Tuesday, November 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 12

Kabanata 12
Tuloy pa rin ang bangayan ng mag-tiyahin na Gen at Sabrina lalo pa ngayon at natuklasan na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa pinamamahalaang kagawaran ng huli. Ang maliliit na away na ito ay nagdudulot na ng lamat sa pagsasamahan ng dalawa, damay na rin ang pinsan na si Harry na ipinagtatanggol ang ina. Patuloy naman ang pag-gabay ni Edward sa dalaga at hindi lamang tulong ukol sa kaalaman ang kanyang ibinibigay kundi pag-alalay din bilang kaibigan. Pupuntahan naman ni Leon si Edward ngunit hindi sila magpapang-abot. Kung nagkataon ay sabay sanang makikita ng binata ang dalawang taong matagal na niyang nais muling makita sapagkat kasama ni Edward si Gen sa mga panahon na iyon. Magkikita rin ang mag-kuya sa bahay ni Leon kung saan isang madamdaming pagtatagpo ang magaganap na mauuwi sa isang mahigpit na yakapan at masayang usapan.

Nakalulungkot isipin na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan si Leon at Edward sa hinaharap nang dahil kay Gen. Kung tutuusin, napakaganda ng pagsasama ng dalawa at tila ba silang tunay na magkapatid. Tiyak na magiging mahirap sa kanilang tatlo ang kanilang napipintong muling pagkikita, na mukhang matatagalan pa sapagkat may kailangan pang ayusin si Leon sa Agusan. Sa mga nangyayari sa mga huling kabanata, hindi mahirap unawain kung paano mahuhulog ang loob ni Gen kay Edward. Mahirap isipin kung paano siya magiging sagabal sa pag-iibigan ni Leon at Gen. Hindi siya ang uri ng tao na madaling kainisan sapagkat mula at sapul ay kabutihan lamang ang kanyang ipinapakita sa dalawa. Nakakatuwa kung paano siyang laging may baon na magagandang salita upang manghikayat ng isang tao na lumaban at magpatuloy sa buhay. Kung maging ‘masama’ man siya kinalaunan ay hindi na rin ako magtataka. Sa kabila ng lahat, walang taong walang kapintasan.

Which is which, Tita? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. --Gen

Episode 12
And so the spat between Aunt Sabrina and Gen continues at the office especially now that an anomaly has been discovered in the department headed by the former. These petty quarrels leave a dent on their relationship, even including in Harry who would of course defend his mother. Meanwhile, Edward continues to support Gen and what he offers is not limited to business related wisdom, but also some moral support as a friend. Leon goes to the office to finally see Edward but they would not have the chance to meet. If they did, he would have found two people he has been yearning to meet again for the longest time, given that Edward was with Gen during those moments. The two men would eventually meet at Leon’s house where an emotional reunion would take place, ending with a tight embrace and some lively chitchat.

It is depressing to think how Leon and Edward would eventually have a falling-out in the future because of Gen. Come to think of it, the bond between the two is so good to the point that they seem to be real siblings. The imminent reunion among the three would certainly be difficult, but it seems as though this would not be taking place soon enough because of Leon’s unfinished business in Agusan. Judging from the way things are happening in the last few episodes, it is not that hard to understand how Gen would fall eventually fall for Edward. It is difficult to think how he would serve as the antagonist between Gen and Leon. He is not the type that one would get to despise easily because so far, he has not shown anything but goodness to those two. It is amusing how he always has some good words of advice to give in order to boost one’s morale and to encourage moving on with life. If ever he becomes the ‘villain’ later on, it would no longer be that surprising. Besides, no man is without flaws.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review