Monday, December 24, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 41

Kabanata 41
Si Carlotta ang iluluklok sa dating tungkulin ni Edward. Sa halip na maging malungkot ay babatiin pa ni Edward ang kapatid at mangangako na aalalayan siya sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan. Iba naman ng balak ni Carlotta sapagkat nais niyang samsamin ang kabuuan ng puhunan ng Pierro Group of Companies na kasalukuyang pag-aari ni Edward. Tutulungan siya ng ama na makamkam ito bilang kabayaran sa kanyang mga naging kasalanan sa anak sa nakalipas. Mabuti man ang pagharap sa ama, may lihim naman na balak si Carlotta laban dito. Darating ang isang panibagong tauhan na may kaugnayan kay Carlotta, ang kanyang dating kasintahan na hindi niya nakatuluyan nang dahil sa kanyang ama.

Sa ngayon ay unti unti nang nabibigyan linaw ang lahat at mukhang malaki nga ang kaugnayan ni Carlotta sa iba pang mga pangunahing tauhan. Tila sa kanya na naman iikot ang mga pangyayari sa mga susunod na kabanata. Ang mainam ay maipaliwanag na niya sa wakas kung ano nga ang kaugnayan niyang ito sa lahat, nang sa ganoon ay mabigyan naman ng dahilan ang mga manonood upang naisin din na subaybayan siya. Wala halos pakita tungkol kay Gen at Leon sa kabanatang ito. Sa halip ay nakatuon ang pansin sa magkapatid na Pierro. Maari kayang si Leon nga ang nawawalang panganay ni Carlotta at ang lalaking bagong sulpot ang ama? Maganda ang pagkakahabi ng mga kaugnayan kung ganoon, subalit tila pilit naman ito. Kahit na ganoon, magiging dahilan naman ito upang mabuting maipasok si Carlotta sa buhay ng bawat isa.

“Congratulations, ate. Matagal ka nang hinihintay ng posisyon na yan” –Carlotta

Episode 41
Carlotta is elected to the post that Edward vacates. Instead of feeling sad for his sister, Edward would even congratulate her and promise that he will always be by her side in managing the business. However, Carlotta has a different plan because she is thinking of getting all of the shares of the Pierro Group of Companies which are currently owned by Edward. Her father comes to her aid and helps her get majority of the shares as some form of payback for what he has done to her in the past. Although she faces her father with a calm demeanor, Carlotta actually has some plans against him. A new character, Carlotta’s ex-boyfriend, enters the picture. They broke up before because of her father.

Everything is gradually falling into place now that Carlotta’s relation to everyone is being clarified at last. It seems as though the next episodes would once again be all about her. The good thing is that everything is finally explained as to what her connection actually is to everything that is happening, which might get the viewers to like her character more. Gen and Leon almost do not appear in this episode. Instead, everything is focused on the Pierro siblings. Could it be that Leon is Carlotta’s missing son and this newly arrived character is his father? If so, then they do a good job in connecting the dots, although it still feels a bit contrived. Even so, this would serve as a good cohesive tool for Carlotta to successfully fit in the puzzle that is everyone else’s lives.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review