Monday, December 31, 2012

[JIANGSU] Budget and Itinerary


SUNDAY: 30 December 2012
G7134 (Shanghai Hongqiao - Suzhou) - 40.00
Bus 119 (Hu Ning – Suzhou Railway Station) - 2.00
Bus Road 1 (Suzhou Railway Station – Yin Ma Qiao) - 2.00
Suzhou Watertown Hostel (1 Bunk in 4 Bed Dorm/1 Night) - 70.00
KFC (1 pc Egg Tart + Hot Milk + Fries) - 28.50
Taxi (Zhu Hui Road – Suzhou Watertown Youth Hostel) - 11.00
CNY153.50

Sunday, December 30, 2012

[SUZHOU] One Garden Too Many


Any article on either Suzhou or Hangzhou would probably start with an old Chinese saying that goes something like: If heaven has paradise, China has Hangzhou and Suzhou. The place is said to be that drop dead gorgeous. Although frequently mentioned in tandem, the two actually belong to different provinces, but both easily accessible from Shanghai. For some reason, Suzhou won in terms of personal preference. I began to question that choice when I finally arrived.

Friday, December 28, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 45

Kabanata 45
Si Sabrina ang gagamitin ni Carlotta upang makapasok sa Ropa. Tutustusan niya ang mga pangangailangan nito upang mabili niya ang mga puhunan ng iba pang mga namuhunan dito. Isang hiling ang hihingin ni Sabrina upang maipakita ang pagtupad ni Carlotta sa usapan, ang pagpapadukot sa isang lalaking dati niyang tinutustusan. Matapos gawin ito ni Carlotta, buo na ang usapan ng dalawa at ito na ang magiging simula ng kanilang kampihan laban kay Gen at Edward. Mapapaaway naman si Edward dahil sa mga pagpuna ukol sa kanyang buhay pag-ibig pati na rin ang pagkakatanggal niya sa mataas na tungkulin sa Pierro Group of Companies. Aabot sa sukdulan ang lahat nang siya ay punahin na naman ng ama. Itatanong niya rito kung bakit ito galit na galit sa kanya, na hindi naman sasagutin ng matanda. Sa huli, siya ay mangangako na babangon mula sa kanyang pagkakadapa at ipapakita sa lahat kung paano lumaban ang isang Edward Pierro.

Thursday, December 27, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 44

Kabanata 44
Hindi ka man maniwala, umabot hanggang kabanatang ito ang walang humpay na pagngalngal, yakapan, at pagbabahagi ng malulungkot na karanasan nila Carlotta at Henry. Kaya naman pag-uwi ni Carlotta sa bahay ay malaking pagkakamali ng kanyang ama na salubungin ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan. Bakas na bakas sa mga mata ni Carlotta ang galit, at pagsasalitaan nito ang ama, na siyang matutunghayan ni Edward. Malalaman din niya sa unang pagkakataon na may isa pa palang anak si Carlotta, at pagkatapos ay sisisihin ang sarili dahil hindi niya alam at siya ang naging dahilan ng pagkakalayo ng mag-ina. Ipagdiriwang naman nila Gen ang kaarawan ng yumao niyang ama, at hindi magiging lubos ang kasiyahan kung walang sabunutan. Susugurin ni Sabrina ang pamangkin at magpapalakasan ang dalawa, ngunit lugi si Sabrina dahil maraming kakampi si Gen. Hihingi naman ng tulong si Mang Epong kay Emy na panghimasukan ang buhay ni Leon, sa pamamagitan ng paghahanap sa mga tunay na magulang nito.

Wednesday, December 26, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 43

Kabanata 43
Ang kabanatang ito ay ang pagpapatuloy ng paglalahad ni Carlotta ng mga masamang naganap sa kanyang buhay matapos mawalay sa anak sa Agusan. Matapos makatakas muli sa ama ay kakapit siya sa patalim upang mabuhay at upang balikan ang naiwang anak. Ipagbibili niya ang laman, malululong sa bawal na gamot, at sasama sa kung sinu-sinong lalaki. Sa kulungan ang kanyang bagsak kung saan makikilala niya si Rex, ang pinuno ng WoL na magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ngunit hahalayin siya ni Rex ng paulit-ulit. Mawawalan siya ng tiwala sa WoL at mangangakong pababagsakin silang lahat. Ilalahad din ni Henry ang kanyang nakaraan. Ang kanyang lolo pala ay naging kaibigan ni Arturo Pierro at Stephen Saavedra at lolokohin ng dalawa ang kanyang lolo upang makamkam ang kanilang lupain na nagngangalang Lucia. Sa huli, aaminin nito kay Carlotta na siya ang nagpapatay sa mga magulang ni Gen, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti.

Tuesday, December 25, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 42

Kabanata 42
Si Leon nga ang nawawalang anak ni Carlotta. Ito ang aaminin niya kay Henry (Allan Paule), ang kanyang nagbabalik na dating kasintahan.  Naudlot ang kanilang pag-iibigan dahil sa pakikialam ng kanyang ama. Sinabi ni Arturo kay Carlotta na ipinagpalit siya ng kasintahan sa isang malaking halaga, habang isang sulat naman ang natanggap ni Henry na pinalabas na galing kay Carlotta. Ito ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nang malaman ni Carlotta na siya ay nagdadalang-tao, minabuti nitong umalis na at magpakalayu-layo sa Agusan kung saan siya ay kilala bilang Amina. Ito rin ang pangalan ng ina ni Leon na nabanggit ni Emy sa kanya. Malalaman ni Arturo ang kinalalagyan ng anak at pupuntahan ito sa Agusan, kung saan pilit niyang ilalayo si Carlotta sa anak nito. Dahil si Edward lamang ang nakaaalam kung saan siya nagpunta, siya ang sisisihin ni Carlotta sa pagkakahiwalay niya sa kanyang anak.

Monday, December 24, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 41

Kabanata 41
Si Carlotta ang iluluklok sa dating tungkulin ni Edward. Sa halip na maging malungkot ay babatiin pa ni Edward ang kapatid at mangangako na aalalayan siya sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan. Iba naman ng balak ni Carlotta sapagkat nais niyang samsamin ang kabuuan ng puhunan ng Pierro Group of Companies na kasalukuyang pag-aari ni Edward. Tutulungan siya ng ama na makamkam ito bilang kabayaran sa kanyang mga naging kasalanan sa anak sa nakalipas. Mabuti man ang pagharap sa ama, may lihim naman na balak si Carlotta laban dito. Darating ang isang panibagong tauhan na may kaugnayan kay Carlotta, ang kanyang dating kasintahan na hindi niya nakatuluyan nang dahil sa kanyang ama.

Friday, December 21, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 40

Kabanata 40
Tanggal na sa kanyang tungkulin si Edward. Matapos makipag-usap kay Gen at maghinga ng sama ng loob ay magpapasya siya na sundin ang sariling nais, ang bigyan ng malaking halaga ang mga nasalanta ng pagsabog sa Pierro Cityland. Dahil dito ay mapipilitan ang kanyang ama na hikayatin ang mga kasamahan na tanggalin si Edward. Idudulog naman ito ni Edward sa kanyang manananggol kasabay ng paratang na sinadya ang pagpapasabog sa Pierro Cityland. Aaminin ni Emy kay Leon na mahal niya ito, isang bagay na ipagsasawalang kibo ng binata ngunit pasasalamatan din. Uutusan ni Carlotta ang isang kasamahan sa Warriors of Light na lumutang at isumbong sa mga Pierro si Rex. Sa kanyang pagkakaipit at pagkakadiin matapos magsulputan ang iba pang mga may nais magpabagsak sa kanilang pangkat, iinom si Rex, kasama ang ibang mga kasama ng lason na ikamamatay nila bago pa man sila mahuli.

Thursday, December 20, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 39

Kabanata 39
Nailabas na rin si Edward sa gumuhong gusali at si Gen ang unang aalalay at sasama sa kanya papunta sa pagamutan. Maiiwan si Leon sa labas ng gumuhong gusali. Sa pagkawala ni Edward ay sasamantalahin ni Carlotta ang pagkakataon at ipipilit ang kanyang mga nais sa pagpupulong sa Pierro Group of Companies, subalit mapuputol ang kanyang pang-aagaw ng kapangyarihan dahil darating si Edward upang muling gampanan ang tungkulin, sa halip na magpahinga. Tatanungin nito ang kapatid kung bakit ito biglang nawala matapos ang pagsabog. Magdadahilan naman ito, at makakalusot. Sa muling pag-uusap ni Leon at Gen, liliwanagin ng binata na wala siyang karapatan kahit kailan na umibig kay Gen dahil sa laki ng utang na loob niya kay Edward, na hindi niya kayang pagtaksilan. Ipipilit ni Edward na bigyan ng malaking halaga ang mga nasalanta ng pagsabog, ngunit sasalungat ang kanyang ama at ang mga kasama nito. Sa kanyang pagkatalo, isang tao ang tatawagan niya at paghihingahan ng sama ng loob, si Gen.

Wednesday, December 19, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 38

Kabanata 38
Wala pa ring malay si Edward ngunit magigising siya sa mga paulit-ulit na hiyaw ng saklolo ng mga taong kasama niya sa loob ng gumuhong gusali. Sa labas naman ay magkakasama na sina Leon, Gen, Harry, Ava, at Sofia. Dahil siya ang nakaaalam ng itsura ng loob ng gusali, si Leon ang mamumuno sa pagbabalak kung paano sila papasok. Sa huli ay mahihikayat din niya ang mga tagapagligtas na isama siya sa loob upang siya ang kanilang maging gabay. Uutusan ni Arturo si Sofia na magpatawag ng isang mabilisang pagpupulong upang palitan si Edward sa kanyang tungkulin. Titiyakin naman ni Sofia sa matanda na magiging maayos ang lahat. Bago pumasok sa loob ay makakausap pa ni Leon si Gen at malalaman dito na wala na pala si Edward. Makikita ang panghihinayang sa kanyang mga titig bago siya umalis upang hanapin si Edward. Kakausapin din ni Ava si Gen tungkol sa pagbabalikan nila ng kapatid niya, at ipaaalam sa kanya na hindi pa siya nawawalan ng pag-asa na sila ay maari pang magkabalikan. Mahahanap ni Leon si Edward bago pa man ito muling mawalan ng malay.

Tuesday, December 18, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 37

Kabanata 37
Isang malakas na pagsabog ang yayanig sa Pierro Cityland, isa sa mga gusaling pag-aari nila Edward. Dahil papalabas pa lamang ang magkapatid na Edward at Carlotta nang mangyari ang pagsabog, agad na makikipag-ugnayan si Edward upang mailigtas ang mga nadamay. Mawawala naman si Carlotta dahil pupunta ito sa Warriors of Light upang sitahin ang kanilang pinuno. Gayunpaman, agad din siyang mapatatahimik nito at mahihikayat na gamitin ang pangyayari upang sila ay makalamang, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga mamamahayag at pagsabi na kapabayaan ang dahilan ng pagsabog, ang pagtagas ng langis sa loob ng gusali. Agad agad pupunta si Gen at si Leon sa pinangyarihan ng pagsabog upang umalalay kay Edward. Magkikita ang dalawa sa nasabing pook. Sa pagnanais ni Edward na iligtas ang mga hindi pa nakakalabas ng gusali, papasok ito at sa huli ay mahuhulog dahil sa pagguho ng isang palapag. Mawawalan siya ng malay.

Monday, December 17, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 36

Kabanata 36
Napagalaman ni Sofia at kanyang iniulat kay Edward na si Carlotta ay naging asawa ni Rex, ang pinuno ng kanilang pangkat, at marami ang galit sa kanya dahil sa kanyang pagtiwalag sa kanila at ang paglayo niya kay Ivan, na siyang tinuturing nilang sugo. Gayunpaman, buo pa rin ang tiwala ni Edward sa kapatid. Sa paglipat ni Leon sa Batangas ay maghahanap ito ng ikabubuhay, ngunit walang tatanggap sa kanya dahil laging walang nangangailangan. Si Emy naman ay makapapasok sa isang paaralan bilang isang guro kahit pa siya ay bulag. Makikipagtulungan naman si Gen sa mga maliliit na mangangalakal at makikipagtulungan sa mga ito alang-alang sa pagpapaunlad ng Ropa. Masisiraan si Ava ng sasakyan at hindi sasagutin ng kanyang Kuya Edward ang kanyang mga tawag kaya si Harry ang tatawagan niya, na sa una ay tatangging tulungan siya ngunit darating pa rin kinalaunan at ito ang magiging simula ng isang pagkakaibigan. Sa utos ni Rex ay pasasabugin ng kanyang mga tauhan ang gusali ng mga Pierro na nagngangalang Pierro Cityland. Magaganap ang pagsabog habang papalabas ng gusali ang magkapatid na Edward at Carlotta.

Friday, December 14, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 35

Kabanata 35
Sa kanyang muling pagbabalik sa Ropa ay isang maliit na salu-salo ang sasalubong kay Gen, kung saan siya ay mangangako na patuloy pang pagbubutihin ang kanyang tungkulin upang lalong umunlad ang kanilang kabuhayan. Walang tigil naman ang pagsunud-sunod ni Ava kay Harry upang tulungan siya nito na hikayatin si Gen na balikan si Edward, isang bagay na ayaw namang gawin ng binata. Sa kanyang pangungulit ay mapapaaway si Harry sa pagtatanggol sa kanya at tutulungan naman niya itong palitan ang gulong ng kanyang sasakyan na siya rin naman ang nagtanggal ng hangin. Ibabalita ni Carlotta habang naghahapunan ang pagsasalita ni Ivan, at sasamantalahin ni Arturo ang pagbaling ng usapan kay Leon upang talakan na naman si Edward. Magsisinungaling si Edward sa lahat at sasabihing si Leon ang kusang nagbitiw sa kanyang tungkulin kahit na siya ang nag-utos na umalis ito. Tatanggihan din niya ang ibinabalik ni Gen na puhunan niya at hahamunin itong palaguin muna ito bago ibalik sa kanya. Mangangako naman si Carlotta sa sarili na matapos makaganti sa WoL ay ang sarili namang ama ang isusunod niya.

Thursday, December 13, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 34

Kabanata 34
Sa pag uwi ni Leon ay ibabahagi nito ang masamang balita sa ama at kay Emy. Imumungkahi naman ng kanyang ama-amahan na lumipat na lamang sila sa Batangas kung saan naroon ang mga pinsan nito. Sa kanilang paglisan ay hindi na siya aabutan ni Gen, na kinailangan pangtakutin si Trina upang payagan na siyang makalabas at kausapin si Leon. Sa pagkagulo ng kanyang isipan ay lalapit si Gen kay Edward at ibabalik ang ipinuhunan nito sa Ropa. Tuloy tuloy na rin ang pagbabalik ni Carlotta dahil isa sa mga may mataas na katungkulan ang nagbitiw sa Pierro Group of Companies at siya ang ipapalit dito. Hindi maiiwasan ni Sofia na ipaalam kay Edward ang kanyang pag-aalala sa mga nangyayari. Aaminin din niya na wala siyang tiwala sa ate ni Edward. Tama lang ang pagkawalang tiwala nito dahil may masama talagang binabalak si Carlotta at ang masamang balak na ito ay ang pasabumgin ang isang gusali na pag-aari ng mga Pierro.

Wednesday, December 12, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 33

Kabanata 33
Sa pagdating ni Emy sa Maynila ay mabibigyan si Leon ng dahilan upang ngumiti. Patitirahin niya ito sa kanyang bahay. Hindi naman maiiwasan ni Edward na gamitin ang kanyang katayuan upang pahirapan si Leon. Sa kanyang pananaw, ito lamang ang humahadlang sa kanilang dalawa ni Gen, kaya matapos niya itong ipahiya sa harap ng mga kasama sa isang pagpupulong, kakausapin niya ito at uutusang umalis na at magpakalayo layo, isang bagay na ipapangako naman ni Leon. Ikalulungkot naman ni Ava ang paghihiwalay ng kuya niya at ni Gen, ngunit wala naman siyang magagawa tungkol dito. Pupuntahan ni Carlotta si Leon sa bahay, nagbabakasakaling mapagsasalita muli nito si Ivan, ngunit ang kanilang aabutan ay si Emy. Hindi kilala ni Carlotta si Emy, ngunit kilala siya nito dahil kapwa silang kabilang sa iisang pangkat, ang Warriors of Light (WOL). Magiging tuliro si Carlotta sa pagbanggit ni Emy sa pangkat, ngunit magpapaalam siya ng maigi upang umiwas. Sa paglisan ni Leon ay tiyatiyagain ni Edward ang muling pagsuyo kay Gen sa pamamagitan ng pag-aalaga rito.


Tuesday, December 11, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 32

Kabanata 32
Pipilitin ni Gen magpaliwanag ngunit malinaw naman na ang lahat kay Edward na si Leon ang mahal ng babaeng iniibig niya. Itatanong niya kay Gen, at pati na rin kay Sofia kung makabuluhan bang talaga ang pinagsamahan ni Gen at Leon na kung tutuusin ay napakaikli lamang na panahon kung ihahambing sa pinagsamahan nilang dalawa? Sasagutin naman siya ni Sofia na hindi sukatan ang panahon pagdating sa pag-ibig. Nais naman kausapin ni Gen si Leon at nagpasya siya na hindi pa rin makikipagbalikan dito kahit nakipagkalas na siya kay Edward. Sa kanyang pananaw ay tila ba sinisira niya ang magandang samahan ng dalawa na bago pa man siya dumating ay naroon na. Naibunyag naman sa kabanatang ito na kabilang pa rin si Carlotta sa kanilang pangkat, at ang totoo niyang hangarin ay ang gamitin ang Pierro Group of Companies upang isakatuparan ang nais ng nasabing samahan. Panatag man sa pananalita, bakas naman sa kanyang mga mata ang magkahalong takot at galit sa pinuno ng nila (Lito Pimentel) na ama ng kanyang anak. Magsasalita naman si Ivan matapos ang matagal na panahon nang makasalamuha nito si Leon, isang bagay na ikatutuwa ni Carlotta. Sasalubungin naman ni Leon si Emy na bagong dating sa Maynila.

Monday, December 10, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 31

Kabanata 31
Mahuhuli ni Edward si Leon na hinahalikan ang noo ni Gen. Pipilitin niya itong ipaliwanag sa kanya kung ano ang nakita, ngunit ang napipintong gulo ay mauudlot dahil sa pagdating ng manggagamot na titignan ang kalagayan ni Gen, na siya namang magigising na sa mahimbing na pagtulog. Napanaginipan niya si Leon at isang buhay kasama niya at may anak sila. Sa kanyang paggising, pangalan ni Leon ang kanyang sasambitin kahit na si Edward ang nasa kanyang tabi. Ipapatawag pa rin ni Edward si Leon sa ibang lugar at dito ay aaminin na nito sa kanya ang lahat. Bilang ganti ay sasapakin niya si Leon ng ilang ulit upang ilabas ang galit. Mangangako naman si Leon na lalayo na siya, ngunit ang kanyang sulat na naglalaman ng kanyang pagbibitiw ay ibabalik ni Edward, bilang pagtanggi nito. Sa pagbalik ng kamalayan ni Gen ay ipapaliwanag niya kay Edward ang lahat, subalit hindi ang pag-amin na ito ang ikabibigla ni Edward, kundi ang pahayag ni Gen na si Leon pa rin ang nasa puso niya. Sa ibang mga pangyayari, matatandaan na ipinadala si Emy sa isang liblib na pook upang pagsisihan ang kanyang kasalanan na pag-ibig kay Leon. Aaminin ng nagbabantay sa kanya na maraming tiwaling gawain ang pangkat na kanyang kinabibilangan, at kamatayan ang naghihintay sa kanya kung hindi pa siya aalis. Tutulungan siya nitong tumakas.

Friday, December 7, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 30

Kabanata 30
Wala pa ring malay si Gen at sa kanyang kalagayan ay mananaginip siya ng isang buhay na kasama si Leon kung saan mayroon silang anak at namumuhay na masaya kasama ang isa’t isa. Ngunit ito ay isang panaginip lamang, at ang katotohanang naghihintay sa pagdilat ng kanyang mga mata ay ang kabaliktaran dahil si Edward ang nasa kanyang tabi at matiyagang nagbabantay at nag-aalaga sa kanya at hindi si Leon. Sa gitna naman ng magandang panaginip na ito ay magiging tila bangungot ang lahat dahil lalala pa lalo ang kalagayan ni Gen. Samantala, kakausapin naman ng kaibigan ni Gen si Leon at sasabihan itong layuan na ang kaibigan dahil maligaya na ito kay Edward. Kahit na ipagtatanggol ni Leon ang sarili ay magpapasya rin ito sa huli na ipaubaya na si Gen kay Edward. Sisisihin niyang muli ang sarili sa mga pangyayari gaya ng lagi na lang niyang ginagawa. Sa kanyang pamamaalam kay Gen ay makikita siya ni Edward na hinahalikan ito sa noo.


Thursday, December 6, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 29

Kabanata 29
Itatakbo si Gen sa pagamutan matapos mabunggo ng sasakyan at malalaman ni Edward kung saan pupunta dahil sa pakialamerong tambay na may masamang pag-uugali na pagdampot ng mga bagay bagay na hindi naman sa kanya. Nakatulong naman siya kahit paano kaya ayos lang. Matapos tawagan ni Edward ay susugod din si Leon upang alamin ang kalagayan ni Gen, na walang malay dahil sa malalang tama sa kanyang ulo. Samantala, ilalagay naman ni Carlotta ang singsing sa kagamitan ng isa sa mga kasambahay na magiging dahilan ng pagkakatanggal nito sa kanyang tungkulin. Marahil ay bahagi ito ng balak niya na palitan lahat ng kasambahay upang maisakatuparan ang nais gawin ng kanyang pangkat. Makikita ni Leon si Edward na umiiyak sa tabi ni Gen, bagay na nais din niyang gawin ngunit hindi maari dahil hindi naman siya ang kasintahan.

Wednesday, December 5, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 28

Kabanata 28
Sa pagpunta ni Leon sa bahay ni Gen ay pipigain niya itong sumagot sa kanyang tanong kung bakit niya tinanggihan si Edward. Siya ba ang dahilan? Mahal pa rin ba siya ng dalaga kaya nito tinanggihan sa Edward? Makukuha ni Leon ang sagot na ninanais dahil mahal pa rin naman siya ni Gen, ngunit susumbatan din siya nito sa kanyang pagkawala sa kanyang buhay noong mga panahong kailangang kailangan siya nito. Itatapon ni Gen ang matagal na niyang itinago na barya na dapat ay sa Vienna pa niya ginawa. Pupunitin naman ni Leon ang larawan nilang dalawa. Tapos na nga ba ang lahat? Muntik nang malaglag si Leon mula sa ginagawang gusali kung saan siya tumakbo upang maglabas ng sama ng loob, ngunit makakaligtas ito at si Gen ang mapapahamak dahil mabubundol ito ng sasakyan.

Tuesday, December 4, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 27

Kabanata 27
Nang maalimpungatan kinabukasan sa kanyang kalasingan, isang tawag naman mula kay Carlotta ang sasalubong kay Edward. Naglayas si Ava. Nakita ni Ivan ang mga gawang pang-sining nito at naisipang maglaro ng bata at di sinasadyang mababoy ang isang sa mga nasabing gawa. Matapos makipagsagutan sa ama ay mag-aalsabalutan ang dalaga at lilisanin ang kanilang bahay. Ayon naman kay Edward, ganoon talaga ang nakababatang kapatid at kinalaunan ay babalik din. Dahil sa pagmamadaling pag-alis ni Edward ay maiiwan si Gen at Leon sa bahay, kung saan paghahandaan ni Leon si Gen ng agahan at ang dalawa ay makakapag-usap pa. Pag-uwi ni Leon sa bahay ay ang ama-amahan naman ang mangangaral sa kanya ukol sa utang na loob nila kay Edward. Makikipag-inuman si Leon kay Fred at dala na rin ng kalasingan at pang-uudyok na kaibigan, pupuntahan  nito si Gen at tatanungin kung siya ba ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa alok ni Edward.

Monday, December 3, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 26

Kabanata 26
Aabutan ni Leon si Gen sa kanilang bahay at hihingin nitong pilit ang kanyang tulong upang hanapin si Edward. Alinsunod sa napag-usapan nila ng ama-amahan, magsisinungaling si Leon kay Gen at sasabihing hindi niya alam kung nasaan si Edward. Sa huli ay sasamahan din siya nito sa bahay ni Edward sa kabila ng mariin na pagtutol ng kanyang ama-amahan. Sa sasakyan ay makakapag-usap ng bahagya ang dalawa. Pagdating sa bahay ay daratnan nila si Edward na nakikipaglasingan sa mga kaibigan. Iaakyat nila ito sa silid at patutulugin. Sa kanilang muling pagtatagpo sa labas ng silid, sasabihin ni Leon kay Gen na siya ang gumawa ng pagkakaayos ng bahay na iyon na handog niya dapat sa kanyang magiging asawa, ngunit napunta ito kay Edward. Maiiyak si Gen at halos maghahalikan na ang dalawa ngunit mauudlot ito dahil tatawagin ni Edward si Gen mula sa kanyang silid. Samantala, tiyak nang nakikipag-usap pa rin si Carlotta sa pinuno ng kanilang samahan at lumalabas na pinapaikot lamang niya ang mga kamag-anak upang makakuha ng kung anumang kakailanganin ng kanilang pangkat upang maisakatuparan ang kanilang mga balak.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review