Wednesday, December 19, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 38

Kabanata 38
Wala pa ring malay si Edward ngunit magigising siya sa mga paulit-ulit na hiyaw ng saklolo ng mga taong kasama niya sa loob ng gumuhong gusali. Sa labas naman ay magkakasama na sina Leon, Gen, Harry, Ava, at Sofia. Dahil siya ang nakaaalam ng itsura ng loob ng gusali, si Leon ang mamumuno sa pagbabalak kung paano sila papasok. Sa huli ay mahihikayat din niya ang mga tagapagligtas na isama siya sa loob upang siya ang kanilang maging gabay. Uutusan ni Arturo si Sofia na magpatawag ng isang mabilisang pagpupulong upang palitan si Edward sa kanyang tungkulin. Titiyakin naman ni Sofia sa matanda na magiging maayos ang lahat. Bago pumasok sa loob ay makakausap pa ni Leon si Gen at malalaman dito na wala na pala si Edward. Makikita ang panghihinayang sa kanyang mga titig bago siya umalis upang hanapin si Edward. Kakausapin din ni Ava si Gen tungkol sa pagbabalikan nila ng kapatid niya, at ipaaalam sa kanya na hindi pa siya nawawalan ng pag-asa na sila ay maari pang magkabalikan. Mahahanap ni Leon si Edward bago pa man ito muling mawalan ng malay.

Alam na naman natin kung ano ang kadalasang nangyayari kapag may mga ganitong kaganapan at nagpapatalbugan ang mga tao kung sino ang makakapagligtas sa dapat iligtas. Alam naman natin na kapwa lamang silang nag-aalala, ngunit may mga tao naman talagang dapat na gumagawa ng mga bagay-bagay. Muntik na mabagsakan si Gen ng bato. Si Leon naman ang makakapasok upang hanapin si Edward. Marahil ay wala nga talagang pakinabang sa mga tagapagligtas na yan, talagang kailangan ang mga pangunahing tauhan pa talaga ang gagawa ng paraan. Mukhang matatapos na rin naman ang kaganapang ito dahil nahanap na ni Leon si Edward. Sana bukas ay umusad na silang lahat. Si Arturo nga hindi makapaghintay na palitan agad si Edward e, ang mga manonood pa kaya. Lahat tayo ay naiinip.

“Pababagsakin ko silang lahat” –Carlotta

Episode 38
Edward’s unconsciousness is interrupted by the never-ending yell of help from those who are still trapped with him inside the building while Leon, Gen, Harry, Ava, and Sofia are waiting in vain outside. Since he is the one who knows the ins and outs of the building, Leon heads the planning on how the rescuers could approach the building. He would eventually convince them to let him in with them, so he could serve as their guide. Arturo orders Sofia to call an emergency meeting for Edward’s replacement. Sofia rebuffs the old man by assuring him that everything would be fine. Before entering the building, Leon gets to talk with Gen, and finds out that she and Edward had called it quits. Leon gives her a regretful look before setting out to look for Edward.

We all know what usually happens when there are events like this and everyone is playing the hero, hoping that they would be the one to save whoever needs saving. We all know that they are all just concerned, but are there not people who are particularly tasked to do what needs to be done? Gen almost gets a head shot courtesy of falling rock debris, but it is Leon who gets to enter the building in search for Edward. Perhaps, those rescue people are really worthless because in the end it really has to be one of the main characters who needs to find a way. Even so, it seems like this story arc is already ending thanks to Leon finally locating Edward. Here is to hoping that they all move on tomorrow. Even Arturo is so eager to have Edward replaced, what more the viewer at home! Yes, we are all bored.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review