Friday, November 16, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 15

Kabanata 15
Tila wala gaanong nangyari sa kabanatang ito, bukod sa nangyari kay Edward at Gen, ngunit bago tayo dumako diyan ay puntahan muna natin si Sabrina, na kasalukuyang nagwawala dahil sa kanyang pagkakatanggal. Bunga nito ay mangangako siyang pababagsakin ang Ropa at sisirain ang buhay ng pamangkin. Sisisihin din niya ang anak, na tatanungin siya kung nais ba niyang dalawa silang matanggal. Mukhang may balak si pinsan. Tuloy pa rin ang panliligaw ni Edward kay Gen at dadalhin niya ito sa isa sa kanyang malalaking bahay na malayo sa lungsod. Sasabihin niya kay Gen na siya pa lamang ang unang babae na dinala niya sa nasabing bahay, at dahil may dumating na bagyo ay hindi makakauwi ang dalawa, bagkus ay mananatili roon at magpapainit. Sa Agusan naman ay isasalaysay ni Emy kung ano ang nangyari sa ina ni Leon nang magunta ito roon. Kilala pala si Leon sa bayan bilang “Buknoy”, ang palayaw na ibinigay sa kanya ng pinuno ng baranggay. Aalukin niya si Emy na gagawin ang kanyang bahay na walang bayad. Ikatutuwa ito ng dalaga dahil nangangahulugan lamang ito na magtatagal pa si Leon doon. 

Kay Harry muna tayo. Mukhang may binabalak si pinsan? Gaano ko man subukan ay hindi ko magawang mabasa ang kilos niya. Tinulungan lamang ba niya si Gen dahil wala nang lusot ang kanyang ina? Sinadya ba niya ito upang mawala na ang ina at siya na ang maging tanging kaagaw sa tungkulin ng pinsan? Sa ngayon ay mukhang si Natalia lamang ang walang bahid, bagama’t higit itong nakatatakot dahil baka gulatin na lang niya tayong lahat isang araw. Wala gaanong naganap sa kabanata. Gyunpaman nakaaaliw ang pagsasadula ng nangyari sa ina ni Leon sa pamamagitan ng mga gumagalaw na mga iginuhit na larawan. Bukod dito, mapapansin na tila ba nahuhulog na rin ang loob ni Emy kay Leon. Maari din na sabik lamang siyang makapiling ang isang tao na kahit paano ay makakapag-ugnay sa kanya sa nakaraan kung saan bahagi ang halos lahat ng mga taong kanyang minamahal. Nakalulungkot pa rin, dahil alam naman nating lahat na mag-isa pa rin ang kahahantungan ni Emy kinalaunan.

“Ako ang magso-sorry. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko e!” –Emy

Episode 15
It seems as though nothing really interesting happens in this episode, well aside from what happens between Edward and Gen, but before that, let us first take a look at Sabrina who is currently raising hell in her office because of her forced resignation. It is because of this that she would vow to exact revenge by bringing Ropa down and ruining her niece’s life. She will also blame her son, who would in turn ask her if what she wanted was for both of them to go down. It looks like cousin is up to something. Edward continues pursuing Gen, and brings her to one of his big houses away from the city. He would tell her that she is the first woman that he has ever brought to the place, and because of an impromptu typhoon the two would find it impossible to go home, and thus would stay there where things would start to heat up. Meanwhile, in Agusan, Emy narrates what happened to Leon’s mother when she was there. It turns out that Leon is known in that town as “Buknoy”, the pet name the baranggay captain had given him. He will offer Emy the free restoration of her house, something that she gladly accepts because it only means Leon prolonging his stay there.

First, Harry. It looks like cousin is up to something? No matter how hard I try, I just could not seem to read his actions. Did he only help Gen because there is no longer a way out for his mother? Did he do this in purpose to get his mother out of the way so he would be the only other option as proxy to his cousin? For now, it seems that only Natalia has no trace of anything suspicious, although it would really be more surprising for us if she turns out to be shrewd one in the long run. Nothing much happens in this episode. Still, the re-enactment of what happened to Leon’s mother through animation is really amusing. Aside from this it is also noticeable how Emy seems to be falling for Leon. It could also be the case that she is only enthusiastic to be with someone who could, in one way or another, connect her to the past, of which most of whom she loves are part. It still proves to be saddening because we all know that Emy would still end up alone in the end.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review