita si Heneral Borgo kasama ng kanyang babaeng alalay at magtataka kung bakit hindi si Zora/Leonor ang Darnang kanilang nasisilayan. #DarnaSavesTheDay

Tuesday, August 30, 2022

Darna: Episode 12



12. Darna Good and Bad
Ipagdiriwang ng magkapatid na Ding at Narda ang kaarawan ng kanilang Lola Roberta sa pamamagitan ng pagsama rito upang mamasyal sa bagong mall sa Nueva Esperanza. Isa na rin itong mabisang paraan upang makapagisip-isip si Narda tungkol sa kanyang bagong tungkulin bilang Darna. Magpapakita naman ng matinding dismaya ang mga taongbayan na nanghihingi ng tulong kay Regina ukol sa pagkakamatay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa sunog na ibinibintang nila sa may-ari ng mall. Hindi madala ni Regina ang kaso sa husgado dahil walang matibay na katunayan. Susundan ng kanyang alalay ang isa sa mga ito at susulsulan na pasabugin ang mall upang makapaghiganti na siya namang gagawin nga ng lalaki. Sa pagbubunyag ng lalaki sa kanyang katawan na puno ng mga pampasabog ay nagkataon naman na nandun din si Narda na laging dala ang bato. Darating din si Regina upang hikayatin ang lalaki na tumigil ngunit siya ay mabibigo. Sa huling sandali ay darating si Darna upang iligtas ang lahat.  #DarnaGoodAndBad

Monday, August 29, 2022

Darna: Episode 11



11. Darna and Ding
Ipapaliwanag ni Master Claudio kung paano siya nakapasok sa buhay ng magkapatid habang hinahanap ang dalawa. Mawawala ni Narda ang bato ngunit makikita ito ni Ding sa kalayuan matapos magtanggal ng salamin, marahil isang pagbabadya na may kapangyarihan din ang bata kahit paano. Kung tutuusin, hindi rin naman siya isang ganap na tao at may dugo siyang taga-Marte. Magagapi ni Narda ang kalaban at susubukan nitong tumakas matapos silang balaan na paparating na si Heneral Borga. Magpapalit-anyo ito bilang paruparo subalit kakainin ito ng isang tuko na wawakas sa kanyang buhay. Sa wakas ay alam na rin ni Ding ang lihim ng kanyang kapatid at pagbibigyan nito ang kanyang hiling na isama siya sa paglipad. Habang naglalakad pauwi ay aabutan ang dalawa ni Noah na magpipilit silang ihatid sa kanilang tahanan. Mariin man ang pag-ayaw ay papayag din naman ang dalawa. Magkakasalubong ang sasakyan ni Bryan at ni Noah na naaalala pa nung una bilang isa sa mga nambugbog sa kanya nung sila ay bata pa. #DarnaAndDing

Friday, August 26, 2022

Darna: Episode 10



10. Darna's Return
Dadalo ang ama ni Regina sa kanyang paglilitis upang himukin ang anak na galingan pa ang kanyang pagiging manananggol. Magkikita si Narda at Regina kinalaunan at sasabihin ng huli sa una na ang mga kataga ni Leonor ukol sa paggawa ng mabuti ang nag-udyok sa kanya upang maging manananggol. Magmumukmok naman si Ding matapos mapagalitan ni Master Claudio ngunit hihikayatin pa rin ito ng kapatid na huwag sumuko at ipagpatuloy lamang ang kanyang pagsasanay. Babalik ang binata sa kagubatan upang hanapin ang guro subalit ang kanyang matatagpuan ay ang kanyang ina. Madamdamin man ang muling pagtatagpo ay mabilis mapapatunayan ni Ding na hindi talaga si Leonor ang kaharap kundi isa sa mga dayuhang kalaban na may kakayahang magpalit ng anyo. Darating si Narda at halos malilinlang ng kalaban na maibubunyag na si Master Claudio pala. Habang tinutugis ang magkapatid ay aamin ang kalaban na siya rin ang nakalaban ng ina noon na pumatay dito. #DarnaReturns

Thursday, August 25, 2022

Darna: Episode 9


9. Darna's Vision
Namalik-mata lamang pala si Narda matapos makita na hindi naman pala ang kanyang ina ang halos mabundol nil ani Bryan. Pagkahatid ng binata sa dalaga ay aanyayahan ito ni Roberta na sa kanila na lamang mag-hapunan at doon malalaman ng dalawa na magkakilala pala ang kanilang inang si Leonor at ang yumaong ama ni Bryan. Dadalaw ang ama ni Regina na si Rex (Richard Quan) sa kanyang tanggapan at tutuligsain ang anak dahil sa pagkatalo nito sa laro nilang dalawa ni Mayor Zaldy. Halatang malaki ang takot ng dalaga sa ama at masigasig sa pagpapasikat dito. Itutuloy naman ni Ding ang pagsasanay kasama si Master Claudio at magagapi niya ito sa unang pagkakataon na siyang dahilan upang maagang matapos ang kanilag pagsasanay sa araw na iyon. Sa pagbabalik ni Narda sa kanilang tanggapan ay may tatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay makikita niya ang inang si Leonor sa kabilang gilid ng daan ngunit bigla itong maglalaho bago pa man siya makalapit. #DarnaVision

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 2


2. Superhuman Law
Despite winning the hearts of a lot of people as America’s newest superhero, Jennifer loses the case after her showdown with Titania, what with the defending law firm partner Holden Holliway (Steve Coulter) declaring a mistrial. To make matters worse, Jen is fired from her job and no law firm wants to hire her because they believe she as She-Hulk is too much of a liability for her to be taken seriously in court. Hopeless, she resorts to moping and reconnecting with her family through dinner, but they are only interested in the new superhero aspect of her life. While alone and drinking, she gets a surprise from Holliway who offers her to head GLK&H’s newest Superhuman law division that aims to deal with the legal aspect of superhero shenanigans. The catch? She has to do it as She-Hulk. She agrees, but is blindsided by her first client, Emil Blonsky (Tim Roth) AKA Abomination, who is fighting to get a parole. The two meet and she is convinced by his story. She then takes the case after getting approval via phone from Bruce.

Wednesday, August 24, 2022

Darna: Episode 8


8. Darna's Aftermath
Sa wakas ay magkikita na rin si Javier at ang asawa sa tulong ni Narda at magpapaalam na nga ito bago magpakalayu-layo subalit sa kanilang paghihiwalay ay aabutan naman ang dalawang babae ng mga tauhan ni Mayor Zaldy. Babalik si Javier upang labanan ang tatlong lalaking may kanya-kanyang baril at patakasin si Narda at ang asawa. Aabutan naman ng panganganak ang buntis at siya ay tutulungang paanakin ni Narda. Sa gitna ng pakikipaglaban ay isisilang ang anak nila Javier habang ang ama naman ay hindi kakayanin ang tatlong kalaban kahit na siya pa ay may kakaibang kapangyarihan. Mababaril na ito ng tatlo bago pa dumating si Brian. Bago bawian ng buhay ay makikita at mahahawakan pa ni Javier ang anak habang papatayin naman ng mga tauhan ni Pineda ang nabuhay na saksi. Habang nasa sasakyan sina Narda at Brian pabalik sa bayan ay tatawag si Regina at magtataka kung bakit magkasama ang dalawa. May biglang muntikan nang mabubundol ng sasakyan ang dalawa, isang babae na kamukha ni Leonor. #DarnaAftermath

Tuesday, August 23, 2022

Darna: Episode 7


7. Darna Stalker
Mapapalapit si Master Claudio kay Ding, Narda at Roberta pati na rin sa mga taong-bayan subalit may agam-agam pa rin si Lolo Rolando sa kanyang tunay na hangarin. Sasanayin ni Master Claudio si Ding sa pakikipaglaban gamit ang arnis. Susundan-sundan ni Javier si Narda at dadakpin ito isang umaga. Itatali man ito sa upuan ay hindi naman niya sasaktan ang dalaga at bagkus ay manghihingi ng tulong dito matapos isalaysay ang nangyaring paglilibing sa kanya ng mga tauhan ni Mayor Zaldy nang balaan niya ang mga ito na ibubunyag ang katiwalian sa pagpapagawa ng gumuhong gusali. Sa bingit ng kamatayan ay papasukan siya ng isang luntiang bato at magigising na lang na may kakayahang pagalawin ang lupa. Magmamakaawa ito kay Narda na gumawa ng paraan upang magkita sila ng asawang buntis bago siya magtago ng tuluyan. Tutupad naman si Narda sa usapan subalit matutunton sila ni Pineda (Eric Fructoso), ang tiwaling kasamahan ni Brian na alagad ng alkalde#DarnaStalker

Monday, August 22, 2022

Darna: Episode 6


6. Darna Is Here
Maraming maililigtas sa unang paglipad ni Darna subalit mangangapa pa rin ang dalaga kung paano ba gamitin ang bagong kapangyarihan. Mauunahan naman ni Regina si Mayor Zaldy sa pagpunta at pagpapadala ng tulong kung saan lumindol. Magwawala ang alkalde dahil matatalbugan siya ng dalaga ngunit wala naman siyang magawa dahil kinurakot na niya ang laang-gugulin ukol dito. Gayunpaman ay sasakyan pa rin niya ang pagkakataon upang magpabango ng pangalan at ipakilala sa madla ang kanyang anak na si Noah (Paolo Gumabao) na napipisil niyang sumunod sa kanyang mga yapak. Halos mabubugbog naman si Ding ng tatlong siga at siya ay ililigtas ng isang hindi kilalang lalaki na magpapakilala bilang Master Claudio (Joko Diaz). Abala naman si Narda at ang taong-bayan sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. Magpapakita naman bigla ang nawawalang tao na pinapahanap ni Regina na nagngangalang Javier Toledo (Dominic Ochoa) na isang Extra na makikitang sanhi ng mga lindol. #DarnaIsHere

Friday, August 19, 2022

Darna: Episode 5


5. Lipad, Darna
Tutulungan ni Brian si Narda na mailabas sa kulungan si Ding. Magbabalik ang isa sa mga Extra at magnanakaw sa isang bangko. Hihingi ng tulong si Narda kay Brian ngunit hindi pa rin makatitiis na makialam na hahantong sa kanyang pagkakabaril. Matapos gumaling ay magsisimula na si Narda sa bago niyang hanapbuhay. Masusubukan ang kanyang kakayahan sa gitna ng isang lindol na yayanig sa Nueva Esperanza. Isang gusali ang magigiba at dito magtutungo ang kanyang pangkat upang magligtas ng mga tao na naipit sa lugar na iyon. Mahuhulog ang dalaga sa gitna ng pagtatangka na iligtas ang isang lalaking nakabitin at malapit nang malaglag. Sa kanyang pag-aagaw buhay ay magpapakita ang kaluluwa ng yumaong ina upang sabihan ang anak na handa na siya sa kanyang minanang tungkulin. Galing sa kawalan ay babagsak ang bato mula sa langit. Babangon si Narda upang kunin ang bato at lunukin ito. Sa kanyang pagsigaw ng mga katagang DARNA, magbabagong-anyo ang dalaga at lilipad sa unang pagkakataon. #LipadDarna

Thursday, August 18, 2022

Darna: Episode 4


4. Darna At Extras
Isang suliranin ang haharapin ni Narda matapos ang pagkakatanggal niya sa kanyang hanapbuhay sa kabila ng pagliligtas niya sa buhay ng kanyang tagapangasiwa. Sadyang kulang ang kanyang ipong salapi upang tustusan ang pag-aaral ng kapatid na si Ding. Gipit man ay susubok itong maghanap ng ikabubuhay ngunit hindi matatanggap dahil sa kakulangan sa pinag-aralan. Papalarin naman siyang matanggap bilang tagatugon sa panahon ng kagipitan sa kumpanya ni Regina. Dumarami na rin ang mga tinatawag na Extras o mga taong nabigyan ng mga kapangyarihan dahil sa pagkalat ng luntiang bato mula sa kalaban ni Leonor noon. Karamihan sa mga ito ay naghahasik na ng lagim sa Nueva Esperanza na siyang dahilan upang mabahala ang mga mamamayan doon. Matutuklasan naman ni Narda na hindi na pumapasok si Ding sa paaralan sapagkat hindi sila nakakabayad ng sapat. Mag-aaway ang dalawa. Kapalit ng salapi ay tatanggap si Ding ng paghatid sa isang balutan na naglalaman ng ipinagbabawal na gamot pala at siya ay mahuhuli at ikukulong ng mga pulis. #DarnaAtExtras

She-Hulk: Attorney at Law - Episode 1


1. A Normal Amount of Rage
En route to a vacation with her cousin Bruce (Mark Ruffalo), Jennifer Walters (Tatiana Maslany) crashes their jeep down a cliff as they are ambushed by a Sakaarian spacecraft. Both injured, the cousins attempt to flee, his blood entering her system through an open wound in the process. It doesn’t take long before she finds herself transforming into She-Hulk every time she is triggered by anger and/or fear. Knowing well what she is going through, Bruce plays the willing mentor by holding her hostage at his beach bar cum laboratory in Mexico. They soon find out that her case is a bit different given how she does not have an alter ego controlling her while she is green and mean. In fact, she appears totally conscious and lucid while in her She-Hulk form and seems to have a better handle on reverting to her human form at will. The duo part ways as she goes back to her life as a lawyer, but is forced to transform in the courtroom when her hearing is ambushed by a superpowered influencer named Titania (Jameela Jamil).

Wednesday, August 17, 2022

Darna: Episode 3


3. Bayan Ni Darna
MAKALIPAS ANG APAT NA TAON. Sa pagtugis sa isang magnanakaw ay muling magtatagpo ang landas nila Narda at Brian Robles (Joshua Garcia), ang binatang tinulungan niya noon na isa na ngayong pulis. Ang alkalde naman na si Zaldy Vallesteros (Simon Ibarra) ang siyang tampulan ng kutya ni Regina na isa na ngayong manananggol at sikat na influencer. Isa sa mga bagong balak ni Zaldy ay ang pagpapasabog ng tibagan upang ibigay ang lupa sa mga kaibigang mangangalakal. Damay sa pagsabog na ito ang kalaban na tinalo at inilibing ni Leonor doon na ngayon ay magpapakalat ng mga luntiang bato na sasanib sa kung sinu-sino. Isa na rito ay ang manggagawa na tinulungan ni Narda noon na may kakaibang lakas na ngayon na kanyang gagamitin upang magnakaw sa pamamagitan ng dahas. Samantala, ang matandang si Rolando (Levi Ignacio) naman ay tutungo sa tibagan at ililigtas ni Narda. Hawak ng matanda ang sasakyang pangkalawakan ni Leonor. #BayanNiDarna

Tuesday, August 16, 2022

Darna: Episode 2


2. Unang Darna
Sa pagkabunyag ng totoong pagkatao ni Leonor sa anak ay lubos na mag-aalinlangan ang dalaga sa kanyang pagiging tagapagmana ng bato. Kukunin niya ito at itatago sa biglang pagpasok ni Ding sa silid gawang hindi pa alam ng kapatid ang katotohanan. Tatlo pang dayuhan na nilalang na may kakayahang manggaya ng anyo ang susugod sa Nueva Esperanza upang hanapin si Darna. Matapang na lalaban si Leonor kahit wala sa kanya ang bato. Aabutan ni Narda ang ina sa gitna ng pakikipaglaban at sisigawan siya nito upang lunukin ang bato. Sa kanyang pag-aalinlangan ay ihahagis na lamang niya ang bato kay Leonor subalit huli na ang lahat sapagkat mahahagip ang ina ng sandata ng kalaban at maglalaho kasama ang bato. Sisisihin ni Narda ang sarili sa pagkamatay ng ina at sa kanyang pagmumuni-muni sa tibagan ng bato ay makikilala niya si Regina Vanguardia (Janella Salvador), isang dalaga na kasing-tanda niya na may naitatagong lihim na may kinalaman sa epekto sa kanya ng huling pakikipaglaban ni Leonor doon. #FirstDarna

Monday, August 15, 2022

Darna: Episode 1


1. Andito Na Si Darna
Sa loob ng mahabang panahon ay naghari ang kapayapaan sa planetang Marte salamat sa kanilang pinakamahusay na mandirigma na siyang naatasan upang maging tagapangalaga ng isang makapangyarihang bato na nagbibigay ng kakaibang lakas sa humahawak nito. Gayunpaman, isang mapaghangad na heneral ang mag-aasam ng kapangyarihan ng bato, dahilan upang siya ay labanan ni Darna (Iza Calzado). Nagapi man pansamantala ang kalaban ay mapipilitan naman ang magiting na mandirigma na magtago sa daigdig kung saan siya ay magsisimula ng panibagong buhay. Matapos mawala ang asawa ay bubuhaying mag-isa ni Leonor (Iza Calzado) ang dalawang anak na sina Narda (Jane de Leon) at Ding (Zaijian Jaranilla) sa tulong ng biyenan na si Roberta (Rio Locsin). Patuloy din niyang sasanayin ang anak sa pakikidigma bilang paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng mga kalaban. Sa biglang pagsugod ng isang dayuhang nilalang, mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Leonor. #Darna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Film Review

Theater Review

Theater Review