Tuesday, December 4, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 27

Kabanata 27
Nang maalimpungatan kinabukasan sa kanyang kalasingan, isang tawag naman mula kay Carlotta ang sasalubong kay Edward. Naglayas si Ava. Nakita ni Ivan ang mga gawang pang-sining nito at naisipang maglaro ng bata at di sinasadyang mababoy ang isang sa mga nasabing gawa. Matapos makipagsagutan sa ama ay mag-aalsabalutan ang dalaga at lilisanin ang kanilang bahay. Ayon naman kay Edward, ganoon talaga ang nakababatang kapatid at kinalaunan ay babalik din. Dahil sa pagmamadaling pag-alis ni Edward ay maiiwan si Gen at Leon sa bahay, kung saan paghahandaan ni Leon si Gen ng agahan at ang dalawa ay makakapag-usap pa. Pag-uwi ni Leon sa bahay ay ang ama-amahan naman ang mangangaral sa kanya ukol sa utang na loob nila kay Edward. Makikipag-inuman si Leon kay Fred at dala na rin ng kalasingan at pang-uudyok na kaibigan, pupuntahan  nito si Gen at tatanungin kung siya ba ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa alok ni Edward.

Marahil ay hindi batid ng ama-amahan ni Leon na habang ang isang tao ay pinagbabawalan, lalo itong nauudyukan na gawin ang nais niyang gawin na sa mata ng marami ay hindi nararapat. Gayunpaman, makikita naman kung ano ang pinanggagalingan ng paghihimutok niya. Napakalaking bagay ng utang na loob sa bansang ito at ito ang kanyang pinapairal sa pangangaral sa anak, subalit paminsan-minsan ay kailangan din namang sumuway sa mga panuntunan ng lipunan, lalo na kung kaligayahan ng isang tao ang nakataya. Mahirap pa rin magsalita ng tapos sapagkat alam din naman natin ang mga pangyayari at mga pinagdaanan ni Edward at Gen nang magkasama, ngunit sa huli ay dalawa lamang sa kanila ang maaring magtambal, at hindi maiiwasan na mayroon at mayroon ding masasaktan. Ganoon naman talaga ang buhay. Sa huli, hindi na rin mahalaga kung sino ang tama at sino ang mali, kundi kung sino ang lumaban at ipinaglaban hanggang sa wakas.

“Wala kang obligasyon kay Gen at lalong wala kang karapatan” –Emong

Episode 27
After recovering from his hangover the next day, Edward receives a call from a distressed Carlotta telling him that Ava left the house. Ivan saw a painting of hers and decided to play around with it, unintentionally damaging it in the process. After a verbal spat with her father, Ava packs her stuff and leaves the house. However, according to Edward, his sister is just like that and would eventually come back. Because of Edward’s haste to come back home, Gen and Leon would be left alone at the house, where he will serve her breakfast and even engage in small talk. When Leon arrives at home, his father would again hound him about their gratitude to Edward. Leon gets drunk with Fred, and his drunken stupor along with his friend’s suggestion would lead him to Gen’s door and eventually ask her if he is the reason why she refused Edward’s marriage proposal.

Perhaps Leon’s father is not aware that a person continuously ordered to hold his horses would always feel the temptation to go ahead and do whatever it is he wants to even if that something goes against societal norms. Still, the origin of his outbursts is understandable. Gratitude is not taken lightly in this country and this is what he preaches about ad nauseam, but time and time again it is also necessary to defy convention, especially when your happiness is at stake. However, it is quite difficult to reach a conclusion because we also know what Edward and Gen have been through together. But in the end, only two of them could form the right pair, and it is simply inevitable for one to get hurt. Life is just like that. In the end, who is right or wrong is no longer the vital element, but rather who fought for the sake of whom until the end.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review