Friday, December 23, 2022

Darna: Episode 95

 
95. Merry Xtra
Sa kanilang pagsalakay sa piitan ng mga Extra ay makakaharap nila Noah at Andre si Rolando na patakas na dala ang natitirang mga tinunaw na Krisalis. Sasalakayin ng dalawa ang matanda at kahit na magaling na maipagtatanggol ng matanda ang sarili ay maaagaw pa rin sa kanya ang mga tinunaw na Krisalis. Iiwanan ni Andre si Noah tangay-tangay ang kanilang ipinunta roon habang hahabulin naman ni Noah si Brian dahil sa galit niya rito. Matatalo na niya dapat ito kundi lang dumating si Darna upang ipagtanggol si Brian. Sa huli ay mahuhuli si Noah at ikukulong sa piitan ng mga Extra na dati na niyang pinamunuan. Hindi matutuwa si Borgo sa kinalabasan nito ngunit makukuha pa rin naman niya ang mga Krisalis. Isasaksak niya kay Sigfried Cruz ang isa rito at magkakaroon ito ng kapangyarihan na gumawa ng panangga. Tuloy naman ang pagsusulsol niya sa anak na si Regina upang lalo pa itong pumatay ng mga tao upang lalo pang lumakas. #DarnaMerryXtra


Ang pangit naman ng kapangyarihan na nakuha ni Sigfried Cruz. Sa lagay na ito ay mukhang gagamitin lamang siyang panangga ng mga kasama niya laban kay Darna maliban na lang kung kaya niyang gamitin ang bagong kapangyarihan bilang sandatang pansalakay sa kalaban. Sa ngayon ay tatlo na lang ang natitirang tinunaw na Krisalis na nasa kamay na lahat ng kaaway. Marahil ay makakaasa tayo na may dalawa pang magiging Extra sa kanilang pangkat. Sa palagay ko ay gagamitin nila ang isang matitira kay Brian upang makatulong siya kay Darna sa huli hindi bilang pulis kundi bilang Extra. Abangan na lang natin. At ano naman itong pasikat ni Lolo Rolando na may patalon talon pang nalalaman. May tinatago rin kaya siyang lihim? Taga-Marte rin kaya siya? O pasikat lang talaga siya? Nakakainis pa rin dahil wala namang dahilan upang mahuli siya. Tumanga lang siya roon sa kinalalagyan ng mga Krisalis samantalang maari naman niyang hinablot ang mga iyon ng mabilis at tumakbo palabas sa katabing pinto. #DarnaMerryXtra


95. Merry Xtra
In their attack on the rehabilitation facility for Extras, Noah and Andre get to face off with Rolado who is about to flee with the remaining Krisalis serums. The two attack the old man and even though he is able to defend himself in a fascinating way, the serum vials are still stolen from him. Andre abandons Noah with what they came there for on hand while Noah decides to pursue Brian because of his anger towards him. He is about to defeat him if not for Darna arriving to defend Brian. In the end, Noah gets caught and is locked up at the very same rehabilitation center for Extras that he once led. Borgo is not amused with the outcome of this mission but he still gets his hand on the Krisalis serums. Sigfried Cruz is injected with one of those and gains the power to create force fields. Meanwhile, Rex continues brainwashing Regina so she’d kill more to boost her strength. #DarnaMerryXtra


It seems like Sigfried Cruz got the short end of the stick with the power that he got. From the looks of it, they will probably just use him as a human shield against Darna unless he has the know-how to use his power as a projectile of sorts for attacking. At this point, only three Krisalis vials are left and they are now all in the hands of the enemy. Perhaps we can expect to see two more Extras emerging from their group because of this. I feel like they will use the last remaining one for Brian so he can help Darna in the end not as a police officer but as an Extra? Let’s wait and see. And what is this about old man Rolando’s martial arts expertise with matching backflips? Is he also hiding a secret? Is he also Martean? Or is he just being an attention whore? It’s still annoying, though, because there was no reason for him to get caught. He just stood there and took all his time when he could have just grabbed all the Krisalis and ran like crazy towards the nearest door. #DarnaMerryXtra

Talagang lumalakas ka na. You are truly embracing your powers. You are being one with Valentina.” –Rex

<<Episode 94                                   Episode 96>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review