Tuesday, December 13, 2022

Darna: Episode 87


87. Safe in the City
Si Narda naman ngayon ang maghihinala kay Regina matapos ang mungkahi ni Ding ukol sa karamihan ng mga pinatay ni Valentina na may mga kaugnayan sa mga kalaban ni Regina. Matapos sariwain ang mga sanaysay sa kanya ni Regina, magpapasya si Narda na magsiyasat at sunan ang kaibigan habang naghahanda ito na salakayin ang isang kalaban hbang nasa daan. Bago pa man siya makapagpalit ng anyo bilang Valentina, masasaksihan niya ang isang batang paslit na nagkikikisay sa tabi kaya hindi na niya itutuloy ang pagpatay at tutulungan na lang niya ang bata. Magsisisi si Darna sa paghihinala sa kaibigan at lilipad paalis. Ipapangako niyana hahanapin si Valentina dahil ngayon ay nakatitiyak siya na may binabalak itong masama kay Regina. Masaya naman si Regina sa magandang saloobin ng mga tao matapos kumalat ang kanyang pagtulong. Gayunpaman, lalasunin pa rin ni Borgo bilang Madame Victoria ang kanyang isip at magmumungkahi na dumalo sa Charity Ball upang patayin ang mga kalaban na magsisitungo rin doon. Malalaman naman nila Noah at Andre na kapwa silang Extra. #DarnaSafeInTheCity


Talagang minamadali na nila ang pagtatapos ng palabas na ito ano? Sa pagmamadali ay nakakalimutan a rin nila ang mga bagay bagay na maliliit lag naman ngunit kapansin-pansin pa rin. Kagaya na lamang ng sasakyan ni Regina na kulay itim na naging puti sa susunod na pakita. At hindi lang kulay ang nagbago ha, pati na rin iyung uri ng sasakyan. Yang mga ganyang maliliit na pagkakamali ay maari namang iwasan. Nagmumukha kasing bara-bara ang pagkakagawa. Kung malapit na nga magtapos ito, ano kaya ang gagawin nila sa mga Extra na hindi na nasilayan muli magmula ng lumisan si Luna? At dahil tila magwawakas na nga, marahil ay hindi na rin natin makikita ang Marte. Sa lagay na ito, mukhang minadali na lang talaga. Ang hula ko rito ay ibabalik na lang nila si Luna at patatakasin ang mga Extra. Marahil ay kakampi yung iba kay Darna tapos yung iba kay Valentina. Kahit si Borgo ay tila ba wala nang mahalagang ginagawa sa ngayon. Nanunulsol at nang-iinis na lang talaga siya. #DarnaSafeInTheCity


87. Safe in the City
It is now Narda’s turn to suspect Regina after Ding reinforces his theory about most of Valentina’s victims pointing back to Regina’s cases. Recalling some of Regina’s anecdotes, Narda decides to investigate and follow her just as she is preparing to attack an enemy while on the road. Before she can transform into Valentina, though, she witnesses a young girl having an epileptic seizure causing her to abort her sinister plan and rush to the girl’s aid instead. Guilty for suspecting her friend, Darna flies away and promises to find Valentina, now convinced that she is planning something bad against Regina. Regina is happy with the unexpected positive feedback she gets online when someone uploads a video clip of her heroic deed. However, Borgo as Madame Victoria goes ahead with his plan to poison her mind, insinuating that she can strike at the Charity Ball she is invited to considering how many of the city’s bad elements will be attending. Noah and Andre find out that they are both Extras while having a talk by the pool. #DarnaSafeInTheCity


They are really just going through the motions and rushing to end this show, aren’t they? In their attempt, they are starting to forget small details which are, although tiny, still noticeable. Take for example the case of Regina’s car which was black when it left and became white in the next scene. And it’s not really just the color that changed but even the type of car. Those small mistakes can be easily avoided. They make everything seem mediocre. If the show is indeed nearing its ending, I wonder what they are going to do to the Extras that haven’t been seen again since Luna departed. And since it looks like the end is indeed near, maybe we won’t see Marte anymore. In this case, it does feel rushed. My guess here is that Luna will be brought back for a bit and the Extras will once again break free. Maybe some will side with Darna, some with Valentina. Even Borgo is no longer doing anything substantial nowadays. He’s really just there annoying everyone and coming up with bad ideas. #DarnaSafeInTheCity

“Regina, ikaw ba si Valentina?” –Narda

<<Episode 86                                   Episode 88>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review