Friday, December 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 45

Kabanata 45
Si Sabrina ang gagamitin ni Carlotta upang makapasok sa Ropa. Tutustusan niya ang mga pangangailangan nito upang mabili niya ang mga puhunan ng iba pang mga namuhunan dito. Isang hiling ang hihingin ni Sabrina upang maipakita ang pagtupad ni Carlotta sa usapan, ang pagpapadukot sa isang lalaking dati niyang tinutustusan. Matapos gawin ito ni Carlotta, buo na ang usapan ng dalawa at ito na ang magiging simula ng kanilang kampihan laban kay Gen at Edward. Mapapaaway naman si Edward dahil sa mga pagpuna ukol sa kanyang buhay pag-ibig pati na rin ang pagkakatanggal niya sa mataas na tungkulin sa Pierro Group of Companies. Aabot sa sukdulan ang lahat nang siya ay punahin na naman ng ama. Itatanong niya rito kung bakit ito galit na galit sa kanya, na hindi naman sasagutin ng matanda. Sa huli, siya ay mangangako na babangon mula sa kanyang pagkakadapa at ipapakita sa lahat kung paano lumaban ang isang Edward Pierro.

Magaling. Magaling. Magaling! Mukhang marami na ulit ang susubaybay sa palabas na ito dahil matapos ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-ayang subaybayan tulad ng Warriors of Light at ang mga malulungkot na paglalahad ni Carlotta at Henry, sa wakas ay umusad na ang mga kaganapan at ngayon ay muli nang iikot ang lahat kila Gen. Sa pagpapakita ng mga susunod na kabanata, makikitang mag-iisang dibdib sila Edward at Gen upang magkampihan laban kay Carlotta at Sabrina. Ito na nga siguro ang simula ng pangangaliwa. Gayunpaman, dahil usapan lang naman ang lahat, mukhang marami pa rin tayong dapat abangan. Aliw na aliw naman ako sa kampihang Carlotta at Sabrina. Halata naman na naggagamitan lang sila, at tuwang tuwa ako kapag lihim na pinapakita ni Carlotta ang kanyang pagkamuhi.

“Kamusta ang mundo ng kulto?” –Sabrina

Episode 45
Carlotta will use Sabrina to gain access to Ropa. She will support her financially so she could buy the majority of the shares held by the other shareholders. She asks Carlotta one wish in order to prove her willingness, which is to kidnap her former callboy lover whom she used to financially support. Once Carlotta has done this, the two forge an unlikely alliance against Gen and Edward. Edward gets into a fight after issues regarding his love life and his removal from his position at the Pierro Group of Companies is brought up. He reaches his boiling point when his father picks on him again. He asks him why he holds such a deep grudge against him, something his father declines to answer. In the end, he makes a promise that he will get up again and show everyone how Edward Pierro gets things done.

Bravo! It looks like people would start watching this show again after all the boring stuff, such as the Warriors of Light and the never-ending sharing of sad stories care of Henry and Carlotta, have been set aside. At last we see the plot moving forward and it is likely that everything would start revolving around Gen again. In the montage of episodes to come it is shown that Edward and Gen will get hitched in order to increase their chances against Carlotta and Sabrina. Perhaps, this is the beginning of the affair we are all waiting for. Even so, since everything is just a set-up, it seems we could still expect something exciting. On the other hand, the Carlotta and Sabrina team-up amuses me so much. It is all too obvious that they are just using each other, and it brings me great joy to watch Carlotta rolling her eyes in disdain every time.

4 creature(s) gave a damn:

Anonymous said...

ive been a long time lurker. i miss your travelogues and movie reviews... i like that you have very good command of the english language unlike many trying hard and paid bloggers out there

ihcahieh said...

@Anonymous - haha, thanks. Sorry for the long wait. Will be overloading the blog with China articles until tomorrow, then off to Penang and Cambodia! :)

Anonymous said...

you're back!!!!

ihcahieh said...

@Anonymous - with a vengeance! Haha. :)

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review