Thursday, November 8, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 9

Kabanata 9
Pumayag si Leon na makipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang mahuli ang pangkat nila Yuri. Marahil sa pag-aalala na maari niyang ikamatay ang nasabing pagkilos, si Leon naman ang tatawag kay Gen, ngunit hindi ito sasagot dahil may mga sarili rin itong suliranin na kinakaharap. Hirap pa rin ang dalaga na tanggapin ang pagkawala ng mga magulang at hindi nito alam kung paano magpapatuloy sa kanyang buhay. Sa kabilang banda ay nahuli na ang katulong at isa pa niyang kasabwat. Kasama ang pinsan na si Harry (Slater Young), pupuntahan ni Gen ang dalawa, pagbubuhatan ng kamay, at pagbubuhusan ng sama ng loob. Sa kabila nito ay kanyang mapapagtanto na kahit ano pa man ang kanyang gawin, mabulok man ang mga may sala sa bilangguan, hindi pa rin nito mabubura ang katotohanang hindi na babalik ang kanyang ma magulang. Samantala, hindi naman napunta sa wala ang pagbubuwis ng buhay ni Leon sapagkat muntik man sumablay ang kanilang mga balak, ay nahuli pa rin ang mga dapat mahuli at malaya na sila ni Fred na makakabalik sa Pilipinas.

Sadyang mahirap mawalan ng mga magulang, at ang kasalukuyang nararanasan ni Gen ay sumasalamin lamang sa mga yugto na pinagdadaanan ng isang taong iniwan ng mga minamahal. Sa ngayon ay naroon pa siya sa bahagi kung saan pilit niyang itinatanggi ang mga pangyayari at umaasang masamang panaginip lang ang lahat. Kapanapanabik ang magiging pagbabago na magiging bunga nito sa dalaga, at umaasa ako na sa loob ng ilang kabanata ay isang matatag at lalong matapang na Gen ang ating masasaksihan. Pinatunayan naman ni Leon na isa siyang mabuting kaibigan, na sa kabila ng lahat ng suliranin na dala ni Fred sa kanya ay tinulungan pa rin niya ito hanggang sa huli. Mahiwaga rin ang pagpasok ni Edward sa buhay ni Gen, at mukhang marami pang aabangan ang mga manonood sapagkat mukhang may lihim na balak ito na siyang utos ng kanyang ama. Ngayong mag-isa na si Gen, paano kaya niya haharapin ang lahat ng ito?

 There are no rules sa buhay, anak. There’s no where or how. You just have to go with it. --Evelyn

Episode 9
Leon agrees to collaborate with the authorities in order to catch Yuri’s group. Perhaps thinking that such an operation could endanger his life, it is now his turn to call Gen, but she would not answer because she is also facing dilemmas of her own. She still finds it difficult to accept the death of her parents and she could not find a way to move on with her life. On the other hand, the maid and her accomplice are finally caught. Accompanied by her cousin Harry (Slater Young), she meets the suspects and throws in a physical attack or two to unleash her rage. Despite this, she realizes that no matter what she does, or how long the offenders rot in jail, the fact that her parents are not coming back could no longer be undone. Meanwhile, Leon’s putting his life in danger does not end in vain as those need to be caught are caught, and he and his friend Fred are finally free to come back to the Philippines.

It must be truly difficult to lose one’s parents, and what Gen is currently going through simply reflects the phases undergone by a person that is left behind by the people he or she loves. At this moment, she is still at that stage wherein she insists on denying everything that has happened, hoping that everything is just a bad dream. The change that this would bring forth to the character should be anticipated, and I am hoping that in a few episodes we would get to see a stronger and more courageous Gen. On the other hand, Leon proves how good a friend he is by still helping his friend until the end in spite of all the problems he has given him. On the contrary, Edward’s arrival at the funeral and in Gen’s life holds some mysteries on its own, and it seems as though the audience is still in for a lot of revelations because it appears that he comes with hidden agenda as dictated by his father. Now that Gen is alone, how is she to face all this?

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review