Wednesday, January 18, 2023

Darna: Episode 113

 
113. Don't Look Up
Patuloy ang pagpaparamdam at pangungulit ni Narda kay Regina upang ito ay makipagkita sa kanya kaya naman magpapasya si Borgo na gamitin na sa huling pagkakataon ang katauhan ni Rex upang mawala na si Narda sa landas nila ni Regina. Lubha namang ikalulungkot at ikagagalit ni Brian ang kanyang pagkakatanggal dahil iginugol na niya ang buong buhay sa paglilingkod. Makikipgtulungan naman sila Trisha at Ding kay Lolo Rolando sa kailang pananaliksik. Hindi pa rin maamin ni Trisha kay Ding na isa siyang Extra habang si Ding naman ay susubukang magpatulong kay Trisha na hanapin si Hergis subalit hindi nila alam kung saan sila dapat magsimula. Babansagan naman ni Trisha nga iba’t-ibang pangalan ang mga Super Soldiers ni Borgo sa kanyang Vlog na sumasalamin kung ano ang saloobin at takot ng mga mamamayan ng Nueva Esperanza sa mga Extra na ito. Itutuloy lang ni Darna ang kanyang pagmamatyag ngunit hindi niya talaga mahahanap si Hergis. #DarnaDontLookUp


Kung wala nang maipalabas, huwag na pahabain. Lahat na lang yata ng kabanata magmula pa noong nakaraang linggo ay tinadtad ng pagbabalik-tanaw. Halatang pinahahaba na lang e. Yung mga pangalawang tauhan biglang naging pangunahing tauhan. Darna pa rin ba ang pamagat ng palabas na ito? EMT Friends? Mga Chismosang Kaptibahay? Maganda man makita na nabibigyan ng pagkakataon ang mga gumaganap sa mga tauhang ito na magkaroon ng ganap, nakakainis din dahil hindi naman sa kanila umiikot talaga ang mga pangyayari. Ngayon pati yung Trisha nang-aagaw na rin ng panahon siya lang ang labas ng labas. Ano ba ang pakialam namin kung Extra siya. Kaya lalong kapansin-pansin na tila ba wala na lang silang maisip kaya kung anu-ano na lang ang pinapalabas. Sa pakita ng mga kabanatang paparating, mukhang may bagong tauhan na naman na susulpot. Baka kakampi ni Darna. E kung kakampi lang e di sana ibinalik niyo na lang si Luna, di ba? #DarnaDontLookUp


113. Don't Look Up
Narda is persistent in trying to reach out to Regina so she would meet with her, which leads Borgo to decide to use Rex’s personal for the last time to get Narda out of his and Regina’s way. Brian’s termination from work leaves him heavily depressed and angry because he has spent most of his adult life in serving the force. Trisha and Ding help old man Rolando out in their research. She still cannot admit to Ding that she is an Extra, while Ding tries to convince her to help him look for Hergis, but they just don’t know where to begin. Trisha gives nicknames to Borgo’s Super Soldiers in her Vlog, which reflects the opinions and fear that the people of Nueva Esperanza harbor towards those Extras. Darna carries on with her nightly patrol but really can’t locate Hergis. #DarnaDontLookUp


If you have nothing more to show, then let’s not prolong this anymore. It’s as if every episode beginning last week has been peppered with flashbacks. It’s so obvious that they are just letting this drag on at this point. The secondary characters suddenly became the main characters. Is this show’s title still Darna? EMT Friends? The Gossipmonger Neighbors? While it is nice to see them given the chance to shine, it still comes across as annoying because the storyline does not really revolve around them. Now, even that Trisha girl is hogging the spotlight. The hell do we care if she is an Extra? Because of this, it is even more evident that they just seem to be running out of good stories to tell. In the preview of upcoming episodes, it looks like another new character will be having his debut. A Darna ally, perhaps? If so, then why not just bring back Luna, right? #DarnaDontLookUp

"Kung dapat ko nang bitawan ang pagkataong ito, kailangan gamitin ko siyasa huling pagkakataon.” –Rex

<<Episode 112                                   Episode 114>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review