Thursday, December 22, 2022

Darna: Episode 94

 
94. Prey for Us
Isasama na ni Borgo si Sigfried Cruz sa kanyang sasakyang pangkalawakan at ipakikilala ito kila Noah at Andre. Isisiwalat na niya ang kanyang balak sa mga ito at uutusan ang dalawa na salakayin ang piitan ng mga Extra kung saan mayroon silang dapat kunin at ibigay kay Borgo. Matagumpay naman na makapapasok ang dalawa dahil sa mga kaalaman ni Noah dati bilang pinuno doon. Matutuklasan nila Narda at Ding sa tulong ni Brian na bahagi pala si Madame Victoria ng isang malaking pangkat ng tagalagak ng bawal na gamot kaya siya ang napiling gayahin ni Borgo dahil nagagamit niya ang mga kayamanan at kaugnayan nito. Uudyukin ni Borgo bilang Rex si Regina na lumabas at maghanap pa ng mga maaring pagkunan ng lakas. Mabibitin naman ang kanyang paghahanap ng mga maaring patayin dahil darating si Darna upang pigilan ang mga ahas niya. Bawat ahas na ihagis o patayin ni Darna ay nakakasakit kay Valentina. #DarnaPreyForUs


Sabagay, hindi ko rin naisip iyon simula ng lumabas itong si Madame Victoria. Si Rex kasi alam natin dahil ipinakita na sa pagbabalik-tanaw ni Borgo na pinatay niya upang mapalitan niya. Yung tunay na Madame Victoria kaya pinatay din niya? Wala rin naman gaanong mag-iiba kung pinatay man niya o hindi dahil wala naman marahil magagawa ang tunay na Madame Victoria upang pigilan siya. Marahil ay pinatay na rin lang niya ang matanda. At ano naman itong mahaba-habang pagbabalik-tanaw din ni Hergis sa halos kabuuan ng naging bahagi niya sa palabas na ito magmula ng siya ay unang magpakita? Nangyayari lamang ang ganyan kapag malapit nang mamatay ang tauhan. Papatayin kaya siya ni Ishna? Si Ishna naman, matatapos na ang palabas subalit wala pa rin tayong gaanong alam sa naging buhay niya at kung bakit sunud-sunuran siya kay Borgo. Lagi lang siyang nakagayak na tila bang lagi siyang magtutungo sa Malate o BGC upang magwalwal. Party girl ka, Ate? #DarnaPreyForUs


94. Prey for Us
Borgo takes Sigfried Cruz to his spaceship and introduces him to Noah and Andre. He reveals his plan to them and gives the duo the task to retrieve something for him at the rehabilitation center for Extras. They are able to get in successfully thanks to Noah being familiar with the place being its previous director. Narda and Ding find out with Brian’s help that Madame Victoria is actually a member of a big syndicate responsible for drug trafficking which is a good reason for Borgo to imitate her because he is able to use her vast resources and connections. Borgo as Rex encourages Regina to go out and feed some more to gain more strength, but her midnight murder spree is cut short by Darna’s arrival who gets rid of her snakes. Each snake thrown away or killed by Darna hurts Valentina herself. #DarnaPreyForUs


Come to think of it, I never really wondered about the fate of the real Madame Victoria. It’s just that in Rex’s case, we already knew based on Borgo’s flashback that he killed him to replace him. Does that mean he also killed the real Madame Victoria? Nothing much will change anyway in case he did because the real Madame Victoria probably wouldn’t be able to do anything to stop him. Perhaps he really did kill the old hag. And what’s all this about Hergis’ rather lengthy flashback showing almost the entirety of his exposure in this show since he showed up? This only happens when that character is about to get killed off. Is Ishna going to kill him? As for Ishna, the show is almost nearing its end yet we are yet to find out more about what her life has been and why she became Borgo’s lapdog. She always just shows up dressed up as if she’ll be heading to Malate or BGC afterwards to get shitfaced drunk. #DarnaPreyForUs

Hindi alam ni Valentina na pinakikilos ko siya bilang isa sa mga sundalo ko. Magiging abala si Darna.” –Rex

<<Episode 93                                   Episode 95>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review