Thursday, December 20, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 39

Kabanata 39
Nailabas na rin si Edward sa gumuhong gusali at si Gen ang unang aalalay at sasama sa kanya papunta sa pagamutan. Maiiwan si Leon sa labas ng gumuhong gusali. Sa pagkawala ni Edward ay sasamantalahin ni Carlotta ang pagkakataon at ipipilit ang kanyang mga nais sa pagpupulong sa Pierro Group of Companies, subalit mapuputol ang kanyang pang-aagaw ng kapangyarihan dahil darating si Edward upang muling gampanan ang tungkulin, sa halip na magpahinga. Tatanungin nito ang kapatid kung bakit ito biglang nawala matapos ang pagsabog. Magdadahilan naman ito, at makakalusot. Sa muling pag-uusap ni Leon at Gen, liliwanagin ng binata na wala siyang karapatan kahit kailan na umibig kay Gen dahil sa laki ng utang na loob niya kay Edward, na hindi niya kayang pagtaksilan. Ipipilit ni Edward na bigyan ng malaking halaga ang mga nasalanta ng pagsabog, ngunit sasalungat ang kanyang ama at ang mga kasama nito. Sa kanyang pagkatalo, isang tao ang tatawagan niya at paghihingahan ng sama ng loob, si Gen.

Tapos na ang pagsabog at ang mga pangyayaring sumunod dito. Ngayon ay balik na tayo sa agawan ng kapangyarihan. Nakakatuwa rin namang makita ang paligsahang ito sa pagitan ng dalawang magkapatid, ngunit kitang kita naman na walang laban si Carlotta kung hindi siya titira ng pailalim, at dahil na rin sa tulong ng kanilang ama. Sa isang tao na sanay na nananalo, mahihirapan ngang tanggapin ni Edward ang mga kaganapang ito. Maging nakakatuwa man panoorin ang mga suliraning naghahati sa kanilang magkapatid, sana naman ay tutukan din ang buhay pag-ibig ng tatlo. Hindi naman pangunahing tauhan si Carlotta rito ngunit simula ng siya ay lumabas, tila ba sa kanya na nakatuon ang lahat ng pansin. Noong una, hinahanap hanap siya noong hindi pa siya nagpapakita. Ngayon naman labas siya ng labas na sa kanya na lang at sa kanyang pangkat nakatutok lahat!

“Utang ko ang buhay ko kay Edward at kahit kailan hindi ako magkakaroon ng karapatan sa puso mo” –Leon

Episode 39
Edward is finally rescued from the collapsed building and it is Gen who accompanies him and attends to his medical needs en route to the hospital, while Leon is left behind. Carlotta takes advantage of Edward’s absence and forces her ideas during the meeting at PIerro Group of Companies, but her power grabbing is cut short when Edward returns to fulfill his duties instead of resting at the hospital. He also questions his sister’s whereabouts immediately after the incident. She utters a white lie, and gets away with it. Leon and Gen finally get the chance to talk, and he will make it all clear to her that he could never have the right to be with her, because he is so hugely indebted to Edward and he could not get himself to betray him. Edward will persuade everyone to support his idea to give a huge sum of money to the victims of the explosion, but everyone, including his father will go against him. In his defeat, he turns to one person to air out his frustration: Gen.

The explosion and its aftermath are done. Now, we are back to power-grabbing. It is rather amusing to witness this power struggle between two siblings, but it is evident that Carlotta does not have a say unless she launches a veiled counterattack supported by her daddy. For a person used to winning, Edward would indeed find it hard to accept the unlikely turn of events. Even if this sibling rivalry becomes interesting to watch, hopefully the focus would shift back to the three main characters’ love life. Carlotta is not really a main character here, but ever since she finally appeared, it seems as though everything started to revolve around her. At first, people were excited for her appearance when she was still not around, but now that she finally appears, everything has become all about her!

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review