Monday, November 28, 2022

Darna: Episode 76


76. Darna Vs Darna
Tuloy lang ang panggugulo ng masamang Darna at magkakaharap sila ng totoong Darna sa iba’t-ibang pagkakataon. Patuloy naman din ng paghahanap ni Luna ng paraan upang magawa ang kanyang sasakyang pangkalawakan. Hihingi sila ng tuloy kay Lolo Rolando subalit sasabihin nito na mukhang wala nang pag-asa ang sasakyan kaya imumungkahi ng matanda na ayusin na lamang nila ang ginamit ni Zora noon. Sa huling paghaharap ng dalawang Darna ay panandaliang matatalo ang masama at malalaman natin na si Borgo nga pala talaga ito. Magbabalik ito sa kanyang sariling sasakyang pangkalawakan at magwawala bago magbantang muli at isa-isahin ang kanyang mga masasamang balak. Kung gaano kabilis pinaratangan ng mga tao si Darna ay ganoon din kailis manunumbalik ang tiwala nila rito matapos mapatunayan na hindi naman pala talaga siya ang nanggugulo. Pag-uusapan nila Regina at Ali ang maaring pagiging Darna ni Narda subalit babalewalain din agad ang haka-haka. #DarnaVsDarna


Si Borgo nga ang nagpapanggap na Darna at nanggugulo. Naisip niya marahil na baka pumalpak na naman si Ishna kaya siya na rin ang kumilos sa sarili niya. Pangalawang pagkakataon na ito na may nanggagaya sa anyo ng pangunahing tauhan. Mainam man itong paraan upang ipakita ang galing ng mga gumaganap, masasabi rin natin na tila ba gamit na gamit na ito ng mga manunulat. Nawawalan na ba sila ng maiisip na maari pa nilang gawin sa daloy ng mga pangyayari? Hindi rin nila natakpan ang mga kataga sa sahig na nagsasabing San Jose Del Monte, Bulacan. Akala ko ba nasa Nueva Esperanza kayo? Dalawa lang iyan. Tinatamad na sila o minamadali nila ang bawat kabanata. Maayos naman ang laban ng dalawang Darna doon sa palaruan kahit na yung paglipad. Sana naman ay maayos pa nila lalo ang mga susunod na laban upang hindi naman tayo masagwaan sa mga pinapanood natin. Sa ngayon, wala pa rin gaanong maganda o kapanapanabik na nangyayari. #DarnaVsDarna


76. Darna Vs Darna
Evil Darna continues her rampage and she faces off with the real Darna on different occasions. Luna, on the contrary, keeps on trying to find ways to fix her spaceship. They seek old man Rolando’s help who tells them that the spacecraft appears to be a lost cause. He suggests that they just fix Zora’s spaceship instead. As the two Darnas confront each other once again, the evil one is temporarily defeated and we find out that it is Borgo all along. He heads back to his own spaceship and throws a hissy fit before specifying his plans one by one again. The people forgive Darna as quickly as they shunned her now that it has been proven that it’s not really her thrashing the neighborhood. Regina and Ali discuss the possibilities of Narda being Darna but eventually dismiss the theory as far-fetched. #DarnaVsDarna


In the end, it is indeed Borgo who is pretending to be Darna and terrorizing the community. Perhaps he thought that Ishna might just fail again, which led him to do this all on his own. This is the second time that someone is imitating a main character’s identity. Even though this is effective in showcasing the acting prowess of the actor playing the role, we can also say that this plot device is now being overused by the writers. Are they running out of ideas regarding what they can still do with the storyline? The words San Jose Del Monte, Bulacan were also not concealed and can be seen on the covered court floor. And there I thought you were all in Nueva Esperanza? This is just one of two things. Either they are getting lazy or they are constantly rushing the production of each episode. In fairness to the fight scene of the two Darnas, though, it was alright, including all the flying. I hope this marks the beginning of improvement in the fight scenes so we won’t be distracted by all the cringe anymore. As of now, there’s still nothing good or exciting happening. #DarnaVsDarna

“Sure, but history is written by those who win. Kung sino ang panalo, siya ang tama. To be deemed right by many, Valentina has to be a winner first.” –Rex

<<Episode 75                                   Episode 77>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review