Tuesday, November 15, 2022

Darna: Episode 67


67. Luna
Darating si Darna upang pigilan ang pagsalakay ni Valentina sa isa sa mga kaaway nito. Mapapansin na kaya nang makipagsabayan ni Valentina kay Darna ngayon kahit na pipiliin pa rin nito na tumakas na naman sa huli at ibaling ang galit sa isang walang kamuwang-muwang na pulubi na kanyang papatayin ng walang dahilan. Lagi namang nandyan si Ali upang itago ang mga bangkay. Habang hinahanap ni Darna si Valentina ay siya naman ang sasalakayin ng babaeng Martean. Maglalaban ang dalawa at matatalo ito ni Darna. Mgpapakilala ang babae bilang Luna (Kira Balinger) na siya ngang mandirigma na sinasanay ni Zora sa Marte noon. Ipagtatapat ni Luna na halos nanay na ang turing niya kay Zora at siya nga dapat ang magiging kasunod na tagapangalaga ng bato. Matapos magpakilala bilang anak ni Zora ay iuuwi naman ni Narda si Luna sa kanila at ipakikilala kay Ding at Lola Roberta. Magkakasundo ang dalawa na magtulungan upang matapos ni Luna ang kanyang sadya na lipulin ang Krisalis at ibalik ito sa Marte. #DarnaLuna


Ang bilis naman naging magkaibigan nila Darna at Luna. Kahit na may bakas ng inggit dahil si Darna ang tagapangalaga ng bato at hindi siya, mukhang wala namang maaring pag-awayan itong dalawa. Matagal na rin naman tayo naghahanap ng magiging kakampi ni Darna na may kapangyarihan din. Kaya lang kasi, kung si Darna pa nga lang mag-isa tumitiklop na si Valentina e paano pa kaya ngayon na dalawa na kalaban niya? Umayos din naman ang pakikipaglaban niya kaya kita rin na may magandang dulot naman pala ang pagsasanay nila ni Ali. Kaya lang hindi ko rin maunawaan ang mga dahilan niya. Natalo siya ni Darna kaya pumatay na lang siya bigla ng pulubi upang ipakita na malakas siya? Tila ba kasi magkaibang-magkaiba ang takbo ng pag-iisip ni Regina at ni Valentina. Kung ginagawa nila ito upang bigyang pansin ang pagkawala ng pagkatao ni Regina, maari nating sabihin na matagumpay naman ito. Kung hindi, parang hindi lang kabilib-bilib ang paraan niya ng pag-iisip. #DarnaLuna


67. Luna
Darna arrives to interfere with Valentina’s attack on one of her enemies. It can be noticed that Valentina can now match Darna even though she still chooses to flee in the end and murder an innocent beggar without reason. Even then, Ali is always just there to hide the bodies. While Darna searches for Valenina, it is her turn to get attacked by the female Martean. The two end up in a duel which Darna dominates. The woman introduces herself as Luna (Kira Balinger) who turns out to be the fighter Zora was training in Marte before. Luna confesses that she treated Zora as her own mother and that she was supposed to be the next protector of the stone. After introducing herself as Zora’s daughter, Narda takes Luna home and introduces her to Ding and grandma Roberta. The two agree to cooperate so Luna can finish her mission of collecting the Krisalis and bringing it back to Marte. #DarnaLuna


How fast did it take for Darna and Luna to become friends, huh? Even though there are traces of jealousy because Darna was chosen as the new protector of the stone instead of her, it seems that these two don’t really have any other reason to quarrel. It’s been some time that we’ve been yearning for an ally for Darna who also has powers. It’s just that, Valentina can be knocked out by Darna alone, what more now that she has to face two enemies? We can admit that her fighting skills have indeed improved so we know that at least her training with Ali is doing her good. I still can’t understand her reasons, though. Darna defeated her so she suddenly murders a beggar to show that she is strong? Her line of thinking seems to be the polar opposite of Regina’s. If they are doing this to demonstrate her gradual loss of humanity then perhaps we can conclude that they are successful in doing so. If not, then her way of thinking is just not that plausible. #DarnaLuna

“Si Zora ang tumayong nanay ko sa Marte. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko sa pakikipaglaban. Kahit gaano kahirap, hindi niya ako sinukuan dahil naniwala siya sa kakayahan ko.” –Luna

<<Episode 66                                   Episode 68>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review