Wednesday, January 25, 2023

Darna: Episode 118

 
118. Stand As One
Habang nakahandusay sa sahig si Narda, bigla namang darating na tumatakbo si Ding na may dalang pasabog kaya naman kahit paano ay maililihis nito ang tingin ni Valentina. Lalabanan ng mag-ate si Valentina subalit malakas ito kung ihahambing sa kanila kaya naman magtutulong tulong ang kaniang mga ka-baranggay ngunit kulang pa rin. Sa huli, si Lolo Rolando ang magliligtas sa kanilang lahat gamit ang kanyang bagong sandata na nagbubuga ng Sulfur sa pagmumukha ni Valentina. Tatakas na sugatan si Valentina at makakasalubong niya si Borgo. Sa halip na makipagkampihan ay kukutyain na naman niya ito. Aabutan ni Brian na nakasara ang bahay nila Narda at malalaman niya na nasa panganib ang buhay nito dahil sa banta ni Valentina. Makakatakas na sana si Hergis matapos mabuksan ang kanyang kulungan subalit biglang darating si Ishna kaya naman hindi matutuloy ang kanyang pagtakas. Darating si Diaz sa piitan ng mga Extra upang agawin ang pamamahala nito kay Lolo Rolando. #DarnaStandAsOne


Maganda naman ang nais iparating ng Darna sa mga manonood dahil ipinapakita talaga nila na hindi lang si Darna ang punong abala sa lahat. Sa halip ay tinuturuan din niya ang mga tao na pangalagaan ang sarili at gumawa ng paraan sa sarili nila kahit pa andiyan siya. Malinaw naman ito noong simula pa at hindi naman ito masama. Kung hindi lamang sana palpak ang takbo ng mga pangyayari at ang Special Effects nitong mga nakaraang buwan, sana ay matutuwa pa tayo sa ganyan. Sa ngayon kasi parang ang lumalabas ay andiyan ang nais nilang iparating sa mga manonood na magandang asal subalit nawala na rin talaga ang kinang ng palabas dahil parang pinapahaba na lang talaga. Sa madaling salita, naiinip na kami at naghahanap na kami ng bago. Kung wala namang bago, e di tapusin na lang di ba? Ilang pagkakataon pa ba na pagkatalo ang kailangan ni Valentina upang makipagkampihan kay Borgo upang mag-away away na silang lahat? #DarnaStandAsOne


118. Stand As One
While Narda is sprawled on the floor, Ding arrives at a run bringing his own explosives with him which somehow distracts Valentina’s concentration. The siblings fight with Valentina but are overpowered given how she is way stronger than them which is why the other people from the village also help out but to no avail. In the end, it is old man Rolando who saves them all using a new weapon he crafted that spews Sulfur right in Valentina’s face. An injured Valentina escapes and stumbles upon Borgo. Instead of teaming up with him, she just ridicules him yet again. Brian arrives at Narda’s house and finds it padlocked. He finds out that her life is in danger because of Valentina’s threats. Hergis almost gets to escape from his cell but Ishna’s sudden arrival foils his plan. Diaz arrives at the rehabilitation facility for Extras to usurp its leadership from old man Rolando. #DarnaStandAsOne


The message Darna is trying to convey to its audience has always been good because they are really striving to show that Darna is not responsible for everyone. Instead, she is empowering the townsfolk by teaching them how to take care of themselves even though she is there for her. This has been perfectly clear from the get-go and this isn’t bad. If only the flow of the story and the special effects weren’t that atrocious in the last few months, then perhaps we can be happy with this. It’s just that for now, their message is clear to everyone but the show has lost its lustre because they are really just prolonging this. In short, we are all getting bored and always on the lookout for something new. If there is nothing new to offer, then why not just end it? How many times does Valentina need to lose for her to finally join Borgo’s ranks so they can all start bashing each other’s faces? #DarnaStandAsOne

"Kung karaniwang tao kinakaya ka, paano pa si Darna?” –Borgo

<<Episode 117                                   Episode 119>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Film Review