Friday, December 2, 2022

Darna: Episode 80


80. Mad Doctor
Mauunang sumalakay si Darna sa piitan ng mga Extra upang palayain ang mga nadukot. Susundan naman siya nila Brian. Sa pagkakagipit ay mapipilitan si Ibarra na isaksak sa sarili ang serum na kanyang ginawa na siyang magbibigay sa kanya ng mga kapangyarihan ng ilan sa mga Extra sa piitan. Maghaharap sila ni Darna at mahihirapan ito sa kanya. Gayunpaman ay hindi naman susuko ito at matatalo si Ibarra matapos itong masaksak ng mga pinalutang niyang mga kagamitan na kay Darna dapat tatama. Bago ito bawian ng buhay ay sasabihin nito kay Darna na ang mga Extra niya ang tatalo rito. Makikita ni Andre ang balita at bakas sa mukha nito ang galit sa ginawa sa kanya ni Ibarra. Matapos pagalitan ng matindi ang anak na si Noah ay itatalaga naman ni Zaldy si Lolo Rolando bilang bagong pinuno ng piitan ng mga Extra. Ang dahilan niya ay ang tiwala ni Darna sa matanda. Magwawala na naman si Borgo dahil sa katangahan ng mga tao sa daigdig na tila ba wala na siyang maasahan na maisakatuparan ang mga balak niya. #DarnaMadDoctor


Ako lang ba ang natutuwa na namatay na sa wakas yang Ibarra na yan? Marahil magaling lang ang pagganap ni Lito Pimentel subalit nakakainis talaga ang tauhang ito. Maayos naman ang laban nila ni Darna kahit na yung mga paglipad-lipad. Ang nakakainis lang ay halos pailaw lang lahat dahil sa kapangyarihan niya habang si Darna naman ay dinadaan lang sa mabilis na galaw ng kamera ang pagsapak. Akala ko pa naman dadami na ulit ang mga Extra. May mga nakatakas pa kaya? Lumalabas kasi na si Andre lang naman talaga ang nasaksakan ng Krisalis at naging Extra. Ano nga ba ang nais mangyari ni Andre? Kay Ibarra siya galit hindi ba? E patay na si Ibarra. Ano na ngayon ang gagawin niya? Kanino siya maghihiganti? Mukhang galit pa rin kasi siya e. Wala rin naman siyang galit kay Darna. Sa pakita ng mga susunod na kabanata ay mukhang babalik na naman tayo sa landian nila Narda at Brian na wala namang may nais makakita. #DarnaMadDoctor


80. Mad Doctor
Darna is the first to attack the rehabilitation center for Extras to rescue the kidnapped victims. Brian and friends follow through. Desperate times call for desperate measures as Ibarra injects himself with the serum he perfected which gives him some of the powers of the Extras at the rehab. He faces off with Darna and she finds it a challenge to beat him. Even then, she does not give up and eventually defeats Ibarra after he gets impaled by the sharp objects he levitated that were meant to hit Darna. Before he dies, he tells Darna that the Extras he experimented on will be the ones to bring her down. Andre sees the news about it and anger is evident on his face because of what Ibarra did to him. After giving his son Noah a dressing down, Zaldy assigns old man Rolado as the new leader of the rehabilitation center for Extras, his reason for which is Darna’s trust on the guy. Borgo throws a fit yet again because of the idiocy of his henchmen on Earth who just can’t seem to bring his plans to fruition. #DarnaMadDoctor


Am I the only one who’s glad that Ibarra finally died? Perhaps Lito Pimentel’s portrayal is just that good but I really am super annoyed with this character. The fight with Darna was decent, even the flying scenes. What I found irritating, though, is how everything felt like a lightshow because of all the powers while Darna herself just abused the quick camera movements to land her punches. Just when I thought the Extras would be growing in number. Did anybody else manage to escape? It seems as though Andre was the only one who got injected with the Krisalis and became an Extra. What is Andre’s deal anyway? It is Ibarra he is mad at, right? But Ibarra is dead now, so what is he going to do next? To whom shall he exact his revenge? It just looks like he is still mad, although he doesn’t really have a reason to be mad at Darna. In the preview of the next episodes, it seems like we will be going back to the Narda and Brian love angle subplot yet again which nobody wants to see more of, to be honest. #DarnaMadDoctor

“Balewala ang kapangyarihan kung ginagamit mo ito sa kasamaan.” –Darna

<<Episode 79                                   Episode 83>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review