Sunday, January 29, 2023

[PUTRAJAYA] Budget and Itinerary


SATURDAY: 28 January 2023
Air Asia (Manila - Kuala Lumpur) - 306.65
KFC (Cheezy Wedges + Coke) - 11.80
KLIA Express (KLIA 2 - KL Sentral) - 55.00
Monorel (KL Sentral - Chow Kit) - 3.70
Hilton Garden Inn (1 Night) - 135.00
7 Eleven (Milo x2) - 10.80
MYR522.95

Thursday, January 26, 2023

Darna: Episode 119

 
119. Strong As Ever
Makikipagbati si Brian sa ninong niyang si Antiporda at dadalhin siya nito sa pinagtataguan nila Narda. Magkikitang muli ang dalawa ngunit sa maikli lamang na panahon. Tutulungan ni Trisha si Ding sa pagtuturo sa mga taongbayan kung paano gayahin ang sandatang binuo ni Lolo Rolando na maaring gamitin panlaban kay Valentina. Malalaman niya na apo pala ni Diaz si Trisha. Matutuklasan naman ni Valentina na may kakayahan pala ang isa sa kanyang mga ahas na nagngangalang Cora na maggala at ipakita sa kanya ang mga nakikita nito kaya naman maiinggit ang iba pa niyang mga ahas dahil si Cora na ang kanyang tumatayong kanang kamay. Sa pag-uwi ni Ding ay masusundan siya ni Valentina at gagawing bihag upang dalhin siya nito kay Narda. Hindi naman na ito kailangan pang gawin dahil darating si Narda upang iligtas ang kapatid. Hindi na niya maiiwasan na magpalit ng anyo sa harap ni Regina. Biglang darating si Noah, Andre at Sigfried at ang pagpapasabog ni Andre ay magdudulot ng pagkakasaksak ni Regina. #DarnaStrongAsEver

Wednesday, January 25, 2023

Darna: Episode 118

 
118. Stand As One
Habang nakahandusay sa sahig si Narda, bigla namang darating na tumatakbo si Ding na may dalang pasabog kaya naman kahit paano ay maililihis nito ang tingin ni Valentina. Lalabanan ng mag-ate si Valentina subalit malakas ito kung ihahambing sa kanila kaya naman magtutulong tulong ang kaniang mga ka-baranggay ngunit kulang pa rin. Sa huli, si Lolo Rolando ang magliligtas sa kanilang lahat gamit ang kanyang bagong sandata na nagbubuga ng Sulfur sa pagmumukha ni Valentina. Tatakas na sugatan si Valentina at makakasalubong niya si Borgo. Sa halip na makipagkampihan ay kukutyain na naman niya ito. Aabutan ni Brian na nakasara ang bahay nila Narda at malalaman niya na nasa panganib ang buhay nito dahil sa banta ni Valentina. Makakatakas na sana si Hergis matapos mabuksan ang kanyang kulungan subalit biglang darating si Ishna kaya naman hindi matutuloy ang kanyang pagtakas. Darating si Diaz sa piitan ng mga Extra upang agawin ang pamamahala nito kay Lolo Rolando. #DarnaStandAsOne

Tuesday, January 24, 2023

Darna: Episode 117

 
117. Defense Mode
Tuloy pa rin ang pagpapalakas ni Borgo sa kanyang mga Super Soldiers sa pamamagitan ng pagsasaksak sa kanila ni Ishna ng kung anumang ginawa nilang pampalakas ng kapangyarihan. Tuloy din ang pagbabalak ni Hergis na tumakas ngunit hindi pa niya magawa. Bibigyan naman nila Narda at Richard ng kaalaman anag mga taongbayan kung paano labanan ang mga ahas ni Valentina sa pamamagitan ng paggamit ng Sulfur at Ammonia. Madali lang naman itong malalampasan ni Valentina. Matapos ang kanyang panggugulo sa Cosplay Fair ay sa baranggay naman siya nila Narda susugod at magkakalat ng lagim. Habang abala ang lahat sa pagtataboy ng kanyang mga ahas, maghaharap naman sila Narda at Valentina at maglalaban subalit mabilis na matatalo si Narda at mapapatumba ng kalaban. Paulit-ulit niyang sasabihin sa kaibigan na hindi niya tunay na ama ang nahulog sa bangin ngunit hindi siya nito papansinin. #DarnaDefenseMode

Monday, January 23, 2023

Darna: Episode 116

 
116. Mind Games
Matapos ang mga pangyayari sa bangin ay agad-agad na mag-aalsa balutan ang mag-lolang Ding at Roberta sa utos na rin ni Narda dahil na rin nga sa pagbabanta ni Valentina sa kanilang mga buhay dahil sa munting palabas ni Borgo. Dahil hindi maasahan si Brian, kay Antiporda hihingi ng tulong si Narda at sa kapatid nito muna makikituloy sila Ding at Lola Roberta. Pag-aaralan naman nila Ishn at Borgo ang dugo ni Pineda upang malaman kung ano pa ang kanilang maaaring gawin upang mapalakas pa lalo ang kanyang mga Super Soldiers. Mag-iipon ng lakas si Valentina habang hirap na hirap siyang tanggapin ang pagkamatay ng ama. Matapat naman na magbabantay si Ali. Sasanayin ni Narda ang kanyang mga kapitbahay sa paggamit ni Arnis upang maging handa ang mga ito sa pagsalakay ni Valentina. Mag-iimbak din ang mga kasama ng mga kemikal na nakakapag paalis ng mga ahas. Matapos magpahinga ay sasalakayin ni Valentina ang isang Cosplay Fair kung saan may nanggagaya sa kanya at kay Darna. #DarnaMindGames

Friday, January 20, 2023

Darna: Episode 115

 
115. Sky Fall
Hindi si Regina kundi si Rex ang daratnan ni Narda sa bangin. Nandoon din si Ishna upang magpanggap na Narda at tawagan si Regina upang ipaalam ang nangyayari. Inis man sa una ay agad kakabahan si Regina dahil sasabihin ni Ishna bilang Narda na papatayin siya ng ama nito kaya naman dali-daling magtutungo si Regina sa bangin. Haharangin ang sasakyan niya sa checkpoint subalit madali naman niyang mapapatay ang lahat ng bantay doon. Matapos magpanggap ay babalik na si Ishna sa kanilang taguan kung saan pipigilan niya sila Noah, Andre at Sigfried sa pagbabanta sa buhay ni Hergis. Maglalaban sila Narda at Rex kahit na hindi ipaaalam ni Narda ang kanyang lihim na pagkatao. Pagdating ni Regina ay masasaksihan niya ang laban ng kaibigan at ng ama pati na rin ang pagkakahulog ng huli sa bangin. Magagalit ito at magpapalit-anyo bago hanapin ang ama sa baba subalit hindi na niya ito makikita. Magbabanta ito kay Narda na gagantihan siya at ang kanyang pamilya#DarnaSkyFall

Thursday, January 19, 2023

Darna: Episode 114

 
114. Double Trouble
Apat na hindi kilalang kalalakihan ang mag-uusap usap habang kumakain tungkol sa kanilang pagkakaligtas mula sa pagbagsak ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Mababanggit din ng apat si Borgo at kung paanong silang apat na lang ang natira sa isang pangkat ng apat na raan. Haharapin ni Narda si Brian matapos manghingi ng tulong sa kanya si Antiporda at mag-uusap ang magkasintahan. Pagkatapos nito ay babalik si Narda sa kanilang baranggay kung saan biglang tatawag si Regina upang makipagkita sa kanya sa bangin. Maririnig lahat ito ng kanyang kaibigan kaya naman magsisitungo silang lahat doon upang bantayan si Narda. Ang hindi alam ni Narda ay si Borgo na nagpapanggap lamang na si Regina ang tumawag sa kanya at isa lamang itong patibong. Wala pa ring makuha si Ishna kay Hergis kahit pahirapan pa niya ito. Darating sila Noah, Andre at Sigfried at makikita ito. Dahil hindi nila kilala ang bihag, pagdidiskitahan ito ng tatlo. #DarnaDoubleTrouble

Wednesday, January 18, 2023

Darna: Episode 113

 
113. Don't Look Up
Patuloy ang pagpaparamdam at pangungulit ni Narda kay Regina upang ito ay makipagkita sa kanya kaya naman magpapasya si Borgo na gamitin na sa huling pagkakataon ang katauhan ni Rex upang mawala na si Narda sa landas nila ni Regina. Lubha namang ikalulungkot at ikagagalit ni Brian ang kanyang pagkakatanggal dahil iginugol na niya ang buong buhay sa paglilingkod. Makikipgtulungan naman sila Trisha at Ding kay Lolo Rolando sa kailang pananaliksik. Hindi pa rin maamin ni Trisha kay Ding na isa siyang Extra habang si Ding naman ay susubukang magpatulong kay Trisha na hanapin si Hergis subalit hindi nila alam kung saan sila dapat magsimula. Babansagan naman ni Trisha nga iba’t-ibang pangalan ang mga Super Soldiers ni Borgo sa kanyang Vlog na sumasalamin kung ano ang saloobin at takot ng mga mamamayan ng Nueva Esperanza sa mga Extra na ito. Itutuloy lang ni Darna ang kanyang pagmamatyag ngunit hindi niya talaga mahahanap si Hergis. #DarnaDontLookUp

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review