Wednesday, December 14, 2022

Darna: Episode 88


88. Charity Ball
Habang naghahanda sa dadaluhang piging si Regina ay nagsasanay naman ang magkaibigang Noah at Andre sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Magpapasya ang dalawa na manggulo sa Charity Ball. Dadalo rin sila Narda at Brian subalit hindi dahil sa inaakala nang lahat na dahilan. Ang dalawa ay magtutungo roon upang hulihin si Valentina dahil nakatitiyak sila na ito ang tinutukoy niya pagsalakay matapos magbanta sa palabas ni Sigfried Cruz. Magkikita-kita sila Regina, Narda at Brian sa pagdiriwang ngunit aalis din kaagad si Regina upang maghanda sa pagsalakay. Magtatago ito sa palikuran at uutusan ang kanyang mga ahas na humayo. Sasalubungin naman ni Zaldy ang lahat at gagamitin na naman ang pagdiriwang upang pabanguhin ang pangalan. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nasa pook na rin na iyon sila Noah at Andre at handa na rin silang maghasik ng lagim. Manonood naman ang buong Nueva Esperanza sa Live Feed ng nasabing pagdiriwang. #DarnaCharityBall


Sabong na nga. Kanino kaya papanig sila Noah at Andre sa huli? Wala naman silang galit kay Regina. Si Noah ay may dahilan naman upang magalit kay Narda. Sa tingin ko ang katapusan nito ay ililigtas pa rin ni Noah si Narda? Baka mapatay siya ni Valentina. Ganyan naman lagi ang nangyayari, nauunang mamatay ang mga pangalawang tauhan. Sa palagay ko ganoon lang din ang mangyayari kay Valentina. Baka mapapatay siya ni Borgo sa pagbaliktad niya sa dulo upang iligtas si Darna. Halata naman kasi na talagang pinagtitibay nila sa bawat kabanata ang pagkakaibigan ng dalawa at makikita rin na nakakapagparaya pa rin si Regina. Kay Brian na nga siya inis ngayon at tila ba kapatid na ang turing niya kay Narda. Si Andre malamang ay kay Darna rin kakampi sa huli dahil wala naman siyang dahilan upang magalit dito maliban na lang kung sinisisi niya si Darna dahil hindi siya nailigtas kay Ibarra noon. Mababaw na dahilan pa rin sa kabila ng lahat ng napagsamahan nila ni Narda. #DarnaCharityBall


88. Charity Ball
While Regina is preparing for the party she will be attending, Noah and Andre are busy training themselves on how to use their powers. The duo decides to gatecrash the Charity Ball. Narda and Brian also attend but not in the capacity that everyone is expecting. The two head there in an effort to catch Valentina because they are sure that it is the event she was referring to that she will attack after she ambushes Sigfried Cruz and makes a threat on his show. Regina, Narda, and Brian all meet up at the party but Regina leaves immediately to prepare her attack. She hides in the bathroom and unleashes her snakes. Zaldy, on the contrary, uses the event once again to beautify his image. Unbeknownst to all of them, Noah and Andre have arrived at the venue and are ready to strike. The people of Nueva Esperanza watch the live stream of the event with bated breath and excitement. #DarnaCharityBall


And the royal rumble begins. I wonder with whom Noah and Andre will side in the end. They don’t harbor any hatred towards Regina. Noah, on the contrary, has reasons to hate on Narda. My theory is that in the end, Noah will still give up his life for Narda and perhaps Valetina will end up killing him. This is the trope that most secondary characters subscribe to after all. They always die first. I also believe that the same thing will happen to Valentina. Perhaps it is Borgo who gets to kill her in the end after she defects, saving Darna’s life. It is just too obvious that they are really strengthening the ties between the two with each episode and you can really see that Regina is still managing to give way for her friend. Now it is Brian who she is hating on even more and she is treating Narda more as a friend. Andre will perhaps also be Darna’s ally in the end since he really has no reason to hate her, unless he is blaming Darna because she did not save him from Ibarra before. That’s still a rather shallow motive for him to just disregard what he and Narda have been through. #DarnaCharityBall

“Magpakasaya kayong lahat ngayong gabi. Make the most fun out of it because it will end soon.” –Regina

<<Episode 87                                   Episode 89>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review