Tuesday, November 29, 2022

Darna: Episode 77


77. The Purge
Pagbabantaan ni Zaldy si Valentina kaya naman dadalawin siya nito sa kanyang tanggapan subalit sa halip na patayin ay magpapasya si Valentina na paglaruan na lamang siya. Tuluyan nang magpapaalam si Luna upang bumalik sa Marte at magpapasalamat ito sa mga napalapit na rin sa kanya sa kanyang pananatili sa daigdig. Sa paglisan ni Luna ay ibang kalaban naman ang haharapin ni Darna ngayong tinigilan pansamantala ni Borgo ang pagpapanggap bilang siya. Uutusan nito bilang Madame Victoria si Sigfried Cruz na lumalabas na tauhan din pala niya gaya ni Maisha upang paigtingin ang galit ng mga tao kay Darna. Ibabahagi nito kay Ibarra ang katotohanan na ang pagkakalibing at pagpapasabog sa cyborg na kalaban noon ni Zora ang pinagmulan ng mga Extra na totoo naman kahit na si Borgo naman talaga ang nagpakawala dito. Aamin si Darna sa kanyang panayam kay Sigfried na siya nga ang naging dahilan. Hihingi ito ng tawad at mangangako na aakuin ang tungkulin upang itama ang mali. #DarnaThePurge


Talagang pinadaan lang din nila si Luna ano? Sabagay mainam na rin na nakaalis na siya dahil kung hindi siya umalis ay malamang na mapatay lang siya ni Borgo. At dahil nangako siya na mag-uulat sa kanilang pinuno sa Marte ukol sa nangyayari sa daigdig, malamang ay hindi rin talaga ito ang magiging huling pagkakataon na makikita natin siya. Napatawa naman ako ni Valentina sa mga pinaggagagawa niya kay Zaldy. Hindi rin naman kasi talaga itong si Zaldy ang pinaka kalaban dito maliban na lang talaga kung mabigyan din siya ng kapangyarihan at maging Extra siya. Siya lang talaga ang sumasalamin sa sakit ng lipunan subalit sa huli ay si Borgo pa rin naman talaga ang tunay na kalaban. Mukhang ngayon lang din yata nagkasundo sila Regina at Ali sa pinagtatawanan nila. Dahil naibaling ang panahon kay Zaldy, wala gaanong labas si Darna sa kabanatang ito. Ganoon pa rin naman ang mga nangyayari. Kay Valentina ang kabanatang ito. Ang daming galamay ni Madame Victoria ha! Kahit si Sigfried din pala! #DarnaThePurge


76. The Purge
Zaldy threatens Valentina and so she visits him in his office but instead of killing him, she decides to just make fun of him. Luna finally bids farewell to go back to Marte and thanks everyone who ended up being close to her during her stay on Earth. Amidst Luna’s departure, Darna faces another enemy as Borgo temporarily stops posing as her and instead uses his Madame Victoria persona to ask Sigfried Cruz, who turns out to be her minion just like Maisha, to sensationalize the people’s anger towards Darna. She then shares a secret with Ibarra about the burial and explosion of the cyborg Zora fought before which became the cause of the emergence of the Extras, which is in fact true despite Borgo being the mastermind of its arrival. Darna admits her involvement in an interview with Sigfried and asks for forgiveness, promising that she will take responsibility for correcting whatever she did wrong. #DarnaThePurge


They really just let Luna pass us by like that, huh? Well, it is actually a good thing that she managed to leave because otherwise she might just end up dead in Borgo’s hands? And since she promised that she will inform the leader of Marte about what’s happening on Earth, the possibility of seeing her again is high and this is probably not the last we see of her. Anyway, kudos to Valentina for making me laugh at what she did to Zaldy. Zaldy is not really the big bad here unless he gets powers of his own or becomes an Extra. He’s really just there as a mirror reflecting society’s many ills but in the end Borgo is still the primary villain. It seems as though it’s only now that Regina and Ali got along as to whom they should be laughing at. Because the episode focused on Zaldy, Darna does not have much exposure in this episode. Nothing new, to be honest. Valentina defo owned this episode. #DarnaThePurge

“Besides, after tonight hindi na namin kailangan magpataasan ng ihi. Dahil naihi na siya.” –Valentina

<<Episode 76                                   Episode 78>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review