Tuesday, January 31, 2023

Darna: Episode 122

 
122. Super League
Dadalhin nila Sigfried, Andre at Ali si Brian kay Borgo at aanyayahan ito ng huli na sumapi sa kanilang pangkat ngayong siya ay isa na ring Extra. Sa tingin naman ni Ali ay may ibang binabalak ito at tama siya dahil ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng balak nila Darna at Brian na pasukin ang kuta ni Borgo. Magbabalik-tanaw si Brian kung paano niya nakuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng tulong ni Lolo Rolando kung saan binasag ni Brian ang salamin kung saan nakakulong ang masama niyang sarili na nakatago sa piitan ng mga Extra. Sa pagkakabasag nito at sasanib sa kanya ang kahuli-hulihang tipak ng Krisalis na natitira sa Nueva Esperanza at magkakaroon siya ng kapangyarihan. Makakatakas naman si Hergis kasama ni Luna matapos dalhin ang huli sa kanyang kulungan. Mapapabagsak ng dalawa sila Vorian at Ishna at makakapuslit. Sa pagnanais na maghatid kay Darna ng sagisag ay matatamaan ng pana ni Brian ang kapangyarihan ni Sigfried na bumabalot sa kanilang kuta. Magtutuos ang dalawa. #DarnaSuperLeague

Monday, January 30, 2023

Darna: Episode 121

 
121
Pag-iigtingin pa lalo ni Diaz ang panghuhuli niya sa mga Extra na siya namang ikatatakot ng kanyang apo na si Trisha na hindi pa niya alam na Extra pala at walang alam sa paggamit ng kapangyarihan niya. Ipababatid ng magkapatid na Ishna at Vorian sa isa’t isa ang mga huling nangyari sa kanila bago ang pagkikita nilang ito at isasalaysay ng huli sa una kung paanong bumagsak ang kanilang sasakyang pangkalawakan at kung paano niya pinabagsak ang sasakyang pangkalawakan ni Luna na papaalis pa lamang noon sa daigdig. Sasabihan din nito si Ishna na siya ang karapat dapat na kanang kamay ni Borgo at malamang ay mangyari nga ito kapag nalaman niya kung sino ang bihag niya. Sabay-sabay na sasalakay sila Noah, Andre at Ali at susubukan silang pigilan ni Darna. Biglang darating si Brian na may dalang kumikinang na pana ngunit si Darna ang papanain nito at sisisihin sa mga nangyayari sa Nueva Esperanza. Kay Noah naman tatama ang pasabog ni Andre na siyang magiging dahilan ng biglaang pagkamatay nito.

Sunday, January 29, 2023

[PUTRAJAYA] Budget and Itinerary


SATURDAY: 28 January 2023
Air Asia (Manila - Kuala Lumpur) - 306.65
KFC (Cheezy Wedges + Coke) - 11.80
KLIA Express (KLIA 2 - KL Sentral) - 55.00
Monorel (KL Sentral - Chow Kit) - 3.70
Hilton Garden Inn (1 Night) - 135.00
7 Eleven (Milo x2) - 10.80
MYR522.95

Saturday, January 28, 2023

[PUTRAJAYA] Instagrammable Bureaucracy


Do government buildings turn you on? Does bureaucracy make you horny? Well, well, haven’t we found the perfect place for you! The twin cities of Cyberjaya and Putrajaya were conceptualized for very specific purposes: the former as some sort of answer to Silicon Valley; the latter as a planned administrative seat of the country. Even then, KL remains the official capital. However, if you want a mini city with well-manicured streets that turn into a ghost town on weekends, then Putrajaya is for you.

Friday, January 27, 2023

Darna: Episode 120

 
120. Gone Girl
Susubukang kunin ni Darna ang katawan ni Regina subalit haharangan siya ng kapangyarihan ni Sigfried. Sa halip ay itatakas na lang nito si Ding. Darating naman si Ali upang masaksihan ang pagkuha nila Noah, Andre at Sigfried sa katawan ni Regina at magpipilit ito na sumama sa kanila. Doon ay makikita niya si Borgo at ang iba pang Super Soldiers na mga kilala na rin naman niya dati pa. Sasaksakan ni Borgo si Regina ng kung anuman upang buhayin ito at hihikayatin si Ali na sumanib sa kanila upang mapaglingkuran si Valentina. Magsasaksak si Ali ng Kristalotoxin at mamimilipit sa sakit habang tumatawa ng malakas si Borgong pangit. Haharangin si Ishna ng pinuno ng apat na hindi kilalang kalalakihan. Magpapalit ng anyo ang mga ito sa kanyang harapan at magpapakilala bilang Vorian (Nico Antonio), ang kanyang kapatid na ang akala niya ay matagal nang patay. Hahanapin nito si Borgo upang ibalita na kasalukuyan niyang bihag si Luna. #DarnaGoneGirl

Thursday, January 26, 2023

Darna: Episode 119

 
119. Strong As Ever
Makikipagbati si Brian sa ninong niyang si Antiporda at dadalhin siya nito sa pinagtataguan nila Narda. Magkikitang muli ang dalawa ngunit sa maikli lamang na panahon. Tutulungan ni Trisha si Ding sa pagtuturo sa mga taongbayan kung paano gayahin ang sandatang binuo ni Lolo Rolando na maaring gamitin panlaban kay Valentina. Malalaman niya na apo pala ni Diaz si Trisha. Matutuklasan naman ni Valentina na may kakayahan pala ang isa sa kanyang mga ahas na nagngangalang Cora na maggala at ipakita sa kanya ang mga nakikita nito kaya naman maiinggit ang iba pa niyang mga ahas dahil si Cora na ang kanyang tumatayong kanang kamay. Sa pag-uwi ni Ding ay masusundan siya ni Valentina at gagawing bihag upang dalhin siya nito kay Narda. Hindi naman na ito kailangan pang gawin dahil darating si Narda upang iligtas ang kapatid. Hindi na niya maiiwasan na magpalit ng anyo sa harap ni Regina. Biglang darating si Noah, Andre at Sigfried at ang pagpapasabog ni Andre ay magdudulot ng pagkakasaksak ni Regina. #DarnaStrongAsEver

Wednesday, January 25, 2023

Darna: Episode 118

 
118. Stand As One
Habang nakahandusay sa sahig si Narda, bigla namang darating na tumatakbo si Ding na may dalang pasabog kaya naman kahit paano ay maililihis nito ang tingin ni Valentina. Lalabanan ng mag-ate si Valentina subalit malakas ito kung ihahambing sa kanila kaya naman magtutulong tulong ang kaniang mga ka-baranggay ngunit kulang pa rin. Sa huli, si Lolo Rolando ang magliligtas sa kanilang lahat gamit ang kanyang bagong sandata na nagbubuga ng Sulfur sa pagmumukha ni Valentina. Tatakas na sugatan si Valentina at makakasalubong niya si Borgo. Sa halip na makipagkampihan ay kukutyain na naman niya ito. Aabutan ni Brian na nakasara ang bahay nila Narda at malalaman niya na nasa panganib ang buhay nito dahil sa banta ni Valentina. Makakatakas na sana si Hergis matapos mabuksan ang kanyang kulungan subalit biglang darating si Ishna kaya naman hindi matutuloy ang kanyang pagtakas. Darating si Diaz sa piitan ng mga Extra upang agawin ang pamamahala nito kay Lolo Rolando. #DarnaStandAsOne

Tuesday, January 24, 2023

Darna: Episode 117

 
117. Defense Mode
Tuloy pa rin ang pagpapalakas ni Borgo sa kanyang mga Super Soldiers sa pamamagitan ng pagsasaksak sa kanila ni Ishna ng kung anumang ginawa nilang pampalakas ng kapangyarihan. Tuloy din ang pagbabalak ni Hergis na tumakas ngunit hindi pa niya magawa. Bibigyan naman nila Narda at Richard ng kaalaman anag mga taongbayan kung paano labanan ang mga ahas ni Valentina sa pamamagitan ng paggamit ng Sulfur at Ammonia. Madali lang naman itong malalampasan ni Valentina. Matapos ang kanyang panggugulo sa Cosplay Fair ay sa baranggay naman siya nila Narda susugod at magkakalat ng lagim. Habang abala ang lahat sa pagtataboy ng kanyang mga ahas, maghaharap naman sila Narda at Valentina at maglalaban subalit mabilis na matatalo si Narda at mapapatumba ng kalaban. Paulit-ulit niyang sasabihin sa kaibigan na hindi niya tunay na ama ang nahulog sa bangin ngunit hindi siya nito papansinin. #DarnaDefenseMode

Monday, January 23, 2023

Darna: Episode 116

 
116. Mind Games
Matapos ang mga pangyayari sa bangin ay agad-agad na mag-aalsa balutan ang mag-lolang Ding at Roberta sa utos na rin ni Narda dahil na rin nga sa pagbabanta ni Valentina sa kanilang mga buhay dahil sa munting palabas ni Borgo. Dahil hindi maasahan si Brian, kay Antiporda hihingi ng tulong si Narda at sa kapatid nito muna makikituloy sila Ding at Lola Roberta. Pag-aaralan naman nila Ishn at Borgo ang dugo ni Pineda upang malaman kung ano pa ang kanilang maaaring gawin upang mapalakas pa lalo ang kanyang mga Super Soldiers. Mag-iipon ng lakas si Valentina habang hirap na hirap siyang tanggapin ang pagkamatay ng ama. Matapat naman na magbabantay si Ali. Sasanayin ni Narda ang kanyang mga kapitbahay sa paggamit ni Arnis upang maging handa ang mga ito sa pagsalakay ni Valentina. Mag-iimbak din ang mga kasama ng mga kemikal na nakakapag paalis ng mga ahas. Matapos magpahinga ay sasalakayin ni Valentina ang isang Cosplay Fair kung saan may nanggagaya sa kanya at kay Darna. #DarnaMindGames

Friday, January 20, 2023

Darna: Episode 115

 
115. Sky Fall
Hindi si Regina kundi si Rex ang daratnan ni Narda sa bangin. Nandoon din si Ishna upang magpanggap na Narda at tawagan si Regina upang ipaalam ang nangyayari. Inis man sa una ay agad kakabahan si Regina dahil sasabihin ni Ishna bilang Narda na papatayin siya ng ama nito kaya naman dali-daling magtutungo si Regina sa bangin. Haharangin ang sasakyan niya sa checkpoint subalit madali naman niyang mapapatay ang lahat ng bantay doon. Matapos magpanggap ay babalik na si Ishna sa kanilang taguan kung saan pipigilan niya sila Noah, Andre at Sigfried sa pagbabanta sa buhay ni Hergis. Maglalaban sila Narda at Rex kahit na hindi ipaaalam ni Narda ang kanyang lihim na pagkatao. Pagdating ni Regina ay masasaksihan niya ang laban ng kaibigan at ng ama pati na rin ang pagkakahulog ng huli sa bangin. Magagalit ito at magpapalit-anyo bago hanapin ang ama sa baba subalit hindi na niya ito makikita. Magbabanta ito kay Narda na gagantihan siya at ang kanyang pamilya#DarnaSkyFall

Thursday, January 19, 2023

Darna: Episode 114

 
114. Double Trouble
Apat na hindi kilalang kalalakihan ang mag-uusap usap habang kumakain tungkol sa kanilang pagkakaligtas mula sa pagbagsak ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Mababanggit din ng apat si Borgo at kung paanong silang apat na lang ang natira sa isang pangkat ng apat na raan. Haharapin ni Narda si Brian matapos manghingi ng tulong sa kanya si Antiporda at mag-uusap ang magkasintahan. Pagkatapos nito ay babalik si Narda sa kanilang baranggay kung saan biglang tatawag si Regina upang makipagkita sa kanya sa bangin. Maririnig lahat ito ng kanyang kaibigan kaya naman magsisitungo silang lahat doon upang bantayan si Narda. Ang hindi alam ni Narda ay si Borgo na nagpapanggap lamang na si Regina ang tumawag sa kanya at isa lamang itong patibong. Wala pa ring makuha si Ishna kay Hergis kahit pahirapan pa niya ito. Darating sila Noah, Andre at Sigfried at makikita ito. Dahil hindi nila kilala ang bihag, pagdidiskitahan ito ng tatlo. #DarnaDoubleTrouble

Wednesday, January 18, 2023

Darna: Episode 113

 
113. Don't Look Up
Patuloy ang pagpaparamdam at pangungulit ni Narda kay Regina upang ito ay makipagkita sa kanya kaya naman magpapasya si Borgo na gamitin na sa huling pagkakataon ang katauhan ni Rex upang mawala na si Narda sa landas nila ni Regina. Lubha namang ikalulungkot at ikagagalit ni Brian ang kanyang pagkakatanggal dahil iginugol na niya ang buong buhay sa paglilingkod. Makikipgtulungan naman sila Trisha at Ding kay Lolo Rolando sa kailang pananaliksik. Hindi pa rin maamin ni Trisha kay Ding na isa siyang Extra habang si Ding naman ay susubukang magpatulong kay Trisha na hanapin si Hergis subalit hindi nila alam kung saan sila dapat magsimula. Babansagan naman ni Trisha nga iba’t-ibang pangalan ang mga Super Soldiers ni Borgo sa kanyang Vlog na sumasalamin kung ano ang saloobin at takot ng mga mamamayan ng Nueva Esperanza sa mga Extra na ito. Itutuloy lang ni Darna ang kanyang pagmamatyag ngunit hindi niya talaga mahahanap si Hergis. #DarnaDontLookUp

Tuesday, January 17, 2023

Darna: Episode 112

 
112. Catching Fire
Susundan ni Darna si Rex matapos itong paghinalaan ni Hergis upang malaman kung nasaan ang kanilang kakampi na ilang araw na ring nawawala. Sa kanyang pagsunod ay haharapin niya ito at aamin na nga si Rex na siya nga si Borgo. Maglalaban ang dalawa subalit matatakasan nila Borgo at Ishna si Darna. Ngayong alam na nila ang kanyang lihim ay magpapasya si Rex na bitawan na ang katauhang ito subalit siya ay may binabalak muna bago niya ito gawin. Patuloy ang pagpapahirap ni Ishna kay Hergis at pagbabantaan itong tatanggalan siya ng ala-ala na siya namang pagtatawanan ng huli dahil kapag nangyari ito ay hindi na nila malalaman kung sino nga ba ang tagapangalaga ng bato. Ikaiinis ito ni Ishna kaya bubugbugin na lang niya si Hergis. Susubuking gamitin ni Trisha ang kapangyarihan ngunit di pa rin talaga niya gamay ang paggamit dito. Susubukan namang biluging muli ni Zaldy ang ulo ni Maisha ngunit susumbatan siya nito sa panlalaglag na ginawa niya sa kanya noong nagkahulihan na. #DarnaCatchingFire

Monday, January 16, 2023

Darna: Episode 111

 
111. Knight Fall
Sa wakas ay matutunton na rin ni Ishna si Hergis. Babatuhin niya ito ng panaksak habang lumilipad na naka-anyong ibon kaya naman madali niya itong makakaladkad at maihaharap kay Borgo dahil sugatan ito. Ikatutuwa ni Borgo ang pangyayari ngunit magmamatigas pa rin si Hergis at hindi aaminin sa kanila kung sino talaga ang tagapangalaga ng bato. Maghahanda si Ishna upang pahirapan pa lalo ang dating kakampi. Si Heneral Diaz naman ang magiging bagong banta kay Brian matapos itong magpasya na tanggalin ang lahat ng maaring humarang sa kanyang mga balak. Tatanggalin nito si Brian sa kanyang tungkulin kahit pa magmakaawa ang ninong nitong si Antiporda sa kanya na kinausap ng ate nito noong umagang iyon upang payuhan na huwag iwanan at bitiwan ang inaanak kahit na may malaki itong galit sa kanya. Magkikita naman sila Ding at Trisha subalit hindi pa muna aaminin ng huli ang kanyang pagiging Extra kahit pa hindi niya pa rin alam kung paano gamitin ang kapangyarihan. #DarnaKnightFall

Friday, January 13, 2023

Darna: Episode 110

 
110. We Can Stop
Tuloy pa rin ang pagsasanay ni Borgo at ng kanyang hukbo ngunit wala siyang alam na nagbabalak na si Zaldy na pagtaksilan siya. Imumungkahi nito kay Maisha na kaya naman nilang pagtulungan si Borgo upang sila ang maghari sa kalawakan lalo pa ngayon na mayroon na silang kapangyarihan. Sa tingin naman ni Maisha ay mahirap ito dahil hindi nila alam ang tunay na kakayahan ni Borgo at mahihirapan din silang mapasunod sila Pineda at Noah na may galit kay Zaldy. Hahanapin ni Ishna si Hergis at mangangako na pahihirapan ito kapag nahanap niya. Kasalukuyang nagtatago si Hergis sa isa sa mga bahay ni Rex at nagpapanggap bilang isang katulong doon. Dadalawin siya nila Narda at Brian at magkakasundo na lalo pang tulungan ang isa’t-isa upang hanapin at talunin si Borgo. Magbabalik tanaw naman si Trisha sa isang gabi kung saan siya ay natamaan ng isang tipak ng bumabagsak na Krisalis na siyang dahilan kung bakit siya naging Extra. #DarnaWeCanStop

Thursday, January 12, 2023

Darna: Episode 109

 
109. Thriller
Matapos sa pagamutan ay sa tanggapan naman nila Brian sasalakay si Valentina at mapapatay niya halos lahat ng mga nandoon bukod kay Brian at ninong niyang si Antiporda na ililigtas ni Darna. Bago ang mga pangyayaring ito ay pinag-uusapan pa lang nila Brian at Narda si Regina kaya naman lalong iigting ang galit ni Brian sa dating kaibigan. Dahil sa sabay na pagkamatay ng pumalit kay Zaldy at ng pinuno ng kapulisan, magpapasya si Heneral Diaz na magtalaga ng batas militar sa Nueva Esperanza kung saan siya ang tatayong pinuno ng bayan. Takot at pangamba ang mararamdaman ng mga taga Nueva Esperanza dahil dito lalo pa ngayon na sinabi na rin ni Diaz na kahit si Darna ay ituturing na ring kriminal dahil wala naman itong karapatang makialam sa paksa ng kaayusan sa bayan na iyun. Sasanayin pa lalo ni Borgo ang kanyang hukbo habang iniisip kung kakampi ba o kalaban si Diaz. Matutuklasan naman ni Trisha na isa pala siyang Extra na may kakayahang magtungo kung saan saan sa pamamagitan ng pagkindat lamang. #DarnaThriller

Wednesday, January 11, 2023

Darna: Episode 108

 
108. Super Powers
Magsisimula nang magsanay ang mga Super Soldiers ni Borgo at kanya-kanya silang magpapakita ng gilas upang ipamalas ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi naman maiiwasan na magkainitan ang mag-amang Zaldy at Noah dahil hindi pa rin naaayos ang kanilang iringan kaya naman pumapagitna si Borgo at ipapaalala sa dalawa na ang tanging layunin nila ay ang paglingkuran siya. Tuloy pa rin ang pag-aabang ni Narda kay Regina sa tanggapan nito gabi-gabi. Pumupunta naman si Valentina subalit sinasadya nitong hindi magpakita sa kaibigan. Maiinis na ito kinalaunan dahil sa kakulitan ni Narda at magpapasyang salakayin muli ang Nueva Esperanza. Ito na ang pangalawang pagkakataon na sasalakayin niya ang baranggay nila Narda. Dalawang tambay ang masasaktan bago lumabas si Narda upang pigilan at labanan ang kaibigan. Dahil ayaw huminto nito sa pagsalakay ay papagitna si Lola Roberta at tila ba matatauhan si Valentina at bigla na lamang aalis. #DarnaSuperPowers

Darna: Episode 107

 
107. Dancing Queen
Darating si Darna upang kalabanin si Zaldy na naghahasik ng lagim sa labas ng pagamutan. Madali niya itong mapapatumba ngunit bigla na lamang magsasayawan ang mga to sa pagdating ni Maisha suot ang kanyang gayak pandigma. Tila ba ang kapangyarihan nito ay ang pagpapasunod sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasayaw. Itatakas nito si Zaldy at dadalhin kay Borgo kung saan makikilala nito ang kanyang mga bagong kasamahan sa hukbo na mga nakadamit pandigma na rin. Wala naman siyang magagawa kundi sumapi dahil pagbabantaan ni Borgo ang kanyang buhay. Muli niyang makakasama ang anak na si Noah sa pangkat na ito subalit hindi pa rin sila nagkakaayos. Magpapakita na si Borgo kay Valentina ngunit pagtatawanan lamang siya nito at sasabihan na hindi niya kailangan ng tulong ninuman upang magapi si Darna. Tuloy naman ang pagsisiyasat ni Hergis at unti-unti na niyang napapagtagni-tagni ang mga bagay-bagay at papalapit na sa pagkakatuklas ng lihim ni Borgo bilang Rex. #DarnaDancingQueen

Monday, January 9, 2023

Darna: Episode 106

 
106. Super Soldiers
Kahit na nagtatago si Hergis ay tutulong pa rin ito kay Darna sa pamamagitan ng pagmamatyag niyang mag-isa sa mga tauhan ng tanggapan nila Regina at Rex. Doon ay makakasagap siya ng mga bagong kaalaman naang batayan ayang karanasan ng mga tauhan doon upang isipin na baka si Rex ay si Borgo na nagpapanggap lamang. Ipapaabot naman ni Ali ang inabi sa kanya ni Narda at makikita nga ito ni Regina sa kanilang tanggapan ngunit hindi niya ito haharapin at paninigasan ang pagiging Valentina niya. Sasalakay naman si Zaldy sa pagamutan kung saan makikipagtuos sa kanya si Antiporda bago gamitin nito ang kapangyarihan laban sa kaaway niya. Ikatutuwa naman ni Borgo ang sa palagay niya ay ang matagumpay niyang unti-unting pagkakakuha sa loob ni Regina. Samantala, susubukin din ni Richard na hikayatain ang kaibigang si Andre na magbalik loob na rin sa kanila subalit hindi talaga niya ito mahanap kahit saan kaya malulungkot na lamang ito. #DarnaSuperSoldiers

Saturday, January 7, 2023

Deleter

♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

Online content moderator Lyra (Nadine Lustre) works for a company whose main task is to delete disturbing videos online. Considered as her team’s top agent, she serves as a mentor for newbies like Aileen (Louise delos Reyes) who are new to the trade. Their boss Simon (Jeffrey Hidalgo) does help in alleviating the mental torture the job entails by supplying them with strong prescription drugs and promising to give them a salary increase. When Aileen jumps off the rooftop and plunges to her death below on a boring evening, Lyra is forced to confront not just the hazards of their occupation but also her troubled past that might or might not have anything to do with the ghosts that just won’t leave her in peace. She befriends neighboring company’s IT technician Jace (McCoy de Leon) and asks for his help, but will his assistance be enough for them to outwit a vengeful ghost?

Friday, January 6, 2023

Darna: Episode 105

 
105. Borgo with an Army
Babalik-balikan pa rin ni Zaldy ang mga naiwan ngunit wala siyang katiyakan kung paano babawiin ang mga ito. Patuloy pa rin ang paghahangad ni Narda na mailigtas pa ang kaibigang si Regina kahit na ang ibang mga dating malapit dito tulad nila Brian, Ding at Lola Roberta ay tila ba sumuko na sa kapalaran nito. Mangangako si Narda na ililigtas ang kaibigan kaya naman makikipagkita siya kay Ali upang magpahatid ng balita sa kaibigan na aabangan niya ito sa kanilang tanggapan araw-araw upang matulungan ito. Habang hinahanap naman ni Ishna si Zaldy upang isama sa kanilang pangkat ay bibigyan na rin ni Borgo si Maisha ng Krisalotoxin upang sumapi sa kanyang hukbo. Ipapakita rin niya sa iba pang mga kasapi ng kanyang pangkat ang kanilang mga bagong kasuotan. Ang kadahilanan sa likod ng pasya niyang ito ay upang ipamukha kay Darna na iisang hukbo lamang ang mga kalaban niya na may malinaw na layunin habang si Darna naman ay nag-iisa lamang at walang kakampi. #DarnaBorgoWithAnArmy

Thursday, January 5, 2023

Darna: Episode 104

 
104. Deleted City
Kalat na kalat na sa buong Nueva Esperanza ang pagkakatuklas ng pagiging pinuno ni Zaldy ng mga sindikato roon kaya naman sasamantalahin na ni Valentina ang pagkakataon upang siya naman ang magbantang sasalakay. Sa pagtakas ni Zaldy ay mapupunta sa pumapangalawa sa kanya ang pagiging pinuno ng bayan kaya naman itong bagong nakaupo ang bagong pagbabantaan ni Valentina. Takot ang mararamdaman ng mga taga Nueva Esperanza sa bagong pagbabanta na ito. Magigising si Pineda sa pagamutan na walang pakiramdam ang buong katawan dahil sa nangyari sa kanya. Darating si Sigfried at bibigyan siya ng Kristalotoxin na malugod niyang tatanggapin. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kakayahang magpagalaw ng basura na siyang pagtatawanan ng mga kasama niya at pati na rin ni Borgo. Muling maghaharap sila Darna at Valentina sa talumpati ng bagong pinuno ng bayan at may ilang masasaktan dahil sa pagsalakay na ito. #DarnaDeletedCity

Wednesday, January 4, 2023

Darna: Episode 103

 
103. Powerful Matters
Sa pagsugod sa pagtitipon ng pangkat nila Zaldy ay matatagpuan ni Brian si Pineda na nakakulong. Sa pagdating naman ng kanyang ninong at paghaharap nilang lahat ay sasabihin ni Pineda kay Brian na alam ng ninong niya ang balak na pagpatay sa kanyang ama ngunit wala itong ginawa. Sa huli ay mahuhuli si Pineda subalit hindi na magiging maayos ang kaugnayan ng mag-ninong. Mabilis namang matatalo ni Darna ang mga bantay ni Zaldy kaya mapipilitan itong saksakan ng Krisalotoxin ang sarili at ito ay magiging Extra. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kakayahang lumaki. Maglalaban silang dalawa ni Darna at mangangako si Zaldy na gagantihan silang lahat bago ito tumakas. Sasabihan naman ni Borgo si Ishna na hanapin si Zaldy upang isama ito sa kanilang pangkat lalo pa ngayon at unti-unti nang nauubos ang mga sindikato niya na pagkukuhaan niya dapat ng mga bubuo sa kanyang hukbo. Matapos naman makabawi ni Valentina ng lakas ay muli itong magbabalak na salakayin si Darna. #DarnaPowerfulMatters

Tuesday, January 3, 2023

Darna: Episode 102

 
102. Partners Vs Crime
Ibabaling nila Darna at Ding ang panahon sa pag-iisip kung sino kaya si Mister X na tinaguriang pinuno ng lahat ng sindikato sa Nueva Esperanza. Ito naman ang pinagkakaabalahan ngayon ng magkapatid dahil malakas ang kanilang kutob na si Borgo rin si Mister X na nagpapanggap lamang gaya ng pagpapanggap nito bilang Madame Victoria. Lingid sa kanilang kaalaman ay si Zaldy talaga ito. Kaya naman maghahanap sila Brian at Darna sa pamamagitan ng pagsunod sa isa sa mga kasapi ng pangkat na ito at sila ay mapapadpad sa isang malaking bahay kung saan matutuklasan nila na si Zaldy nga pala talaga si Mister X. Ibubunyag na ni Zaldy ang buong pagkatao sa apat sa mga kasapi nito na nagtatangkang magtaksil sa kanya. Sabay sabay niya itong papagilitan ng leeg sa kanyang mga tauhan upang maging babala sa mga kakalaban pa sa kanya. Ang hindi niya alam ay paparating na si Darna at magpapang-abot nga ang dalawa sa loob ng bahay kung saan sila magtutuos. #DarnaPartnersVsCrime

Monday, January 2, 2023

Darna: Episode 101

 
101. Brave Heart
Magtatapos ang paglalaban nila Brian at Pineda sa pagkakatadtad ng bala ng dibdib ni Brian. Nakasuot naman ito ng bulletproof vest subalit mahuhulog pa rin ito ngunit sasaluhin naman ni Darna at ililipad palayo. Gayunpaman ay aabutan ni Valentina ang dalawa at susubukang patayin si Brian. Maglalaban na naman ang dalawa at mapapatumba ni Darna si Valentina sa pamamagitan ng isang malakas na sapak. Matatagpuan itong walang malay ni Ali sa ilalim ng isang puno at ilalayo ito bago itago. Makaliligtas naman si Brian at sasaklolohan ng ninong niya. Bigo ang paghahanap ni Darna kay Valentina habang hihikayatin naman ni Ali si Regina na magpahinga muna dahil atat na atat na itong labanan si Darna sa kabila ng pagkatalo niya sa kamay nito. Dadalawin naman ni Darna si Brian at mag-iisip ang dalawa kung bakit ang mga sindikato ang ginagamit ni Borgo. Sa huli ay maghihinuha ang dalawa na ginagamit ni Borgo ang mga sindikato upang sanayin ang mga isasama nitong tauhan sa kanyang binubuong hukbo. #DarnaBraveHeart

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review