Tuesday, December 11, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 32

Kabanata 32
Pipilitin ni Gen magpaliwanag ngunit malinaw naman na ang lahat kay Edward na si Leon ang mahal ng babaeng iniibig niya. Itatanong niya kay Gen, at pati na rin kay Sofia kung makabuluhan bang talaga ang pinagsamahan ni Gen at Leon na kung tutuusin ay napakaikli lamang na panahon kung ihahambing sa pinagsamahan nilang dalawa? Sasagutin naman siya ni Sofia na hindi sukatan ang panahon pagdating sa pag-ibig. Nais naman kausapin ni Gen si Leon at nagpasya siya na hindi pa rin makikipagbalikan dito kahit nakipagkalas na siya kay Edward. Sa kanyang pananaw ay tila ba sinisira niya ang magandang samahan ng dalawa na bago pa man siya dumating ay naroon na. Naibunyag naman sa kabanatang ito na kabilang pa rin si Carlotta sa kanilang pangkat, at ang totoo niyang hangarin ay ang gamitin ang Pierro Group of Companies upang isakatuparan ang nais ng nasabing samahan. Panatag man sa pananalita, bakas naman sa kanyang mga mata ang magkahalong takot at galit sa pinuno ng nila (Lito Pimentel) na ama ng kanyang anak. Magsasalita naman si Ivan matapos ang matagal na panahon nang makasalamuha nito si Leon, isang bagay na ikatutuwa ni Carlotta. Sasalubungin naman ni Leon si Emy na bagong dating sa Maynila.

Hindi man natuloy, may pagbabanta pa rin ng pag-iyak si Leon sa kabanatang ito, ngunit iyon na, hindi naman niya tinuloy. Mabuti naman. Hindi pa rin mabasa kung ano ba talaga ang nasa isip ni Carlotta. Nakikisakay lamang ba siya sa mga nais ng kanilang pangkat? Gayunpaman, halatang halata ang takot at pagkamuhi niya sa kanilang pinuno, kaya hindi rin maubos isipin na baka naman naiipit lamang siya sa mga pangyayari. Ngayong gising na si Gen ay panahon naman upang siya ang mangulit. Kung si Leon ay mahilig ngumalngal, si Gen naman ay mahilig ipilit kung ano ang kanyang nais, at sa pagkakataong ito, iyon ay ang makausap si Leon. Damang dama naman ang pagkalito ng kanyang kaibigan ukol sa ano ba talaga ang nais niyang gawin. Nababasa ko sa kanyang mga titig na nais na niyang sabunutan si Gen, ngunit nagtitimpi lamang siya dahil kaibigan niya ito at ayaw din lang niyang ibuwis ang kanyang ikinabubuhay kapag natanggal siya dahil dito.

“Kung pwede ko lang diktahan ang nararamdaman ko, pipiliin kita.” –Gen

Episode 32
Gen would insist on explaining but everything is already clear for Edward that the woman she loves is in love with someone else. He will ask Gen, and later Sofia, if what Gen and Leon shared in Vienna really has more meaning than what he and she had, considering the big gap in terms of time spent together. Sofia would respond by saying that time is not really a good measure when it comes to love. Gen wants to talk to Leon, and has decided that she would not get back with him despite breaking up with Edward. She thinks that she is destroying the bond between the two, which has always been there even before she came into their lives. On the other hand, it is revealed in this episode that Carlotta is still active in her cult, and that her real motive is to take control of Pierro Group of Companies to realize their group’s plans. Though stern in speech, her eyes reveal a mix of fear and anger towards their leader (Lito Pimentel) who is also the father of her child. Meanwhile, Ivan speaks for the first time after a long while after interacting with Leon, something that Carlotta is thankful for. Leon fetches Emy, who has just arrived in Manila.

Although it did not really push through, Leon was, once again, in the verge of tears in thus episode, but yeah, it did not push through. Good. I still could not figure Carlotta out. Is she just going along with what her cult wants to do? Even so, the mix of fear and hatred that she feels towards their leader is just so evident, and that it is the reason why speculations that she is just getting caught in between could not be easily dismissed. Now that Gen is awake, it is her turn to annoy everyone.  Leon loves to cry, but Gen is the type who would persistently insist on doing what she wants, and this time, it is to talk to Leon. You could feel her friend’s confusion on what she really wants to accomplish. I could tell by her stares that she would rather just tackle Gen and viciously pull her hair, but she is just controlling herself because she is, after all, her friend, and besides, why would she want to risk her source of income in case she gets fired because of that.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Film Review