Wednesday, December 21, 2022

Darna: Episode 93

 
93. Trick Or Threat
Matagumpay ang mga paghihirap ni Narda sa pagligtas sa tanggapan ni Regina at dahil dito ay bibilib sa kanya ang mga kasama. Lubha naman itong ikaiinis ni Borgo kaya uutusan nito is Ishna na tapusin na ang buhay ni Narda. Mabubundol man niya ito ng sasakyan sa kanyang isipan, ang katotohanan ay darating bigla si Brian kaya hindi niya maisasakatuparan ang masamang balak. Sa pagmamanman naman ni Hergis kay Madame Victoria ay matutuklasan na niya na si Borgo talaga ito na nagpapalit lamang ng anyo. Magkakaharap ang dalawa at maglalaban. Makakatakas si Hergis matapos mabugbog at makapagsusumbong pa ito kay Ding at Rolando bago magpakalayo-layo upang magtago dahil alam niyang alam ni Borgo na nakikipagtulungan siya sa tagapangalaga ng bato. Ililigtas ni Valentina ang buhay ng isang babae mula sa tatlong lalaking sasalakay dito ngunit dahil matatakot sa kanya ang dalaga sa halip na magpasalamat ay papatayin din niya ito. #DarnaTrickOrThreat


Bagong anyo na naman ito ni Valentina. Sabagay, kung iisipin ay iyon naman talaga ang kanyang pinakamalaking suliranin. Magkatulad lang naman sila ni Darna na may kapangyarihan at kakayahang magpakabayani ngunit sa kadulu-duluhan ay halimaw pa rin talaga ang magiging tingin sa kanya ng mga tao kung ihahambing kay Darna na malayo sa pagka-halimaw ang itsura. Masasabi natin na inggit din ang dahilan nito. Baliktad lang ang nangyari kay Regina. Sa totoong buhay kasi ay sa hindi totoong pagkatao nakakahanap ng kasiyahan ang mga tao sa paghulma ng imahen na hindi naman talaga sila. Si Regina kasi ay maganda naman at matalino sa totoong buhay subalit nagiging halimaw. Marahil ay maaari nating ihambing ang pagiging Valentina niya sa isang sakit na hindi maiiwasan. Sa huli, wala pa rin talagang perpektong tao. Sa usapang lihim na pagkatao naman, wala rin namang dulot ang pagkakatuklas ni Hergis kay Madame Victoria ngunit kung si Borgo ang makakabuko kay Narda, maraming maaring mawala si kanya. #DarnaTrickOrThreat


93. Trick Or Threat
Narda’s efforts are not met in vain to save Regina’s foundation and because of this, her colleagues get to appreciate her better. Borgo, on the other hand, is utterly pissed which leads him to ask Ishna to finish Narda off once and for all. Although she manages to run her over successfully in her imagination, Brian suddenly pops out of nowhere in real life causing her to abort her mission. Meanwhile, Hergis’ snooping around following Madame Victoria bears fruit as he finally discovers that she is actually Borgo just shapeshifting. The two confront each other and engage in battle. Hergis is almost defeated but manages to escape and warn off Ding and Rolando about everything before deciding to go into hiding knowing that Borgo knows he is in cahoots with the protector of the stone. Valentina saves the life of a young woman from three male assailants but since the girl is terrified of her instead of being grateful, she ends up killing her as well. #DarnaTrickOrThreat


Valentina sports yet another new look. Well, if you think about it, it is really this appearance of her that serves as her biggest dilemma. She and Darna both have powers and the ability to become heroes but in the end, Valentina will always be viewed as a monster by the people as opposed to Darna who is far ahead in terms of outside appearance. We can also conclude that this is also all about envy. Regina’s case is just the opposite. In real life, people have the tendency to find satisfaction behind a well-curated image which is not really truly theirs. As for Regina, she is pretty and intelligent in real life but transforms into a monster. Perhaps we can compare her transformation to Valentina with an illness that can’t be avoided. In the end, there’s just no perfect human being. Talking about secret identities, Hergis discovering Madame Victoria is Borgo does not really translate to anything substantial, but if it is Borgo who discovers Narda, she has so much more to lose. #DarnaTrickOrThreat

Kumpirmado, si Madame Victoria si Borgo.” –Hergis

<<Episode 92                                   Episode 94>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review