Wednesday, November 14, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 13

Kabanata 13
Habang abala si Leon sa paghahanap sa kanyang nakaraan sa Agusan, abala naman si Edward sa pagpapahalaga kay Gen habang ito ay abala sa pagpapatakbo ng mga bagay bagay na naiwan ng ama. Ngayong nakausap na niya ang isa sa mga dati nilang tauhan, napatunayan na niya sa wakas ang mga haka-haka na may itinatago nga ang tiyahin na siyang naging dahilan ng kanilang mga suliranin. Sa kanyang pagkalito ay laging nakaalalay si Edward at handing tumulong. Kapansin-pansin din ang paglipad ng utak nito habang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga tauhan, kung saan isang mapusok na Gen na suot ang isang magarang pulang damit ang laman ng kanyang isipan. Matapos puntahan ang dalaga at dalhan ng sariling taga-luto upang mag-tanghalian, bayaran ang buong tanghalan na kanyang pagmamay-ari upang makanood silang dalawa ng palabas na silang dalawa lang talaga, at ipakilala ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Ava (Megan Young), matatapos ang gabi sa isang halik sa labi na hindi naman tatanggihan ng dalaga.

Kung tutuusin, tila hindi naman iba ang kalagayan ni Gen ng kanyang makilala at makasama si Edward at Leon. Magkaiba man ng panahon, masasabi na ang mga pagkakataong iyon ay kung kailan siya ay lugmok at nangangailangan ng kakapitan upang siya ay damayan sa kanyang matinding suliranin na hindi niya kaya harapin mag-isa. Gayunpaman, lumalabas na mukhang nakakalamang na si Edward kung susuriin ang mga pangyayari. Ang mga tulong na kanyang ibinibigay kay Gen ay tila labis labis kung ihahambing sa mga naibigay ni Leon. Dahil dito, hindi mahirap isipin na mahuhulog nga ang kanyang loob kay Edward. Ang nakapagtataka ay kung ano ang maaring maging sanhi upang siya ay magtaksil at bumalik kay Leon, at higit pa rito, ang pagbabago na idudulot nito sa pagkatao ni Edward, na simula at sapul ay pulos kabutihan pa lamang ang ipinakita sa kanilang dalawa.

“You can always make a new home, Gen. Gawin mo ang dapat at ang gusto mong gawin. Don’t let this stop you from leaving your life” –Edward

Episode 13
While Leon is busy chasing his past in Agusan, Edward is also busy taking care of Gen while she, on the other hand, is busy running everything her father has left behind. Now that she has finally spoken with an ex-employee who has confessed everything that she knows, the shady dealings in which her aunt is involved and which has caused them problems are finally confirmed. In her times of doubt, Edward is always there to lend her a hand. It is also evident how his mind seems to be absent from his meetings, in which instead of listening to the presentations of his people, he imagines a provocative Gen seducing him while dressed in a sexy red dress. After visiting her in the office and bringing a chef to prepare their lunch, reserving an entire cinema which he owns anyway so the two of them could watch a movie alone, and introducing her to his younger sister Ava (Megan Young), he ends the night kissing her on the lips, something which she does not really try to resist.

Come to think of it, the situations in which Gen has found herself either with Edward or with Leon are not really that distinct. Although they differ in time, it can be said that those moments are those in which she is really down and in dire need of someone to hold onto and assist her with her troubles that she just could not face alone. Nevertheless, it appears as though Edward is getting more points if one observes all that is happening. Everything that Edward has given Gen seems all too grand if compared to what Leon has given her. It is because of this that it is not that difficult to think how she could fall for Edward. What is puzzling, though, is thinking of whatever could be the reason for her to commit that betrayal and go back to Leon, and more than this, the consequential changes that such an act would trigger with regards to Edward as a person, who from the very start has shown them both nothing but his good side.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review