Friday, December 30, 2022

Darna: Episode 100

 
100. Xtra New Year
Magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ang mga mamamayan ng Nueva Esperanza na may takot pa rin kahit paano dahil maari silang salakayin ng mga Extra. Gayunpaman, masaya pa rin ang lahat at hindi alintana ang kaba lalo pa’t nakikita nila si Darna na lumilipad at nagmamatyag upang ipaglaban sila. Sasariwain ng mga ito ang kanilang mga alaala ng mga nagdaang panahon lalo na ang mga pagkakataon na sila ay nailigtas o tinulungan ni Darna. Aalalahanin din nila ang mga pangyayari sa kanilang bayan mula sa pinag-ugatan ng lahat na pagsabog ng tibagan at pagkalat ng Krisalis hanggang sa pagdating ng iba’t-ibang mga Extra na nanggulo sa Nueva Esperanza. Tila wala namang balak si Valentina o sino man na Extra na sumalakay kaya masayang maidaraos ng mga taong-bayan ang kanilang mga pagdiriwang. Sa huli ay ibibigay ni Lolo Rolando ang kanyang ginawang paputok na pagsabog ay nagpapakita ng pula at dilaw na ilaw na bumubuo ng sagisag ni Darna. #DarnaXtraNewYear

Thursday, December 29, 2022

Darna: Episode 99

 
99. Crime After Crime
Darating si Darna upang iligtas sila Ding at Trisha na malapit nang patayin ng Invicto Gang. Maya maya lang ay darating na rin si Brian at isasama ang dalawang bata habang si Darna naman ay sasalakayin ni Valentina. Muling maghaharap at maglalaban ang dalawa. Matapos mailigtas sila Ding at Trisha ay hahabulin naman ni Brian ang pangkat ng Invicto Gang. Darating sila Pineda at mahaharang nilang dalawa ang pinuno ng Invicto Gang na isisiwalat kay Brian ang katotohanan na si Pineda ang may pakana ng pagkamatay ng kanyang ama. Papatayin ni Pineda ang pinuno at silang dalawa naman ni Brian ang maghahabulan. Nais ni Pineda na isunod na si Brian sa tatay nito samantalang nais naman ni Brian na maghiganti alang-alang sa ama. Matatalo ni Darna si Valentina at igagapos ito upang masundan si Brian. Gayunpaman ay makakatakas pa rin si Valentina sa huli at walang magagawa ang mga kasamahan ni Brian na nakapaligid sa kanya. #DarnaCrimeAfterCrime

Wednesday, December 28, 2022

Darna: Episode 98

 
98. City of Chaos
Sa pagbabalik ni Noah kay Borgo ay magkakainitan sila ng kaibigang si Andre kaya naman magbabanatan ang dalawa at aawatin lamang sila ni Sigfried gamit ang bagong kapangyarihan nito. Makikita ni Valentina na magkayakap sila Brian at Darna kaya naman magagalit pa ito lalo dahil iisipin niyang pinagtataksilan ni Brian si Narda. Magpapasya ito na patayin na si Brian upang mawala na ito sa kanyang landas at upang ipaghiganti ang kaibigan. Haharapin naman ni Darna si Zaldy upang usisain ito kung mayroon ba siyan kinalaman sa pagtakas ni Noah mula sa piitan ng mga Extra. Itatanggi ito ni Zaldy dahil wala naman talaga siyang kinalaman at bagkus ay hihingi pa nga ng tulong kay Darna upang mahanap ang anak. Itutuloy na dapat ni Brian ang paghingi ng kamay ni Narda upang silang dalawa ay makapag-isang dibdib na subalit sa gitna ng kanilang pagkain ay biglang tatawag si Ding na kasalukuyang naghahabol kay Trisha na dinukot ng Invicto Gang. #DarnaCityOfChaos

Tuesday, December 27, 2022

Darna: Episode 97

 
97. Full Circle
Gagawa ng sariling paraan si Noah upang makatakas sa piitan ng mga Extra at darating naman si Ishna upang salubungin at iuwi siya matapos itong mapagalitan ni Borgo nang sabihan niya ito na tila ba hindi nila kayang pasunurin si Valentina dahil sa asal nito. Bibilugin pa kasi lalo ni Borgo ang isipan ni Regina matapos itong magwala. Susugod kasi siya bilang Valentina upang patayin ang isa na naman niyang kaaway nang bigla siyang salakayin ng mga tauhan ng Invicto Gang. Malalaman naman niya agad-agad kung nasaan ang kuta ng mga ito ngunit napaghandaan na rin nila ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng Smoke Bombs na may Sulfur na isa sa mga kahinaan niya. Muli silang maghaharap ni Darna roon dahil bigla itong darating at ililigtas siya subalit makakaaway din niya dahil susugurin niyang muli ang mga tauhan doon. Madadagdagan pa lalo ang galit niya dahil sa pagpuslit niya sa silid ni Brian sa bahay ay pagkakarinig sa balak nito na magpakasal na kay Narda. #DarnaFullCircle

Monday, December 26, 2022

Darna: Episode 96

 
96. Xtra Season
Kakalat na ang katotohanan ukol kay Noah dahil sa kanyang pagkakahuli at pagkakakulong sa piitan ng mga Extra. Makakatanggap na naman ng pagtuligsa ang kanyang amang si Zaldy kaya naman magtutungo ito roon upang harapin ang anak at magkakainitan ang dalawa. Pag-uwi sa bahay ay kukunin at tititigan ni Zaldy ang Krisalotoxin na kanyang ninakaw at mag-iisip ito kung darating ba ang pagkakataon na kakailanganin niyang gamitin ito laban sa sariling anak. Magtutungo rin si Darna doon upang tanungin si Noah kung si Borgo ba ang nag-utos sa kanya na nakawin ang mga Kristalotoxin subalit ikakaila ito ng binata. Uutusan naman ni Borgo sila Andre at Sigfried na bumalik sa piitan ng mga Extra upang itakas si Noah. Papalag si Andre at sasalungat kaya naman babarilin ni Borgo ang kamay nito subalit mabilis ding gagamutin. Ito ang magiging babala niya sa kanyang mga kawal na huwag siyang suwayin dahil siya ang kanilang pinuno at siya lang ang masusunod. #DarnaXtraSeason

Friday, December 23, 2022

Darna: Episode 95

 
95. Merry Xtra
Sa kanilang pagsalakay sa piitan ng mga Extra ay makakaharap nila Noah at Andre si Rolando na patakas na dala ang natitirang mga tinunaw na Krisalis. Sasalakayin ng dalawa ang matanda at kahit na magaling na maipagtatanggol ng matanda ang sarili ay maaagaw pa rin sa kanya ang mga tinunaw na Krisalis. Iiwanan ni Andre si Noah tangay-tangay ang kanilang ipinunta roon habang hahabulin naman ni Noah si Brian dahil sa galit niya rito. Matatalo na niya dapat ito kundi lang dumating si Darna upang ipagtanggol si Brian. Sa huli ay mahuhuli si Noah at ikukulong sa piitan ng mga Extra na dati na niyang pinamunuan. Hindi matutuwa si Borgo sa kinalabasan nito ngunit makukuha pa rin naman niya ang mga Krisalis. Isasaksak niya kay Sigfried Cruz ang isa rito at magkakaroon ito ng kapangyarihan na gumawa ng panangga. Tuloy naman ang pagsusulsol niya sa anak na si Regina upang lalo pa itong pumatay ng mga tao upang lalo pang lumakas. #DarnaMerryXtra

Thursday, December 22, 2022

Darna: Episode 94

 
94. Prey for Us
Isasama na ni Borgo si Sigfried Cruz sa kanyang sasakyang pangkalawakan at ipakikilala ito kila Noah at Andre. Isisiwalat na niya ang kanyang balak sa mga ito at uutusan ang dalawa na salakayin ang piitan ng mga Extra kung saan mayroon silang dapat kunin at ibigay kay Borgo. Matagumpay naman na makapapasok ang dalawa dahil sa mga kaalaman ni Noah dati bilang pinuno doon. Matutuklasan nila Narda at Ding sa tulong ni Brian na bahagi pala si Madame Victoria ng isang malaking pangkat ng tagalagak ng bawal na gamot kaya siya ang napiling gayahin ni Borgo dahil nagagamit niya ang mga kayamanan at kaugnayan nito. Uudyukin ni Borgo bilang Rex si Regina na lumabas at maghanap pa ng mga maaring pagkunan ng lakas. Mabibitin naman ang kanyang paghahanap ng mga maaring patayin dahil darating si Darna upang pigilan ang mga ahas niya. Bawat ahas na ihagis o patayin ni Darna ay nakakasakit kay Valentina. #DarnaPreyForUs

Wednesday, December 21, 2022

Darna: Episode 93

 
93. Trick Or Threat
Matagumpay ang mga paghihirap ni Narda sa pagligtas sa tanggapan ni Regina at dahil dito ay bibilib sa kanya ang mga kasama. Lubha naman itong ikaiinis ni Borgo kaya uutusan nito is Ishna na tapusin na ang buhay ni Narda. Mabubundol man niya ito ng sasakyan sa kanyang isipan, ang katotohanan ay darating bigla si Brian kaya hindi niya maisasakatuparan ang masamang balak. Sa pagmamanman naman ni Hergis kay Madame Victoria ay matutuklasan na niya na si Borgo talaga ito na nagpapalit lamang ng anyo. Magkakaharap ang dalawa at maglalaban. Makakatakas si Hergis matapos mabugbog at makapagsusumbong pa ito kay Ding at Rolando bago magpakalayo-layo upang magtago dahil alam niyang alam ni Borgo na nakikipagtulungan siya sa tagapangalaga ng bato. Ililigtas ni Valentina ang buhay ng isang babae mula sa tatlong lalaking sasalakay dito ngunit dahil matatakot sa kanya ang dalaga sa halip na magpasalamat ay papatayin din niya ito. #DarnaTrickOrThreat

Tuesday, December 20, 2022

Darna: Episode 92


92. This Is War
Sasagutin ni Regina ang panawagan ni Narda sa pamamagitan ng sarili niyang video kung saan magbabanta itong muli at sasabihin na uubusin niya lahat ng masasamang loob sa Nueva Esperanza. Upang ilayo ang amang si Rex sa kapahamakan ay magtatago ito at gagawing lungga niya ang lumang bahay nila na sa ngayon ay giba-giba na at hindi na kaaya-aya ang itsura. Magtutungo si Borgo bilang Madame Victoria sa tanggapan nila Regina upang ipaalam sa lahat na ipasasara na ito dahil hindi na naaayon ang saloobin ng mga nagtutustos dito sa kinakatawan ni Regina bilang Valentina. Gagawa naman si Narda ng paraan upang magkaisa siya at ang kanyang mga kasamahan upang makakuha ng mga bagong tutustos sa kanila sa kanyang layunin na iligtas ang tanggapan. Hihingi rin siya ng tulong kay Ali upang ipaabot ang kanyang mga saloobin kay Regina. Mapapanood ito ni Regina. May mga kasabwat naman si Zaldy sa sindikato na nais pabagsakin si Valentina. #DarnaThisIsWar

Monday, December 19, 2022

Darna: Episode 91


91. Fallout
Bagamat pinagtabuyan at sinalakay na ng kaibigan ay maninindigan si Narda na iligtas si Regina sa pamamagitan ng pagpapaunlak sa isang panayam kung saan hihikayatin niya ang kaibigan na sumuko at ipapaalala rito ang mga magaganda niyang nagawa magmula ng sila ay mga bata pa. Ito rin ang gagamitin niyang dahilan sa mga kasama sa kanilang tanggapan na malapit nang ipasara dahil sa pagkawala ni Regina. Makikilala na sa wakas nila Noah at Andre si Borgo matapos silang dalhin ni Ishna sa kanya. Ipapaalam naman ni Borgo sa dalawa ang lahat ng balak niya kasama na ang pagiging bahagi nila ng kanyang hukbo. Ipagbibigay alam ito ni Borgo kay Sigfried Cruz na makukunan ang pagkikita. Makikipagkita ang mamamahayag kay Madame Victoria at ilalantad na nito ang kanyang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagpapalit anyo bilang Borgo sa harap nito. Agad-agad namang manunumpa ng katapatan ang mamamahayag kapalit ng kapangyarihan. #DarnaFallout

Friday, December 16, 2022

Darna: Episode 90


90. Frenemy
Magtutungo si Ishna sa pinagtataguan nila Noah at Andre at aanyayahan niya ang dalawa upang makipagkita sa isang tao na maaring tumulong sa kanila. Magigising naman si Regina sa isang bangungot kung saan makikita niya ang sarili bilang si Darna na nakagayak pandigma na kulay luntian sa halip na pula. Inis itong haharap sa salamin at ipagmamalaki sa sarili na siya si Valentina, hindi si Darna. Hindi naman titigil si Narda sa paghahanap sa kaibigan at lalapitan nito si Rex sa magkaibang pagkakataon: isa bilang si Narda; at isa bilang si Darna. Kaya naman susulsulan pa lalo ni Rex ang anak at lalasunin ang isip nito laban kay Narda dahil sa tingin niya ay sagabal ito sa kanyang balak na yakapin ni Regina ang kanyang pagiging Valentina. Magbubunga naman ang kakulitan ni Narda at matatawagan nito si Regina na sasabihan siyang magkita sila kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating ni Narda sa bangin ay sasalakayin siya ng kaibigan bilang Valentina at maiiwang walang malay doon. #DarnaFrenemy

Thursday, December 15, 2022

Darna: Episode 89


89. V Day
Sa pagtawag ni Zaldy kay Regina ay magbibigay ito ng talumpati tungkol sa kanyang mga ginagawa upang tumulong sa kapwa. Mapuputol agad ito matapos mawalan ng ilaw dahil sa pagdating nila Noah at Andre. Magsisimulang manggulo ang dalawa sa pamamagitan ng pagsusunog ni Noah. Agad-agad na aalis si Narda upang magpalit ng anyo at iligtas si Regina na naipit sa gitna ng mga apoy. Mag-iinit ang ulo ni Regina sa pagdating ni Darna at hindi na mag-aatubiling magpalit ng anyo sa harap ng lahat. Sa wakas, batid na ng buong Nueva Esperanza na sila Valentina at Regina ay iisa. Labis na magugulat si Darna subalit sasalagin pa rin ang mga ahas. Tatakas naman si Valentina matapos matuklasan ng lahat ang kanyang lihim. Ang ama nitong si Rex ang kukupkop sa kanya upang bilugin pa lalo ang ulo niya. Si Brian naman ang tutugis sa magkaibigang Noah at Andre subalit pipigilan siya ni Zaldy. Magpapahayag si Zald ng Shoot-to-Kill order kay Regina ngunit hahayaan lamang ang panggugulo ng sariling anak. #DarnaVDay

Wednesday, December 14, 2022

Darna: Episode 88


88. Charity Ball
Habang naghahanda sa dadaluhang piging si Regina ay nagsasanay naman ang magkaibigang Noah at Andre sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Magpapasya ang dalawa na manggulo sa Charity Ball. Dadalo rin sila Narda at Brian subalit hindi dahil sa inaakala nang lahat na dahilan. Ang dalawa ay magtutungo roon upang hulihin si Valentina dahil nakatitiyak sila na ito ang tinutukoy niya pagsalakay matapos magbanta sa palabas ni Sigfried Cruz. Magkikita-kita sila Regina, Narda at Brian sa pagdiriwang ngunit aalis din kaagad si Regina upang maghanda sa pagsalakay. Magtatago ito sa palikuran at uutusan ang kanyang mga ahas na humayo. Sasalubungin naman ni Zaldy ang lahat at gagamitin na naman ang pagdiriwang upang pabanguhin ang pangalan. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nasa pook na rin na iyon sila Noah at Andre at handa na rin silang maghasik ng lagim. Manonood naman ang buong Nueva Esperanza sa Live Feed ng nasabing pagdiriwang. #DarnaCharityBall

Tuesday, December 13, 2022

Darna: Episode 87


87. Safe in the City
Si Narda naman ngayon ang maghihinala kay Regina matapos ang mungkahi ni Ding ukol sa karamihan ng mga pinatay ni Valentina na may mga kaugnayan sa mga kalaban ni Regina. Matapos sariwain ang mga sanaysay sa kanya ni Regina, magpapasya si Narda na magsiyasat at sunan ang kaibigan habang naghahanda ito na salakayin ang isang kalaban hbang nasa daan. Bago pa man siya makapagpalit ng anyo bilang Valentina, masasaksihan niya ang isang batang paslit na nagkikikisay sa tabi kaya hindi na niya itutuloy ang pagpatay at tutulungan na lang niya ang bata. Magsisisi si Darna sa paghihinala sa kaibigan at lilipad paalis. Ipapangako niyana hahanapin si Valentina dahil ngayon ay nakatitiyak siya na may binabalak itong masama kay Regina. Masaya naman si Regina sa magandang saloobin ng mga tao matapos kumalat ang kanyang pagtulong. Gayunpaman, lalasunin pa rin ni Borgo bilang Madame Victoria ang kanyang isip at magmumungkahi na dumalo sa Charity Ball upang patayin ang mga kalaban na magsisitungo rin doon. Malalaman naman nila Noah at Andre na kapwa silang Extra. #DarnaSafeInTheCity

Monday, December 12, 2022

Darna: Episode 86


86. Top Secret
Magkakaulirat sila Brian at Narda na nakasabit kung saang bundok o bangin. May nakatali rin na bomba kay Brian. Magagawang makawala ni Narda sa pagkakagapos at magpapalit ng anyo sa harap ni Brian upang iligtas ang kanilang mga buhay. Pagbalik nila sa lupa ay dito na aamin si Narda kahit wala namang dapat aminin dahil halata na. Mangangako naman si Brian sa magkapatid na iingatan ang lihim. Pagtitibayin nito ang pagsasama ng dalawa at magiging sila na. Magtutungo si Regina sa isang pagtatanghal ng sining kung saan aabutan niya si Zaldy at iang dula kung saan may dalawang tauhan na nakadamit bilang Darna at Valentina. Matatalo ni Darna si Valentina at iinit ang ulo ni Regina kaya aalis na lamang ito. Makikipagkita naman sa kanya si Madame Victoria upang magbigay ng salapi sa kanyang tanggapan ngunit mapuputol ang pulong sa biglang pag-alis ni Regina nang makita nito si Darna na lumilipad. Susundan niya ito. Samantala ay patuloy naman ang paggugulo ni Noah gamit ang bagong kapangyarihan. #DarnaTopSecret

Sunday, December 11, 2022

Darna: Episode 85


85. Love Burst
Iwas pa rin si Andre sa mga kasamahan at mga kaibigan dahil sa kanyang tinatagong lihim. Magsasanay ito sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang natuklasang lihim ni Noah ay dadalaw si Regina kay Zaldy upang inisin ito kaya naman magtataka siya kung may nalalaman kaya ang dalaga. Sunod naman na magtutugo si Regina kay Noah upang sulsulan ito laban sa ama. Kahit na matindi ang galit sa ama ay uunahin ni Noah si Brian. Ngayong may basbas na ni Regina ay unti-unti nang napapalapit muli si Narda kay Brian. Sa kanilang muling paglabas ng magkasama ay makikita sila ni Noah at magwawala ito sa galit. Hindi pa rin lalabas ang kapangyarihan niya ngunit mapapansin na unti-unti na rin itong nagpapakita. Sa huli ay masasaktan si Narda sa away ng dalawa at matatauhan si Noah kaya naman aalis na lang ito. Ibubuhos nito ang galit sa mga makikitang larawan ng ama na nakapaskil sa labas. Sa kanyang pag-alis, isang sasakyan ang hihinto sa harapan nila Narda at Brian at dudukutin ang dalawa. #DarnaLoveBurst

Thursday, December 8, 2022

Darna: Episode 84


84. No One's Arc
Magigising si Noah na walang galos at wala gaanong maalala sa nangyari sa kanya. Ang huli niyang maaalala ay ang pag-aaway nilang mag-ama at ang paghihingalo niya habang hawak siya nito. Matutuklasan niya habang naliligo na bigla na siyang may kakayahang bumuo ng apoy sa kanyang mga kamay. Agad-agad niya itong gagamitin at may masusunog na baranggay dahil dito na masasaksihan naman ni Brian habang nagmumuni-muni sa labas. Matutunghayan din ito ni Regina na kasalukuyang dumadaan ang sasakyan sa pook na iyon. Susundan ni Brian si Noah upang tanungin sa mga pangyayari at magkakainitan ang dalawa. Susubukang sunugin ni Noah si Brian subalit mapapahiya ito dahil hindi lalabas ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman siya susuko at tuluyang magsasanay upang maunawaang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Susubukin naman ni Richard na tulungan si Andre sa kung anumang pinagdaraanan nito ngunit hindi siya pagbibigyan ng kaibigan. #DarnaNoOnesArc

Wednesday, December 7, 2022

Darna: Episode 83


83. Sacrificial Love
Sa kanyang bagong tungkulin bilang pinuno ng piitan ng mga Extra ay maghahangad si Rolando na makatuklas ng lunas sa mga Extra. Muling dadalaw si Noah sa tanggapan nila Nada upang anyayahan itong kumain sa labas. Inaasahan niyang magiging paraan ito upang makaraos siya sa pinagdadaanang sama ng loob dahil sa sunud sunod na pang-aalipusta sa kanya ng ama subalit tatanggihan siya ni Narda. Iiyak naman si Narda kay Regina dahil mapapagtanto nito na mahal talaga niya si Brian. Magpaparaya naman si Regina at hihikayatin ang kaibigan na bigyan si Brian ng pagkakataon dahil ayaw niya nakikitang malungkot si Narda. Isang huling away ang magaganap sa pagitan ng mag-amang Zaldy at Noah bago ito magpatakbo ng mabilis ng kanyang motor. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakaligtas sa kapahamakang naghihintay sa kanya. Sa pagnanais na buhayin ang anak ay sasaksakan ito ni Zaldy ng isa sa mga serum na ninakaw niya sa piitan ng mga Extra. Tatalab naman ito at muling mabubuhay si Noah. #DarnaSacrificialLove

Friday, December 2, 2022

Darna: Episode 80


80. Mad Doctor
Mauunang sumalakay si Darna sa piitan ng mga Extra upang palayain ang mga nadukot. Susundan naman siya nila Brian. Sa pagkakagipit ay mapipilitan si Ibarra na isaksak sa sarili ang serum na kanyang ginawa na siyang magbibigay sa kanya ng mga kapangyarihan ng ilan sa mga Extra sa piitan. Maghaharap sila ni Darna at mahihirapan ito sa kanya. Gayunpaman ay hindi naman susuko ito at matatalo si Ibarra matapos itong masaksak ng mga pinalutang niyang mga kagamitan na kay Darna dapat tatama. Bago ito bawian ng buhay ay sasabihin nito kay Darna na ang mga Extra niya ang tatalo rito. Makikita ni Andre ang balita at bakas sa mukha nito ang galit sa ginawa sa kanya ni Ibarra. Matapos pagalitan ng matindi ang anak na si Noah ay itatalaga naman ni Zaldy si Lolo Rolando bilang bagong pinuno ng piitan ng mga Extra. Ang dahilan niya ay ang tiwala ni Darna sa matanda. Magwawala na naman si Borgo dahil sa katangahan ng mga tao sa daigdig na tila ba wala na siyang maasahan na maisakatuparan ang mga balak niya. #DarnaMadDoctor

Thursday, December 1, 2022

Darna: Episode 79


79. Snakes On War
Tuloy ang bangungot ni Darna sa pagkatalo sa kanya ni Valentina at pagtatagumpay ni Borgo. Pinalitan na ni Ding ang numero ng telepono ni Darna kaya naman galit na galit lalo si Regina dahil lalo na siyang mahihirapan sa paghahanap dito. Dumarami ang mga nawawala sa Nueva Esperanza na ibibintang kay Valentina ngunit ang totoo ay may ipinadudukot ni Ibarra at Borgo bilang Madame Victoria ang mga tao upang gawing Extra. Kasama sa mga madudukot ang guro ni Ding na si Annie (Hannah Ledesma) at si Andre ngunit siya ay makakatakas. May kapangyarihan na ang huli at isa na siyang Extra. Sa halip na humingi ng tulong ay sasarilihin na lamang niya ang lihim. Matutuklasan naman ni Ding na sila Ibarra ang dumukot sa mga tao at kanyang guro. Magkakataon naman na dumadalaw si Brian sa kanila habang tinitignan ni Ding ang mga CCTV sa piitan ng mga Extra kaya mapagsasabihan it ni Brian. Hihingi ng saklolo sa mga kasama si Brian dahil hindi na niya matawagan si Darna. #DarnaSnakesOnWar

Wednesday, November 30, 2022

Darna: Episode 78


78. Missed Friendship
Iba’t-iba ang pananaw ng mga taga Nueva Esperanza sa inamin ni Darna tungkol sa kaugnayan niya sa pinagmulan ng mga Extra. Salungat naman ang saloobin ni Lolo Rolando na sisisihin ang mga nakaupo dahil sila ang nagpasabog ng tibagan na naging sanhi ng pagkalat ng Krisalis. Sa pagkakabunyag na si Darna pala ang dahilan kung bakit siya nagiging babaeng ahas ay lalong iigting ang galit ni Regina dito. Magkatulad sila ni Narda na hindi makatulog dahil sa dami ng kanilang mga iniisip kaya naman magpapasya si Regina na magtungo sa bahay ng kaibigan upang magkaroon ng karamay. Makakatulog ang dalawa ng magkasama at gagaan ang kanilang mga kalooban. Ikatutuwa man ni Ali ang magandang dulot ng pagkakaibigan nila Regina at Narda, agad agad naman itong kikilabutin muli sapagkat gagamitin ni Regina ang bagong lakas upang maghasik muli ng lagim. Dalawang magkasintahan ang kanyang papaslangin bago magtangkang pumatay ulit. Magkakaharap sila ni Darna at maiisahan niya ito. #DarnaMissedFriendship

Tuesday, November 29, 2022

Darna: Episode 77


77. The Purge
Pagbabantaan ni Zaldy si Valentina kaya naman dadalawin siya nito sa kanyang tanggapan subalit sa halip na patayin ay magpapasya si Valentina na paglaruan na lamang siya. Tuluyan nang magpapaalam si Luna upang bumalik sa Marte at magpapasalamat ito sa mga napalapit na rin sa kanya sa kanyang pananatili sa daigdig. Sa paglisan ni Luna ay ibang kalaban naman ang haharapin ni Darna ngayong tinigilan pansamantala ni Borgo ang pagpapanggap bilang siya. Uutusan nito bilang Madame Victoria si Sigfried Cruz na lumalabas na tauhan din pala niya gaya ni Maisha upang paigtingin ang galit ng mga tao kay Darna. Ibabahagi nito kay Ibarra ang katotohanan na ang pagkakalibing at pagpapasabog sa cyborg na kalaban noon ni Zora ang pinagmulan ng mga Extra na totoo naman kahit na si Borgo naman talaga ang nagpakawala dito. Aamin si Darna sa kanyang panayam kay Sigfried na siya nga ang naging dahilan. Hihingi ito ng tawad at mangangako na aakuin ang tungkulin upang itama ang mali. #DarnaThePurge

Monday, November 28, 2022

Darna: Episode 76


76. Darna Vs Darna
Tuloy lang ang panggugulo ng masamang Darna at magkakaharap sila ng totoong Darna sa iba’t-ibang pagkakataon. Patuloy naman din ng paghahanap ni Luna ng paraan upang magawa ang kanyang sasakyang pangkalawakan. Hihingi sila ng tuloy kay Lolo Rolando subalit sasabihin nito na mukhang wala nang pag-asa ang sasakyan kaya imumungkahi ng matanda na ayusin na lamang nila ang ginamit ni Zora noon. Sa huling paghaharap ng dalawang Darna ay panandaliang matatalo ang masama at malalaman natin na si Borgo nga pala talaga ito. Magbabalik ito sa kanyang sariling sasakyang pangkalawakan at magwawala bago magbantang muli at isa-isahin ang kanyang mga masasamang balak. Kung gaano kabilis pinaratangan ng mga tao si Darna ay ganoon din kailis manunumbalik ang tiwala nila rito matapos mapatunayan na hindi naman pala talaga siya ang nanggugulo. Pag-uusapan nila Regina at Ali ang maaring pagiging Darna ni Narda subalit babalewalain din agad ang haka-haka. #DarnaVsDarna

Friday, November 25, 2022

Darna: Episode 75


75. Ship Wreck
Marami-raming bagong kaalaman na makakalap si Regina sa kanyang pagtungo sa tanggapan nila Brian upang dalawin ito. Bukod sa mga naghahanap ng mga nawawalang kamag-anak na pinatay niya bilang Valentina, malalaman din ni Regina kay Pineda na may lihim na ugnayan pala sila Brian at Darna sa pamamagitan ng telepono ng huli. Susubukan niya itong hingin kay Brian pagdating nito at idadahilan na nais lamang niyang makapanayam si Darna ngunit hindi nito ibibigay sa kanya ang hinihingi. Makukuha naman din iya ito sa kanyang pagpuslit sa bahay ng binata bilang Valentina. Makukuha na ni Luna lahat ng ligaw na bahagi ng Krisalis na siyang hudyat upang bumalik na siya sa Marte. Magpapaalam man, matatagpuan nilang sira ang sasakyang pangkalawakan nito at ang pagbibintangan nilang sumira ay si Borgo. Aanyayahan naman ni Rex si Narda na kumain sa labas at magkakakilala pa lalo ang dalawa. Sa huli, isang masamang Darna ang sasalakay sa taong bayan kaya naman abala na naman si Narda upang tuklasin kung sino ito. #DarnaShipWreck

Thursday, November 24, 2022

Darna: Episode 74


74. All Out
Sasalakay na rin sana si Regina nang makita si Darna na nakikipaglaban kay Silent Shocker ngunit pipigilin ito ni Ali at ng sarili at sa halip ay manonood na lang ito. Mapapatumba ni Brian sila Miguel at Ino habang pagtutulungan naman ng mga kababaihang barkada ni Narda si Clara. Ang matitira na sabay-sabay sasalakay kay Darna ay sila Silent Shocker, Human Urchin at Levitator. Hindi naman mapipigilan ang pagpapalit anyo ni Luna sa harap ni Richard upang saklolohan si Darna. Matatalo ng dalawa ang kanilang mga kalaban at mabubunyag sa Nueva Esperanza ang pagdating ni Luna na babansagan nilang Armada. Pagagalitan ng matindi ni Lola Roberta si Ding dahil sa pagpuslit nito sa loob ng piitan ng mga Extra habang labis na pagagalitan din ni Zaldy ang anak na si Noah dahil sa pagtakas ng mga Extra. Mapapansin nila Narda at Ding na karamihan sa mga pinatay ni Valentina ay may kaugnayan kay Regina kaya naman ipapaalam niya ito sa kaibigan subalit sasabihan siya ni Regina na nagkataon lamang ang lahat. #DarnaAllOut

Wednesday, November 23, 2022

Darna: Episode 73


73. Happy Fiesta
Masaya ang lahat sa Nueva Esperanza sa taunang pista kung saan nagpapabango na namn si Zaldy ng pangalan. Gayunpaman, ang lahat ay masigla at nagsasaya. Pupunta sila Narda, Luna at Lola Roberta sa pagdiriwang at magkikita-kita sila doon nila Regina, Ali, Richard at Noah. Wala si Ding dahil siya ay kasama ni Tricia na pupuslit sa loob ng piitan ng mga Extra at masasaksihan ang pagtakas ng mga ito. Hihikayatin kasi ni Borgo bilang Madame Victoria si Zaldy na unahin ang pagsasaliksik sa mga ito kaya naman mabibigyan sila ng pagkakataon upang magkita-kita sa loob at magbalak na tumakas. Agad na darating sila Brian ngunit wala naman silang laban sa mga Extra. Matapos makatakas ay magtutungo ang mga ito sa pagdiriwang at maghahasik ng lagim. Agad mapapatumba ni Antiporda ang Extra na tumatalbog sa pamamagitan ng paghagis ng patalim dito habang lumulutang. Sa kaguluhan ay makakapagpalit ng anyo si Darna at unang makikipagtuos kay Silent Shocker. #DarnaHappyFiesta

Tuesday, November 22, 2022

Darna: Episode 72


72. Power Up
Magkakaharap sila Darna at Valentina sa isang madilim na sulok ng kagubatan kung saan lululunin ng buo ng ahas ni Valentina si Darna bago ito makawala. Bago muling magpakita sa anak na si Regina, aalalahanin ni Rex kung paano sila nakaligtas ni Ishna mula sa pagsabog ng Agrix sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo sa huling sandali. Nakatakas man sila ay sugatan din silang dalawa at inabot din ng ilang araw bago sila makabangon muli. Sa kanyang pagbabalik ay magkikita silang dalawa ni Narda sa tanggapan ni Regina at muling ipapakilala sa kanya ng anak ang kaibigan. Patuloy man sa paghahanap kay Borgo ay lingid naman sa kaalaman ni Narda na nasa harap na niya ito. Sasanayin ni Luna si Narda sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga taga-Marte at sasabihan ito na kayang palabasin ng tagapangalaga ng bato ang Hiraya na isang uri ng lakas na ang tagapangalaga lamang ang nakakatawag. Huli raw itong nagamit ni Zora ng kalabanin niya ang mga halimaw sa ilalim ng Marte. #DarnaPowerUp

Monday, November 21, 2022

Darna: Episode 71


71. Fighter
Marahil ay hindi naman talaga tutuluyang patayin ni Valentina si Noah dahil ginawa lamang niya ito upang palabasin si Darna. Isusugod sa pagamutan ang binata at makakaligtas naman ito. Matutuklasan ng mga manggagamot na walang kamandag na natagpuan sa kanyang katawan. Tila aayon naman sa ibang mga balak ni Regina ang mga pangyayari. Totoo nga na sisisihin ni Narda ang sarili kaya mapipilitan itong alagaan si Noah. Sasamantalahin naman nila Noah at Regina ang pagkakataon. Isasama ni Regina si Brian sa pagamutan upang simulan ang pagsisiyasat sa mga pangyayari. Dito nila ibbalandra ang pagiging malapit nila Noah at Narda kahit na napipilitan lamang ang huli. Mapapasok naman ni Ding ang CCTV ng piitan ng mga Extra at mapapatunayan nila ni Tricia na may ginagawa ngang kababalaghan si Ibarra. Sa pagkahuli ni Brian sa Pintado Gang at sa kanyang pagka-abala kay Valentina ay maitutuloy ni Zaldy ang iba pa niyang mga gawaing di ayon sa batas. Makakatanggap ng tawag si Regina mula sa amang si Rex. #DarnaFighter

Sunday, November 20, 2022

1899: Episode 8


8. The Key
Henry tells Elliot the truth about the simulation being a prison made by his mother for him in a drastic attempt not to let him go. Eyk transfers to the Kerberos and Maura informs everyone about what she knows so far but they think she’s just crazy and they all try to get off the ship. Maura and Eyk go to Daniel’s memory and find a way back to the asylum as everything starts to glitch. They are cornered by Sebastian who deactivates Eyk with his device and takes Maura back to her father. They inject her with the serum but instead of the simulation restarting, she ends up in Elliot’s room under the cross where Daniel meets her after he hacks the mainframe and changes the values of the pyramid and the key. He hands over a new pyramid to her. Using their wedding ring as the new key, she finally wakes up in a spaceship called Prometheus. The year is 2099 and she sees the Survivors unconscious and attached to machines. She receives a message from her brother Ciaran on the monitor welcoming her to reality.

1899: Episode 7


7. The Storm
Daniel finds a way out from being locked in the asylum’s Room 1011 while Maura returns to a ship that is facing a storm head-on. Daniel finds The Boy and assures him that they will get it right this time. Maura and Daniel end up seeing each other in his flat in the pocket dimension under his bed. It is revealed that they are married and The Boy’s name is Elliot. He is their son. He also tells Maura that they are in a simulation that is in an endless loop and that she is the only one who can end it if only she gets to remember. She discovers a key in her necklace’s locket. The simulation is nearing shutdown as Elliot is found by Sebastian and delivered to Henry. The herd is thinned further amidst the impending shutdown. Ángel is fatally pinned by a falling column. Olek is thrown overboard by a wave as he tries to save Ling Yi. Lucien succumbs to his last epileptic seizure. Franz, Iben, and Anker all drown as water floods the ship.

1899: Episode 6


6. The Pyramid
The survivors split up to get things done. Tove, Clémence, Iben, and Virginia search the ship for survivors as Tove suffers from flashbacks of her family’s tragic past and Virginia is stabbed by one of the crystal-like black stalagmites now invading the entire ship. Ramiro, Iben’s husband Anker (Alexandre Willaume), and Sebastian are left at the captain’s cabin but Sebastian sneaks out to meet Henry at the wasteland. He is asked once more to find The Boy, whose pyramid is essential to the success of their project. The men and Ying Li head to the engine room to power up the ship once more. Maura takes Eyk with her to the asylum to look for The Boy. They discover that that little corner of pocket reality is bound by the hulls of the ship and appears fully contained therein. Daniel shows up after following them and has an altercation with Eyk. Tinkering with his device sends Eyk to the Prometheus where he sees other floating ghost ships surrounding it. Daniel tells Maura that he is her husband.

1899: Episode 5


5. The Calling
Maura blacks out and wakes up in the same dining hall where the other passengers have locked The Boy inside a cupboard. She tries to rescue him but is threatened by gunshots that miraculously freeze along with everyone as The Boy uses his pyramid to get them out of there. He takes Maura to the tiled shaft under her bed and opens a portal to another world through his beetle. There, Maura finds the asylum and meets her father Henry (Anton Lesser). Daniel follows them and promises The Boy that he won’t be found while hiding there. Tove defects to the other side. A ticking noise puts the ship’s passengers on a trance including Ling Yi’s mother and Krester who are among those who throw themselves overboard. Daniel deactivates the sound through the machine in the engine room. It is revealed that Sebastian has a puzzle-like device similar to Daniel’s. The survivors of the mass suicide all gather on the main deck. In a mansion somewhere, Henry looks out to a barren wasteland with a giant pyramid from his window.

1899: Episode 4


4. The Fight
A literal fight ensues between the upper class passengers and the now armed religious fundamentalists downstairs led by Franz. First mate Sebastian (Timo Mews) confesses at gunpoint the naval company’s order to sink the Prometheus and how the deaths began when The Boy was taken back onboard. Krester’s overtly religious mother Iben (Maria Erwolter) leads the charge to find and kill him, believing him to be the devil incarnate. Jérôme and Olek are tasked to toss the dead bodies to the sea. The former escapes and meets up with Clémence to find Eyk who has escaped with Ramiro. The four are joined by Maura later on as The Boy uses his scarab beetle to unlock their room. The Boy is eventually found, willingly surrenders to the mob, and is thrown overboard as a battle royale ensues on deck. As tensions die down, Eyk’s team gathers at the dinner hall where they are surprised by a blinding light emanating from within a cupboard. The cupboard door opens and The Boy emerges unscathed with his pyramid before giving Maura a hug.

1899: Episode 3


3. The Fog
Ling Yi (Isabella Wei) is not really a geisha. She and her mother Yuk Je (Gabby Wong) worked in a brothel in Hong Kong and Virginia was their pimp. Her next target for her ward is Lucien, whom they eventually get, only for him to have an epileptic seizure before Ling Yi undresses. Before this, she crosses paths with Olek on deck after an argument with her mother. With the compases going haywire and fog now enveloping the ocean, the ship’s speed decreases significantly. Discovering a tiled shaft under his bed, Eyk decides to go back to the Prometheus to search for the captain’s log book for clues. Maura comes along. He finds a page of the passenger list and sees Maura’s name there. Eyk’s right-hand man Franz (Isaak Dentler) leads Tove to her sister’s corpse. As the third class passengers mourn her, he stumbles upon more lifeless bodies on his way out. He then starts an armed mutiny to force the captain to turn the ship around. Daniel tinkers with a device that looks like a puzzle. Moving the pieces, an onboard generator ignites and the Cerberus vanishes into thin air.

1899: Episode 2


2. The Boy
The Boy (Fflyn Edwards) is taken back to the Kerberos and stays with Maura. She tries in vain to squeeze any info out of him and finds a tattoo of an inverted pyramid with an intersecting horizontal line on his nape, similar to the logo on the envelope she received from her lost brother Henry. Eyk has the same envelope and starts having visions of his wife setting their house, along with their three children, on fire. Ángel sets his sights on Krester. One half of miserable French couple Lucien (Jonas Bloquet) takes interest in the geisha and is prodded by British socialite Virginia (Rosalie Craig) while the other half, Clémence (Mathilde Olivier), gets entangled with Jérôme, who is finally caught by the ship’s crew. The mysterious survivor introduces himself as Daniel (Aneurin Barnard) to Maura and later leads Krester and Tove’s young sister to him via his gold and green scarab beetle. Her petrified body, eyes wide open, is later found on deck. Eyk decides to turn the ship around and tow the Prometheus back to Europe against the passengers’ wishes and the company’s order to sink it.

1899: Episode 1


1. The Ship
1899. Four months after the disappearance of the Prometheus, sister ship Kerberos sails the Atlantic with European immigrants en route to New York. Neurologist Maura Franklin (Emily Beecham) is haunted by nightmarish visions. She volunteers to help out a young Dane, Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen), in the lower deck whose pregnant sister Tove (Clara Rosager) is having contractions. Captain Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) receives a coded message, coordinates, presumably from the lost ship and changes course to find it. The first class passengers are not happy, among them Spanish siblings Ángel (Miguel Bernardeau) and his brother Ramiro (José Pimentão) who’s pretending to be a priest. Polish stoker Olek (Maciej Musiał) and French stowaway Jérôme (Yann Gael) are obliged to accompany Eyk, Maura, and Ramiro as they approach the missing ship. They find a survivor, a mute boy who hands over a pyramid to Maura. Unbeknownst to them, another survivor swims towards their ship and enters room 1013.

Saturday, November 19, 2022

Disenchanted

♣♣♣/♣♣♣♣♣

Years have passed since Giselle (Amy Adams) and Robert (Patrick Dempsey) decided to tie the knot. Morgan (Gabriella Baldacchino) is now an angsty teenager in a love-hate relationship with her stepmother. The family’s eventual move along with their new baby Sofia to the suburb of Monroeville does not help bridge the widening gap between the two. Enter King Edward (James Marsden) and Queen Nancy (Idina Menzel) of Andalasia who bring with them a housewarming gift, that of a magical wand that only a true daughter of the kingdom can use. Disenchanted with the ever changing dynamics of her life in suburbia, Giselle succumbs to the temptation of making a wish, making their lives less of a midlife crisis and more of a fairytale. Robert is suddenly fighting trolls instead of handling cases. Morgan is not passive-aggressive anymore and trapped in the poor stepdaughter trope, while Giselle gradually turns into the stereotypical wicked stepmother in loggerheads with now queen of Monroelasia Malvina Monroe (Maya Rudolph). This is surely NOT the happily ever after they were aiming for.

Enchanted (2007)

♣♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

In the literally animated land of Andalasia, Prince Edward (James Edward) finds his bride and future queen in Giselle (Amy Adams), your stereotypical Disney princess who has a fondness for singing and talking to animals. This does not sit well with reigning Queen Narissa (Susan Sarandon), the prince’s wicked stepmother who does not plan on losing her crown anytime soon, which is why she enlists the help of ever-loyal servant Nathaniel (Timothy Spall) to get rid of the princess wannabe. She leads and pushes her down a wishing well where she emerges on the other side of the human world as a human being, in the middle of busy Times Square. Despite not being an animated character anymore, her out-of-this world demeanor eventually leads her to divorce lawyer Robert Philip (Patrick Dempsey), a single dad to daughter Morgan (Rachel Covey) and soon to be married to his fashion designer fiancee Nancy Tremaine (Idina Menzel). Soon, polar opposite beliefs about love collide. Will these two get their happily ever after?

Friday, November 18, 2022

Darna: Episode 70


70. Preda Torn
Susubukang hanapin nila Darna at Hergis si Borgo at Ishna kung saan nasabugan ang mga ito ng Agrix at makakakita ang dalawa ng mga bakas ng dugo. Kaya naman mangangako si Darna na hahanapin ito at magiging handa sa kanilang muling pagtutuos. Ipagpapatuloy niya ang pagsasanay na sinimulan ng ina sa tulong ni Luna. Tuloy naman ang paghahanap ni Regina sa totoong pagkatao ni Darna pati na rin sa pagpatay at paghigop niya ng lakas ng kung sinu-sino. Dahil tinatago agad ni Ali ang mga bangkay pagkatapos ng bawat pagpatay ni Valentina ay lalo pang kinakabahan ang mga tao sa Nueva Esperanza dahil hindi nila lubusang alam kung patay na ang mga ito o nawawala lamang. Sa kanyang paghahanap ay mapapadpad siya sa baranggay nila Narda. Makikita niya si Noah na lumalabas matapos palayasin ni Narda dahil sa kakulitan nito sa panliligaw. Siya ang isusunod ni Valentina subalit mabilis siyang sasalakayin nila Narda at Luna kaya naman mamarapatin na lamang niyang tumakas. #DarnaPredaTorn

Thursday, November 17, 2022

Darna: Episode 69


69. Gut Feels
Matapos pakawalan sila Narda at Oleg, sa wakas ay makakaharap na ni Brian ang pinuno ng Pintado Gang na siya ring pumatay sa kanyang ama. Nais man maulit ni Pineda ang kasaysayan at patayin si Brian, ang pinuno naman ang kanyang tatamaan. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, pasasabugin na lang nito ang imbakan ng bawal na gamot. Makakapagpalit naman ng anyo si Narda upang iligtas si Brian sa pagsabog bilang Darna. Manghihinayang si Zaldy sa pagsabog ngunit ikatutuwa pa rin nito na hindi madudungisan ang pangalan niya dahil wala nang katibayan na sangkot siya rito. Mangangako naman si Brian kay Antiporda na hindi rito natatapos ang kanyang tungkulin at lilinisin niya ang kanilang tanggapan. Babangungutin si Narda at mapapanaginipan ang kamatayan ni Darna sa kamay nila Borgo at Valentina. Papayuhan siya ni Luna na manalig sa kanyang kutob dahil ang mga kutob ng tagapangalaga ng bato ay kadalasang nagkakatotoo. Muntik na mahuli ni Valentina si Narda na nagpapalit-anyo bilang Darna sa bubungan. #DarnaGutFeels

Wednesday, November 16, 2022

Darna: Episode 68


68. Track and Fear
Nagsimula na ang paglikom nila Darna at Luna ng mga bahagi ng sumabog na Krisalis. Sila ay umaasa na matapos makuha ang lahat at maibalik sa Marte ay mawawala na ang mga Extra. Ipakikilala naman nila si Luna sa mga kapitbahay bilang malayong pinsan ni Narda. Matutuklasan naman ni Regina na kaya niyang higupin ang lakas ng bawat tao na pinapatay niya at sasabihin niya kay Ali na marahil ay ito na ang paraan upang matalo niya si Darna. Bakas na bakas naman sa kanyang mukha ang sigla sa mga pagpatay na mapapansin ni Narda. Kahit binalaan nang tumigil ay ipagpapatuloy pa rin ni Oleg ang pagmamatyag sa pangkat na nagpapakalat ng bawal na gamot. Dahil hindi niya matawagan si Brian na kalukuyang tumutugis sa isa sa mga nagtutulak ng Sparkler, si Narda na lang ang tatawagan nito. Magpapanggap ang dalawa at magtutungo sa isang bar kung saan sila mahuhuli ng sindikato. Magkikita-kita sila Brian, Oleg at Narda sa kuta ng mga naglalako ng bawal na gamot. #DarnaTrackAndFear

Tuesday, November 15, 2022

Darna: Episode 67


67. Luna
Darating si Darna upang pigilan ang pagsalakay ni Valentina sa isa sa mga kaaway nito. Mapapansin na kaya nang makipagsabayan ni Valentina kay Darna ngayon kahit na pipiliin pa rin nito na tumakas na naman sa huli at ibaling ang galit sa isang walang kamuwang-muwang na pulubi na kanyang papatayin ng walang dahilan. Lagi namang nandyan si Ali upang itago ang mga bangkay. Habang hinahanap ni Darna si Valentina ay siya naman ang sasalakayin ng babaeng Martean. Maglalaban ang dalawa at matatalo ito ni Darna. Mgpapakilala ang babae bilang Luna (Kira Balinger) na siya ngang mandirigma na sinasanay ni Zora sa Marte noon. Ipagtatapat ni Luna na halos nanay na ang turing niya kay Zora at siya nga dapat ang magiging kasunod na tagapangalaga ng bato. Matapos magpakilala bilang anak ni Zora ay iuuwi naman ni Narda si Luna sa kanila at ipakikilala kay Ding at Lola Roberta. Magkakasundo ang dalawa na magtulungan upang matapos ni Luna ang kanyang sadya na lipulin ang Krisalis at ibalik ito sa Marte. #DarnaLuna

Monday, November 14, 2022

Darna: Episode 66


66. New Warrior
Wala pa ring bakas kung saan napunta sila Borgo at Ishna kahit na wala rin namang katiyakan na namatay na silang dalawa. Gayunpaman ay tuloy lang ang buhay ni Narda. Tanggap na niya ngayon ng buo ang kanyang tungkulin bilang Darna at ibabaling niya ang tingin sa patuloy na pagkalat ng isang bagong bawal na gamot sa lungsod na binansagang Sparkler. Ito ay ipinamumudmod ng isang pangkat na tinatawag na Pintado Gang na siya ring dahilan ng pagkamatay ng ama ni Brian. Dahil dito ay magtutulungan pa lalo ang dalawa upang mapabagsak ang nasabing pangkat. Hindi naman sisiputin si Regina ng kanyang amang si Rex subalit hindi na magtataka ang dalaga dahil sa pakiramdam niya ay wala naman talaga siyang halaga rito. Sa halip na hanapin ang ama ay ipagpapatuloy na lang nito ang pagpatay sa kanyang mga kalaban na nakatakas sa batas bilang si Valentina. Samantala, unti-unti namang nagpaparamdam ang bagong saltang taga-Marte sa kanyang paghahanap kay Darna. #DarnaNewWarrior

Friday, November 11, 2022

Darna: Episode 65


65. TKO
Kakalabitin ni Hergis ang ugat sa batok ni Ishna na may kakayahang burahin ang mga ala-ala ng sinuman sa kanilang lahi. Ang naaalala lamang niya ay ang kanyang pasya na sundan si Narda subalit wala na siyang maalala pagkatapos nito. Babalik siya kay Borgo at susundan siya ng palihim ni Darna. Patuloy naman ang walang saysay na pagpatay ni Valentina at bubuyuin pa lalo siya ng ama upang lalong magalit. Aabutan nito si Darna bago niya kalabanin si Borgo at isang tadyak lamang niya ay tulog na si Valentina. Sa pagkikita nila Borgo at Darna ay ipagmamalaki nito ang bago niyang sandata. Ihahagis niya ang Agrix sa isang eroplano ngunit mabilis na mahaharang ito ni Darna at ibabato pabalik kay Borgo at Ishna. Ang dalawa ang masasabugan ng Agrix at mawawala sila ng walang bakas. Masaya na magdidiwang sila Narda, Ding at Lola Roberta dahil tapos na ang kanyang tungkulin sa pag-aakalang patay na si Borgo. Isang bulalakaw naman ang kanilang matatanaw na isa palang sasakyang panghimpapawid. Isang babaeng Martean ang bababa galing dito.  #DarnaTKO

Thursday, November 10, 2022

Darna: Episode 64


64. Lethal Weapon
Hindi na gaanong galit si Regina sa mga pagkatalo niya bilang isang manananggol dahil pinapatay din naman niya ang mga nakakatakas sa kamay ng batas bilang Valentina. Sitahin man siya ni Ali ay wala rin naman itong magawa. Makikita na sa wakas ng magkapatid na Narda at Ding ang piitan ng mga Extra. Isasama nila si Tricia at Lolo Rolando at magkakainitan ang matanda at si Ibarra na pararatangan niyang inagaw ang kanyang tagumpay. Matutunaw ni Ibarra ang Krisalis at makakagawa ng uri nito na madaling maisasaksak sa mga tao upang gawin silang Extra. Patuloy naman ang pagiging punong abala ni Zaldy sa pagpapakalat ng bawal na gamot sa Nueva Esperanza bagamat lihim ito sa nakararami. Sisitahin ni Darna ng pambubugbog ni Hergis kay Ishna subalit ipagpapatuloy pa rin niya ito kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Mabubuo na ni Borgo ang kanyang bagong sandata, ang Agrix. Matagumpay ang paggamit niya rito upang higupin ang isang buong pulo kaya naman handa na siya sa sagupaan nila ni Darna. #DarnaLethalWeapon

Wednesday, November 9, 2022

Black Panther: Wakanda Forever

♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

King T’Challa’s untimely death sets the world up on a mad scramble for Wakanda’s Vibranium resources. Unable to penetrate the country’s defenses, the CIA leads an underwater expedition to look for the precious element elsewhere in the deep, unwittingly unearthing a lost civilization harboring their own natural trove of Vibranium reserves. Unlike Wakanda, Talokan has no intention of revealing itself to the surface world, a sentiment made perfectly clear by its king Namor (Tenoch Huerta), a centuries-old mutant with winged ankles who pays Wakanda a visit to find out whether they are ally or foe. As the two nations jostle for jurisdiction over Riri Williams (Dominique Thorne), the student who invented the Vibranium locator used to find Talokan, Shuri (Letitia Wright) and her mother Queen Ramonda (Angela Bassett) must play their cards right especially now that their kingdom’s survival is at stake in the absence of a Black Panther.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review