Friday, November 30, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 25

Kabanata 25
Tatanggihan ni Gen ang alok ni Edward. Lubha itong ikalulungkot ng binata ngunit hindi naman siya mamimilit na gawin ang isang bagay na siya lamang ang may nais. Sa gitna ng lahat ng mga pangyayari ay dadagdag pa ang pagbabalik ni Carlotta sa kanilang tahanan. Tatanggapin siya ni Edward at ng kanilang ama ng walang halong alinlangan, ngunit iba ang pananaw ni Ava. Sinisisi niya si Carlotta sa pagkamatay ng kanilang ina at sasabihing hindi niya ito matatanggap bilang kapatid. Magpapakalasing si Edward at sa isang pagkakataon na hindi madalas mangyari, maglalabas ito ng sama ng loob kay Leon. Ipagsisigawan niya na siya ay tao lamang, ngunit tila ba ayaw pumayag ng mga nakapaligid sa kanya na magpakita siya ng kahinaan. Muling maglalapit ang landas ni Gen at Leon sa pagpapatulong niya na hanapin si Edward, sa kabila ng hirap na hirap na pag-iwas ni Leon sa kanya.

Nakakatakot din pala magalit si Edward. Mabuti naman at naipakita rin sa wakas sa kabanata na ito na tao rin siyang marunong magalit at hindi isang nilalang na walang kapintasan. Ang malinaw lamang ngayon mula sa mga pinakitang mga susunod na kabanata ay mukhang may gagawin si Leon upang mapalapit sa kanya si Gen. Kung ang pagbabatayan ay ang pagwawala ni Edward dahil sa pagtanggi sa kanya ni Gen, tiyak na pagmumulan ito ng malaking gulo. Ayon na rin sa pagsilip sa mga kabanatang paparating, lolokohin lamang pala sila ni Carlotta upang maisakatuparan ang nais ng kanilang samahan. Marahil ay gagamitin ito upang maging abala si Edward sa mga gulo ng kamag-anak at mabaling ang kanyang pansin dito, habang si Leon naman ay gumagawa ng paraan upang makipagbalikan kay Gen. Bukod dito, wala na akong nakikitang magandang maaring maging kaugnayan ni Carlotta at ng samahan niya sa buhay nila Gen at Leon. Marahil ay gagamitin niya si Leon upang ilayo si Gen kay Edward?

“Bawal ba sumama ang loob ko? Bawal ba ko magalit? Alam mo,lahat na lang ata ng mga tao sa paligid ko tinanggalan ako ng karapatan para maging tao!” –Edward
                        
Episode 25
Gen will refuse Edward’s marriage proposal. He would not take it lightly, but neither would he force something that only he wants. And then add Carlotta’s arrival to their house to the equation. Edward and their father would accept her with open arms, but Ava is of a different opinion. She is blaming her sister for their mother’s death, and she tells them without hesitation that she will not accept her as her sister. Edward goes on a drinking spree, and in something that rarely happens, opens up to Leon about his feelings. He will shout out loud how he is just human and how everyone around him seems to be oblivious to this fact by not letting him be. Gen and Leon would once again be drawn closer together when she asks for his help to find Edward, all this despite Leon’s best efforts to avoid her.

So Edward also knows how to get angry, and he is a bit scary when he is. It is good that they show more weaknesses coming from him which make him human, as opposed to the Mr Perfect he is often made to appear. What is clear now based on snippets from the next episodes is how Leon would apparently be doing something to get closer to Gen. If we base everything on Edward’s reaction in today’s episode after he gets rejected, it is certain that this would be cause of a big ruckus. Also based on upcoming episodes, it appears that Carlotta would just be deceiving them all in order to carry out what her cult wants to be done. Perhaps they would use this plot twist to keep Edward busy with affairs of the family so Leon could zero in on getting back with Gen. Aside from this, I can see no other plausible connection between Carlotta and her cult and the lives of Gen and Leon. Maybe she would use Leon to keep Gen away from Edward?

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review