Wednesday, December 12, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 33

Kabanata 33
Sa pagdating ni Emy sa Maynila ay mabibigyan si Leon ng dahilan upang ngumiti. Patitirahin niya ito sa kanyang bahay. Hindi naman maiiwasan ni Edward na gamitin ang kanyang katayuan upang pahirapan si Leon. Sa kanyang pananaw, ito lamang ang humahadlang sa kanilang dalawa ni Gen, kaya matapos niya itong ipahiya sa harap ng mga kasama sa isang pagpupulong, kakausapin niya ito at uutusang umalis na at magpakalayo layo, isang bagay na ipapangako naman ni Leon. Ikalulungkot naman ni Ava ang paghihiwalay ng kuya niya at ni Gen, ngunit wala naman siyang magagawa tungkol dito. Pupuntahan ni Carlotta si Leon sa bahay, nagbabakasakaling mapagsasalita muli nito si Ivan, ngunit ang kanilang aabutan ay si Emy. Hindi kilala ni Carlotta si Emy, ngunit kilala siya nito dahil kapwa silang kabilang sa iisang pangkat, ang Warriors of Light (WOL). Magiging tuliro si Carlotta sa pagbanggit ni Emy sa pangkat, ngunit magpapaalam siya ng maigi upang umiwas. Sa paglisan ni Leon ay tiyatiyagain ni Edward ang muling pagsuyo kay Gen sa pamamagitan ng pag-aalaga rito.


Magandang balita: hindi umiyak si Leon sa kabanatang ito, kahit pa pinintasan ni Edward ang kanyang gawa at tinira tira siya nito na tila ba nasa mababang paaralan ng Makati lang ulit sila. Ang ama-amahan ni Leon ang halos ngumawa na sa pakikiusap kay Edward. Hindi kaya si Epong (Emong?) ang tunay na ama ni Leon? Kapwa silang mahilig magmukmok. Tila labis naman ang paghihinagpis ni Ava sa paghihiwalay ni Gen at ng kanyang kuya na akala mo siya ang hiniwalayan. Marahil ay maigi na pagtuunan muna ni Ava ang kanyang sariling buhay pag-ibig sa halip na lagi na lang niyang pagbigyan ang pagiging pakialamera niya. Landiin mo na kasi si Harry, Ava. Kunwari ka pa e. Sa kabilang banda, bigyan ng masigabong palakpakan si Edward! Dahil ang tunay na magaling, alam kung ano talaga ang kanyang nais, at hindi magdadalawang-isip na gamitin ang yaman at kapangyarihan niya upang makuha ito, sa halip na magmukmok sa isang sulok buong araw at ngumalngal buong gabi. Si Judy Ann lang ang mahilig gumawa nun. Hindi na nga rin, kasi palaban na rin siya sa mga palabas niya ngayon. Hindi, Leon, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Tahan na.

“Gen, closure is over-rated.” –Trina

Episode 33
Emy’s arrival in Manila brings Leon some reason to smile. He will even let her live in his house. As for Edward, he could just could not help but use his stature to make Leon miserable. In his opinion, he is the only one standing between him and Gen, and so after he humiliates him in front of their colleagues whilst in a meeting, he would then talk to him and ask him to go away and leave them alone, to which Leon happily obliges. Ava will be devastated by this separation, but she would not be able to do anything about it. Carlotta will pay Leon a visit hoping that he would be able to make Ivan speak again, but Emy is the one at home. Carlotta does not know Emy, but Emy knows her because they belong to the same cult called Warriors of Light (WOL). The mention of the group’s name distresses Carlotta, but she would take leave properly to evade further discussion. With Leon leaving, Edward persists in courting Gen again by taking care of her.

Good news: Leon does not cry in this episode, even though Edward would heavily criticize his work and bully him as though they were back in elementary. It is Leon’s father who would almost shed tears asking Edward to reconsider. Could it be that Epong (Emong?) is Leon’s real father? They both love drama. On the other hand, Ava would react strongly to her brother and Gen’s break-up as though she was the one who got dumped. It would be best if she takes care of her love life first instead of always giving in to her meddlesome tendencies. Go flirt with Harry, Ava. We know you want to. On the contrary, give Edward a big round of applause! Because a real winner knows what he truly wants, and would not think twice in utilizing his wealth and power to get just that, instead of sulking in a corner all day and crying all night. Only Judy Ann does that. On second thought, she does not even do that anymore because she has been feisty in her shows as of late. No, Leon. This is not an allusion to you. You can stop crying now.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review