Friday, December 30, 2022

Darna: Episode 100

 
100. Xtra New Year
Magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ang mga mamamayan ng Nueva Esperanza na may takot pa rin kahit paano dahil maari silang salakayin ng mga Extra. Gayunpaman, masaya pa rin ang lahat at hindi alintana ang kaba lalo pa’t nakikita nila si Darna na lumilipad at nagmamatyag upang ipaglaban sila. Sasariwain ng mga ito ang kanilang mga alaala ng mga nagdaang panahon lalo na ang mga pagkakataon na sila ay nailigtas o tinulungan ni Darna. Aalalahanin din nila ang mga pangyayari sa kanilang bayan mula sa pinag-ugatan ng lahat na pagsabog ng tibagan at pagkalat ng Krisalis hanggang sa pagdating ng iba’t-ibang mga Extra na nanggulo sa Nueva Esperanza. Tila wala namang balak si Valentina o sino man na Extra na sumalakay kaya masayang maidaraos ng mga taong-bayan ang kanilang mga pagdiriwang. Sa huli ay ibibigay ni Lolo Rolando ang kanyang ginawang paputok na pagsabog ay nagpapakita ng pula at dilaw na ilaw na bumubuo ng sagisag ni Darna. #DarnaXtraNewYear

Thursday, December 29, 2022

Darna: Episode 99

 
99. Crime After Crime
Darating si Darna upang iligtas sila Ding at Trisha na malapit nang patayin ng Invicto Gang. Maya maya lang ay darating na rin si Brian at isasama ang dalawang bata habang si Darna naman ay sasalakayin ni Valentina. Muling maghaharap at maglalaban ang dalawa. Matapos mailigtas sila Ding at Trisha ay hahabulin naman ni Brian ang pangkat ng Invicto Gang. Darating sila Pineda at mahaharang nilang dalawa ang pinuno ng Invicto Gang na isisiwalat kay Brian ang katotohanan na si Pineda ang may pakana ng pagkamatay ng kanyang ama. Papatayin ni Pineda ang pinuno at silang dalawa naman ni Brian ang maghahabulan. Nais ni Pineda na isunod na si Brian sa tatay nito samantalang nais naman ni Brian na maghiganti alang-alang sa ama. Matatalo ni Darna si Valentina at igagapos ito upang masundan si Brian. Gayunpaman ay makakatakas pa rin si Valentina sa huli at walang magagawa ang mga kasamahan ni Brian na nakapaligid sa kanya. #DarnaCrimeAfterCrime

Wednesday, December 28, 2022

Darna: Episode 98

 
98. City of Chaos
Sa pagbabalik ni Noah kay Borgo ay magkakainitan sila ng kaibigang si Andre kaya naman magbabanatan ang dalawa at aawatin lamang sila ni Sigfried gamit ang bagong kapangyarihan nito. Makikita ni Valentina na magkayakap sila Brian at Darna kaya naman magagalit pa ito lalo dahil iisipin niyang pinagtataksilan ni Brian si Narda. Magpapasya ito na patayin na si Brian upang mawala na ito sa kanyang landas at upang ipaghiganti ang kaibigan. Haharapin naman ni Darna si Zaldy upang usisain ito kung mayroon ba siyan kinalaman sa pagtakas ni Noah mula sa piitan ng mga Extra. Itatanggi ito ni Zaldy dahil wala naman talaga siyang kinalaman at bagkus ay hihingi pa nga ng tulong kay Darna upang mahanap ang anak. Itutuloy na dapat ni Brian ang paghingi ng kamay ni Narda upang silang dalawa ay makapag-isang dibdib na subalit sa gitna ng kanilang pagkain ay biglang tatawag si Ding na kasalukuyang naghahabol kay Trisha na dinukot ng Invicto Gang. #DarnaCityOfChaos

Tuesday, December 27, 2022

Darna: Episode 97

 
97. Full Circle
Gagawa ng sariling paraan si Noah upang makatakas sa piitan ng mga Extra at darating naman si Ishna upang salubungin at iuwi siya matapos itong mapagalitan ni Borgo nang sabihan niya ito na tila ba hindi nila kayang pasunurin si Valentina dahil sa asal nito. Bibilugin pa kasi lalo ni Borgo ang isipan ni Regina matapos itong magwala. Susugod kasi siya bilang Valentina upang patayin ang isa na naman niyang kaaway nang bigla siyang salakayin ng mga tauhan ng Invicto Gang. Malalaman naman niya agad-agad kung nasaan ang kuta ng mga ito ngunit napaghandaan na rin nila ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng Smoke Bombs na may Sulfur na isa sa mga kahinaan niya. Muli silang maghaharap ni Darna roon dahil bigla itong darating at ililigtas siya subalit makakaaway din niya dahil susugurin niyang muli ang mga tauhan doon. Madadagdagan pa lalo ang galit niya dahil sa pagpuslit niya sa silid ni Brian sa bahay ay pagkakarinig sa balak nito na magpakasal na kay Narda. #DarnaFullCircle

Monday, December 26, 2022

Darna: Episode 96

 
96. Xtra Season
Kakalat na ang katotohanan ukol kay Noah dahil sa kanyang pagkakahuli at pagkakakulong sa piitan ng mga Extra. Makakatanggap na naman ng pagtuligsa ang kanyang amang si Zaldy kaya naman magtutungo ito roon upang harapin ang anak at magkakainitan ang dalawa. Pag-uwi sa bahay ay kukunin at tititigan ni Zaldy ang Krisalotoxin na kanyang ninakaw at mag-iisip ito kung darating ba ang pagkakataon na kakailanganin niyang gamitin ito laban sa sariling anak. Magtutungo rin si Darna doon upang tanungin si Noah kung si Borgo ba ang nag-utos sa kanya na nakawin ang mga Kristalotoxin subalit ikakaila ito ng binata. Uutusan naman ni Borgo sila Andre at Sigfried na bumalik sa piitan ng mga Extra upang itakas si Noah. Papalag si Andre at sasalungat kaya naman babarilin ni Borgo ang kamay nito subalit mabilis ding gagamutin. Ito ang magiging babala niya sa kanyang mga kawal na huwag siyang suwayin dahil siya ang kanilang pinuno at siya lang ang masusunod. #DarnaXtraSeason

Friday, December 23, 2022

Darna: Episode 95

 
95. Merry Xtra
Sa kanilang pagsalakay sa piitan ng mga Extra ay makakaharap nila Noah at Andre si Rolando na patakas na dala ang natitirang mga tinunaw na Krisalis. Sasalakayin ng dalawa ang matanda at kahit na magaling na maipagtatanggol ng matanda ang sarili ay maaagaw pa rin sa kanya ang mga tinunaw na Krisalis. Iiwanan ni Andre si Noah tangay-tangay ang kanilang ipinunta roon habang hahabulin naman ni Noah si Brian dahil sa galit niya rito. Matatalo na niya dapat ito kundi lang dumating si Darna upang ipagtanggol si Brian. Sa huli ay mahuhuli si Noah at ikukulong sa piitan ng mga Extra na dati na niyang pinamunuan. Hindi matutuwa si Borgo sa kinalabasan nito ngunit makukuha pa rin naman niya ang mga Krisalis. Isasaksak niya kay Sigfried Cruz ang isa rito at magkakaroon ito ng kapangyarihan na gumawa ng panangga. Tuloy naman ang pagsusulsol niya sa anak na si Regina upang lalo pa itong pumatay ng mga tao upang lalo pang lumakas. #DarnaMerryXtra

Thursday, December 22, 2022

Darna: Episode 94

 
94. Prey for Us
Isasama na ni Borgo si Sigfried Cruz sa kanyang sasakyang pangkalawakan at ipakikilala ito kila Noah at Andre. Isisiwalat na niya ang kanyang balak sa mga ito at uutusan ang dalawa na salakayin ang piitan ng mga Extra kung saan mayroon silang dapat kunin at ibigay kay Borgo. Matagumpay naman na makapapasok ang dalawa dahil sa mga kaalaman ni Noah dati bilang pinuno doon. Matutuklasan nila Narda at Ding sa tulong ni Brian na bahagi pala si Madame Victoria ng isang malaking pangkat ng tagalagak ng bawal na gamot kaya siya ang napiling gayahin ni Borgo dahil nagagamit niya ang mga kayamanan at kaugnayan nito. Uudyukin ni Borgo bilang Rex si Regina na lumabas at maghanap pa ng mga maaring pagkunan ng lakas. Mabibitin naman ang kanyang paghahanap ng mga maaring patayin dahil darating si Darna upang pigilan ang mga ahas niya. Bawat ahas na ihagis o patayin ni Darna ay nakakasakit kay Valentina. #DarnaPreyForUs

Wednesday, December 21, 2022

Darna: Episode 93

 
93. Trick Or Threat
Matagumpay ang mga paghihirap ni Narda sa pagligtas sa tanggapan ni Regina at dahil dito ay bibilib sa kanya ang mga kasama. Lubha naman itong ikaiinis ni Borgo kaya uutusan nito is Ishna na tapusin na ang buhay ni Narda. Mabubundol man niya ito ng sasakyan sa kanyang isipan, ang katotohanan ay darating bigla si Brian kaya hindi niya maisasakatuparan ang masamang balak. Sa pagmamanman naman ni Hergis kay Madame Victoria ay matutuklasan na niya na si Borgo talaga ito na nagpapalit lamang ng anyo. Magkakaharap ang dalawa at maglalaban. Makakatakas si Hergis matapos mabugbog at makapagsusumbong pa ito kay Ding at Rolando bago magpakalayo-layo upang magtago dahil alam niyang alam ni Borgo na nakikipagtulungan siya sa tagapangalaga ng bato. Ililigtas ni Valentina ang buhay ng isang babae mula sa tatlong lalaking sasalakay dito ngunit dahil matatakot sa kanya ang dalaga sa halip na magpasalamat ay papatayin din niya ito. #DarnaTrickOrThreat

Tuesday, December 20, 2022

Darna: Episode 92


92. This Is War
Sasagutin ni Regina ang panawagan ni Narda sa pamamagitan ng sarili niyang video kung saan magbabanta itong muli at sasabihin na uubusin niya lahat ng masasamang loob sa Nueva Esperanza. Upang ilayo ang amang si Rex sa kapahamakan ay magtatago ito at gagawing lungga niya ang lumang bahay nila na sa ngayon ay giba-giba na at hindi na kaaya-aya ang itsura. Magtutungo si Borgo bilang Madame Victoria sa tanggapan nila Regina upang ipaalam sa lahat na ipasasara na ito dahil hindi na naaayon ang saloobin ng mga nagtutustos dito sa kinakatawan ni Regina bilang Valentina. Gagawa naman si Narda ng paraan upang magkaisa siya at ang kanyang mga kasamahan upang makakuha ng mga bagong tutustos sa kanila sa kanyang layunin na iligtas ang tanggapan. Hihingi rin siya ng tulong kay Ali upang ipaabot ang kanyang mga saloobin kay Regina. Mapapanood ito ni Regina. May mga kasabwat naman si Zaldy sa sindikato na nais pabagsakin si Valentina. #DarnaThisIsWar

Monday, December 19, 2022

Darna: Episode 91


91. Fallout
Bagamat pinagtabuyan at sinalakay na ng kaibigan ay maninindigan si Narda na iligtas si Regina sa pamamagitan ng pagpapaunlak sa isang panayam kung saan hihikayatin niya ang kaibigan na sumuko at ipapaalala rito ang mga magaganda niyang nagawa magmula ng sila ay mga bata pa. Ito rin ang gagamitin niyang dahilan sa mga kasama sa kanilang tanggapan na malapit nang ipasara dahil sa pagkawala ni Regina. Makikilala na sa wakas nila Noah at Andre si Borgo matapos silang dalhin ni Ishna sa kanya. Ipapaalam naman ni Borgo sa dalawa ang lahat ng balak niya kasama na ang pagiging bahagi nila ng kanyang hukbo. Ipagbibigay alam ito ni Borgo kay Sigfried Cruz na makukunan ang pagkikita. Makikipagkita ang mamamahayag kay Madame Victoria at ilalantad na nito ang kanyang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagpapalit anyo bilang Borgo sa harap nito. Agad-agad namang manunumpa ng katapatan ang mamamahayag kapalit ng kapangyarihan. #DarnaFallout

Friday, December 16, 2022

Darna: Episode 90


90. Frenemy
Magtutungo si Ishna sa pinagtataguan nila Noah at Andre at aanyayahan niya ang dalawa upang makipagkita sa isang tao na maaring tumulong sa kanila. Magigising naman si Regina sa isang bangungot kung saan makikita niya ang sarili bilang si Darna na nakagayak pandigma na kulay luntian sa halip na pula. Inis itong haharap sa salamin at ipagmamalaki sa sarili na siya si Valentina, hindi si Darna. Hindi naman titigil si Narda sa paghahanap sa kaibigan at lalapitan nito si Rex sa magkaibang pagkakataon: isa bilang si Narda; at isa bilang si Darna. Kaya naman susulsulan pa lalo ni Rex ang anak at lalasunin ang isip nito laban kay Narda dahil sa tingin niya ay sagabal ito sa kanyang balak na yakapin ni Regina ang kanyang pagiging Valentina. Magbubunga naman ang kakulitan ni Narda at matatawagan nito si Regina na sasabihan siyang magkita sila kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating ni Narda sa bangin ay sasalakayin siya ng kaibigan bilang Valentina at maiiwang walang malay doon. #DarnaFrenemy

Thursday, December 15, 2022

Darna: Episode 89


89. V Day
Sa pagtawag ni Zaldy kay Regina ay magbibigay ito ng talumpati tungkol sa kanyang mga ginagawa upang tumulong sa kapwa. Mapuputol agad ito matapos mawalan ng ilaw dahil sa pagdating nila Noah at Andre. Magsisimulang manggulo ang dalawa sa pamamagitan ng pagsusunog ni Noah. Agad-agad na aalis si Narda upang magpalit ng anyo at iligtas si Regina na naipit sa gitna ng mga apoy. Mag-iinit ang ulo ni Regina sa pagdating ni Darna at hindi na mag-aatubiling magpalit ng anyo sa harap ng lahat. Sa wakas, batid na ng buong Nueva Esperanza na sila Valentina at Regina ay iisa. Labis na magugulat si Darna subalit sasalagin pa rin ang mga ahas. Tatakas naman si Valentina matapos matuklasan ng lahat ang kanyang lihim. Ang ama nitong si Rex ang kukupkop sa kanya upang bilugin pa lalo ang ulo niya. Si Brian naman ang tutugis sa magkaibigang Noah at Andre subalit pipigilan siya ni Zaldy. Magpapahayag si Zald ng Shoot-to-Kill order kay Regina ngunit hahayaan lamang ang panggugulo ng sariling anak. #DarnaVDay

Wednesday, December 14, 2022

Darna: Episode 88


88. Charity Ball
Habang naghahanda sa dadaluhang piging si Regina ay nagsasanay naman ang magkaibigang Noah at Andre sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Magpapasya ang dalawa na manggulo sa Charity Ball. Dadalo rin sila Narda at Brian subalit hindi dahil sa inaakala nang lahat na dahilan. Ang dalawa ay magtutungo roon upang hulihin si Valentina dahil nakatitiyak sila na ito ang tinutukoy niya pagsalakay matapos magbanta sa palabas ni Sigfried Cruz. Magkikita-kita sila Regina, Narda at Brian sa pagdiriwang ngunit aalis din kaagad si Regina upang maghanda sa pagsalakay. Magtatago ito sa palikuran at uutusan ang kanyang mga ahas na humayo. Sasalubungin naman ni Zaldy ang lahat at gagamitin na naman ang pagdiriwang upang pabanguhin ang pangalan. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nasa pook na rin na iyon sila Noah at Andre at handa na rin silang maghasik ng lagim. Manonood naman ang buong Nueva Esperanza sa Live Feed ng nasabing pagdiriwang. #DarnaCharityBall

Tuesday, December 13, 2022

Darna: Episode 87


87. Safe in the City
Si Narda naman ngayon ang maghihinala kay Regina matapos ang mungkahi ni Ding ukol sa karamihan ng mga pinatay ni Valentina na may mga kaugnayan sa mga kalaban ni Regina. Matapos sariwain ang mga sanaysay sa kanya ni Regina, magpapasya si Narda na magsiyasat at sunan ang kaibigan habang naghahanda ito na salakayin ang isang kalaban hbang nasa daan. Bago pa man siya makapagpalit ng anyo bilang Valentina, masasaksihan niya ang isang batang paslit na nagkikikisay sa tabi kaya hindi na niya itutuloy ang pagpatay at tutulungan na lang niya ang bata. Magsisisi si Darna sa paghihinala sa kaibigan at lilipad paalis. Ipapangako niyana hahanapin si Valentina dahil ngayon ay nakatitiyak siya na may binabalak itong masama kay Regina. Masaya naman si Regina sa magandang saloobin ng mga tao matapos kumalat ang kanyang pagtulong. Gayunpaman, lalasunin pa rin ni Borgo bilang Madame Victoria ang kanyang isip at magmumungkahi na dumalo sa Charity Ball upang patayin ang mga kalaban na magsisitungo rin doon. Malalaman naman nila Noah at Andre na kapwa silang Extra. #DarnaSafeInTheCity

Monday, December 12, 2022

Darna: Episode 86


86. Top Secret
Magkakaulirat sila Brian at Narda na nakasabit kung saang bundok o bangin. May nakatali rin na bomba kay Brian. Magagawang makawala ni Narda sa pagkakagapos at magpapalit ng anyo sa harap ni Brian upang iligtas ang kanilang mga buhay. Pagbalik nila sa lupa ay dito na aamin si Narda kahit wala namang dapat aminin dahil halata na. Mangangako naman si Brian sa magkapatid na iingatan ang lihim. Pagtitibayin nito ang pagsasama ng dalawa at magiging sila na. Magtutungo si Regina sa isang pagtatanghal ng sining kung saan aabutan niya si Zaldy at iang dula kung saan may dalawang tauhan na nakadamit bilang Darna at Valentina. Matatalo ni Darna si Valentina at iinit ang ulo ni Regina kaya aalis na lamang ito. Makikipagkita naman sa kanya si Madame Victoria upang magbigay ng salapi sa kanyang tanggapan ngunit mapuputol ang pulong sa biglang pag-alis ni Regina nang makita nito si Darna na lumilipad. Susundan niya ito. Samantala ay patuloy naman ang paggugulo ni Noah gamit ang bagong kapangyarihan. #DarnaTopSecret

Sunday, December 11, 2022

Darna: Episode 85


85. Love Burst
Iwas pa rin si Andre sa mga kasamahan at mga kaibigan dahil sa kanyang tinatagong lihim. Magsasanay ito sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang natuklasang lihim ni Noah ay dadalaw si Regina kay Zaldy upang inisin ito kaya naman magtataka siya kung may nalalaman kaya ang dalaga. Sunod naman na magtutugo si Regina kay Noah upang sulsulan ito laban sa ama. Kahit na matindi ang galit sa ama ay uunahin ni Noah si Brian. Ngayong may basbas na ni Regina ay unti-unti nang napapalapit muli si Narda kay Brian. Sa kanilang muling paglabas ng magkasama ay makikita sila ni Noah at magwawala ito sa galit. Hindi pa rin lalabas ang kapangyarihan niya ngunit mapapansin na unti-unti na rin itong nagpapakita. Sa huli ay masasaktan si Narda sa away ng dalawa at matatauhan si Noah kaya naman aalis na lang ito. Ibubuhos nito ang galit sa mga makikitang larawan ng ama na nakapaskil sa labas. Sa kanyang pag-alis, isang sasakyan ang hihinto sa harapan nila Narda at Brian at dudukutin ang dalawa. #DarnaLoveBurst

Thursday, December 8, 2022

Darna: Episode 84


84. No One's Arc
Magigising si Noah na walang galos at wala gaanong maalala sa nangyari sa kanya. Ang huli niyang maaalala ay ang pag-aaway nilang mag-ama at ang paghihingalo niya habang hawak siya nito. Matutuklasan niya habang naliligo na bigla na siyang may kakayahang bumuo ng apoy sa kanyang mga kamay. Agad-agad niya itong gagamitin at may masusunog na baranggay dahil dito na masasaksihan naman ni Brian habang nagmumuni-muni sa labas. Matutunghayan din ito ni Regina na kasalukuyang dumadaan ang sasakyan sa pook na iyon. Susundan ni Brian si Noah upang tanungin sa mga pangyayari at magkakainitan ang dalawa. Susubukang sunugin ni Noah si Brian subalit mapapahiya ito dahil hindi lalabas ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman siya susuko at tuluyang magsasanay upang maunawaang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Susubukin naman ni Richard na tulungan si Andre sa kung anumang pinagdaraanan nito ngunit hindi siya pagbibigyan ng kaibigan. #DarnaNoOnesArc

Wednesday, December 7, 2022

Darna: Episode 83


83. Sacrificial Love
Sa kanyang bagong tungkulin bilang pinuno ng piitan ng mga Extra ay maghahangad si Rolando na makatuklas ng lunas sa mga Extra. Muling dadalaw si Noah sa tanggapan nila Nada upang anyayahan itong kumain sa labas. Inaasahan niyang magiging paraan ito upang makaraos siya sa pinagdadaanang sama ng loob dahil sa sunud sunod na pang-aalipusta sa kanya ng ama subalit tatanggihan siya ni Narda. Iiyak naman si Narda kay Regina dahil mapapagtanto nito na mahal talaga niya si Brian. Magpaparaya naman si Regina at hihikayatin ang kaibigan na bigyan si Brian ng pagkakataon dahil ayaw niya nakikitang malungkot si Narda. Isang huling away ang magaganap sa pagitan ng mag-amang Zaldy at Noah bago ito magpatakbo ng mabilis ng kanyang motor. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakaligtas sa kapahamakang naghihintay sa kanya. Sa pagnanais na buhayin ang anak ay sasaksakan ito ni Zaldy ng isa sa mga serum na ninakaw niya sa piitan ng mga Extra. Tatalab naman ito at muling mabubuhay si Noah. #DarnaSacrificialLove

Friday, December 2, 2022

Darna: Episode 80


80. Mad Doctor
Mauunang sumalakay si Darna sa piitan ng mga Extra upang palayain ang mga nadukot. Susundan naman siya nila Brian. Sa pagkakagipit ay mapipilitan si Ibarra na isaksak sa sarili ang serum na kanyang ginawa na siyang magbibigay sa kanya ng mga kapangyarihan ng ilan sa mga Extra sa piitan. Maghaharap sila ni Darna at mahihirapan ito sa kanya. Gayunpaman ay hindi naman susuko ito at matatalo si Ibarra matapos itong masaksak ng mga pinalutang niyang mga kagamitan na kay Darna dapat tatama. Bago ito bawian ng buhay ay sasabihin nito kay Darna na ang mga Extra niya ang tatalo rito. Makikita ni Andre ang balita at bakas sa mukha nito ang galit sa ginawa sa kanya ni Ibarra. Matapos pagalitan ng matindi ang anak na si Noah ay itatalaga naman ni Zaldy si Lolo Rolando bilang bagong pinuno ng piitan ng mga Extra. Ang dahilan niya ay ang tiwala ni Darna sa matanda. Magwawala na naman si Borgo dahil sa katangahan ng mga tao sa daigdig na tila ba wala na siyang maasahan na maisakatuparan ang mga balak niya. #DarnaMadDoctor

Thursday, December 1, 2022

Darna: Episode 79


79. Snakes On War
Tuloy ang bangungot ni Darna sa pagkatalo sa kanya ni Valentina at pagtatagumpay ni Borgo. Pinalitan na ni Ding ang numero ng telepono ni Darna kaya naman galit na galit lalo si Regina dahil lalo na siyang mahihirapan sa paghahanap dito. Dumarami ang mga nawawala sa Nueva Esperanza na ibibintang kay Valentina ngunit ang totoo ay may ipinadudukot ni Ibarra at Borgo bilang Madame Victoria ang mga tao upang gawing Extra. Kasama sa mga madudukot ang guro ni Ding na si Annie (Hannah Ledesma) at si Andre ngunit siya ay makakatakas. May kapangyarihan na ang huli at isa na siyang Extra. Sa halip na humingi ng tulong ay sasarilihin na lamang niya ang lihim. Matutuklasan naman ni Ding na sila Ibarra ang dumukot sa mga tao at kanyang guro. Magkakataon naman na dumadalaw si Brian sa kanila habang tinitignan ni Ding ang mga CCTV sa piitan ng mga Extra kaya mapagsasabihan it ni Brian. Hihingi ng saklolo sa mga kasama si Brian dahil hindi na niya matawagan si Darna. #DarnaSnakesOnWar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review