Wednesday, November 23, 2022

Darna: Episode 73


73. Happy Fiesta
Masaya ang lahat sa Nueva Esperanza sa taunang pista kung saan nagpapabango na namn si Zaldy ng pangalan. Gayunpaman, ang lahat ay masigla at nagsasaya. Pupunta sila Narda, Luna at Lola Roberta sa pagdiriwang at magkikita-kita sila doon nila Regina, Ali, Richard at Noah. Wala si Ding dahil siya ay kasama ni Tricia na pupuslit sa loob ng piitan ng mga Extra at masasaksihan ang pagtakas ng mga ito. Hihikayatin kasi ni Borgo bilang Madame Victoria si Zaldy na unahin ang pagsasaliksik sa mga ito kaya naman mabibigyan sila ng pagkakataon upang magkita-kita sa loob at magbalak na tumakas. Agad na darating sila Brian ngunit wala naman silang laban sa mga Extra. Matapos makatakas ay magtutungo ang mga ito sa pagdiriwang at maghahasik ng lagim. Agad mapapatumba ni Antiporda ang Extra na tumatalbog sa pamamagitan ng paghagis ng patalim dito habang lumulutang. Sa kaguluhan ay makakapagpalit ng anyo si Darna at unang makikipagtuos kay Silent Shocker. #DarnaHappyFiesta


Ibigay na natin ito sa kanila. Napanindigan naman nila kahit paano ang Special Effects ng mga Extra. Ngayon ko lang din napagtanto, kay Valentina naman talaga kasi sila hirap na hirap at halatang halatang pinaglololoko lang nila tayo. Sa mga Extra, marahil ay may magagawa pa upang mapaganda lalo ang Special Effects ngunit ayos na rin naman ito. Maganda ang kinalabasan ng kabanata dahil sa wakas ay nakatakas na ang mga Extra kaya naman ngayon ay aabangan natin kung paano ito matatapos. Ipinakita na sasama si Luna sa laban kaya maganda ring abangan kung ano ang magiging reaksyon sa kanya ng ibang mga tauhan. Napansin ko rin na lutang ang Cinematography ng kabanatang ito. Iyong mga kaganapan sa pagdiriwang ay parang pelikula ang datingan. Humiling man tayo na sana ganito ang bawat kabanata, alam naman natin na hindi rin talaga nila kaya panindigan. Ngayon lang yata ulit naging kapanapanabik ang Darna matapos lumaylay bago magsimula ang bagong yugto.  #DarnaHappyFiesta


73. Happy Fiesta
Everyone is festive in Nueva Esperanza in the midst of their annual feast where Zaldy makes a point to beautify his image yet again. Even then, everybody is having fun. Narda, Luna, and grandma Roberta head to the festivities and meet up there with Regina, Ali, Richard, and Noah. Ding is missing because he is with Tricia sneaking into the rehabilitation facility for Extras and witnessing their escape first hand. This is because of Borgo, disguised as Madame Victoria, convincing Zaldy to focus on this research, which gives the Extras the opportunity to meet everyone inside and plan their breakout. Brian and company arrive at once but are no match for the Extras. After breaking out, they all head to the celebration to wreak havoc. Antiporda easily catches the inflatable Extra by throwing a knife at him while bouncing around. Darna gets a chance to transform in the middle of all the commotion and faces off first with Silent Shocker. #DarnaHappyFiesta


Let’s give credit where it’s due. Somehow they managed to pull off the special effects for the Extras. I’ve only just realized that it is actually with Valentina where they really have difficulties and can’t seem to get us to suspend our disbelief that much. As for the Extras, perhaps they can still do something to improve the rendering of the special effects, but this will do. This turned out to be a good episode because at last the Extras finally manage to escape so now we wait and see as to how all of this will unfold. The previews show that Luna will be joining the battle royale so it’s also worth seeing how the other characters will be reacting to her. I also noticed how the cinematography of this episode stands out. The scenes at the festivities look glossy as if it were a movie. While we can wish for every episode to be like this, we just know that they won’t be able to pull it off anyway. I believe it’s only now that Darna became exciting again after dragging on before the beginning of this new season. #DarnaHappyFiesta

“Hindi man natin nakumpleto ang training natin at biglaan akong napasabak sa mabigat na misyon, nagpapasalamat ako na nandito si Luna para ipasa sa akin ang lahat ng kailangan ko pang matutunan mula sa yo. Dahil sa kanya nararamdaman pa rin kita, Nay.” –Darna

<<Episode 72                                   Episode 74>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Book Review