Tuesday, December 18, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 37

Kabanata 37
Isang malakas na pagsabog ang yayanig sa Pierro Cityland, isa sa mga gusaling pag-aari nila Edward. Dahil papalabas pa lamang ang magkapatid na Edward at Carlotta nang mangyari ang pagsabog, agad na makikipag-ugnayan si Edward upang mailigtas ang mga nadamay. Mawawala naman si Carlotta dahil pupunta ito sa Warriors of Light upang sitahin ang kanilang pinuno. Gayunpaman, agad din siyang mapatatahimik nito at mahihikayat na gamitin ang pangyayari upang sila ay makalamang, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga mamamahayag at pagsabi na kapabayaan ang dahilan ng pagsabog, ang pagtagas ng langis sa loob ng gusali. Agad agad pupunta si Gen at si Leon sa pinangyarihan ng pagsabog upang umalalay kay Edward. Magkikita ang dalawa sa nasabing pook. Sa pagnanais ni Edward na iligtas ang mga hindi pa nakakalabas ng gusali, papasok ito at sa huli ay mahuhulog dahil sa pagguho ng isang palapag. Mawawalan siya ng malay.

Sa wakas ay may nangyari ring kapanapanabik. Kung hindi talaga alam ng mga tao sa likod ng palabas na ito ang sunod na idudugtong sa daloy ng mga pangyayari, nakabuti ang kabanatang ito sapagkat nakaisip sila ng isang pangyayaring hindi kadalasang nagaganap sa araw-araw na pamumuhay, ngunit kabaliktaran sa daigdig ng mga palabas gaya nito. Ang buong kabanata ay umikot lamang sa kaganapang ito, subalit ang kagandahan na rin dito ay ang muling pagkikita nila Gen at Leon, at ang pagsingit ng kanilang mga makahulugang titigan sa gitna ng mga kaganapan sa kanilang paligid. Ang lahat ng ito ay balak nga pala ni Carlotta, at mukhang itutuloy tuloy na rin niya ang pagsira sa pangalan ng kapatid. Sa kabila ng lahat, mukhang may binabalak rin siya laban kay Rex, ang pinuno ng kanilang pangkat na siyang may pakana ng lahat.

“Ang salita mo ay batas, ama. At ito ay masusunod” –Carlotta

Episode 37
A strong blast shakes Pierro Cityland, a residential building owned by Edward’s family. Since Edward and Carlotta have just exited the building when the explosion happens, he would immediately be able to call for help for the sake of those still stuck inside. Carlotta, on the other hand, would disappear from the scene because she would go straight to their cult to berate their leader, but she would be immediately silenced and be convinced to use the situation to their advantage, by giving the press an anonymous tip that the explosion is caused by a gas leak, a mismanagement from the part of the Pierro’s. Gen and Leon would head to the site of the incident at once, and there will meet, in an effort to assist Edward. In his persistence to help everyone else, Edward storms the building and ends up falling into one of the crevices due to the instability of the structure. He then loses consciousness.

At last, something exciting happens! If the people behind this show are indeed not sure of what to do next, then they hit the jackpot with this episode because they are finally able to think of an event that does not really happen a lot in real life, although it is the exact opposite in shows like this. The whole episode just revolves around this single incident, but the good thing about it is that Gen and Leon, finally, have the chance to meet and meaningfully stare at each other in the midst of all the chaos unfolding around them. Everything, by the way, is part of Carlotta’s plans, and it seems as though she would go on ruining her brother’s name. Despite all this, it also seems that she is planning something against Rex, the leader of their cult who is also the mastermind of the explosion.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review