Wednesday, November 30, 2022

Darna: Episode 78


78. Missed Friendship
Iba’t-iba ang pananaw ng mga taga Nueva Esperanza sa inamin ni Darna tungkol sa kaugnayan niya sa pinagmulan ng mga Extra. Salungat naman ang saloobin ni Lolo Rolando na sisisihin ang mga nakaupo dahil sila ang nagpasabog ng tibagan na naging sanhi ng pagkalat ng Krisalis. Sa pagkakabunyag na si Darna pala ang dahilan kung bakit siya nagiging babaeng ahas ay lalong iigting ang galit ni Regina dito. Magkatulad sila ni Narda na hindi makatulog dahil sa dami ng kanilang mga iniisip kaya naman magpapasya si Regina na magtungo sa bahay ng kaibigan upang magkaroon ng karamay. Makakatulog ang dalawa ng magkasama at gagaan ang kanilang mga kalooban. Ikatutuwa man ni Ali ang magandang dulot ng pagkakaibigan nila Regina at Narda, agad agad naman itong kikilabutin muli sapagkat gagamitin ni Regina ang bagong lakas upang maghasik muli ng lagim. Dalawang magkasintahan ang kanyang papaslangin bago magtangkang pumatay ulit. Magkakaharap sila ni Darna at maiisahan niya ito. #DarnaMissedFriendship


Marahil ay magagalit din naman talaga ako kung malalaman ko na si Darna ang dahilan kung bakit ako nagiging ahas kahit na hindi naman talaga niya kasalanan. Bulag na rin kasi talaga sa galit si Regina kaya hindi na rin siya mapapaliwanagan. Nakakalungkot lang dahil maganda naman ang pagkakaibigan nila ni Narda subalit alam naman na rin natin talaga sa simula pa lang na dito na rin ito tala patungo. At ngayon ay unti-unti na ngang nalalamangan ni Valentina si Darna. Mukhang nalalapit na ang pagtatapos ng maliligayang araw ni Darna. Ano na ba kasi ang balak ni Borgo ngayon? Ano ang nais niyang gawin kung paano makuha ang bato sa tagapangalaga? Siya na ba ang hihigop? Tila wala naman na siyang ginagawang ibang sandata. Yung mga Extra nawala na rin nung nahuli na sila. Kaya marahil na kay Darna at Valentina na ulit nakabaling ang ating mga tingin. Ano naman kaya ang susunod na pakana ng mga manunulat? #DarnaMissedFriendship


78. Missed Friendship
The people of Nueva Esperanza are of differing opinions when it comes to Darna’s involvement in the origin of Extras. Old man Rolando has an opposing view, though, blaming those in power for allowing the explosion at the quarry which led to the dispersion of the Krisalis. Amidst the revelation that it is somehow Darna’s fault as to why she transforms into a snake woman, Regina’s ire grows even stronger. She and Narda are not able to sleep well at night due to the many things running in their minds, which is why Regina decides to drop by her friend’s house unannounced to have a shoulder to cry on. The two end up sleeping next to each other and the weight on their shoulders become a bit lighter. While Ali is glad Regina and Narda’s friendship has such positive effect on his boss, his glee quickly turns into horror once again as Regina takes advantage of her newfound energy to terrorize the neighborhood. She kills off a couple before attempting another murder. She faces off with Darna and outwits her this time around. #DarnaMissedFriendship


Well, perhaps I’d also get pissed if I found out that Darna is the reason all along as to why I am forced to transform into a snake even if it really isn’t her fault. Regina is just so blinded by her anger now that there is nothing more explaining can do to change her mind. It’s just sad because her friendship with Narda is genuine but we already know from the get-go that everything would lead to this, right? And now, Valentina is slowly outwitting Darna. It seems like Darna’s happy days are coming to an end. What is Borgo’s plan lately anyway? What is he planning to do to get the stone from the protector? Will he be sucking that stone out of her himself now? He does not seem to be preparing any new weapons. The Extras have also disappeared totally since they were caught. Perhaps this is why the focus is now back on Darna and Valentina. I wonder what the writer’s plans are for the future. #DarnaMissedFriendship

“Habang sinisira ko si Darna, unti-unting lumalabas ang halimaw sa loob ni Regina.” –Rex

<<Episode 77                                   Episode 79>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review