Thursday, December 15, 2022

Darna: Episode 89


89. V Day
Sa pagtawag ni Zaldy kay Regina ay magbibigay ito ng talumpati tungkol sa kanyang mga ginagawa upang tumulong sa kapwa. Mapuputol agad ito matapos mawalan ng ilaw dahil sa pagdating nila Noah at Andre. Magsisimulang manggulo ang dalawa sa pamamagitan ng pagsusunog ni Noah. Agad-agad na aalis si Narda upang magpalit ng anyo at iligtas si Regina na naipit sa gitna ng mga apoy. Mag-iinit ang ulo ni Regina sa pagdating ni Darna at hindi na mag-aatubiling magpalit ng anyo sa harap ng lahat. Sa wakas, batid na ng buong Nueva Esperanza na sila Valentina at Regina ay iisa. Labis na magugulat si Darna subalit sasalagin pa rin ang mga ahas. Tatakas naman si Valentina matapos matuklasan ng lahat ang kanyang lihim. Ang ama nitong si Rex ang kukupkop sa kanya upang bilugin pa lalo ang ulo niya. Si Brian naman ang tutugis sa magkaibigang Noah at Andre subalit pipigilan siya ni Zaldy. Magpapahayag si Zald ng Shoot-to-Kill order kay Regina ngunit hahayaan lamang ang panggugulo ng sariling anak. #DarnaVDay


Nanggugulo lang din talaga sila Noah at Andre. Para silang mga bata sa totoo lang. Sa lagay na ito ay mukhang kay Darna nga sila kakampi sa huli. Maaari rin naman na mahikayat sila ni Valentina na sa kanya kumampi lalo pa ngayong nagtatago na siya at kuhang-kuha na ni Borgo ang isip niya. Marapatin na rin nating pasalamatan ang mga manunulat dahil maganda ang pagkakagawa sa matagal na nating hinihintay na pagbubunyag ng lihim na ito. Halos 90 na kabanata rin ang itinagal. Sa ngayon ang bago naman nating aabangan ay ang pagtuklas naman ni Regina sa pagkatao ni Darna at tila ba may pasabog pa ang palabas na ito dahil sa mga pakita ng susunod na kabanata ay tila ba magiging Darna rin si Regina. Hindi ko ito inaasahan sa totoo lang subalit hindi naman makakaila nakapana-panabik din ang kaganapang ito. Sana lang ay may maganda silang paliwanag kung paano ito mangyayari. May inilabas na kasing larawan si Janella Salvador na nakagayak Darna ngunit kulay luntian. #DarnaVDay


88. V Day
Zaldy calls Regina so she can give her speech about the advocacies she has been engaged in to help the people. Her speech is abruptly cut as the lights go off signaling the arrival of Noah and Andre. The two begin to wreak havoc as Noah starts burning the place down. Narda leaves at once to transform in an attempt to rescue Regina who is caught in between the flames. She flares up once again as Darna arrives and no longer hesitates to transform in front of everybody. At last, the entirety of Nueva Esperanza now knows that Valentina and Regina are one. Darna is befuddled by the revelation but still shields everyone from the snakes. Valntina flees after everyone discovers her secret. It is her father Rex who takes her in so he can further brainwash her. On the other hand, it is Brian who pursues Noah and Andre but is hindered by Zaldy. Zaldy declares a shoot-to-kill order against Regina yet lets his own son run amok unchallenged. #DarnaVDay


Noah and Andre are really just goofing around like children. How juvenile. At this point, I feel like they will eventually side with Darna in the end. Or maybe Valentina can persuade them to join her instead, even more so now that she is in hiding and Borgo is brainwashing her. Let’s give credit where it’s due, so kudos to the writers because the setup of this secret identity reveal we’ve been waiting for so long is well-written. This took almost 90 episodes! For now, what we’ll be waiting for next is Regina’s discovery of Darna’s identity and it looks like this show still has some tricks up its sleeve because according to the preview of the next episodes, it looks like Regina will also become Darna. To be honest, I never saw this twist coming, but we can’t deny that it is rather exciting. I just hope that they come up with a good explanation as to how this is possible. Janella Salvador also released a photo where she is in Darna costume but the color is green. #DarnaVDay

“Basta pipigilan ko si Valentina pero ililigtas ko si Regina.” –Narda

<<Episode 88                                   Episode 90>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review