Thursday, November 10, 2022

Darna: Episode 64


64. Lethal Weapon
Hindi na gaanong galit si Regina sa mga pagkatalo niya bilang isang manananggol dahil pinapatay din naman niya ang mga nakakatakas sa kamay ng batas bilang Valentina. Sitahin man siya ni Ali ay wala rin naman itong magawa. Makikita na sa wakas ng magkapatid na Narda at Ding ang piitan ng mga Extra. Isasama nila si Tricia at Lolo Rolando at magkakainitan ang matanda at si Ibarra na pararatangan niyang inagaw ang kanyang tagumpay. Matutunaw ni Ibarra ang Krisalis at makakagawa ng uri nito na madaling maisasaksak sa mga tao upang gawin silang Extra. Patuloy naman ang pagiging punong abala ni Zaldy sa pagpapakalat ng bawal na gamot sa Nueva Esperanza bagamat lihim ito sa nakararami. Sisitahin ni Darna ng pambubugbog ni Hergis kay Ishna subalit ipagpapatuloy pa rin niya ito kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Mabubuo na ni Borgo ang kanyang bagong sandata, ang Agrix. Matagumpay ang paggamit niya rito upang higupin ang isang buong pulo kaya naman handa na siya sa sagupaan nila ni Darna. #DarnaLethalWeapon


Ito na nga at tuluyan nang naging si Regina kung anuman ang nilalabanan niya noon. Kung dati-rati ay tagapagtanggol siya ng batas, ngayon ay inihahain na niya ito gamit ang mga sariling kamay at sa hindi magandang pamamaraan. Masasabi natin na si Valentina na nga siya talaga. Asahan na natin na kaunti lamang ang ititirang pagkatao ng mga manunulat sa kanya, tama lamang upang ibigay ang sarili sa huli upang iligtas ang kaibigan na si Narda. Iyan ay kung ito nga ang tatahaking landas ng mga manunulat na madalas na nangyayari sa mga ganitong uri ng palabas. Tila ang dami namang nangyari sa kabanatang ito. Sa pagkakabuo ng Agrix ay hindi na rin talaga maiiwasan ang pagtutuos nila Borgo at Darna. Ang tanong dito ngayong tila ba tapos na ang unang bahagi ng palabas, may mga lalabas pa bang Extra? Ang maari lang kasing mangyari rito ay maisakatuparan na ni Borgo ang balak na gawing Extra ang mga tao. Pagkatapos nito ay tutungo na sila sa pangalawang yugto, ang pagsakop sa daigdig. Hindi ba? #DarnaLethalWeapon/b>


64. Lethal Weapon
Regina is no longer that enraged whenever she loses a case as a lawyer because she just kills those who manage to escape the arms of the law as Valentina anyway. While non-tolerant, Alo really has no say in what she does. Siblings Narda and Ding finally see the rehabilitation center for Extras with their own two eyes. They take Tricia and old man Rolando along and the old man openly shows his contempt for Ibarra whom he accuses of stealing his success. Ibarra isolates the Krisalis and comes up with a liquefied version that can easily be injected to humans to turn them into Extras. On the other hand, Zaldy continues to be the mastermind in the proliferation of illegal drugs in Nueva Esperanza despite it being an open secret to everyone in the know. Darna discourages Hergis from being violent to Ishna yet he goes on doing it anyway whenever it’s just the two of them left together. Borgo finally completes his new weapon, Agrix. He successfully tests it by getting rid of an entire island, a signal that he is now ready for his fight with Darna. #DarnaLethalWeapon


Well, here we are. Regina finally becomes the enemy she swore to fight. Before, she was a stark defender of the rule of law yet now she has been serving her own version of justice with her own hands, and her methodology is not at all that nice. We can now say that she has fully transitioned to Valentina now. What we can expect next is for the writers to drain her of her humanity, just leaving enough for her to do a sacrifice play to save her friend Narda in the end. That is if the writers will actually tread that particular path which shows like this usually end up doing. With the completion of the Agrix, the impending face-off between Borgo and Darna can no longer be avoided. The question now that the first part of the show seems to be concluding is whether more Extras will still show up. The only possibility I see happening here is for Borgo to carry out his plan of turning humans into Extras. After this, they will have to go to the second chapter which is all about world domination. #DarnaLethalWeapon

“What? He deserved it. Kung ayaw ibigay ng korte ang hustisya, ako ang magbibigay sa kanila.” –Regina

<<Episode 63                                   Episode 65>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review