Wednesday, December 7, 2022

Darna: Episode 83


83. Sacrificial Love
Sa kanyang bagong tungkulin bilang pinuno ng piitan ng mga Extra ay maghahangad si Rolando na makatuklas ng lunas sa mga Extra. Muling dadalaw si Noah sa tanggapan nila Nada upang anyayahan itong kumain sa labas. Inaasahan niyang magiging paraan ito upang makaraos siya sa pinagdadaanang sama ng loob dahil sa sunud sunod na pang-aalipusta sa kanya ng ama subalit tatanggihan siya ni Narda. Iiyak naman si Narda kay Regina dahil mapapagtanto nito na mahal talaga niya si Brian. Magpaparaya naman si Regina at hihikayatin ang kaibigan na bigyan si Brian ng pagkakataon dahil ayaw niya nakikitang malungkot si Narda. Isang huling away ang magaganap sa pagitan ng mag-amang Zaldy at Noah bago ito magpatakbo ng mabilis ng kanyang motor. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakaligtas sa kapahamakang naghihintay sa kanya. Sa pagnanais na buhayin ang anak ay sasaksakan ito ni Zaldy ng isa sa mga serum na ninakaw niya sa piitan ng mga Extra. Tatalab naman ito at muling mabubuhay si Noah. #DarnaSacrificialLove


Matagal ko na rin namang sinabi na ito lang ang maaring kahantungan ni Noah. Ganito naman kasi kadalasan ang nangyayari sa mga ganitong tauhan. Di ba ganito rin ang nangyari kay Rico Blanco sa Lobo dati? Noong una akala ko ay tatanggalin na rin talaga si Gumabao. Maganda rin yung huling usapan nila ni Zaldy bago siya mapahamak, talagang ginalingan ng kuya mo kaya akala ko tatanggalin na siya. Iyun pala gagawin na ring Extra. Maayos na rin ito at nagkadulot bigla si Noah. Sa pakita ng mga susunod na kabanata ay tila apoy ang ibibigay na kapangyarihan sa kanya. Si Andre naman hangin. May apat pang natira na Krisalis sa piitan ng mga Extra at maari pa nilang gamitin ang mga iyun upang gumawa pa ng iba. Ang tanong diyan ay sino pa kaya ang mabibigyan ng kapangyarihan sa huli? Bukod dito, nagtataka rin ako kung totoo ba ang pagpaparayang ito ni Regina. Kung nagagawa pa kasi niya magparaya ibig sabihin makatao pa rin siya. Kasalungat noon ang dapat mangyari, hindi ba? #DarnaSacrificialLove


83. Sacrificial Love
In his new role as the head scientist of the rehabilitation center for Extras, Rolando aims to discover a cure for Extras. Noah tries his luck visiting Narda in their office again to ask her out for lunch. He is hoping that she can help her through his rough patch due to his father’s constant abusive behavior towards him, but Narda rejects him anyway. Narda finds a crying shoulder on Regina as she realizes that she is indeed in love with Brian. Regina lets go and convinces her friend to give Brian a chase because she doesn’t like seeing her sad. One last fight ensues between Zaldy and Noah before the latter speeds off with his motorcycle. This time around, he does not survive the danger awaiting him. In his desperation to save his son’s life, Zaldy injects one of the serums he stole from the rehabilitation center for Extras to Noah. It takes effect and Noah comes back to life. #DarnaSacrificialLove


Well, I’ve already said this once before, how this is the only logical path for Noah. Characters like him always just end up like this. Isn’t this what happened to Rico Blanco’s character in Lobo as well? At first I thought Gumabao got fired or just wanted out. His last convo with Zaldy before his accident was also good, he really brought his A game, which is why I thought he was good to go. And then it turns out he’s being turned into an Extra. This is still a nice way to go because his character suddenly has relevance now. Based on the previews, it looks like his power is fire. Andre’s, on the contrary, is wind. There are still four Krisalis vials left at the rehabilitation center for Extras and they can still use those to turn more people. The question now is who else will be given powers in the long run? Aside from this, I’m also wondering whether Regina giving way is sincere. If she can still manage to do this, then that means there’s still enough humanity left in her. Isn’t that the opposite of what should happen? #DarnaSacrificialLove

“I like it when you smile, Narda. Happiness looks good on you.” –Regina

<<Episode 80                                   Episode 84>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review