Sunday, December 11, 2022

Darna: Episode 85


85. Love Burst
Iwas pa rin si Andre sa mga kasamahan at mga kaibigan dahil sa kanyang tinatagong lihim. Magsasanay ito sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang natuklasang lihim ni Noah ay dadalaw si Regina kay Zaldy upang inisin ito kaya naman magtataka siya kung may nalalaman kaya ang dalaga. Sunod naman na magtutugo si Regina kay Noah upang sulsulan ito laban sa ama. Kahit na matindi ang galit sa ama ay uunahin ni Noah si Brian. Ngayong may basbas na ni Regina ay unti-unti nang napapalapit muli si Narda kay Brian. Sa kanilang muling paglabas ng magkasama ay makikita sila ni Noah at magwawala ito sa galit. Hindi pa rin lalabas ang kapangyarihan niya ngunit mapapansin na unti-unti na rin itong nagpapakita. Sa huli ay masasaktan si Narda sa away ng dalawa at matatauhan si Noah kaya naman aalis na lang ito. Ibubuhos nito ang galit sa mga makikitang larawan ng ama na nakapaskil sa labas. Sa kanyang pag-alis, isang sasakyan ang hihinto sa harapan nila Narda at Brian at dudukutin ang dalawa. #DarnaLoveBurst


Hindi naman pala hangin ang kapangyarihan ni Andre kundi kagaya ng kapagyarihan ni Gambit sa X-Men. Tinatawag itong Kinetic Manipulation kung saan may kakayahan siya na pabilisin ang paggalaw ng mga molecules ng isang bagay na nagiging dahilan upang ito ay sumabog. Ganoon kapangit ang Special Effects nila kaya noong una akala ko hangin lang ang kapangyarihan ni Andre. Gayunpaman, magandang katumbas na kapangyarihan ito ng kay Noah. Ito ang mga uri ng kapangyarihan na gamit na gamit sa pakikipaglaban dahil naibabato ang mga ito kaya nagagamit bilang mga mainam na sandata. Si Noah ay nauunawaan ko pa kung bakit may dahilan siyang magwala. Si Andre naman ay wala talaga akong makitang dahilan. Ang mga taong kinaiiisan niya dahil ginawa siyang Extra ay mga patay na gaya ni Ibarra. Ano naman ang dahilan upang sa mga walang kinalaman siya gumanti? Ang maliwanag lang ngayon ay silang dalawa ni Noah ang magdadamayan na wala namang masama dahil magkaibigan naman sila. #DarnaLoveBurst


85. Love Burst
Andre is still avoiding his friends and co-workers because of the secret he is guarding. He starts training himself on how to use his powers. Because of the secret she discovered about Noah, Regina pays Zaldy a visit just to annoy him, which leads him to think whether she knows something. And then Regina meets up with Noah to poison his mind against his father. Although he hates his father with a passion, Noah chooses to deal with Brian first. Now that Regina has given them her blessing, Narda and Brian are getting close to one another again. In their first outing together after a long time, Noah sees them and throws a fit. He doesn’t get to use his powers still, yet it’s already starting to slowly manifest. In the end, Narda ends up getting hurt in their scuffle and he retreats. He instead pours his rage on the posters of his father that are posted outdoors. His departure marks the arrival of a vehicle. Masked goons emerge and kidnap Brian and Narda. #DarnaLoveBurst


It turns out Andre’s power is not wind after all but rather similar to what Gambit had in X-Men. This is called kinetic manipulation wherein the one who wields the ability can speed up an object’s molecules which in turn causes it to explode. That’s how awful their special effects are that I had no choice but to assume that Andre’s power was just wind. Even so, this power is a good complement to Noah’s. This is the kind of abilities that are very useful in battle because they are projectiles that serve as efficient weapons. I understand why Noah has a reason to lash out. As for Andre, on the contrary, I just can’t see a motive. The people he hates for turning him into an Extra are dead like Ibarra. What reason does he have to exact revenge on people who had nothing to do with it? The only thing clear now is that it is he and Noah who will be depending on each other, which just seems right because they are buddies after all. #DarnaLoveBurst

“It feels great to be powerful. Just as long as Regina remains a hero to everyone, hindi nila malalaman na kami ay iisa ng kinatatakutan nilang halimaw.” –Regina

<<Episode 84                                   Episode 86>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review