Friday, January 6, 2023

Darna: Episode 105

 
105. Borgo with an Army
Babalik-balikan pa rin ni Zaldy ang mga naiwan ngunit wala siyang katiyakan kung paano babawiin ang mga ito. Patuloy pa rin ang paghahangad ni Narda na mailigtas pa ang kaibigang si Regina kahit na ang ibang mga dating malapit dito tulad nila Brian, Ding at Lola Roberta ay tila ba sumuko na sa kapalaran nito. Mangangako si Narda na ililigtas ang kaibigan kaya naman makikipagkita siya kay Ali upang magpahatid ng balita sa kaibigan na aabangan niya ito sa kanilang tanggapan araw-araw upang matulungan ito. Habang hinahanap naman ni Ishna si Zaldy upang isama sa kanilang pangkat ay bibigyan na rin ni Borgo si Maisha ng Krisalotoxin upang sumapi sa kanyang hukbo. Ipapakita rin niya sa iba pang mga kasapi ng kanyang pangkat ang kanilang mga bagong kasuotan. Ang kadahilanan sa likod ng pasya niyang ito ay upang ipamukha kay Darna na iisang hukbo lamang ang mga kalaban niya na may malinaw na layunin habang si Darna naman ay nag-iisa lamang at walang kakampi. #DarnaBorgoWithAnArmy


Hahahahaha, si Pineda na lang talaga ang aabangan ko rito magmula ngayon. Mahusay kasi ang pagpapatawa at pagbibitiw ng linya ni Eric Fructuoso. Yung iba ayoko na makita. Si Brian ayoko na makita. Kung babalik yung masamang Brian baka maaliw pa ako. Si Valentina dati naaaliw ako kapag nakikita ko subalit ngayon tila ba wala nang pinatutunguhan ang tauhan na ito. Kung mapilayan man lang niya si Darna sa susunod na kabanata baka magbago pa ang isip ko. Ayoko na rin makita si Borgo dahil naaalibadbaran talaga ako sa Power Rangers niyang pagmumukha. Yung mga bagong kasuotan na ipinakita niya sa mga kasapi ng kanyang hukbo ay tila maganda naman at pinag-isipan ngunit sa huli ay tila ganoon pa rin ang kalalabasan, mukhang Power Rangers. Dito talaga talo ng GMA and ABS-CBN. Bakit kaya hindi nila gayahin yung mga fiber glass na kasuotan sa Encantadia. Iyon kasi kahit alam mong hindi totoo, maganda pa rin sa paningin. Hintayin na lang muna natin na isuot nilang lahat ang mga ito bago ako magsalitang muli. #DarnaBorgoWithAnArmy


105. Borgo with an Army
Zaldy comes back again and again to see how he can retrieve everything he has lost but just has no idea how. Narda continues with her longing for her friend Regina as well as her stern persistence to save her even though those who were once close to her have now given up, such as Brian, Ding, and grandma Roberta to name a few. Narda promises to save her friend which is why she meets up with Ali to have him send a message to her friend saying that she will be waiting for her every day for an hour at their office to help her. While Ishna is looking for Zaldy to recruit him to their group, Borgo reaches out to Maisha and gives her a vial of Kristalotoxin so she can join their gang. He also shows their new uniforms to the other members. His reason for coming up with such costumes is to give Darna a clear idea that all of her enemies are part of one big group that has a clear objective while Darna is all alone and has no allies. #DarnaBorgoWithAnArmy


Hahahahaha, from now on it’s just Pineda that I will be waiting for in watching each episode. Eric Fructuoso just has the humor and comedic timing. The others, I couldn’t care less about. I don’t want to see Brian. If ever evil Brian returns, then maybe I’d get amused. I don’t want to see Valentina anymore either. It’s just that recently it seems like her character progression is going nowhere. If she manages to at least give Darna a broken bone in the next episode, then I might change my mind. I don’t want tosee Borgo either because of his tacky Power Rangers get-up. The costumes that he shows to the members of his army look nice and probably looked good on paper but just the same, it’s giving me Power Rangers vibes. This is where GMA really beats ABS-CBN. Why not take a cue from the fiber glass costumes showcase on Encantadia? Those costumes are obviously far fetched but look easy on the eyes. Oh well, let’s just wait for them to wear the costumes before I open my mouth again. #DarnaBorgoWithAnArmy

"Final na ba yan? Kasi... Pero maganda. Very environmental-friendly. Recyclable.” –Pineda

<<Episode 104                                   Episode 106>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review