Thursday, November 17, 2022

Darna: Episode 69


69. Gut Feels
Matapos pakawalan sila Narda at Oleg, sa wakas ay makakaharap na ni Brian ang pinuno ng Pintado Gang na siya ring pumatay sa kanyang ama. Nais man maulit ni Pineda ang kasaysayan at patayin si Brian, ang pinuno naman ang kanyang tatamaan. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, pasasabugin na lang nito ang imbakan ng bawal na gamot. Makakapagpalit naman ng anyo si Narda upang iligtas si Brian sa pagsabog bilang Darna. Manghihinayang si Zaldy sa pagsabog ngunit ikatutuwa pa rin nito na hindi madudungisan ang pangalan niya dahil wala nang katibayan na sangkot siya rito. Mangangako naman si Brian kay Antiporda na hindi rito natatapos ang kanyang tungkulin at lilinisin niya ang kanilang tanggapan. Babangungutin si Narda at mapapanaginipan ang kamatayan ni Darna sa kamay nila Borgo at Valentina. Papayuhan siya ni Luna na manalig sa kanyang kutob dahil ang mga kutob ng tagapangalaga ng bato ay kadalasang nagkakatotoo. Muntik na mahuli ni Valentina si Narda na nagpapalit-anyo bilang Darna sa bubungan. #DarnaGutFeels


Mahirap makaramdam ng kaba o maghinala kung mamamatay ba si Brian o hindi dahil alam naman natin na ililigtas at ililigtas siya ni Darna kahit ano pa ang mangyari. Ang kutob ko sa simula ng kabanata ay baka mamatay ang ninong niyang si Antiporda subalit nakaligtas pa rin naman ang mga ito sa huli. Kaya naman ayos na rin na natapos na ang kabanatang ito sa buhay ni Brian upang maigugol na ang panahon sa mga nagaganap kay Darna at Valentina. Tungkol naman sa bangungot ni Narda, sa palagay ko ay hindi pa naman talaga patay si Borgo. Ang pinagtataka ko lang ngayon ay kung ano ang mangyayari kay Luna. Maari nila siyang patayin upang galitin si Darna dahil tila ba magkapatid na ang dalawa. Tila wala namang kapana-panabik kung makukuha lang niya lahat ang tipak ng Krisalis at mawawala na lang siyang bigla. Sang-ayon naman ako sa ginawa nila kanina na halos mahuli na ni Valentina kung sino talaga si Darna. Ito ang kapana-panabik dahil mabilis na uusad ang mga pangyayari kapag nalaman na nila ang kanilang mga tunay na pagkatao. #DarnaGutFeels


69. Gut Feels
After freeing Narda and Oleg, Brian finally comes face to face with the leader of the Pintado Gang who was responsible for the death of his father. Although Pineda wants history to repeat itself with Brian’s death, he accidentally shoots the syndicate leader. Left without a choice, he sets off the bombs, making the illegal drug warehouse explode. Narda transforms just in time to save Brian from the explosion as Darna. Zaldy is a bit disheartened by the explosion, yet he feels glad that at least his name won’t be dragged into the mess now that all evidence has gone poof. Brian promises Antiporda that his task does not end here and that he will work hard to clean up their ranks at the police force. Narda has a nightmare about Darna’s death at the hands of Borgo and Valentina. Luna suggests that she trust her gut feel because the gut feel of the protectors of the stone almost always turns out to be right. Valentina almost catches Narda transforming into Darna on a rooftop. #DarnaGutFeels


It is hard to feel any suspense or to speculate whether Brian will die or not because we all know that Darna will always rescue him no matter what. My gut feel at the beginning of the episode was that of Brian’s godfather Antiporda dying but eventually he survives anyway. That’s why I feel relieved that this subplot has finally wrapped up so they can fous more of the screen time on Darna and Valentina. As for Darna’s nightmare, I don’t really believe that Borgo is dead. What I am wondering about now is what will happen to Luna. They can kill her character off as a trigger for Darna to go berserk since they now seem like real sisters. It’s just that there is nothing exciting about her subplot if she just ends up collecting all the Krisalis shards and disappearing just like that thereafter. On the other hand, I agree with what they did to Valentina when she almost discovers who Darna truly is. This is what’s exciting because the flow of the story will advance quickly once they find out their true identities. #DarnaGutFeels

“Ang tagal kong hinintay na makamit ang hustisya para kay tatay. Sa wakas tapos na.” –Brian

<<Episode 68                                   Episode 70>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review