Friday, November 25, 2022

Darna: Episode 75


75. Ship Wreck
Marami-raming bagong kaalaman na makakalap si Regina sa kanyang pagtungo sa tanggapan nila Brian upang dalawin ito. Bukod sa mga naghahanap ng mga nawawalang kamag-anak na pinatay niya bilang Valentina, malalaman din ni Regina kay Pineda na may lihim na ugnayan pala sila Brian at Darna sa pamamagitan ng telepono ng huli. Susubukan niya itong hingin kay Brian pagdating nito at idadahilan na nais lamang niyang makapanayam si Darna ngunit hindi nito ibibigay sa kanya ang hinihingi. Makukuha naman din iya ito sa kanyang pagpuslit sa bahay ng binata bilang Valentina. Makukuha na ni Luna lahat ng ligaw na bahagi ng Krisalis na siyang hudyat upang bumalik na siya sa Marte. Magpapaalam man, matatagpuan nilang sira ang sasakyang pangkalawakan nito at ang pagbibintangan nilang sumira ay si Borgo. Aanyayahan naman ni Rex si Narda na kumain sa labas at magkakakilala pa lalo ang dalawa. Sa huli, isang masamang Darna ang sasalakay sa taong bayan kaya naman abala na naman si Narda upang tuklasin kung sino ito. #DarnaShipWreck


May saysay naman ang halos pagkabuking ni Regina kay Narda bilang Darna. Akala ko rin ay matutuklasan na niya sa wakas ang lihim na pagkatao nito. Sa halip ay ginulat naman tayo nitong bagong dating na masamang Darna. Si Ishna lang naman ang maaring manggaya ng anyo ni Darna at sirain ang kanyang dangal upang kamuhian siya ng mga tao. Bukod sa kanya ay sila Borgo at Hergis lang naman ang may kakayahang gawin ito at wala namang dahilan si Hergis upang maghiganti. Marahil ay wala rin namang panahon si Borgo kaya sa aking palagay, si Ishna lang talaga yan. Marahil ay natagpuan niya ang sasakyang pangkalawakan ni Luna na ipinakita namang hinahanap niya sa simula ng kabanata. Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon siyang sandata na kawangis ng kay Luna. Naisip ko lang din, bakit nga ba hindi pa nila ito ginawa dati pa? Nasisiraan na rin naman nila ng pangalan si Darna online, bakit kaya ngayon lang nila isipin na siraan pa siya lalo? #DarnaShipWreck


75. Ship Wreck
Regina gets to discover more information during her trip to Brian’s office to visit him. Aside from the people reporting their missing loved ones that she killed as Valentina, Regina also finds out from Pineda how Brian and Darna have a secret line of communication via the latter’s mobile phone. She tries to get her number from Brian in the guise of a planned interview attempt but he doesn’t give it to her. She eventually gets it later on anyway as she sneaks into Brian’s room as Valentina. Luna manages to retrieve all the missing bits of the Krisalis which is a signal of her impending return to Marte. Despite bidding everyone goodbye, they find her spaceship damaged and they immediately point fingers at Borgo. Meanwhile, Rex invites Narda for coffee and the two get to know each other better. In the end, an evil Darna attacks the townsfolk, which gets Narda buy again trying to figure out who it is. #DarnaShipWreck


Regina almost finding out that Narda is Darna just makes sense. I also really thought that she would finally discover her secret identity. Instead, they surprise us with the arrival of this new evil Darna. It’s only Ishna who could shapeshift into Darna and ruin her reputation so that the people would hate on her. Aside from her, only Borgo and Hergis have the ability to do that and Hergis does not really have any motive for revenge. Borgo, on the other hand, is too busy for that in my opinion so I guess it’s really just Ishna. Perhaps she found Luna’s spaceship. They show her looking for it at the start of the episode anyway. Maybe this is the reason why she has a weapon that resembles that of Luna’s. I also just thought about it now, why haven’t they done this before? They have already managed to destroy Darna’s reputation online before anyway, why are they doing this just now? #DarnaShipWreck

“Maaring natulunga mo ang Protektor pero mapapakinabangan din namin ni Heneral ang pagdating mo sa planetang ito.” –Ishna

<<Episode 74                                   Episode 76>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review