Thursday, December 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 34

Kabanata 34
Sa pag uwi ni Leon ay ibabahagi nito ang masamang balita sa ama at kay Emy. Imumungkahi naman ng kanyang ama-amahan na lumipat na lamang sila sa Batangas kung saan naroon ang mga pinsan nito. Sa kanilang paglisan ay hindi na siya aabutan ni Gen, na kinailangan pangtakutin si Trina upang payagan na siyang makalabas at kausapin si Leon. Sa pagkagulo ng kanyang isipan ay lalapit si Gen kay Edward at ibabalik ang ipinuhunan nito sa Ropa. Tuloy tuloy na rin ang pagbabalik ni Carlotta dahil isa sa mga may mataas na katungkulan ang nagbitiw sa Pierro Group of Companies at siya ang ipapalit dito. Hindi maiiwasan ni Sofia na ipaalam kay Edward ang kanyang pag-aalala sa mga nangyayari. Aaminin din niya na wala siyang tiwala sa ate ni Edward. Tama lang ang pagkawalang tiwala nito dahil may masama talagang binabalak si Carlotta at ang masamang balak na ito ay ang pasabumgin ang isang gusali na pag-aari ng mga Pierro.

Maari namang tawagan muna si Leon, Gen? Nang sa ganun ay hindi na kayo nag aksaya pa ng langis at panahon sa pagpunta sa bahay nito. Ang mabuti ngayon ay nakalabas na rin si Gen at marahil ay babalik na rin ang iba pa niyang mga kamag-anak upang magbigay ng iba pang suliranin na maari nilang harapin. Ang maganda kay Gen ay lumalaban siya at hindi nagpapatalo. Iyon ang nais naming mapanood muli. Sana ay matagalan ang paglilipat nila Leon at mapadpad sila sa may bandang Camarines Norte upang matagalan ang kanyang pagbabalik. Halos lahat ng pangyayari nitong mga nakalipas na araw ay tungkol kay Edward at Carlotta. Hindi naman sa hindi ito kanais-nais, ngunit alam naman natin na kapag si Carlotta na ang pinag-uusapan, hindi maaring hindi ipapasok ang pangkat na kanyang kinabibilangan, na sa pananaw ng marami ay wala naman talagang dulot. Pakibalik na ninyo si Sabrina, maari ba?

“Sofia, relax. Kapatid ko ang papasok sa board, hindi terorista” –Leon

Episode 34
Leon comes home and announces the bad news to Emy and his father, who would suggest that they just move house to Batangas, where his cousins reside. Their untimely departure leaves Gen without closure and that when she even had to blackmail Trina to discharge her from the hospital just so she could talk to Leon. Confused, she meets with Edward and returns his shares that he used as capital for Ropa’s revival. Carlotta’s comeback is all set because one of the senior officers of the company resigns and gives her his position. Sofia could not help but express her concern to Edward regarding the turn of events. She would also admit that she does not trust Edward’s older sister, and she is just right in thinking so because Carlotta is indeed planning something bad in the form of an explosion in one of the buildings owned by the family.

You could have phoned Leon first, Gen? That way you would not have wasted time and petrol in going straight to his house. The good thing is that now Gen is finally out of the hospital and perhaps this would lead to us seeing more of her relatives who could give way to other more interesting dilemmas that they could face. What is good about Gen is how she never backs down without a fight. That is what we would love to see again. May Leon take all the time he needs in moving house, and end up somewhere in Camarines Norte, just to prolong his absence. Anyway, almost everything happening lately has something to do with Edward and Carlotta. It is not that they are not too interesting, but we all know that you could not really talk about Carlotta and not include the cult in which she belongs, and which everyone thinks is utter BS. Can you just bring back Aunt Sabrina?

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review