Wednesday, November 30, 2022

Darna: Episode 78


78. Missed Friendship
Iba’t-iba ang pananaw ng mga taga Nueva Esperanza sa inamin ni Darna tungkol sa kaugnayan niya sa pinagmulan ng mga Extra. Salungat naman ang saloobin ni Lolo Rolando na sisisihin ang mga nakaupo dahil sila ang nagpasabog ng tibagan na naging sanhi ng pagkalat ng Krisalis. Sa pagkakabunyag na si Darna pala ang dahilan kung bakit siya nagiging babaeng ahas ay lalong iigting ang galit ni Regina dito. Magkatulad sila ni Narda na hindi makatulog dahil sa dami ng kanilang mga iniisip kaya naman magpapasya si Regina na magtungo sa bahay ng kaibigan upang magkaroon ng karamay. Makakatulog ang dalawa ng magkasama at gagaan ang kanilang mga kalooban. Ikatutuwa man ni Ali ang magandang dulot ng pagkakaibigan nila Regina at Narda, agad agad naman itong kikilabutin muli sapagkat gagamitin ni Regina ang bagong lakas upang maghasik muli ng lagim. Dalawang magkasintahan ang kanyang papaslangin bago magtangkang pumatay ulit. Magkakaharap sila ni Darna at maiisahan niya ito. #DarnaMissedFriendship

Tuesday, November 29, 2022

Darna: Episode 77


77. The Purge
Pagbabantaan ni Zaldy si Valentina kaya naman dadalawin siya nito sa kanyang tanggapan subalit sa halip na patayin ay magpapasya si Valentina na paglaruan na lamang siya. Tuluyan nang magpapaalam si Luna upang bumalik sa Marte at magpapasalamat ito sa mga napalapit na rin sa kanya sa kanyang pananatili sa daigdig. Sa paglisan ni Luna ay ibang kalaban naman ang haharapin ni Darna ngayong tinigilan pansamantala ni Borgo ang pagpapanggap bilang siya. Uutusan nito bilang Madame Victoria si Sigfried Cruz na lumalabas na tauhan din pala niya gaya ni Maisha upang paigtingin ang galit ng mga tao kay Darna. Ibabahagi nito kay Ibarra ang katotohanan na ang pagkakalibing at pagpapasabog sa cyborg na kalaban noon ni Zora ang pinagmulan ng mga Extra na totoo naman kahit na si Borgo naman talaga ang nagpakawala dito. Aamin si Darna sa kanyang panayam kay Sigfried na siya nga ang naging dahilan. Hihingi ito ng tawad at mangangako na aakuin ang tungkulin upang itama ang mali. #DarnaThePurge

Monday, November 28, 2022

Darna: Episode 76


76. Darna Vs Darna
Tuloy lang ang panggugulo ng masamang Darna at magkakaharap sila ng totoong Darna sa iba’t-ibang pagkakataon. Patuloy naman din ng paghahanap ni Luna ng paraan upang magawa ang kanyang sasakyang pangkalawakan. Hihingi sila ng tuloy kay Lolo Rolando subalit sasabihin nito na mukhang wala nang pag-asa ang sasakyan kaya imumungkahi ng matanda na ayusin na lamang nila ang ginamit ni Zora noon. Sa huling paghaharap ng dalawang Darna ay panandaliang matatalo ang masama at malalaman natin na si Borgo nga pala talaga ito. Magbabalik ito sa kanyang sariling sasakyang pangkalawakan at magwawala bago magbantang muli at isa-isahin ang kanyang mga masasamang balak. Kung gaano kabilis pinaratangan ng mga tao si Darna ay ganoon din kailis manunumbalik ang tiwala nila rito matapos mapatunayan na hindi naman pala talaga siya ang nanggugulo. Pag-uusapan nila Regina at Ali ang maaring pagiging Darna ni Narda subalit babalewalain din agad ang haka-haka. #DarnaVsDarna

Friday, November 25, 2022

Darna: Episode 75


75. Ship Wreck
Marami-raming bagong kaalaman na makakalap si Regina sa kanyang pagtungo sa tanggapan nila Brian upang dalawin ito. Bukod sa mga naghahanap ng mga nawawalang kamag-anak na pinatay niya bilang Valentina, malalaman din ni Regina kay Pineda na may lihim na ugnayan pala sila Brian at Darna sa pamamagitan ng telepono ng huli. Susubukan niya itong hingin kay Brian pagdating nito at idadahilan na nais lamang niyang makapanayam si Darna ngunit hindi nito ibibigay sa kanya ang hinihingi. Makukuha naman din iya ito sa kanyang pagpuslit sa bahay ng binata bilang Valentina. Makukuha na ni Luna lahat ng ligaw na bahagi ng Krisalis na siyang hudyat upang bumalik na siya sa Marte. Magpapaalam man, matatagpuan nilang sira ang sasakyang pangkalawakan nito at ang pagbibintangan nilang sumira ay si Borgo. Aanyayahan naman ni Rex si Narda na kumain sa labas at magkakakilala pa lalo ang dalawa. Sa huli, isang masamang Darna ang sasalakay sa taong bayan kaya naman abala na naman si Narda upang tuklasin kung sino ito. #DarnaShipWreck

Thursday, November 24, 2022

Darna: Episode 74


74. All Out
Sasalakay na rin sana si Regina nang makita si Darna na nakikipaglaban kay Silent Shocker ngunit pipigilin ito ni Ali at ng sarili at sa halip ay manonood na lang ito. Mapapatumba ni Brian sila Miguel at Ino habang pagtutulungan naman ng mga kababaihang barkada ni Narda si Clara. Ang matitira na sabay-sabay sasalakay kay Darna ay sila Silent Shocker, Human Urchin at Levitator. Hindi naman mapipigilan ang pagpapalit anyo ni Luna sa harap ni Richard upang saklolohan si Darna. Matatalo ng dalawa ang kanilang mga kalaban at mabubunyag sa Nueva Esperanza ang pagdating ni Luna na babansagan nilang Armada. Pagagalitan ng matindi ni Lola Roberta si Ding dahil sa pagpuslit nito sa loob ng piitan ng mga Extra habang labis na pagagalitan din ni Zaldy ang anak na si Noah dahil sa pagtakas ng mga Extra. Mapapansin nila Narda at Ding na karamihan sa mga pinatay ni Valentina ay may kaugnayan kay Regina kaya naman ipapaalam niya ito sa kaibigan subalit sasabihan siya ni Regina na nagkataon lamang ang lahat. #DarnaAllOut

Wednesday, November 23, 2022

Darna: Episode 73


73. Happy Fiesta
Masaya ang lahat sa Nueva Esperanza sa taunang pista kung saan nagpapabango na namn si Zaldy ng pangalan. Gayunpaman, ang lahat ay masigla at nagsasaya. Pupunta sila Narda, Luna at Lola Roberta sa pagdiriwang at magkikita-kita sila doon nila Regina, Ali, Richard at Noah. Wala si Ding dahil siya ay kasama ni Tricia na pupuslit sa loob ng piitan ng mga Extra at masasaksihan ang pagtakas ng mga ito. Hihikayatin kasi ni Borgo bilang Madame Victoria si Zaldy na unahin ang pagsasaliksik sa mga ito kaya naman mabibigyan sila ng pagkakataon upang magkita-kita sa loob at magbalak na tumakas. Agad na darating sila Brian ngunit wala naman silang laban sa mga Extra. Matapos makatakas ay magtutungo ang mga ito sa pagdiriwang at maghahasik ng lagim. Agad mapapatumba ni Antiporda ang Extra na tumatalbog sa pamamagitan ng paghagis ng patalim dito habang lumulutang. Sa kaguluhan ay makakapagpalit ng anyo si Darna at unang makikipagtuos kay Silent Shocker. #DarnaHappyFiesta

Tuesday, November 22, 2022

Darna: Episode 72


72. Power Up
Magkakaharap sila Darna at Valentina sa isang madilim na sulok ng kagubatan kung saan lululunin ng buo ng ahas ni Valentina si Darna bago ito makawala. Bago muling magpakita sa anak na si Regina, aalalahanin ni Rex kung paano sila nakaligtas ni Ishna mula sa pagsabog ng Agrix sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo sa huling sandali. Nakatakas man sila ay sugatan din silang dalawa at inabot din ng ilang araw bago sila makabangon muli. Sa kanyang pagbabalik ay magkikita silang dalawa ni Narda sa tanggapan ni Regina at muling ipapakilala sa kanya ng anak ang kaibigan. Patuloy man sa paghahanap kay Borgo ay lingid naman sa kaalaman ni Narda na nasa harap na niya ito. Sasanayin ni Luna si Narda sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga taga-Marte at sasabihan ito na kayang palabasin ng tagapangalaga ng bato ang Hiraya na isang uri ng lakas na ang tagapangalaga lamang ang nakakatawag. Huli raw itong nagamit ni Zora ng kalabanin niya ang mga halimaw sa ilalim ng Marte. #DarnaPowerUp

Monday, November 21, 2022

Darna: Episode 71


71. Fighter
Marahil ay hindi naman talaga tutuluyang patayin ni Valentina si Noah dahil ginawa lamang niya ito upang palabasin si Darna. Isusugod sa pagamutan ang binata at makakaligtas naman ito. Matutuklasan ng mga manggagamot na walang kamandag na natagpuan sa kanyang katawan. Tila aayon naman sa ibang mga balak ni Regina ang mga pangyayari. Totoo nga na sisisihin ni Narda ang sarili kaya mapipilitan itong alagaan si Noah. Sasamantalahin naman nila Noah at Regina ang pagkakataon. Isasama ni Regina si Brian sa pagamutan upang simulan ang pagsisiyasat sa mga pangyayari. Dito nila ibbalandra ang pagiging malapit nila Noah at Narda kahit na napipilitan lamang ang huli. Mapapasok naman ni Ding ang CCTV ng piitan ng mga Extra at mapapatunayan nila ni Tricia na may ginagawa ngang kababalaghan si Ibarra. Sa pagkahuli ni Brian sa Pintado Gang at sa kanyang pagka-abala kay Valentina ay maitutuloy ni Zaldy ang iba pa niyang mga gawaing di ayon sa batas. Makakatanggap ng tawag si Regina mula sa amang si Rex. #DarnaFighter

Sunday, November 20, 2022

1899: Episode 8


8. The Key
Henry tells Elliot the truth about the simulation being a prison made by his mother for him in a drastic attempt not to let him go. Eyk transfers to the Kerberos and Maura informs everyone about what she knows so far but they think she’s just crazy and they all try to get off the ship. Maura and Eyk go to Daniel’s memory and find a way back to the asylum as everything starts to glitch. They are cornered by Sebastian who deactivates Eyk with his device and takes Maura back to her father. They inject her with the serum but instead of the simulation restarting, she ends up in Elliot’s room under the cross where Daniel meets her after he hacks the mainframe and changes the values of the pyramid and the key. He hands over a new pyramid to her. Using their wedding ring as the new key, she finally wakes up in a spaceship called Prometheus. The year is 2099 and she sees the Survivors unconscious and attached to machines. She receives a message from her brother Ciaran on the monitor welcoming her to reality.

1899: Episode 7


7. The Storm
Daniel finds a way out from being locked in the asylum’s Room 1011 while Maura returns to a ship that is facing a storm head-on. Daniel finds The Boy and assures him that they will get it right this time. Maura and Daniel end up seeing each other in his flat in the pocket dimension under his bed. It is revealed that they are married and The Boy’s name is Elliot. He is their son. He also tells Maura that they are in a simulation that is in an endless loop and that she is the only one who can end it if only she gets to remember. She discovers a key in her necklace’s locket. The simulation is nearing shutdown as Elliot is found by Sebastian and delivered to Henry. The herd is thinned further amidst the impending shutdown. Ángel is fatally pinned by a falling column. Olek is thrown overboard by a wave as he tries to save Ling Yi. Lucien succumbs to his last epileptic seizure. Franz, Iben, and Anker all drown as water floods the ship.

1899: Episode 6


6. The Pyramid
The survivors split up to get things done. Tove, Clémence, Iben, and Virginia search the ship for survivors as Tove suffers from flashbacks of her family’s tragic past and Virginia is stabbed by one of the crystal-like black stalagmites now invading the entire ship. Ramiro, Iben’s husband Anker (Alexandre Willaume), and Sebastian are left at the captain’s cabin but Sebastian sneaks out to meet Henry at the wasteland. He is asked once more to find The Boy, whose pyramid is essential to the success of their project. The men and Ying Li head to the engine room to power up the ship once more. Maura takes Eyk with her to the asylum to look for The Boy. They discover that that little corner of pocket reality is bound by the hulls of the ship and appears fully contained therein. Daniel shows up after following them and has an altercation with Eyk. Tinkering with his device sends Eyk to the Prometheus where he sees other floating ghost ships surrounding it. Daniel tells Maura that he is her husband.

1899: Episode 5


5. The Calling
Maura blacks out and wakes up in the same dining hall where the other passengers have locked The Boy inside a cupboard. She tries to rescue him but is threatened by gunshots that miraculously freeze along with everyone as The Boy uses his pyramid to get them out of there. He takes Maura to the tiled shaft under her bed and opens a portal to another world through his beetle. There, Maura finds the asylum and meets her father Henry (Anton Lesser). Daniel follows them and promises The Boy that he won’t be found while hiding there. Tove defects to the other side. A ticking noise puts the ship’s passengers on a trance including Ling Yi’s mother and Krester who are among those who throw themselves overboard. Daniel deactivates the sound through the machine in the engine room. It is revealed that Sebastian has a puzzle-like device similar to Daniel’s. The survivors of the mass suicide all gather on the main deck. In a mansion somewhere, Henry looks out to a barren wasteland with a giant pyramid from his window.

1899: Episode 4


4. The Fight
A literal fight ensues between the upper class passengers and the now armed religious fundamentalists downstairs led by Franz. First mate Sebastian (Timo Mews) confesses at gunpoint the naval company’s order to sink the Prometheus and how the deaths began when The Boy was taken back onboard. Krester’s overtly religious mother Iben (Maria Erwolter) leads the charge to find and kill him, believing him to be the devil incarnate. Jérôme and Olek are tasked to toss the dead bodies to the sea. The former escapes and meets up with Clémence to find Eyk who has escaped with Ramiro. The four are joined by Maura later on as The Boy uses his scarab beetle to unlock their room. The Boy is eventually found, willingly surrenders to the mob, and is thrown overboard as a battle royale ensues on deck. As tensions die down, Eyk’s team gathers at the dinner hall where they are surprised by a blinding light emanating from within a cupboard. The cupboard door opens and The Boy emerges unscathed with his pyramid before giving Maura a hug.

1899: Episode 3


3. The Fog
Ling Yi (Isabella Wei) is not really a geisha. She and her mother Yuk Je (Gabby Wong) worked in a brothel in Hong Kong and Virginia was their pimp. Her next target for her ward is Lucien, whom they eventually get, only for him to have an epileptic seizure before Ling Yi undresses. Before this, she crosses paths with Olek on deck after an argument with her mother. With the compases going haywire and fog now enveloping the ocean, the ship’s speed decreases significantly. Discovering a tiled shaft under his bed, Eyk decides to go back to the Prometheus to search for the captain’s log book for clues. Maura comes along. He finds a page of the passenger list and sees Maura’s name there. Eyk’s right-hand man Franz (Isaak Dentler) leads Tove to her sister’s corpse. As the third class passengers mourn her, he stumbles upon more lifeless bodies on his way out. He then starts an armed mutiny to force the captain to turn the ship around. Daniel tinkers with a device that looks like a puzzle. Moving the pieces, an onboard generator ignites and the Cerberus vanishes into thin air.

1899: Episode 2


2. The Boy
The Boy (Fflyn Edwards) is taken back to the Kerberos and stays with Maura. She tries in vain to squeeze any info out of him and finds a tattoo of an inverted pyramid with an intersecting horizontal line on his nape, similar to the logo on the envelope she received from her lost brother Henry. Eyk has the same envelope and starts having visions of his wife setting their house, along with their three children, on fire. Ángel sets his sights on Krester. One half of miserable French couple Lucien (Jonas Bloquet) takes interest in the geisha and is prodded by British socialite Virginia (Rosalie Craig) while the other half, Clémence (Mathilde Olivier), gets entangled with Jérôme, who is finally caught by the ship’s crew. The mysterious survivor introduces himself as Daniel (Aneurin Barnard) to Maura and later leads Krester and Tove’s young sister to him via his gold and green scarab beetle. Her petrified body, eyes wide open, is later found on deck. Eyk decides to turn the ship around and tow the Prometheus back to Europe against the passengers’ wishes and the company’s order to sink it.

1899: Episode 1


1. The Ship
1899. Four months after the disappearance of the Prometheus, sister ship Kerberos sails the Atlantic with European immigrants en route to New York. Neurologist Maura Franklin (Emily Beecham) is haunted by nightmarish visions. She volunteers to help out a young Dane, Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen), in the lower deck whose pregnant sister Tove (Clara Rosager) is having contractions. Captain Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) receives a coded message, coordinates, presumably from the lost ship and changes course to find it. The first class passengers are not happy, among them Spanish siblings Ángel (Miguel Bernardeau) and his brother Ramiro (José Pimentão) who’s pretending to be a priest. Polish stoker Olek (Maciej Musiał) and French stowaway Jérôme (Yann Gael) are obliged to accompany Eyk, Maura, and Ramiro as they approach the missing ship. They find a survivor, a mute boy who hands over a pyramid to Maura. Unbeknownst to them, another survivor swims towards their ship and enters room 1013.

Saturday, November 19, 2022

Disenchanted

♣♣♣/♣♣♣♣♣

Years have passed since Giselle (Amy Adams) and Robert (Patrick Dempsey) decided to tie the knot. Morgan (Gabriella Baldacchino) is now an angsty teenager in a love-hate relationship with her stepmother. The family’s eventual move along with their new baby Sofia to the suburb of Monroeville does not help bridge the widening gap between the two. Enter King Edward (James Marsden) and Queen Nancy (Idina Menzel) of Andalasia who bring with them a housewarming gift, that of a magical wand that only a true daughter of the kingdom can use. Disenchanted with the ever changing dynamics of her life in suburbia, Giselle succumbs to the temptation of making a wish, making their lives less of a midlife crisis and more of a fairytale. Robert is suddenly fighting trolls instead of handling cases. Morgan is not passive-aggressive anymore and trapped in the poor stepdaughter trope, while Giselle gradually turns into the stereotypical wicked stepmother in loggerheads with now queen of Monroelasia Malvina Monroe (Maya Rudolph). This is surely NOT the happily ever after they were aiming for.

Enchanted (2007)

♣♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

In the literally animated land of Andalasia, Prince Edward (James Edward) finds his bride and future queen in Giselle (Amy Adams), your stereotypical Disney princess who has a fondness for singing and talking to animals. This does not sit well with reigning Queen Narissa (Susan Sarandon), the prince’s wicked stepmother who does not plan on losing her crown anytime soon, which is why she enlists the help of ever-loyal servant Nathaniel (Timothy Spall) to get rid of the princess wannabe. She leads and pushes her down a wishing well where she emerges on the other side of the human world as a human being, in the middle of busy Times Square. Despite not being an animated character anymore, her out-of-this world demeanor eventually leads her to divorce lawyer Robert Philip (Patrick Dempsey), a single dad to daughter Morgan (Rachel Covey) and soon to be married to his fashion designer fiancee Nancy Tremaine (Idina Menzel). Soon, polar opposite beliefs about love collide. Will these two get their happily ever after?

Friday, November 18, 2022

Darna: Episode 70


70. Preda Torn
Susubukang hanapin nila Darna at Hergis si Borgo at Ishna kung saan nasabugan ang mga ito ng Agrix at makakakita ang dalawa ng mga bakas ng dugo. Kaya naman mangangako si Darna na hahanapin ito at magiging handa sa kanilang muling pagtutuos. Ipagpapatuloy niya ang pagsasanay na sinimulan ng ina sa tulong ni Luna. Tuloy naman ang paghahanap ni Regina sa totoong pagkatao ni Darna pati na rin sa pagpatay at paghigop niya ng lakas ng kung sinu-sino. Dahil tinatago agad ni Ali ang mga bangkay pagkatapos ng bawat pagpatay ni Valentina ay lalo pang kinakabahan ang mga tao sa Nueva Esperanza dahil hindi nila lubusang alam kung patay na ang mga ito o nawawala lamang. Sa kanyang paghahanap ay mapapadpad siya sa baranggay nila Narda. Makikita niya si Noah na lumalabas matapos palayasin ni Narda dahil sa kakulitan nito sa panliligaw. Siya ang isusunod ni Valentina subalit mabilis siyang sasalakayin nila Narda at Luna kaya naman mamarapatin na lamang niyang tumakas. #DarnaPredaTorn

Thursday, November 17, 2022

Darna: Episode 69


69. Gut Feels
Matapos pakawalan sila Narda at Oleg, sa wakas ay makakaharap na ni Brian ang pinuno ng Pintado Gang na siya ring pumatay sa kanyang ama. Nais man maulit ni Pineda ang kasaysayan at patayin si Brian, ang pinuno naman ang kanyang tatamaan. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, pasasabugin na lang nito ang imbakan ng bawal na gamot. Makakapagpalit naman ng anyo si Narda upang iligtas si Brian sa pagsabog bilang Darna. Manghihinayang si Zaldy sa pagsabog ngunit ikatutuwa pa rin nito na hindi madudungisan ang pangalan niya dahil wala nang katibayan na sangkot siya rito. Mangangako naman si Brian kay Antiporda na hindi rito natatapos ang kanyang tungkulin at lilinisin niya ang kanilang tanggapan. Babangungutin si Narda at mapapanaginipan ang kamatayan ni Darna sa kamay nila Borgo at Valentina. Papayuhan siya ni Luna na manalig sa kanyang kutob dahil ang mga kutob ng tagapangalaga ng bato ay kadalasang nagkakatotoo. Muntik na mahuli ni Valentina si Narda na nagpapalit-anyo bilang Darna sa bubungan. #DarnaGutFeels

Wednesday, November 16, 2022

Darna: Episode 68


68. Track and Fear
Nagsimula na ang paglikom nila Darna at Luna ng mga bahagi ng sumabog na Krisalis. Sila ay umaasa na matapos makuha ang lahat at maibalik sa Marte ay mawawala na ang mga Extra. Ipakikilala naman nila si Luna sa mga kapitbahay bilang malayong pinsan ni Narda. Matutuklasan naman ni Regina na kaya niyang higupin ang lakas ng bawat tao na pinapatay niya at sasabihin niya kay Ali na marahil ay ito na ang paraan upang matalo niya si Darna. Bakas na bakas naman sa kanyang mukha ang sigla sa mga pagpatay na mapapansin ni Narda. Kahit binalaan nang tumigil ay ipagpapatuloy pa rin ni Oleg ang pagmamatyag sa pangkat na nagpapakalat ng bawal na gamot. Dahil hindi niya matawagan si Brian na kalukuyang tumutugis sa isa sa mga nagtutulak ng Sparkler, si Narda na lang ang tatawagan nito. Magpapanggap ang dalawa at magtutungo sa isang bar kung saan sila mahuhuli ng sindikato. Magkikita-kita sila Brian, Oleg at Narda sa kuta ng mga naglalako ng bawal na gamot. #DarnaTrackAndFear

Tuesday, November 15, 2022

Darna: Episode 67


67. Luna
Darating si Darna upang pigilan ang pagsalakay ni Valentina sa isa sa mga kaaway nito. Mapapansin na kaya nang makipagsabayan ni Valentina kay Darna ngayon kahit na pipiliin pa rin nito na tumakas na naman sa huli at ibaling ang galit sa isang walang kamuwang-muwang na pulubi na kanyang papatayin ng walang dahilan. Lagi namang nandyan si Ali upang itago ang mga bangkay. Habang hinahanap ni Darna si Valentina ay siya naman ang sasalakayin ng babaeng Martean. Maglalaban ang dalawa at matatalo ito ni Darna. Mgpapakilala ang babae bilang Luna (Kira Balinger) na siya ngang mandirigma na sinasanay ni Zora sa Marte noon. Ipagtatapat ni Luna na halos nanay na ang turing niya kay Zora at siya nga dapat ang magiging kasunod na tagapangalaga ng bato. Matapos magpakilala bilang anak ni Zora ay iuuwi naman ni Narda si Luna sa kanila at ipakikilala kay Ding at Lola Roberta. Magkakasundo ang dalawa na magtulungan upang matapos ni Luna ang kanyang sadya na lipulin ang Krisalis at ibalik ito sa Marte. #DarnaLuna

Monday, November 14, 2022

Darna: Episode 66


66. New Warrior
Wala pa ring bakas kung saan napunta sila Borgo at Ishna kahit na wala rin namang katiyakan na namatay na silang dalawa. Gayunpaman ay tuloy lang ang buhay ni Narda. Tanggap na niya ngayon ng buo ang kanyang tungkulin bilang Darna at ibabaling niya ang tingin sa patuloy na pagkalat ng isang bagong bawal na gamot sa lungsod na binansagang Sparkler. Ito ay ipinamumudmod ng isang pangkat na tinatawag na Pintado Gang na siya ring dahilan ng pagkamatay ng ama ni Brian. Dahil dito ay magtutulungan pa lalo ang dalawa upang mapabagsak ang nasabing pangkat. Hindi naman sisiputin si Regina ng kanyang amang si Rex subalit hindi na magtataka ang dalaga dahil sa pakiramdam niya ay wala naman talaga siyang halaga rito. Sa halip na hanapin ang ama ay ipagpapatuloy na lang nito ang pagpatay sa kanyang mga kalaban na nakatakas sa batas bilang si Valentina. Samantala, unti-unti namang nagpaparamdam ang bagong saltang taga-Marte sa kanyang paghahanap kay Darna. #DarnaNewWarrior

Friday, November 11, 2022

Darna: Episode 65


65. TKO
Kakalabitin ni Hergis ang ugat sa batok ni Ishna na may kakayahang burahin ang mga ala-ala ng sinuman sa kanilang lahi. Ang naaalala lamang niya ay ang kanyang pasya na sundan si Narda subalit wala na siyang maalala pagkatapos nito. Babalik siya kay Borgo at susundan siya ng palihim ni Darna. Patuloy naman ang walang saysay na pagpatay ni Valentina at bubuyuin pa lalo siya ng ama upang lalong magalit. Aabutan nito si Darna bago niya kalabanin si Borgo at isang tadyak lamang niya ay tulog na si Valentina. Sa pagkikita nila Borgo at Darna ay ipagmamalaki nito ang bago niyang sandata. Ihahagis niya ang Agrix sa isang eroplano ngunit mabilis na mahaharang ito ni Darna at ibabato pabalik kay Borgo at Ishna. Ang dalawa ang masasabugan ng Agrix at mawawala sila ng walang bakas. Masaya na magdidiwang sila Narda, Ding at Lola Roberta dahil tapos na ang kanyang tungkulin sa pag-aakalang patay na si Borgo. Isang bulalakaw naman ang kanilang matatanaw na isa palang sasakyang panghimpapawid. Isang babaeng Martean ang bababa galing dito.  #DarnaTKO

Thursday, November 10, 2022

Darna: Episode 64


64. Lethal Weapon
Hindi na gaanong galit si Regina sa mga pagkatalo niya bilang isang manananggol dahil pinapatay din naman niya ang mga nakakatakas sa kamay ng batas bilang Valentina. Sitahin man siya ni Ali ay wala rin naman itong magawa. Makikita na sa wakas ng magkapatid na Narda at Ding ang piitan ng mga Extra. Isasama nila si Tricia at Lolo Rolando at magkakainitan ang matanda at si Ibarra na pararatangan niyang inagaw ang kanyang tagumpay. Matutunaw ni Ibarra ang Krisalis at makakagawa ng uri nito na madaling maisasaksak sa mga tao upang gawin silang Extra. Patuloy naman ang pagiging punong abala ni Zaldy sa pagpapakalat ng bawal na gamot sa Nueva Esperanza bagamat lihim ito sa nakararami. Sisitahin ni Darna ng pambubugbog ni Hergis kay Ishna subalit ipagpapatuloy pa rin niya ito kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Mabubuo na ni Borgo ang kanyang bagong sandata, ang Agrix. Matagumpay ang paggamit niya rito upang higupin ang isang buong pulo kaya naman handa na siya sa sagupaan nila ni Darna. #DarnaLethalWeapon

Wednesday, November 9, 2022

Black Panther: Wakanda Forever

♣♣♣♣/♣♣♣♣♣

King T’Challa’s untimely death sets the world up on a mad scramble for Wakanda’s Vibranium resources. Unable to penetrate the country’s defenses, the CIA leads an underwater expedition to look for the precious element elsewhere in the deep, unwittingly unearthing a lost civilization harboring their own natural trove of Vibranium reserves. Unlike Wakanda, Talokan has no intention of revealing itself to the surface world, a sentiment made perfectly clear by its king Namor (Tenoch Huerta), a centuries-old mutant with winged ankles who pays Wakanda a visit to find out whether they are ally or foe. As the two nations jostle for jurisdiction over Riri Williams (Dominique Thorne), the student who invented the Vibranium locator used to find Talokan, Shuri (Letitia Wright) and her mother Queen Ramonda (Angela Bassett) must play their cards right especially now that their kingdom’s survival is at stake in the absence of a Black Panther.

Darna: Episode 63


63. Invasion
Agad-agad matutuklasan ng magkapatid na Narda at Ding ang pagpapanggap ni Ishna sa biglaang pagsulpot ng totoong Lola Roberta. Matapos makita ni Ishna ang larawan ni Zora ay matitiyak niya na si Narda nga ang tagapangalaga ng bato. Dali-dali itong magpapalit ng anyo at mabilis naman na mapapatumba si Ishna. Dadalhin niya ito kay Hergis habang walang malay at siya na ang magpapahirap dito upang makakuha ng kaalaman kung nasaan si Borgo. Samantala, papasukin nila Ding at Trisha ang piitan ng mga Extra ng walang pahintulot. Matagumpay na makakatakas ang dalawa matapos habulin ng mga tauhan doon subalit mapapansin ni Noah ang nahulog na ID ni Ding. Sasadyain niyang ibalik ito sa tahanan nila Narda ngunit sa halip na parusahan si Ding ay aanyayahan pa ito at si Narda ni Noah upang makita kung ano ang ginagawa nila sa Rehabilitation Center. Lingid sa kanilang kaalaman ay pinahihirapan ni Ibarra ang mga Extra roon upang maunawaan lalo ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. #DarnaInvasion

Tuesday, November 8, 2022

Darna: Episode 62


62. Evil Force
Ipamamalita na ni Zaldy sa madla ang tungkol sa piitan ng mga Extra at palalawigin pa lalo ni Noah ang kanyang pamumuno rito kasama ang dalubhasang si Florentino Ibarra (Lito Pimentel) na pinag-aaralan ang mga Extra sa tulong ni Borgo bilang Madame Victoria. Magtutungo si Eli sa kanilang tanggapan subalit sa halip na manggulo ay kusa itong susuko. Agad-agad siyang bubugbugin nila Pineda bago ipasok nila Brian sa kulungan. Masusundan ni Darna ang Extra na bakal ang katawan at halos madadala siya nito ng walang alam sa sasakyang pangkalawan ni Borgo. Gayunpaman ay makakatakas pa rin sila Borgo at Ishna. Sa patuloy na pangmamaliit naman ni Borgo kay Ishna ay magpapasya itong balikan si Narda dahil isa ito sa mga nakatalo sa kanya at dahilan upang mapahiya siya kay Borgo. Gagayahin nito ang anyo ng kaibigan at pagkatapos ay ang Lola Roberta naman nila Narda. Makakaharap niya ang magkapatid sa bahay ng mga ito. #DarnaEvilForce

Monday, November 7, 2022

Darna: Episode 61


61. Levitator
Lumalabas na ginagaya rin pala ni Borgo ang anyo ni Heneral Diaz (Bing Davao) na paraan niya upang pasunurin ang pangkat nito sa militar. Mabubuko siya ni Darna at magkakaroon ng sagupaan kung saan muling lalabas ang Extra na bakal ang katawan na susundan pa ni Valentina. Magagapi ni Darna ang dalawa at manggigigil na naman si Valentina dahil madali siyang nagapi ni Darna. Si Ali na naman ang pagbubuntungan niya ng galit. Guro pala ni Eli si Human Urchin noong ito ay nagtuturo pa at siya ang humikayat sa kanya na iligtas ang sariling buhay nang siya ay nagtangkang magpakamatay dahil sa walang tigil na pangangantyaw ng mga kamag-aral. Nang mabalitaan niya ang pagkakakulong ng huli sa piitan ng mga Extra ay nangako siya na ililigtas niya ito gaya ng pagliligtas nito sa kanya noon. Sasabog na rin sa wakas ang binata sa paggagawad ng parangal kung nasaan si Zaldy. Sasalakayin niya ang mga ito at malapit ng matalo kasama na sila Brian subalit biglang darating si Darna at maglalaban ang dalawa subalit tatakas din si Eli sa huli.  #DarnaLevitator

Sunday, November 6, 2022

[KOROR] Budget and Itinerary


FRIDAY: 4 November 2022
United (Manila - Koror - Manila) - 825.00
DW Motel (4 Nights) - 256.00
Belau Tours (RT Airport Transfer) - 35.00
USD1,116.00

Saturday, November 5, 2022

[KOROR] How the Heck Did the Germans Get Here


Coming back from Saudi Arabia left me in a mini dilemma of sorts. You see, Saudi Arabia was country number 99 for me in the UN+ counting system and I had no more trips left for the year. But Yayaaaaaaaa, can’t we hit 100 before 2022 ends? Or better yet, before THIS WEEK ends? And so, I looked at my world map. The only country left within a two to three hour flight from Manila that I hadn’t visited yet was Palau. Well, sheesh, Yaya, we both know this is going to be effing expensive. And then Yaya showed me the credit card. Bad Yaya.

Friday, November 4, 2022

Darna: Episode 60


60. New Extra
Mapag-aalaman na mamamatay-tao pala ang ama ni Eli kaya lagi itong kinakantyawan ng mga kasama sa tungkulin. Inis man ang binata ay hindi naman niya magawang gumanti ng harapan kaya dinadaan na lang nito ang paglabas ng galit sa pagsalakay sa mga wala namang kinalaman sa galit niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil hindi kailangang lapitan ang anumang bagay na nais niyang palutangin, mabisa ang pambibwisit ni Eli kay Darna dahil hindi siya mahanap nito. Ang tanging nagagawa lamang niya ay ang iligtas ang mga tao na pinalulutang ng kalaban at iiwas sila sa mga nalalaglag na gamit. Tuloy naman ang pambubuyo ni Rex sa anak at lantaran na niya ngayong pinaghahambing sila Darna at Valentina. Ginagawa niya ito upang pag-ibayuhin ang galit na nararamdaman ni Regina na madalas nang pumatay ngayon ng walang dahilan bilang Valentina bilang paraan niya ng paglabas ng sama ng loob. Pag-iigtingin nito ang pagsasanay kasama si Ali na muntik na niyang masaktan ng lubos. #DarnaNewExtra

Thursday, November 3, 2022

Darna: Episode 59


59. Alter Ego
Hindi tatalab kay Victoria ang iminungkahi ni Hergis dahil alam nito ang kanyang kahinaan kaya napaghandaan na rin niya ang mga ganitong pangyayari. Dahil dito ay hindi na paghihinalaan nila Darna ang matanda. Kung may mabuti namang naidulot ang masamang kambal ni Brian, iyun ay ang matakot sa kanya kahit paano ang mga kasamahan sa tungkulin gaya na lang ng nangyari ng ipagtanggol nito ang bagong kasamahan na si Eli (Enchong Dee), isang taga-kuha ng mga larawan na lingid sa kanilang kaalaman ay isang Extra na may kakayahang magpagalaw ng mga bagay gamit ang kanyang isip. Inis naman ang mararamdaman ni Ding sa bago nitong kamag-aral na nangngangalang Trisha (Mutya Orquia) na nagmamanman sa piitan ng mga Extra bilang pagsasaliksik. Magkatulad na sasabihan ni Narda at Brian sila Noah at Regina na tigilan na ang panliligaw sa kanila. Gaya ng nakaugalian na niya, ilalabas ni Regina ang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang-loob bilang si Valentina. #DarnaAlterEgo

Wednesday, November 2, 2022

Darna: Episode 58


58. Kiss and Tell
Dadalhin na ang masamang kambal ni Brian na nakakulong sa salamin sa piitan ng mga Extra habang magbabalik naman ang mabait na Brian sa kanyang tungkulin. Malilito si Narda sa nararamdaman dahil bukod sa paghalik sa kanya ni Brian ay hinalikan din naman niya ito. Ipaaalala naman sa kanya ng kanyang lola na kahit na si Darna pa siya, may pangangailangan at sariling buhay pa rin naman siya bilang si Narda. Gayunpaman ay hindi nito magagawang ilihim ang nangyari sa kanila ni Brian kay Regina. Masasaktan man ay magugulat naman si Regina sa pahayag ni Narda na tila kapatid na ang turing nito sa kanya at handa siyang ipaubaya si Brian dahil dito. Matutuwa si Regina sa kaibigan at mahihimasmasan habang naglalakad. Isang matanda ang halos mabangga ng sasakyan at ililigtas ito ni Regina subalit biglang darating si Darna upang pigilan ang sasakyan. Siya ang pasasalamatan ng mga tao at ng matanda at hindi si Regina. Samantala, may balak sila Darna at Hergis upang tuklasin kung si Victoria at Borgo ay iisa.  #DarnaKissAndTell

Tuesday, November 1, 2022

Darna: Episode 57


57. End of Darkness
Mahihirapan man sa simula ay makahahanap din si Narda ng pagkakataon upang magpalit ng anyo bilang Darna habang nagbubugbugan ang dalawang Brian. Palalayain naman ni Regina ang sarili sa tulong ng kanyang mga ahas. Lalabas ito at makikita ang away ng dalawa subalit mapapatingin lang siya at hindi tutulong. Si Darna pa rin ang tatapos ng laban at tutulong kay Brian upang ibalik sa salamin ang masamang kakambal. Ang lahat ng ito ay masasaksihan nila Pineda na kararating lamang upang tumulong. Isisigaw ni Regina na ang masamang Brian ang dumukot sa kanya. Dahil dito ay mapapawalang-sala si Brian at kakalat sa buong Nueva Esperanza kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Ikatutuwa ito ng ilang mga tao kabilang na si Zaldy. Ikasasama naman ito ng loob nila Noah at ni Regina na masasaksihan ang pag-aalala ni Brian kay Narda. Susulsulan ito ng mga ahas niya laban kay Narda pag-uwi ngunit ayaw niyang ilaglag ang kaibigan. Ihahatid ni Brian si Narda sa kanila at hahalikan ito. #DarnaEndOfDarkness

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review