Tuesday, December 20, 2022

Darna: Episode 92


92. This Is War
Sasagutin ni Regina ang panawagan ni Narda sa pamamagitan ng sarili niyang video kung saan magbabanta itong muli at sasabihin na uubusin niya lahat ng masasamang loob sa Nueva Esperanza. Upang ilayo ang amang si Rex sa kapahamakan ay magtatago ito at gagawing lungga niya ang lumang bahay nila na sa ngayon ay giba-giba na at hindi na kaaya-aya ang itsura. Magtutungo si Borgo bilang Madame Victoria sa tanggapan nila Regina upang ipaalam sa lahat na ipasasara na ito dahil hindi na naaayon ang saloobin ng mga nagtutustos dito sa kinakatawan ni Regina bilang Valentina. Gagawa naman si Narda ng paraan upang magkaisa siya at ang kanyang mga kasamahan upang makakuha ng mga bagong tutustos sa kanila sa kanyang layunin na iligtas ang tanggapan. Hihingi rin siya ng tulong kay Ali upang ipaabot ang kanyang mga saloobin kay Regina. Mapapanood ito ni Regina. May mga kasabwat naman si Zaldy sa sindikato na nais pabagsakin si Valentina. #DarnaThisIsWar


Nararapat lang din naman na magkaroon si Valentina ng sarili niyang lungga at bagay na bagay naman ang napili niya dahil mukha talaga itong taguan ng ahas. Sa tingin ko ay makakasama na rin niya sila Andre at Noah dahil nililigawan na nga ni Borgo ang dalawa at saan pa nga ba niya dadalhin ang mga kakampi nila kundi sa lungga ni Valentina, hindi ba? Ang pinagtataka ko lang ngayon ay kung aamin na rin kaya si Borgo kay Regina? Sa ngayon ay si Sigfried Cruz pa lang ang nakakaalam ng kanyang lihim. Kapag sinabi niya kasi ito kay Regina ay maaring kalabanin siya nito lalo na kung matutuklasan niya na siya ang dahilan kung bakit siya naging Valentina. Hindi rin naman siya ang tunay na Rex. Mukhang pagtatagalin pa nila ito at iiwan sa huli. Ito marahil ang magbibigay daan upang kumampi si Valentina kay Darna sa huli. Sa ngayon ay tila nababagalan pa rin ako sa mga pangyayari. Sana ay bumilis na rin ang daloy ng mga pangyayari. #DarnaThisIsWar


92. This Is War
Regina responds to Narda’s call by uploading her own video where she threatens Nueva Esperanza anew, promising to kill each and every one of the city’s bad elements. In order to distance her father Rex from danger, she decides to turn an old house of theirs into her lair, which is now dilapidated and has seen better days. Borgo heads to the foundation as Madame Victoria to announce their decision to close it down because the sponsors’ vision is no longer aligned with Regina now being Valentina. Narda strives to find a way along with her colleagues to look for new sponsors that will support their aim to save the foundation. She also enlists Ali’s help in letting Regina know what she feels about her. Regina sees the video. Meanwhile, Zaldy has allies who want to take down Valentina. #DarnaThisIsWar


It is just fitting that Valentina gets to have her own lair, and I must say that this venue she chose is perfect for her because it does look like a snake’s hideout. I feel like Noah and Andre will be joining her soon now that Borgo is courting the duo to join them, and where else will he take his allies other than Valentina’s new lair, right? What I am wondering about now is whether Borgo will also confess his identity to Regina. For now, only Sigfried Cruz knows his secret. It’s just that if he tells Regina this, she might turn against him, especially if she finds out that he is the reason for her being Valentina. He is not the real Rex either. It seems like they will drag this on for a while and reserve this subplot for the ending. This is probably what will pave the way for Valentina to side with Darna in the end. For now, I still feel like everything is just dragging on. I do wish that the pace would start to pick up soon. #DarnaThisIsWar

“Dahil pinaramdam niyo sa akin na isa akong halimaw, ngayon wala na kayong magagawa para pigilan ang halimaw na 'to.” –Regina

<<Episode 91                                   Episode 93>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review