Tuesday, November 27, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 22

Kabanata 22
Hindi aaminin ni Gen kay Edward ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leon sa Austria. Hindi rin naman siya magsisinungaling. Sasabihin lamang niya na hindi maganda ang naging pagtatapos ng pagkakaibigan nila ni Leon doon, na may bahid din naman ng katotohanan. Dahil dito ay lalong gaganahan si Edward sa kanilang pagsasama at iisiping ihandog kay Gen ang alok na maging asawa niya. Sa kanyang kalungkutan ay tatawagan ni Leon si Emy, na magpapayo sa kanya na maging matatag. Aaminin ni Emy sa kaibigan na mahal na niya si Leon ngunit hindi maari dahil nais niyang maging “gabay” na nagmamahal sa lahat at hindi lamang sa isa. Hindi maliwanag kung ano ang tinutukoy niya rito. Sa Maynila, muntikang mababangga ng sasakyan si Ivan at Carlotta ngunit maliligtas ang dalawa at makakahanap ng pansamantalang matutuluyan sa gabing iyon. Patuloy pa rin siyang hinahanap ng ama na si Arturo. Ayon sa matanda, dalawampu’t apat na taon nang nawawala ang panganay na anak.

Gabay? Ito na marahil ang pinag-uusapan kung saan saan tungkol sa isang samahan na kinabibilangan ni Emy. Ang lalong nakapagtataka ay kung bakit hindi pa rin siya inaalis sa palabas. Mayroon pa kaya siyang mahalagang dapat gawin upang makatulong sa mga pangunahing tauhan? Mabagal pa rin ang usad ng mga pangyayari, kahit na ang ibang mga bagay bagay ay wari ba mabilis gaya nang pagsasama ni Gen at Edward sa iisang bahay. Sa ganitong pamamaraan ng paglalahad, maaring may mga manonood na bumitaw at bumalik na lamang sa panonood kapag mayroon nang mabigat ulit na pangyayari. Sa ngayon, mukhang nilulubos lubos pa ang paggamit sa ugnayan ng tatlong pangunahing tauhan.

“Ibang klase rin magbiro ang pagkakataon ano?” –Leon

Episode 22
Gen will not admit to Edward what really happened between her and Leon in Austria. In a way, she will not be lying either. She would just say that she and Leon’s friendship did not end in a positive note while they were there, which is partly true. Because of this, Edward would become more persistent in their relationship and would contemplate proposing marriage to her. In Leon’s loneliness, he would contact Emy, who would advise him to remain strong. Emy would confess to a friend that she has already fallen in love with Leon, but she could not because she wants to be a “guide” who would love not just one but all. Whatever she is trying to say remains vague. Back in Manila, Ivan and Carlotta are almost hit by a car but would survive all harm, and consequently find a temporary place to stay at for the night. Arturo, her father, is still searching for her, and according to him she has been missing for twenty four years already.

Guide? Perhaps this is the cult that everyone has been talking about in which Emy also belongs? What is more puzzling, though, is why she has not been removed from the storyline yet. Is she bound to serve as an instrument for some grand conflict later on to help the main characters? The flow of the story is still slow, although some stuff seems to be happening fast enough like Gen and Edward living in together. In any case, this type of storytelling is bound to tick off some viewers, who would probably just come back once something heavy or drastic starts to happen. For now, it seems like they are still milking the love triangle of whatever subplots they could get out of them.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review