Monday, December 3, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 26

Kabanata 26
Aabutan ni Leon si Gen sa kanilang bahay at hihingin nitong pilit ang kanyang tulong upang hanapin si Edward. Alinsunod sa napag-usapan nila ng ama-amahan, magsisinungaling si Leon kay Gen at sasabihing hindi niya alam kung nasaan si Edward. Sa huli ay sasamahan din siya nito sa bahay ni Edward sa kabila ng mariin na pagtutol ng kanyang ama-amahan. Sa sasakyan ay makakapag-usap ng bahagya ang dalawa. Pagdating sa bahay ay daratnan nila si Edward na nakikipaglasingan sa mga kaibigan. Iaakyat nila ito sa silid at patutulugin. Sa kanilang muling pagtatagpo sa labas ng silid, sasabihin ni Leon kay Gen na siya ang gumawa ng pagkakaayos ng bahay na iyon na handog niya dapat sa kanyang magiging asawa, ngunit napunta ito kay Edward. Maiiyak si Gen at halos maghahalikan na ang dalawa ngunit mauudlot ito dahil tatawagin ni Edward si Gen mula sa kanyang silid. Samantala, tiyak nang nakikipag-usap pa rin si Carlotta sa pinuno ng kanilang samahan at lumalabas na pinapaikot lamang niya ang mga kamag-anak upang makakuha ng kung anumang kakailanganin ng kanilang pangkat upang maisakatuparan ang kanilang mga balak.

Bukod sa mga pahapyaw na tinginan at pasaring ni Leon at Gen sa isa’t-isa, tila wala gaanong nangyaring kakaiba sa kabanatang ito. Gayunpaman, ang hindi natuloy na halikan nila Gen at Leon ay nagpapatunay lamang na may nararamdaman pa rin sila sa isa’t-isa at napipilitan lamang sila na ikubli ito alang-alang kay Edward. Ang pagpapakita naman ng tangka ni Carlotta na kumuha ng kung anuman ang kanyang hinahanap sa tanggapan ni Edward ay halata na mula sa mga nakalipas na kabanata. Alam ko na dapat ay nakadadagdag ito sa pag-igting ng mga pangyayari ngunit tila ba nakadadagdag lamang ito sa pagkayamot ng manonood dahil nakadadagdag din ito sa bagal ng pagtakbo ng mga bagay-bagay. Kung anuman ang nais ni Carlotta na gawin sa kanyang buhay, parang wala namang nais makialam at makaalam. Kung ako ang tatanungin, nais ko sanang dumami pa at umusad na ang mga pangyayari sa pagitan ng tatlong pangunahing tauhan. Mabundol man si Carlotta ng sasakyan, mahulog sa bangin at dakpin ng mga nilalang na taga-ibang daigdig, malamang ay ikatuwa ko pa.

“Madalas talaga hindi nagkakalayo ang gusto namin ni Edward. Gaya nito. Yung design na gusto ko para sa magiging asawa ko, nagustuhan niya rin para sa babaeng gusto niya makasama habang buhay” –Leon

Episode 26
Leon will find Gen waiting for him at his house, and she will persistently ask for his help to bring her to Edward. In line with what he and his father have agreed upon, he will refuse her cry for help by lying to her. In the end, he will eventually accompany her to where Edward is, despite his father’s firm reluctance. The two would be able talk a bit while in the car. They will find a drunken Edward partying with friends as they enter the house. They will bring him to his room so he could rest. Meeting again downstairs, Leon would narrate to Gen how the house is actually his design and that he was to offer it to the woman who would become his wife, but it eventually goes to Edward. Gen would start to cry and the two almost end up in a kiss if not for Edward breaking the momentum by calling out her name from his room. Meanwhile, it is confirmed that Carlotta is still in contact with the head of their cult and it is clear now that she is just manipulating her family to get something that she needs from them in order to carry out her group’s plans.

Aside from the subtle glances and careful banter between Gen and Leon, it seems as though nothing really interesting happens in this episode. Nevertheless, the kiss that almost happens between Gen and Leon is just a clear manifestation of the feelings that they still have for each other but are forced to hide for Edward’s sake. On the other hand, Carlotta’s attempt to get whatever it is she needs in Edward’s office is something that has been quite predictable from the past episodes. I know that this should intensify things and we should somehow be thrilled, but I think that it only adds to the frustration of the viewer because it slows everything down. Whatever Carlotta wants to do with her life, it seems like no one really wants to care or know about it. If it were up to me, I would prefer more scenes among the three main characters just for a faster pace. I might even throw a party if Carlotta just ends up being hit by some speeding vehicle, falls off a cliff, and gets abducted by aliens from another planet.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review