Friday, November 30, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 25

Kabanata 25
Tatanggihan ni Gen ang alok ni Edward. Lubha itong ikalulungkot ng binata ngunit hindi naman siya mamimilit na gawin ang isang bagay na siya lamang ang may nais. Sa gitna ng lahat ng mga pangyayari ay dadagdag pa ang pagbabalik ni Carlotta sa kanilang tahanan. Tatanggapin siya ni Edward at ng kanilang ama ng walang halong alinlangan, ngunit iba ang pananaw ni Ava. Sinisisi niya si Carlotta sa pagkamatay ng kanilang ina at sasabihing hindi niya ito matatanggap bilang kapatid. Magpapakalasing si Edward at sa isang pagkakataon na hindi madalas mangyari, maglalabas ito ng sama ng loob kay Leon. Ipagsisigawan niya na siya ay tao lamang, ngunit tila ba ayaw pumayag ng mga nakapaligid sa kanya na magpakita siya ng kahinaan. Muling maglalapit ang landas ni Gen at Leon sa pagpapatulong niya na hanapin si Edward, sa kabila ng hirap na hirap na pag-iwas ni Leon sa kanya.

Thursday, November 29, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 24

Kabanata 24
Makatatanggap si Gen ng isang lalagyang naglalaman ng kung anumang nabubulok na puno ng uod. Kasama nito ay ang mga katagang: Lucia, Pera, Kamatayan. Ang hinala ng lahat ay si Sabrina ang nagpadala nito, isang haka hakang lalong napagtibay ng pagpapakita ng pag-uusap niya at ni Arturo Pierro, na nagsabing hindi rin niya nais na mapangasawa ng anak si Gen. Itinuloy na rin sa wakas ni Edward ang kanyang alok kay Gen na maging katuwang habang buhay. Isang magarbong paghahanda sa tulong ni Leon ang magwawakas sa pagluhod niya sa harap ng dalaga upang hingin ang kamay nito bilang kanyang asawa. Bago pa man ang lahat ng ito ay alam na ni Gen ang gagawin ni Edward, at idudulog niya sa mga kaibigan ang suliranin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya tiyak ang nararamdaman kay Edward sa kabila ng lahat ng nagawa nito para sa kanya at bagama’t sila ay nagsasama na sa iisang bubong.

Wednesday, November 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 23

Kabanata 23
Matapos ipakita kay Gen ang silid na pinaglalagyan ng kanyang mga gawang may kaugnayan sa sining na sumasalamin sa kanyang pagkatao, buo na ang buo ni Edward na maging kabiyak niya habang buhay, at nagpapatulong siya kay Leon sa paghahanda nito. Isang suliranin naman ukol sa lupain na pagtatayuan ng Meraviglia and hindi mahanapan ni Edward ng kasagutan. Iaalok ni Gen ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia na ikagagalak naman ni Edward. Samantala, sa Agusan ay naparusahan naman si Emy ng kinabibilangang samahan na may mga kakaibang paniniwala sa pananampalataya na kinabibilangan din pala ni Carlotta. Isang matayog na gusali ang nais itayo ng pangkat na siyang magliligtas sa kanila sa kapahamakan na nag-aabang sa mga makasalanan. Sa isang aklat na dala dala ni Carlotta, isusulat niya ang mga katagang Pierro Builders at Lucia sa tabi ng isang nakaguhit na gusali.

Tuesday, November 27, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 22

Kabanata 22
Hindi aaminin ni Gen kay Edward ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leon sa Austria. Hindi rin naman siya magsisinungaling. Sasabihin lamang niya na hindi maganda ang naging pagtatapos ng pagkakaibigan nila ni Leon doon, na may bahid din naman ng katotohanan. Dahil dito ay lalong gaganahan si Edward sa kanilang pagsasama at iisiping ihandog kay Gen ang alok na maging asawa niya. Sa kanyang kalungkutan ay tatawagan ni Leon si Emy, na magpapayo sa kanya na maging matatag. Aaminin ni Emy sa kaibigan na mahal na niya si Leon ngunit hindi maari dahil nais niyang maging “gabay” na nagmamahal sa lahat at hindi lamang sa isa. Hindi maliwanag kung ano ang tinutukoy niya rito. Sa Maynila, muntikang mababangga ng sasakyan si Ivan at Carlotta ngunit maliligtas ang dalawa at makakahanap ng pansamantalang matutuluyan sa gabing iyon. Patuloy pa rin siyang hinahanap ng ama na si Arturo. Ayon sa matanda, dalawampu’t apat na taon nang nawawala ang panganay na anak.

Monday, November 26, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 21

Kabanata 21
Patuloy pa rin ang pagtakas ni Carlotta tangay tangay ang isang batang lalaking nagngangalan na Ivan (Bugoy Cariño) mula sa isang lalaking humahabol sa kanila. Hindi malinaw ang dahilan kung bakit sila naghahabulan, ngunit sa gitna nito ay susubukang tumawag ni Carlotta sa kanilang bahay, marahil upang humingi ng tulog, at si Ava dapat ang makakasagot ngunit hindi ito matutuloy. Nagpasya si Gen na makipagkita kay Leon upang tuldukan na ang kung anuman ang mayroon silang dalawa alang-alang kay Edward. Ililihim niya ito sa kasintahan ngunit malalaman din dahil sasabihin ni Leon. Malinaw ang pag-uusap ng dalawa na dapat na nilang kalimutan ang lahat. Bakas na bakas sa galaw at mukha ni Leon na hindi siya sang-ayon, ngunit gaya ng sabi ng kanyang ama, kailangang subukin ng kanyang puso na sundin ang utos ng kanyang utak. Sa kanyang paglisan sa kanilang tagpuan ay darating naman si Edward, na tatanungin si Gen kung bakit inilihim sa kanya ang pagkikita nila ni Leon.

Friday, November 23, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 20

Kabanata 20
Nagpahain ng tanghalian si Edward upang alamin kung paano nagkakilala sila Gen at Leon sa Vienna. Mailap naman ang dalawa sa kanilang mga sagot at bakas ang pag-aalinlangan sa kanilang pakikitungo sa isa’t isa. Ang kailangan nilang dalawa ay ang mapag-isa upang maliwanagan sa mga pangyayari, isang bagay na magaganap sa pagtatapos ng kabanata ngunit mukhang mauudlot din dahil ulit kay Edward. Gayunpaman ay malalaman ni Gen sa mga salaysay ni Edward ang pinagdaanang panganib ni Leon sa Austria, ngunit hindi pa malalaman ni Leon ang tungkol sa malagim na pangyayaring kumitil sa buhay ng mga magulang ni Gen at naglapit sa kanilang dalawa ni Edward. Hindi naman kinaya ng puso ng ama ni Edward na si Arturo ang pagbabalik-tanaw sa mga kaganapang nagtulak sa anak na si Carlotta (Eula Valdes) na layasan sila mahigit 20 taon na ang nakalilipas dahil sa pakikialam niya sa buhay pag-ibig nito. Ipapakita rin sa kabanata si Carlotta sa kasalukuyan na tila tumatakas galing sa isang malaking bahay kasama ang isang batang lalaki.

Thursday, November 22, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 19

Kabanata 19
Sa napipintong pag-alis ni Leon ay hindi maitago ang lumbay ni Emy, ngunit hindi rin naman niya ito pipigilan sapagkat sang-ayon naman siya na ito ang nararapat gawin. Sa kanyang pagdating sa Maynila ay pupuntahan agad ni Leon si Edward, na siya namang tatanggap sa kanya  ng buong galak at sasabihan siya na magsimula na agad upang maitayo na ang isang gusali na talagang inilaan upang pamunuan niya. Sa pagkakataong ito ay darating si Gen dahil may nakalimutan siya sa tanggapan ni Edward. Sa wakas ay magkakaharap na rin ang dalawa matapos ang mga kaganapan sa Vienna. Sabik si Leon at handang magpaliwanag. Sabik din si Gen ngunit bakas ang kaba na may halong panunumbat sa kanyang mga titig. Paglabas ni Edward ng silid ay magkakaharap harap silang tatlo, kung saan ipakikilala ni Edward si Gen kay Leon bilang isa sa mga mahahalagang tao sa kanyang buhay. May aasahan pa kaya si Leon ngayong handa na siya ngunit ang kanyang babalikan ay mayroon nang iba?

Wednesday, November 21, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 18

Kabanata 18
Dinamdam ni Gen ang nasaksihan at tumakbo sa kaibigan upang maghinga ng sama ng loob. Dito siya naliwanagan na wala naman pala siyang karapatan magalit dahil hindi naman sila ni Edward. Matapos ang maikling panunuyo ay agad din na magkaka-ayos ang dalawa at hindi lalaon ay lalabas na sila ulit, gaya na lamang ng pagsama ni Edward sa paglilingkod ni Gen ng walang bayad sa isang liblib na lugar bilang manggagamot. Sa kanilang muling pagbabati ay idudulog din ni Edward ang kanyang mga suliranin sa dalaga, tulad ng laging paghahambing sa kanya ng ama sa nakatatandang kapatid na si Carlotta na matagal nang wala. Samantala, sa Agusan naman ay muling tinupad ni Leon ang isa pang hiling ni Emy na magpalipas ng araw sa ilog, magsaya, at kumain. Dito ay pinatangay ni Leon sa agos ang lalagyan na naglalaman ng mga kagamitan ng ina, marahil isang sagisag na pinapalaya na niya ang nakaraan. Hindi man aminin, halata na nahuhulog na ang loob ni Emy sa binata, at siya rin naman sa dalaga.

Tuesday, November 20, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 17

Kabanata 17
Lubos lubos ang pasasalamat ng mga taong-bayan dahil ginawa rin ni Leon ang isang bahagi ng bayan kung saan gaganapin ang isang pagdiriwang, kung saan hihikayatin niya si Emy na sumayaw. Sa kanilang pagsasaya ay aalamin niya ang mga bagay-bagay uko sa dalaga tulad na lamang ng mga nais nitong gawin sa buhay at kung nais ba niyang magpatingin sa manggagamot upang malaman kung makakakita pa siyang muli. Sa pagtatapos ng gabi ay tutuparin ni Leon ang pangarap ni Emy na humiga sa ilalim ng kalangitan at panoorin ang mga bituin. Sasabihin ni Leon na nais niyang manatili doon, ngunit hihikayatin siya ni Emy na bumalik sa Maynila upang harapin ang kanyang mga suliranin. Pinangaralan si Edward ng isang pangkat ng mga alagad ng sining. Sa kanyang talumpati, malalaman na nais din pala niyang maging alagad ng sining gaya ng mananayaw na ina, na maagang binawian ng buhay. Sa tanghalan ng mga natatanging sining na nakaguhit, makikita ni Gen ang iginuhit ni Leon na larawan ng isang ilog at maaalala niya bigla ang binata. Sa galit naman ni Edward dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa may-ari ng lupa na nais niyang bilhin, dadamayan siya ni Sophia sa paraang alam nito na lagi nilang ginagawa. Mahuhuli sila ni Gen.

Monday, November 19, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 16

Kabanata 16
Hindi rin naman pala natuloy ang mangyayari dapat kay Gen at Edward dahil hindi pa raw handa ang dalaga. Sa halip ay mag-uusap ang dalawa buong gabi, magsasayaw, at magtatanong ng mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay kung saan makikilala nila ng higit ang isa’t-isa. Sa mga sagot ni Edward, mapapansin na si Sophia ang kanyang pinatatamaan nang siya ay tanungin ni Gen ukol sa kanyang unang pag-ibig. Kinalaunan, sasamahan ni Edward si Gen humanap ng bagong bahay at tutulungan itong maglipat. Sa Agusan, sisimulan na ni Leon ang pag-ayos sa bahay ni Emy at siya ay tutulungan ng mga taong-bayan. Hindi maiiwasan na tuksuhin silang dalawa ni Emy, na sa labas ay tila umiiwas, ngunit sa loob-loob niya ay natutuwa rin naman ayon sa kanyang mga kiming tawa. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng sama ng loob ni Leon tungkol sa ina, dadamayan siya ni Emy at sasabihan na paminsan-minsan, kailangang gawin ang mga bagay-bagay upang mapabuti ang kalagayan ng isang tao, gaya na lamang ng ginawa sa kanya ng tunay na ina na tatlong pagkakataon siyang binalikan ngunit isinauli rin dahil hindi siya nito kayang buhayin. Naging maayos naman ang kanyang buhay kaya wala rin siyang pagsisisi.

Friday, November 16, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 15

Kabanata 15
Tila wala gaanong nangyari sa kabanatang ito, bukod sa nangyari kay Edward at Gen, ngunit bago tayo dumako diyan ay puntahan muna natin si Sabrina, na kasalukuyang nagwawala dahil sa kanyang pagkakatanggal. Bunga nito ay mangangako siyang pababagsakin ang Ropa at sisirain ang buhay ng pamangkin. Sisisihin din niya ang anak, na tatanungin siya kung nais ba niyang dalawa silang matanggal. Mukhang may balak si pinsan. Tuloy pa rin ang panliligaw ni Edward kay Gen at dadalhin niya ito sa isa sa kanyang malalaking bahay na malayo sa lungsod. Sasabihin niya kay Gen na siya pa lamang ang unang babae na dinala niya sa nasabing bahay, at dahil may dumating na bagyo ay hindi makakauwi ang dalawa, bagkus ay mananatili roon at magpapainit. Sa Agusan naman ay isasalaysay ni Emy kung ano ang nangyari sa ina ni Leon nang magunta ito roon. Kilala pala si Leon sa bayan bilang “Buknoy”, ang palayaw na ibinigay sa kanya ng pinuno ng baranggay. Aalukin niya si Emy na gagawin ang kanyang bahay na walang bayad. Ikatutuwa ito ng dalaga dahil nangangahulugan lamang ito na magtatagal pa si Leon doon. 

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 14

Kabanata 14
Kapwa nakangiting tinapos ni Edward at Gen ang gabi matapos ang kanilang halik at mukhang marami pang maaring mabuo sa magiging pagsasama ng dalawa kapag naisaayos na ni Gen ang gulo sa mga kamag-anak. Sa paghaharap-harap ay ipinakita niya kay Sabrina ang lahat ng nagpapatunay sa kanyang mga kalokohan, na kanyang nakuha sa tulong ni Harry, na bumaliktad na sa ina. Sa kabilang dako naman ay tuloy pa rin ang paghahanap ni Leon kay Prudencio Biglang-awa, ang lalaking nagdala sa kanya sa Maynila nung siya ay sanggol pa lamang upang ibalik sa kanyang nawalay na ina. Sa halip, ang kanyang tatay Emong ang kumupkop sa kanya. Hindi si Prudencio, kundi ang bulag na ampon nitong si Emy (Dimples Romana) ang sasalubong kay Leon, dala-dala ang sandata na handa nitong gamitin mapatunayan lamang na may masamang balak ang binata sa kanya. Pagkatapos ng isang mahabang paliwanagan, maluwag na tatanggapin ni Emy si Leon sa kanyang tahanan, kung saan dating nakitira ang ina ni Leon noong ito ay nagdadalang-tao pa.

Wednesday, November 14, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 13

Kabanata 13
Habang abala si Leon sa paghahanap sa kanyang nakaraan sa Agusan, abala naman si Edward sa pagpapahalaga kay Gen habang ito ay abala sa pagpapatakbo ng mga bagay bagay na naiwan ng ama. Ngayong nakausap na niya ang isa sa mga dati nilang tauhan, napatunayan na niya sa wakas ang mga haka-haka na may itinatago nga ang tiyahin na siyang naging dahilan ng kanilang mga suliranin. Sa kanyang pagkalito ay laging nakaalalay si Edward at handing tumulong. Kapansin-pansin din ang paglipad ng utak nito habang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga tauhan, kung saan isang mapusok na Gen na suot ang isang magarang pulang damit ang laman ng kanyang isipan. Matapos puntahan ang dalaga at dalhan ng sariling taga-luto upang mag-tanghalian, bayaran ang buong tanghalan na kanyang pagmamay-ari upang makanood silang dalawa ng palabas na silang dalawa lang talaga, at ipakilala ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Ava (Megan Young), matatapos ang gabi sa isang halik sa labi na hindi naman tatanggihan ng dalaga.

Tuesday, November 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 12

Kabanata 12
Tuloy pa rin ang bangayan ng mag-tiyahin na Gen at Sabrina lalo pa ngayon at natuklasan na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa pinamamahalaang kagawaran ng huli. Ang maliliit na away na ito ay nagdudulot na ng lamat sa pagsasamahan ng dalawa, damay na rin ang pinsan na si Harry na ipinagtatanggol ang ina. Patuloy naman ang pag-gabay ni Edward sa dalaga at hindi lamang tulong ukol sa kaalaman ang kanyang ibinibigay kundi pag-alalay din bilang kaibigan. Pupuntahan naman ni Leon si Edward ngunit hindi sila magpapang-abot. Kung nagkataon ay sabay sanang makikita ng binata ang dalawang taong matagal na niyang nais muling makita sapagkat kasama ni Edward si Gen sa mga panahon na iyon. Magkikita rin ang mag-kuya sa bahay ni Leon kung saan isang madamdaming pagtatagpo ang magaganap na mauuwi sa isang mahigpit na yakapan at masayang usapan.

Monday, November 12, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 11

Kabanata 11
Makalipas ang tatlong buwan ay nakauwi na rin si Leon at Fred sa bansa. Saksi sa muling pagsama-sama ng kaibigan at mga mahal sa buhay, ramdam ni Leon na kailangan na rin niyang ayusin ang sariling buhay, kung kaya’t siya ay magpapasyang magtungo sa Agusan upang malaman ang mga lihim ng kanyang nakaraan. Hindi naman maitago ang tuwa at pagkasabik ng kanyang amang si Emong (John Arcilla) sa kanyang muling pagbabalik. Sa tatlong buwan bago makabalik sa bansa ay hindi nakapag-usap sina Leon at Gen, na matapos dumaan sa matinding kalungkutan at pag-iisa ay handa nang lumaban at ipaglaban ang huling pangako sa ama. Sa tulong at gabay ni Edward ay hindi na niya ipagbibili ang Ropa, isang bagay na lubhang ikagagalit ng kanyang Tiya Sabrina, na kasama ng anak na si Harry ay tila ba may tinatagong kabalastugan na sa sa kanilang pakiwari ay hindi na dapat matuklasan ng kung sino man.

Sunday, November 11, 2012

A Secret Affair

♣♣/♣♣♣♣♣

After just two months and a half into the relationship, Anton (Derek Ramsay) proposes marriage. Raffy (Anne Curtis) says yes, but gets cold feet and leaves for a while to reflect on her life, something that Sam (Andi Eigenmann) takes advantage of through a series of flings which apparently began even before Anton and Raffy even met. When Raffy returns, she is ready to take her man back, something that Sam would not allow even if it is clear to her that Anton does not love her. What follows is a silent war that gradually erupts into something scandalous, making them all question if the fight is actually worth it.

I honestly thought that this was going to be a rehash of No Other Woman, which is half true. As such, comparisons are inevitable also due to plenty of similarities that the two share. Let us begin with the characters and the actors who play them.

Madaling Araw, Mahabang Gabi

♣♣♣/♣♣♣♣♣

In all her drunken stupor, a bar owner's daughter (Angelica Panganiban) declares a dare in essence of a tradition called Pangangaluluwa and with a prize money of 10,000 pesos at stake, along with her companionship and negotiable pleasure. The participants are the bar's band members, along with some staff and random guests. All they have to do is steal something and bring it back to her. The guitarist (Rocco Nacino) and his fan (Buboy Garovillo) decide to steal coconuts and crabs, the former to impress her and have another shot at being her boyfriend, and the latter to hopefully get guitar lessons from him to impress his son. The drummer (Kean Cipriano) and his friend (Edgar Allan Guzman) try to steal a piglet, but end up smoking pot at a vacant lot in the company of a middle-aged mistress and fellow pothead (Cherie Gil). The band vocalist (Karel Marquez) and the gay waiter (Dominic Roco) discover his boyfriend having an affair and end up talking about sexuality and religion instead of stealing something, and ending the night with a confused kiss. There are more of them who end up dealing with personal issues and not particularly joining the dare, like a Frenchman (Callum David) who comes back to the country to find a girl (Glaiza de Castro), with whom he had a one day affair while touring the Underground River. She turns out to be the sister of the narrator, a refugee from Vietnam working as the bartender who has lost his zest for life.

This Guy's in Love with U Mare!

♣♣♣/♣♣♣♣♣

Mike (Luis Manzano) breaks up with Lester (Vice Ganda), his gay benefactor of three years and proposes marriage to his girlfriend Gemma (Toni Gonzaga). Taking his brother-in-law's suggestion seriously, Lester pretends to be straight and orchestrates several planned encounters with Gemma so she would fall in love with him and consequently break up with Mike, in the hopes that the two of them could still get back together. Realizing that she is a good person  after all, Lester's conscience gets the better of him, but how is he to tell the truth without causing more heartaches along the way?

In the last three years, Vice Ganda has become a household name when it comes to box office movies, something impressive considering how he is relatively a newbie and how his projects are not really related to one another as part of the same franchise. Even so, it would be difficult to say that box office receipts equate to quality, and with Derramas directing what is really there to be expected other than the usual slapstick fare? It is exactly because of this that this film succeeds somehow. It is not really groundbreaking and the expectations are kind of low, but among Vice Ganda's three movies, this one has the advantage of having the stronger storyline, less gimmicks, and a more convincing portrayal of the role where we see more of him becoming the character rather than the character adjusting to him.

Tiktik: The Aswang Chronicles

♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

A pregnant Sonia (Lovi Poe) leaves her boyfriend and flees to her parents to the province. Macoy (Dingdong Dantes) pursues her and tries his best to win her back despite the strong and persistent disapproval of her nagger of a mother (Janice de Belen) and the indifference of her father (Joey Marquez). To make matters worse, the piglet he gifts them as a peace offering is actually a shape shifting aswang planning to have their unborn child for dinner. Together with sidekick Bart (Ramon Bautista) who is harboring a secret of his own, Macoy defends the family from the army of aswang whose ire they have attracted, all in the hopes of making it out alive and starting anew.

I guess it is no longer a surprise to always expect something visually stunning from Erik Matti and actually leave the cinema satisfied. This movie is like a comic book that has come to life, with the utilization of green screen maximized to render backgrounds that are as comic book perfect as they could ever be. The CGI is also truly impressive, almost without fault.

Friday, November 9, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 10

Episode 10
Si Edward ang naatasan ng ama na humarap at makiramay sa mga Saavedra sa kanilang pagluluksa. Nais din ng kanyang ama na si Arturo (Jaime Fabregas) na bilhin niya ang Ropa na pagmamay-ari ng mga Saavedra kahit lugi na ito upang siya ay makabayad sa mga tulong na ibinigay sa kanya ni Stephen noon upang magtagumpay din ang kanyang kabuhayan. Nangungulila rin si Edward kay Leon dahil isa ito sa mga pinakamagaling niyang tauhan, kaya iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigang si Sophia (Regine Tolentino) na tawagan na niya ito upang pabalikin, subalit nais naman ni Edward na bumalik ito ng kusa kung kalian niya nais. Sa pagtawag ni Leon sa ama ay ibabalita nito na tatlong buwan pa ang aabutin bago siya makauwi dahil nagpapagaling pa si Fred. Ang suliranin naman ngayon ni Gen ay kung paano tutuparin ang pangako sa ama na huwag ipagbili ang Ropa lalo pa at sabik na sabik ang kanyang Tiya Sabrina (Angelina Kanapi) na gawin iyon upang makuha ang kanyang bahagi ng yaman. Mukhang sunud-sunuran naman sa kapatid at tila walang magawa ang isa pa niyang tiyahin na si Natalia (Ana Roces).

Thursday, November 8, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 9

Kabanata 9
Pumayag si Leon na makipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang mahuli ang pangkat nila Yuri. Marahil sa pag-aalala na maari niyang ikamatay ang nasabing pagkilos, si Leon naman ang tatawag kay Gen, ngunit hindi ito sasagot dahil may mga sarili rin itong suliranin na kinakaharap. Hirap pa rin ang dalaga na tanggapin ang pagkawala ng mga magulang at hindi nito alam kung paano magpapatuloy sa kanyang buhay. Sa kabilang banda ay nahuli na ang katulong at isa pa niyang kasabwat. Kasama ang pinsan na si Harry (Slater Young), pupuntahan ni Gen ang dalawa, pagbubuhatan ng kamay, at pagbubuhusan ng sama ng loob. Sa kabila nito ay kanyang mapapagtanto na kahit ano pa man ang kanyang gawin, mabulok man ang mga may sala sa bilangguan, hindi pa rin nito mabubura ang katotohanang hindi na babalik ang kanyang ma magulang. Samantala, hindi naman napunta sa wala ang pagbubuwis ng buhay ni Leon sapagkat muntik man sumablay ang kanilang mga balak, ay nahuli pa rin ang mga dapat mahuli at malaya na sila ni Fred na makakabalik sa Pilipinas.

Wednesday, November 7, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 8

Kabanata 8
Nang dahil sa isang walang saysay na pangyayaring puno ng karahasan, sa isang saglit ay naging ulilang lubos si Gen. Bagamat naitakbo sa pagamutan ang kanyang mga magulang, hindi na umabot ng buhay ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay nakapagbilin pa ng gagawin sa kanilang kabuhayan bago tuluyang bawian ng buhay. Sa panahon ng kanyang labis na pagdadalamhati ay sinubukan niyang tawagan si Leon at umasang dadamayan siya nito, ngunit wala siyang napala, sapagkat may sariling suliranin ang binata na kailangang harapin pagbalik niya sa Vienna. Binugbog at halos patayin si Fred ng kanyang mga pinagkakautangan. Dahil dito ay nagpasya si Leon na dumulog na sa mga kinauukulan, subalit mukhang mapapahamak pa siya sa bintang na pagtulong sa kaibigan na labag sa batas ang pamamalagi sa Austria.

Tuesday, November 6, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 7

Kabanata 7
Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay dala dala pa rin ni Gen ang mga ala-ala ni Leon, ngunit kailangan din niyang harapin ang mga bagay bagay tulad ng hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ama ukol sa kanyang pasya na kusang-loob na maging manggagamot sa kung saanmang liblib na lugar sa bansa. Mabibigyan ito ng katuparan sa pamamagitan ng isang biglaang piging na inihanda ng ama upang ipagdiwang ang kanyang pagdating at muling pag-alis, na ang ibig sabihin ay pumapayag na siya sa pasya ng anak. Gayunpaman, binago ni Gen ang pasya at mananatili na lamang ito kasama ng mga magulang at itutuloy ang pagkadalubhasa sa paggamot ng mga bata gaya ng kanyang ina. Si Leon ay nasa Salzburg pa rin. Matapos ang isang madamdaming pakikipag-usap sa ama ay nagpasya ito na tatapusin lamang ang naipangako kay Tala at sa asawa nito bago siya tuluyang bumalik sa Pilipinas, isang balita na lubhang ikinatuwa ng kanyang ama. Mukhang maayos na ang lahat, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang hindi kilalang lalaki ang papasok sa bahay nila Gen, kasabwat ang katulong. Tatlong putok ang maririnig, at aabutan ni Gen ang mga magulang (Maritoni Fernandez & Jim Paredes) na duguang nakahandusay sa sahig.

Monday, November 5, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 6

Kabanata  6
Sapat nga ba ang isang gabi upang maging batayan ng isang wagas na pag-ibig? Ito ang mahalagang paksa na tampulan ng usapan ni Gen at Leon habang nag-aagahan. Sa simula ay may paligoy-ligoy kung saan may pagsasahalintulad ng kung ano man ang mayroon sila sa mga sandaling iyon sa pag-aaral ng wikang banyaga at sa pagpili ng tinapay na kakainin. Bagamat kapwa magpapasya na sundin ang utos ng utak sa halip na magpa-alipin sa bugso ng damdamin, magpapakiramdaman ang bawat isa habang nililibot ang Salzburg, hanggang sila ay mapadpad sa harap ng isang balon na nagsasabing may kapangyarihang magpatotoo ng mga kahilingan. Kukuha sila ng tig-isang barya na hahatol sa kanilang kapalaran. Itapon sa balon kung nais kalimutan, itabi kung ibig pangalagaan. Kapwa maghahagis ngunit isa lamang ang lulubog sa tubig ng balon. Sa panahon ng pagpapaalam ay mangangako ang dalawa na walang lilingon ngunit kapwa babaling ang kanilang mga paningin upang masulyapan sa huling pagkakataon ang isa’t isa. Hindi magtatagpo ang kanilang mga titig, at sa gitna ng mga hikbi at luha, bubuksan ni Gen ang palad kung saan masisilayan ang baryang piniling pangalagaan.

[JAKARTA] Budget and Itinerary


FRIDAY: November 2, 2012
Bima (Yogyakarta - Jakarta) - 350,000.00
IDR350,000.00

Sunday, November 4, 2012

[JAKARTA] The Never Ending Macet


Macet. Traffic. This is probably the answer that you'd get if your question goes something like: "What is there to see in Jakarta"? I thought it was an exaggeration but after contending with what seemed to be half of the city's population just to get on a Transjakarta bus and reeking with the smell of public agony as a result, I realized that I simply cannot love Jakarta.

Saturday, November 3, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 5

Kabanata 5
Matapos ang away kinagabihan ay magkahiwalay na nagpasyang umalis sina Leon at Gen ngunit mukhang itinadhana pa rin ang kanilang pagkikita bago lisanin ang Vienna papuntang Salzburg. Bago ito ay tinapos muna nila ang kanilang mga kaugnayan sa nakaraan: si Gen sa dating kasintahang si Jakey (Carlo Romero) na pinalaya na nito sa piling ng babaeng minamahal; at si Leon sa kaibigang si Fred na piniling lumayo sa mga gulong dala nito sa kanya. Sa pagdating nila sa Salzburg ay nakilala nila si Tala (Tetchie Agbayani), isang Pilipinang may asawang taga-roon na nagmamay-ari ng isang tanghalan ng sining. Sa paglalahad ni Tala ng pag-iibigan nila ng asawa ay naisalaysay niya ang halaga ng isang larawang iginuhit nito alay sa kanya na siyang nagbigay-daan sa kanilang pag-iibigan. Isang sunog ang tutupok sa nasabing larawan na susubukang iligtas ni Tala ngunit mabibigo. Sa paglalayon na tulungan ang mag-asawa at ituwid ang nakaraan sa pamamaraang ito, malalagay sa alanganin ang buhay ng binata, subalit siya ay ililigtas ni Gen. Sa pagtatapos ng gabi ay lalalim pa lalo ang pag-uunawaan ng dalawa na mauuwi sa pag-iisa di lamang ng kanilang mga katawan, kundi ng kanilang mga puso at damdamin.

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 4

Kabanata 4
Natuloy din ang pagliliwaliw ni Leon at Gen sa Vienna kung saan unti-unti nilang nakikilala ang isa’t isa sa pamamagitan ng paglalahad ng mga bagay-bagay ukol sa kanilang mga buhay. Karamihan sa mga pagbabalik-tanaw ay kay Leon na naman at lalong pinatutunayan ng mga ito na hirap ang binata na magtiwala sa sarili. Sa kabilang banda, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Gen, subalit napatunayan sa kabanatang ito na marami pa silang dapat matutunan sa isa’t-isa upang makapagtaguyod ng isang magandang samahan. Dahil sa mga humahabol kay Leon at sa kaibigang si Fred, nag-away ang dalawa matapos nakawin ng mga ito ang mga ipon ni Leon na nakalaan sa kanyang ama. Hindi naiwasang madamay si Gen sapagkat sa kanyang hinuha ay salapi lamang ang dahilan ng lahat at di niya batid na ilang ulit na ring nagbuwis ng buhay si Leon ng dahil sa kaibigan. Napagsalitaan din niya ang dalaga na tila napakaliit lamang ng suliranin niya kung ihahambing  sa kanya.

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 3

Kabanata 3
Matapos malaman na nangangailangan ng salapi ang kaibigan ni Leon na si Fred, pinuntahan ni Gen ang dalawa at iminungkahing babayaran sila kapalit ng pagbugbog nila sa kanyang  dating kasintahan. Ayaw man pumayag ay sumama pa rin si Leon upang awatin ang dalawa ngunit siya man ay hindi nakaiwas makisapak upang ipagtanggol ang dalaga. Matapos ang kaguluhan ay kaladkad pa rin ni Gen si Leon sa isang gabing puno ng inuman, sayawan, at sa huli, halikan. Pilit man ng dalaawa na kalimutan ang mga pangyayari, kinabukasan ay nagkita pa rin sila at inaya ni babae si lalaki na maggala sa Vienna. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay kinausap na rin ni Leon ang ama na pilit umuudyok sa kanya na patawarin na ang sarili sa mga pangyayaring hindi naman niya talaga kasalanan, ang pagkamatay ng kanyang ina sa isang sunog na dulot ng ilang sira sa kanilang bahay na si Leon dapat ang gagawa.

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 2

Kabanata 2
Nasa kagawaran pa rin ng mga kinauukulan sina Leon at Gen, kung saan matindi ang pag-aalala ng dalaga sa kanilang kasalukuyang kalagayan habang ang lahat ay tila wala lamang sa binata. Matapos mag-usap ay napagpasyahan na palayain si Gen habang si Leon naman ay ipapaiwan upang patawan ng parusa. Pinili ni Gen na magsinungaling at sabihin na kasintahan niya si Leon upang makalaya rin ito. Nagpasama siya kay Leon sa kanyang dapat na tutuluyan ngunit umurong din matapos manumbalik ang masasamang ala-ala ukol sa kanyang dapat na mapapangasawa. Sa halip ay nagpasama na lamang ito sa tinitirhan ng isang kaibigan na kapit-bahay pala ni Leon. Lumisan pala si Leon ng Pilipinas upang kalimutan ang nakaraan at makapagpatuloy sa kanyang buhay, na nahihirapan siyang gawin sapagkat sinisisi pa rin niya ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Napag-alaman din na magkaibigan pala ang mga angkan nina Gen at Edward at sila ay nagkita na bago pa man siya tumungo sa Vienna.

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 1

Kabanata 1
Vienna, Austria. Isang lalaki at kanyang kaibigan ang nasangkot sa isang kaguluhan na may kinalaman sa mga gawaing labag sa batas, kung saan sila ay napilitang tumakas matapos ang banta sa kanilang buhay. Habang hinahabol ng kanilang mga tinatakbuhan, isa-isang nanunumbalik kay Leon (John Lloyd Cruz) ang mga ala-ala ng mga tao mula sa kanyang nakaraan: ang ama at ina na umampon at umaruga sa kanya; at si Edward Pierro (John Estrada), ang pinaglilingkuran ng kanyang ama at siya ring nagpatapos sa kanya sa pag-aaral gawa ng tiwala nito sa kanyang husay sa pagguhit. Hindi batid ang tunay na dahilan kung bakit at paano siya napadpad sa Vienna, ngunit ang kamatayan ng kanyang ina matapos ang isang hindi inaasahang pangyayari ay maaring bahagi nito. Sa kanyang pagwawala at paglalasing ay magkakabangga ang landas nila ni Genevieve (Bea Alonzo) na pumunta sa Vienna upang habulin ang mapapangasawa na umiwan sa kanya at sumama sa ibang babae. Sa kanilang unang pagtatagpo, isang hindi pagkakaunawaan ang magiging dahilan upang ang dalawa ay hulihin ng mga kinauukulan.

Friday, November 2, 2012

[YOGYAKARTA] Budget and Itinerary


TUESDAY: October 30, 2012
Turangga (Surabaya - Yogyakarta) - 220,000.00
Refreshments (Convenience Store) - 11,300.00
EDU Hostel Jogja (1 Dorm Bunk/3 Nights) - 210,000.00
IDR441,300.00

[CENTRAL JAVA] Budget and Itinerary


FRIDAY: November 2, 2012
Bus (Jombor Terminal - Borobudur) - 20,000.00
Alfamart (Refreshments) - 6,300.00
Borobudur (Admission) - 30,000.00
Indomaret (Refreshments) - 15,500.00
Bus (Borobudur - Jombor Terminal) - 20,000.00
Prambanan (Admission) - 30,000.00
Eatery (Refreshments) - 11,000.00
IDR132,800.00

TOTAL - PhP597.60
Estimate of IDR1,000PhP4.50

[KLATEN] The Temples of Prambanan


If you came on a tour bus, you'd probably be taken straight from Borobudur to Prambanan. If not, you would have to go all the way back to Yogyakarta to catch a bus going there, which is the most logical route since Jogja seems to be sandwiched by the two anyway. Maybe that's why Yogyakarta is synonymous to those two heritage sites, even if they aren't really under Yogyakarta, if we be too technical about it. Moving on, Prambanan has a direct bus connection from Yogyakarta through Transjogja. Rejoice! This means no longer having to go to some far-flung bus terminal. Head to Maliboro road. The Transjogja stop in front of the tourism office is one of the stations of the 1A route to Prambanan. I think it was 1A, but just ask again when you are there, to be sure. Only one of those Transjogja buses go all the way to Prambanan after a short side-trip to the airport.

[MAGELANG] The Stuphas of Borobudur


When one says Borobudur, what is automatically conjured in mind are images of ancient prestige, magnificence, and almost perfection. Synonymous with Yogyakarta although it seems a bit unjustified, this Buddhist temple complex is the more popular of the two UNESCO World Heritage sites in Central Java, the other one being Prambanan, which is Hindu in orientation. Located at the regency of Magelang, Borobudur is around an hour away by bus from Yogyakarta’s Jombor station.

[YOGYAKARTA] Review Your History, Then Shop


Yes, I went to Indonesia with the intention of seeing Yogyakarta. In fact, I was more excited to see Jogja than Jakarta. No, I haven't been to Bali yet. In any case, people always tend to toss in Jogja in the itinerary because of Prambanan and Borobudur, which are both technically under Central Java, but best accessed through Jogja. In terms of Geography, Yogyakarta should also be under Central Java but gained autonomous administrative powers from the rest of the region as a reward for playing the role of Indonesia’s temporary capital during the revolution. I'm so confusing you right now. Enough with the technicalities. First, how is it really spelled?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Film Review